Hans Bendictsen (1753 - 1797) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Hans Bendictsen (1753 - 1797)


Der blev fundet 23 registrering(er) vedr. Hans Bendictsen (1753 - 1797).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Hans Bendictsen (1753 - 1797) blev født 23/04 1753. De er alle fra barndoms-familien.

vedr. fam. Anne Rasmusdatter og Bendict Hansen og Hans Bendictsen
00/00 1716: Noteblok i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:100
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
11/02 1747: Fødsel i Gauerslund Sogn, Vejle Amt Holmans Herred

Reg.Id.:265
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
(
 • 1747 ) Paa Taksigelsens Fest: Bleve bemt: Kirsten Pedersdatters uægte Tvilling Børns hiemmedaab publiceret: Barnet Hans, bar Christen Mikelssøns hustrue Mette Nielsdatter i Schiærup, og barnet Lene, bar lille Niels Andersøns hustr: ibid: Test: Jens Mogens: Antonius Mogens: Hans Ladegaards Søn Anders. Jens Rasmussøns hustrue Maren Olufsdatter og Hans Ladegaards Stifdatter Karen Andersdatter. Til barnefader udlagt Bendict Hansøn af Andkiær.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
11. februar (Taksigelsen for stormen på København i 1659)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Bendict Hansen
11/02 1747: Fødsel i Gauerslund Sogn, Vejle Amt Holmans Herred

Reg.Id.:445
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
(
 • 1747 ) Paa Taksigelsens Fest: Bleve bemt: Kirsten Pedersdatters uægte Tvilling Børns hiemmedaab publiceret: Barnet Hans, bar Christen Mikelssøns hustrue Mette Nielsdatter i Schiærup, og barnet Lene, bar lille Niels Andersøns hustr: ibid: Test: Jens Mogens: Antonius Mogens: Hans Ladegaards Søn Anders. Jens Rasmussøns hustrue Maren Olufsdatter og Hans Ladegaards Stifdatter Karen Andersdatter. Til barnefader udlagt Bendict Hansøn af Andkiær.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
11. februar (Taksigelsen for stormen på København i 1659)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Bendict Hansen
Fam. Anna Rasmusdatter og Bendict Hanssøn
00/00 1750: Vielse i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:261
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Bendict Hansen
23/04 1753: Fødsel i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:223
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
2den Paaskedag: Blev Bendict Hansøns barn af Andkiær døbt, kaldet HANS. Barnet bar Christopher Møllers hustrue i Børcop Mølle. Fadderne vare Niels Hansøn. Niels Andersøns Søn Peder. Terkel Madsøns Søn Jens. Christen Christensøns hustrue Maren Hansdatter, alle af Andkiær og Anders Marcussøns hustrue i Winding.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
2. Påske dag 1753: 23. April
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Bendict Hansen. Anne Rasumsdatter
Barnebarn af Hans Bendictsen (Død: 1749)
14/07 1754: Fødsel i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:357
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Dom: 5 p: Trinit: Peder Jensøns barn af Andkiær, kaldet Niels, bar Antonii Mogensøns Hustrue Else Nielsdatter Dahl ibid. Fadderne vare Antonii Mogens: ibid. Oluf Schousen i Brønsted. Jes Nielsøn Dahl i Andkiær. Bendict Hansøns Hustrue Anne Rasmusdatter ibid. og Peder Dahls Hustrue Dorthe Mogensdatter ibid.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Dom: 5 p: Trinit: = 5. Søndag efter Trinitatis. ibid = Samme sted.
Rasmus Bendictsøn (spædbarn. Ikke døbt)
09/02 1755: Død i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:351
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Døde (Online-side: 125)
Registrering i Kirkebogen
Dom: Esto Mihi blev Bendict Hansøns spæde barn i Andkiær Rasmus begr: (Note: Fastelavnssøndag)
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Navngivet efter moderen Anna Rasmusdatters far.
04/01 1756: Fødsel i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:352
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Paa Søndagen imellem Nytaarsdag og Hellig 3 Kong: dag: Bendict Hansøns barn Magdalena af Andkiær, bar Niels Schovgaards Hustrue ibid: Testes: Anders Marcus: i Winding. Niels Hans: Anders Ladegaard. Søren Schouenborgs Hustrue og Johan Hennings Hustrue, alle af Andkiær.
(Note: ibid: Samme sted. Testes: Vidner (Dåbsvidner = Faddere) Moderen: Anne Rasmusdatter. Niels Hans: (Hansøn): Bendict Hansøn bror Niels? Schovgaard er nabofamilien i den anden af de to halvgårde, hvor Bendict er i den ene. )
Jens Therkildsen - Hans Jensen, Hans Bendictsen - Bendict Hansen og Barbara Pedersdatter -gårde i Andkær
01/05 1770: Artikel i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:326
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
To-tre gårde i Andkær, hvis ejere og familier blev flettet sammen igennem lidt mere end hundrede år fra midt i 1700-årene til Februar 1846.
Jens Therkildsen med tilnavnet Bundgaard ejede gården Tidsville fra maj 1770. Efter ham overager han søn Therkild Jensen gården.

To halvgårde, Vesterbygaard og Skovgaard, var frem til 1792 de eneste gårde i Andkær, som ikke var selvejer-gårde

Vesterbygaard blev efter Hans Bendictsøn overtaget først af sønnen Bendict Hansen (1716-49) og derefter sønne-sønnen Hans Bendictsen (1753-97), som fra 1792 ejede gården.

Hans Bendictsens enke Barbara Pedersdatter (1762-1834), giftede kort efter Hans død med Hans Jensen (1768-01.02.1846), en søn af Jens Therkildsen Bundgaard på nabogården. Hans Jensens søn Hans Hansen f. 1798 overtager gården til han dør 2 uger efter hans far den14.02.1846.

Skovgaarden blev overtaget efter faderen og efterfølgende ejet af Jens Thomsen med tilnavnet Skovgaard (i Kirkeb.: Schougaard).

Fam. Barbara Pedersdatter og Hans Bendictsen
02/07 1784: Vielse i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:299
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Fredagen Den 2. ditto (
 • Juli) ng Karl Hans Bendictsen af Andkiør og Pigen Barbara Peders Datter ag Gauerslund Copulerede.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Barbara Pedersdatter
19/06 1785: Fødsel i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:232
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
(
 • 1785) Dom: 4 p. Trin: Hans Bendictsen og hustrue Barbara Pedersdatter af Andkiær deres barn navnl: Anna Marie, baaret af Faderens Søster Lene Bendictsdatter ibid: Test: Søren Pedersen i Gaarslev. Hans Nielsen. Anders Ladegaards Søn Søren og Jens Krængs hustrue Marie, alle af Andkiær.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Herrnes 4. Søndag efter Trinitatis 1785: 19. Juni.
Fam. Barbara Pedersdatter og Hans Bendictsen
01/02 1787: Folketælling i Andkier, Gauerslund Sogn, Gauerslund, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:219
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:18, FT-1787, B8847 (Dansk Demografisk Database (DDD))
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Fam. Hans Bendictsen, 35 & Barbara Pedersdatter, 25
 1. Hans Bendictsen, 35, Gift, Hosbonde, Fæste Bonde og Gaardbeboer
 2. Barbara Pedersdatter, 25, Gift, Madmoder
 3. Anna Maria Hansdatter, 3, Ugift, deres Datter
 4. Peder Friderichsen, 12, Ugift, Tieneste Folk
 5. Maren Ebbesdatter, 26, Gift, Tieneste Folk
 6. Bendict Hansen, 69, Gift, Hosbondens Forældre
 7. Anna Rasmusdatter, 68, Gift, Hosbondens Forældre
01/04 1789: Fødsel i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:233
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
(Feria 2da Paschat: d. 13 April:)

Eod: die: Hans Bendictsen og hustrue Barbara Pedersdatter af Andkiær deres barn, der forhen var hiemmedøbt d: 1 April og kaldet Bendict, baaret af Hans Nielsens hustrue Dorthe Pedersdatter ibid: Test: Anders Sørensen i Gauerslund. Jens Kræng. Anders Ladegaards Søn Søren og Thomas Schougaards hustrue Dorthe Nielsdatter, alle af Andkiær.

Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
2. Påskedag. Eod: die = Samme dag:
Bendict Hansen.
Barnebarn af Bendict Hansen (1716-17 - 1800)
Anna Rasmusdatter (1718 - 1790)
31/01 1790: Død i Andkær, Gauerslund Sogn, Holman Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:424
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Eod die [samme dag], (Dom: Septuag:)] Benedicht Hansens Hustru navnlige Anna Rasmus Datter af Andkiær begravet Gl: 71 Aar og 11 Maaneder.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Edom die: "Samme dag"
Septuag: = Septuagesima 1790 = 31. januar. (Septuagesima: "Den 70. dag før påske" = 9. søndag før påske. )
Mor til bl.a. Hans Bendichtsen (1753-1797)
04/02 1792: Fødsel i Andkær, Gauerlund Sogn, Holmans Herren, Vejle Amt

Reg.Id.:230
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
(
 • 1792)Dom: Reminis den 4. Marts blev Hans Bendictsen og Hustru Barbara Peders Dater i Ankiærskove Barn .?. .?. ..?.. Hjemmedøbt den 4.de Februar: og kaldet Peder ført til Kirke og baaret af Thomas Schougaards Datter Anna ibid: Faddere vare Anders Sørenseni Gauerslund, Søren Pedersen i Gaarslev, Hans Nielsen i Ankiær og Jes (Bidi.?./Bendictsen?)s Hustru Mette Kirstine Hans Datter ibid:
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Dom: Reminis = Herrens 2. Søndag i Fasten.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Anna Thomasdatter Schougaard. Jes Bendictsen. Mette Kirstine Hansdatter
Peder Hansen (1792-94)
17/08 1794: Død i Andkær, Gauerlund Sogn, Holmans Herren, Vejle Amt

Reg.Id.:231
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
9. Post Trinitatis 17.de August ...

Samme Dag Hans Bendictsens Barn navnl: Peder af Ankiær begravet. gl: 2 Aar og 6 Maaneder -

Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
9. Søndag efter Trinitatis. navnl. = navngivet.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Moderen: Barbara Pedersdatter.
23/11 1794: Fødsel i Andkiærskove, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:96
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Dom. 23 s eft. Trinit: d. 23.de November Hans Bendictsen og Hustru Barbara Peders Datter i Andkiærskove .......?....... Hjemme Døbt d. 23 October og kaldet Peder, blev baaret af Søren Pedersens Datter Anna i Gaarslef: Faddere var Lars Hans Madsen i Winding, Hans Nielsen Ivar Kræng og Rasmus Nielsens Hustru Maren Lauges Datter, alle af Andkiær.

Summa Født 31 Børn, hvoraf 14 Drenge og 17 Piger
Dom: 2 Advendt d. 7 December .....

Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Triniatis. / Herrens 2. Søndag i Advendt.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Anna Sørensdatter. Maren Laugesdatter
07/12 1796: Fødsel i Ankær, Gauerslund Sogn, Holmans Hered, Vejle Amt

Reg.Id.:346
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
(
 • 1796) Onsdagen d. 7de Decbr: blev Hans Bendictsen og Hustru
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Barbara Pedersdatter
Hans Bendictsen (1753 - 1797) og hans barn Anna (2 u. og 5 d.)
05/02 1797: Død i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:102
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Nyt Aars Dag 1th Januar blev Hans Bendictsens Barn af Andkiær navngivet Anna begravet gl. 2 uger og 5 dage

.........

Dom. Septuag. D. 5.te Februar: Hans Bendictsens af Andkiær ... gl. 43 Aar begravet.

Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Herens Sepruagesima Søndag.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Hans Bendictsøn. g.m. Barbara Pedersdatter. Far til bla. Anna Marie Hansdatter (f.1785), Peder Hansen (f. 1794)
Bendicht Hansen (1716-17 - 1800)
12/01 1800: Død i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmanns Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:425
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
AO: Billede 125
Registrering i Kirkebogen
Dom: 1 post Epihp: den 12te Januar blev Bendicht Hansen af Andkiær begravet, gl: 83 Aar
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Dom: 1 post Epihp: Herrens første (dag: søndag) efter Hellig Tre Konger.
Fam. Anne Marie Madsdatter, 49 og Bendict Hansen f.1789
01/02 1840: Folketælling i Brogaard, 17, Harte mark, Harte, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:347
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Vejle, Brusk, Harte, Harte mark, 17, Brogaard, 22, FT-1840, C534
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Søn af Hans Bendictsen og Barbara Pedersdatter: Bendict Hansen. Peder Hansens bror.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Bendix Hansen, 51, Gift Gaardmand,
Anne Marie Madsdatter, 49, Gift, , Hans kone,
Hans Bendixen, 22, Ugift, , deres søn,
Mads Peter Hansen, 12, Ugift, , deres søn,
Søren Sørensen, 26, Ugift, , tjenestefolk,
Anne Kristine Mortensdatter, 27, Ugift, , tjenestefolk,
Søren Pedersen, 44, Enkemand, , daglejer,
Fam. Bendict Hansen (1789 - 1856)
01/02 1845: Folketælling i Brogaard, Harthe mark, Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:348
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Vejle, Brusk, Harte, Harthe mark, Brogaard, 2, FT-1845, A0003
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Hans Bendictsens og Barbara Pedersdatters søn Bendict Hansen. Peder Hansens bror.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Bendix Hansen, 56, enke, , gaardmand, Gauerslund
Mads Peder Hansen, 17, -, , søn, Vejle
Christian Christensen, 22, ugift, , tjenestekarl, Nr.Nissum
Lauge Jepsen, 38, ugift, , daglejer, Fohle
Niels Christensen Seirsbøl, 46, gift, , tyende, Vestervig
Bodil Andersdatter, 19, ugift, , tyende, Weerst
Anne Nielsdatter, 52, enke, , tyende, Egtved
Bendict Hansen (1789 - 1856)
02/10 1856: Død i Vejle Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:349
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No
42
Dødsdagen
1856 2.den October
Begravelsesdagen
8.de October
Den Dødes For= og Tilnavn
Bendix Hansen
Stand, Haandtering og Opholdssted
Vognmand og A...bruger i Veile, født i Ankjær
Alder
67 Aar
Hvor anført i det almindelige Jevnf:Register / Jevnf. Reg. fra 1843
Fol. 173
Anmærkninger
Kirkens Klokker brugtes
(
 • Er også reg. ved personerne før og efter ham, men ingen andre på siden)
  Jevnf.-reg. Henviser kun til denne reg.)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Hans Bendictsen. Peder Hansens bror og far til Hans Bendixen f.ca. 1818 og Mads Peter Hansen f.ca.1828.
Steen Olander, Horsens, Dk.