De nyeste Registreringer i netstol.dk / Slægts Historie
Slægts Historie

De nyeste Registreringer

Skriv og vælg

Der er ikke valgt en person. Derfor vises de 50 nyeste registreringer/opdateringer.

Fam. Birthe Marie (f. Christensen) og Hans Madsen Jensen
01/02 1906: Folketælling i Bottrup, Ølsted Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:513
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Arkivalier Online - Landdistrikter, Ølsted Søgn
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Andre kolonner end dem, som er nævnt nederfor. (Tal eller bogstav i listen henviser hertil.)
Mtrikel nr. i Bottrup, Fam. nr. i skema. Alder: Fødsels dato
Registrantens tilføjelser:
5h; 11;
 • Hans Madsen Jensen; M; 31/8 1861 [54 år]; G; Husfader; Væver
 • Birtha Marie Jensen; K; 29/1 1856; Husmoder
 • Amalie Katrine Jensen; K; 28/3 1892; U; Barn;
 • Jenny Kristine Jensen; K; 16/8 1894; U; do [Barn];
 • Olaf Jensen; M; 19/4 1898; U; do [Barn];
Deres alder:
 • Hans Madsen Jensen; 31/8 1861: 44 år
 • Birtha Marie Jensen; 29/1 1856: 50 år
 • Amalie Katrine Jensen; 28/3 1892: 13-14 år
 • Jenny Kristine Jensen; 16/8 1894: 11 år
 • Olaf Jensen; 19/4 1898: 7-8 år.
Fam. Ane Kirstine (f. Larsen) og Jørgen Jensen
01/02 1901: Folketælling i Mysundegade 11, Matr.-nr. 1073, København

Reg.Id.:512
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Andre kolonner end dem, som er nævnt nederfor. (Tal eller bogstav i listen henviser hertil.)
Se i listen nedenfor.
Registrantens tilføjelser:
København, Matr.-nr. 1073, Mysundegade 11 2h; Fam. nr. 4
 • Jensen Jørgen; f. 1867 23/11; G; Skenkelsø - ... Hjørlund-
  [Taget bopæl i komm.] 1898; [Sidsye bopæl før tilflytning] Walby J.; Husfader; [Erhverv] Bryggeriarbejder; [Navn på virksomheden] Gl. Karlsberg; [Hvilket år indgået ægteskab] 1894;
 • Jensen Ane Kirstine; f. 1870 6/1; G; Farum Frederiksborg Amt;
  [Taget bopæl i komm.] 1898; [Sidsye bopæl før tilflytning] Frederiksberg; Husmoder; ; [Hvilket år indgået ægteskab] 1894;
 • Jensen Ella Martha Kristine; f. 1899 18/12; ; Kjøbenhavn; ; ; Barn
NB: Jens Christian Jensen 30/11 1898 her i Mysundegade er ikke med i listen. Registrering af hans død søges.
Ella Martha Kirstine Jensen (1899 - 1924)
07/05 1924: Død i Ny Carlsbergvej 85, Købbenhavn

Reg.Id.:511
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Kvindekøn
No.: 29
Dødsdagen (Aar og Datum) og

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn)

7 Maj - 1924 Øresundshospitalet
Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

og Begravelsesdagen (Aar og Datum>.

Vestre Kirkegaard 1924 - 11 Maj
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Ella Martha Kristine Jensen
Den Dødes Stilling og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved Byen, Sognet og Herredet, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret) samt, for saa vidt Oplysning derom kan erholdes, tillige den afdødes Fødested og Forældrenes (ved uægte fødte Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres tillige dette, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

Datter af Arbejdsnabd Jørgen Jensen Ny Carlsbergvej 85 3
Alder

(Naar den afdøde var over 1 Aar angives Alderen med det fyldte Aar.)

24
Af hvilken Præst Begravelsen er forrettet.
Pastor Herman Larsen
Ane Kirstine Jensen (f. Larsen 1870 - 1930)
19/04 1930: Død i Ny Carlsbergvej, København

Reg.Id.:510
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr. og (R. Nr.)
575 (647)
Fulde navn
f. Larsen Ane Kirstine Jensen
Ægteskabelig status
Gift
Fødselsdag og -aar. samt Fødested
8/1 1870 Farum
Stilling
g. m. Bryggeriarbelder
Bopæl
Ny Carlsbergvej 85
Dødsdag og år (Alder)
1930 - 19. April (60 Aar)
Dødssted
K. H.
Dødsaarsag
Thombos [centri?]: [Encephalomyelit. chron?]
Indført i ____ Sogns Kirkebog
Enghave
Begravet den ___ fra
24 April Ndr.6 Kapel Kl 12 1/2
paa ___ Kirkegaard. Papirer)
Vestre Kirkegaard. (D.V.)
Gravst.
VII - 22 - 58/59 I-hl
23/12 1901: Fødsel i Mysundegade, Sankt Matthæus Sogn, København

Reg.Id.:509
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 631
Fødselsaar og Datum
1901 - 23 December
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Mysundegade 11 1
Barnets fulde Navn.
Valborg Christiane Jensen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Bryggeriarb. Jørgen Jensen Ane Kirstine Larsen
Daabsdagen
24 Januar 1902
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Christensen _ K
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Arbmd Carl Larsen N Ebbesevej 22 Muu Marie [Hov eller Høv?] Vesterlvej 89 Forældrene
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Fr. K. 8/5 98
18/12 1898: Fødsel i Mysundegade, Sankt Matthæus Sogn, København

Reg.Id.:508
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 963
Fødselsaar og Datum
1899 - 18 December
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Mysundegade 11 4
Barnets fulde Navn.
Ella Martha Kirstine Jensen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Arbmd Jørgen Jensen med Ane Kirstine Larsen 29
Daabsdagen
31 Januar 1900 / 13 A
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Gamborg _ Hjemmet _ Lev. K[irken]
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
[Faderen?] Arb. Clausen Freeriksberg 9.
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Dåbsdag: 31 Januar 1900 / 13 April 1900
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Frb. K. 8/5 98
30/11 1898: Fødsel i Mysundegade, Sankt Matthæus Sogn, København

Reg.Id.:507
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 932
Fødselsaar og Datum
1898 - 30 November
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Mysundegade 11 5.
Barnets fulde Navn.
Jens Christian Jensen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Bryggeriarb Jørgen Jensen med Ane Kirstine Larsen
Daabsdagen
23 December 1898
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Taten Gamborg _ Hjemmet
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
[Tomt felt.]
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Frb K 8/5 98
Fam. Ane Kirstine (f. Larsen) og Jørgen Jensen
05/11 1906: Folketælling i Ny Carlsbergvej 81, København A. København

Reg.Id.:506
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Andre kolonner end dem, som er nævnt nederfor. (Tal eller bogstav i listen henviser hertil.)
Etage. _ Familiens nr. _ Tilflytning fra anden kommune 9) Sidste Opholdsted før tilflytning 10) Hvilket Aar _ 12) Erhverv
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
Samtlige beboer i ejendommen:
 • Stuen; 1; Nielsen, Ingeborg Sofie; K; 24/4 1852; E[nke]; Pedersborg; 9) Sorø; 10) 1874; Husmoder; 12) Vask og rengøring
 • Stuen; 1; // ; [Thora?] Kristine; K; 25/7 1879; U; Frederiksberg;; ; Barn; 12) Strygejomfru
 • Stuen; 1; // ; Niels Peter; M; 25/5 1879; 9) Do [Frederiksberg]; ; Barn; 12) Medhjælper
 • Stuen; 1; // Narie Jørgine; K; 24/5 1889; U; København; ; Barn; Tjenestepige
 • 1 Sal; 2; Kirk, Christian; M 22/3 1875; G Veter Vander; 9) Aalborg; 10) 1903; Husfader; ...både
 • 1 Sal; 2; //, Karoline; K; 22/2 1872; G; [Laldtam?]; 9) Aalborg; 10) 1903; Hustru;
 • 1 Sal; 2; //, Aksel; M; 23/10 1902; ; Aalborg; 9) Aalborg; 10) 1903; Barn
 • 1 Sal; 2; //, Engeborg; K; 12/1 1905; København; ; ; Barn
 • 1 Sal; 3; Olsen, Jørgen; M; 28/7 1864; G; Karlslunde; 9) Roskilde; 10) 1895; Husfader; 12) Fyrbøder
 • 1 Sal; 3; // , Inger; K; 7/5 1866; G; Hjortshøi; 9) Roskilde; 10) 1895; Hustru
 • 1 Sal; 3; // , Axel Henry; M 22/3 1899; København; ; Barn
 • 2 Sal; 4;
 • 2 Sal; 5; Jensen, Jørgen; M; 23/1 1867; G; Skenkelsø; 9) Vidover; 10) 1892; Husfader; 12) Bryggriarbejder
 • 2 Sal; 5; // , Ane Kristine; 81 1870; Farum; 9) Vidover; 10) 1890 Hustru;
 • 2 Sal; 5; // , Ella Martha; K; 18/12 1899; København; ; ; Barn
 • 2 Sal; 5; // , Valborg; K 23/12 1901; København; ; ; Barn
 • 2 Sal; 5; // , Niels Aage; M; 30/8 1905; København; ; ; Barn
 • 2 Sal; N; Larsen, Martha Lene; K; 17/9 1830; E; Lille Værløse
 • 3 Sal; 6; Hald, Johannes; M; 16//3 1876; G; Æbeltoft; 9) Æbeltoft; 10) 1894; Husfader; Murersvend
 • 3 Sal; 6; // , Henriette; K; 14/5 1872; G; Kalundborg; 9) Bornholm; 1889; Hustru
 • 3 Sal; 6; // , Gerda; K; 17/2 1901; København; ; Barn
 • 3 Sal; 7;
 • 4 Sal; 8; Christiansen, Jens Petr; M; 19/1 1877; G; Ølstykke; 9) Ølstykke; 10) 1896; Husfader; Bryggeriarbejder
 • 4 Sal; 8; // , Johanne; K; 2/12 1880; G; Tjustrup; 9) Tjustrup; 10) 1900; Hustru
 • 4 Sal; 8; // , Helga, Kirstine; K; 10/6 1903; København; ; ; Barn
 • 4 Sal; 9; Jørgensen, Charles; M; 2/4 1869; G; Asperup; 9) Karlslunde; 10) 1894; Husfader; Kontorbud
 • 4 Sal; 9; // , Kirsten; K; 7/1 1877; G; Faxe; 9) Faxe; 10) 1896; Hustru
 • 4 Sal; 9; // , Karl Adolf; M; 3/10 1899; København; ; ; Barn
 • 4 Sal; 9; // , Ellen Marie; K; 24/8 1900; København; ; ; Barn
 • 4 Sal; 9; // , Knud Edvard; M; 19/11 1903; København; ; ; Barn
30/08 1905: Fødsel i Ny Carlsbergvej, Kristkirkens Sogn, Københavns K., Københavns A.

Reg.Id.:505
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 129
Fødselsaar og Datum
1905 30. August
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Kjøbenhavn, Kristkirkens Sogn Ny Carlbergvej 81 2.
Barnets fulde Navn.
Niels Aage Jensen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Arbejdsmand Jørgen Jensen og Hustru Ane Kirstne f. Larsen Ægteviede i Frederiksberg Kirke 8. Maj 1998 Ny Carlsbergvej 81 2. 34 Aar.
Daabsdagen
15 Oktober 1905
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Pastor Schousboe i Kirken
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Sergent Lars Jensen 18 Bath. 3 Komp. Helsingør Bryggeriarbejder Thuge Sørensen og Hustru Marie Oenhlenschlægevej 84 4 Bryggeriarbejder Jens Kristensen Ny Carlsbergvej 81 4
Fam. Ingeborg Larsdatter & Villum Hansen
01/02 1850: Folketælling i Skjenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg A.

Reg.Id.:504
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Jørlunde, Skjenkelse By, Gaard, 13, FT-1850, B8247
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Villum Hansen; 56; Gift ; ; Gaardmand, Huusfader ; Skjenkelse
 • Ingeborg Larsdatter; 51; Gift ; ; hans Kone ; Rørbek
 • Sidse Villumsdatter; 20; Ugift ; ; deres Datter ; Skjenkelse
 • Peder Villumsen; 16; Ugift ; ; deres Søn ; Skjenkelse
 • Jens Villumsen; 13; Ugift ; ; deres Søn ; Skjenkelse
 • Bodil Villumsdatter; 9; Ugift ; ; deres Datter ; Skjenkelse
 • Elsebeth Villumsdatter; 5; Ugift ; ; deres Datter ; Skjenkelse
 • Benthe Larsdatter; 19; Ugift ; ; Tjenestepige ; Sperrestrup
 • Harald Alfred Grøn; 20; Ugift ; ; Tjenestekarl ; Skjenkelse
Else Kirstine Pedersdatter & Jens Villumsen
26/10 1858: Vielse i København

Reg.Id.:503
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Diverse i registreringen
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgommen og hans forældre: Det fulde navn , erhverv (indtægts kilde) og opholdsted samt fødselsår, dato og sted (eller alder).
Gårdmand Jens Villumsen f. 1837 d. 8/3 i Jørlunde Sogn, Skenkelsø. Søn af Gmd. Villum Hansen og Ingeborg Larsdatter.
Bruden og hendes forældre: Det fulde navn , erhverv (indtægts grundlag) og opholdsted samt fødselsår, dato og sted (eller alder).
Else Kirstine Pedersdatter f. 1834 d. 26/9 i Jørlunde Sogn, Skenkelsø. Datter af addøde gmd. Peder Andersen og dennes enke avlsbrugerske Karen Nielsdatter.
Kilder/dokumentation til denne ægteskabelige registrering. Herunder hvilke(n) der danner grundlag for den satte dato.
 • Fødsels og dåbs registrering af deres førstfødte barn Niels Peder Jensen f. 1859 d. 26/6 i Jørlunde Sogns kirkebog 1850 F - 1891. Datoen er sat til at være 9. måneder før denne fødsel.
 • Folketælling 1860 i Skjenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg A. hvori han er reg. som gift og Karen Nielsdatters "Svigersøn og Medhjælper" og hun som gift og hans kone.
Registrantens tilføjelser og noter om, hvor der er søgt.
Vielsen er ikke fundet reg. i Hjørlundes Sogn kirkebøger og derfor blev der søgt, i henhold til anmærkningen ved sønnens fødsel, i sogne i det indre København omkring kasernerne. Registrering af vielsen blev ikke fundet. Konklusionen er af vielses er foretaget af en feltpræst.
Fam. Ingeborg Larsdatter & Villum Hansen
01/02 1840: Folketælling i Skjenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg A.

Reg.Id.:502
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Jørlunde, Skjenkelsøe Bye, Gaard, 9, FT-1840, B7677
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Villum Hansen; 46; Gift ; ; Gaardmand
 • Ingeborre Larsdatter; 41; Gift ; ; hans Kone
 • Hans Villumsen; 20; Ugift ; ; deres Søn
 • Lars Villumsen; 13; Ugift ; ; deres Søn
 • Peder Villumsen; 6; Ugift ; ; deres Søn
 • Jens Villumsen; 3; Ugift ; ; deres Søn
 • Jørgen Villumsen; 1; Ugift ; ; deres Søn
 • Ellen Villumsdatter; 18; Ugift ; ; deres Datter
 • Else Villumsdatteer; 16; Ugift ; ; deres Datter
 • Sidse Villumsdatter; 10; Ugift ; ; deres Datter
 • Bodil Villumsdatter; 8; Ugift ; ; deres Datter
 • Jens Olsen; 37; Ugift ; ; Tjenestekarl
 • Niels Andersen; 21; Ugift ; ; Tjenestekarl
Fam. Ingeborg Larsdatter & Villum Hansen
01/02 1855: Folketælling i Skjenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg A.

Reg.Id.:501
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Jørlunde, Skjenkelsø, Gaard, 4, FT-1855, B8644
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Villum Hansen; 62; Gift ; Avlsbruger, Huusfader ; ; Her i Sognet
 • Ingeborg Larsdatter; 56; Gift ; hans Kone ; ; Snodstrup Sogn
 • Lars Villumsen; 28; Ugift ; Deres Søn ; ; Her i Sognet
 • Jens Villumsen; 18; Ugift ; Deres Søn ; ; Her i Sognet
 • Bodil Villumsdatter; 14; Ugift ; Deres Datter ; ; Her i Sognet
 • Elsebeth Villumsdatter; 10; Ugift ; Deres Datter ; ; Her i Sognet
 • Peter Josephsen; 29; Ugift ; Tjenestekarl ; ; Strø Sogn
 • Carl Engelhart; 20; Ugift ; Tjenestekarl ; ; Helsingør
 • Ane Andersdatter; 27; Ugift ; Tjenestepige ; ; Oppesundby Sogn
Fam. Else Kirstine Petersdatter & Jens Villumsen
01/02 1860: Folketælling i Skjenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg A.

Reg.Id.:500
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Jørlunde S., Skjenkelsø, Gaard, 28, FT-1860, C1386
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Karen Nielsdatter; 49; Enke ; Avlsbrugerske ; ; Herløv
 • Niels Petersen; 28; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Lars Petersen; 22; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Jens Petersen; 18; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Jørgen Petersen; 15; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Dorthe Nikoline Petersdatter; 13; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Søren Petersen; 11; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Jens Villumsen; 24; Gift ; Svigersøn og Medhjælper ; ; Her i Sognet
 • Else Kirstine Petersdatter; 26; Gift ; hans Kone ; ; Her i Sognet
 • Niels Peter Jensen; 1; Ugift ; deres Barn ; ; Her i Sognet
 • Ane Marie Petersdatter; 24; Ugift ; Tjenestepige ; ; Slangerup
26/06 1859: Fødsel i Skenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:499
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 10
Aar og Datum
1859 den 16de Juni
Barnets fulde Navn
Niels Peter Jensen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt i Kirken den 19 August.
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl,
Tjenestekarl Jens Willumsen og Hustru Else Kirstine Petersdatter. Skjenkelsø
Fadderne
Pigen Bodil Willumsen af Skjenkelsø, Do [Pigen] Larsine Grøn, do [Skjenkelsø], Ungk: Anders Pedersen Gjor..., do [Ungk]: Lars Willumsen, Skjenkelsø, do [Ungk] Niels Pedersen do [Skjenkelsø]
Anmærkninger
Faderen var dengang i Kongens Tjeneste i Kjøbenhavn. Moderen 24 Aar gl.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Dette sker i den anspændte tid mellem Treårskrigen, også kaldet "1. Slesvigske Krig", der varede fra 1848 til 1850/1851 og "2. Slesvigske Krig" i fra 1. februar til 20. juli 1864.
Treårskrigen er i Tyskland også kendt som den Slesvig-Holstenske krig. Det var en dansk borgerkrig, der havde sin årsag i den spændte situation i den danske helstat i 1848.
Den slesvig-holstenske oprørshær kæmpede mod den danske regering. De storpolitiske interesser og Preussens indblanding gjorde krigen til et internationalt spørgsmål.
Den 8. maj 1852 underskrev stormagterne England, Rusland, Frankrig, Østrig og Preussen London-protokollen, der fastholdt status quo. Det danske overherredømme over Slesvig og Holsten blev fortsat garanteret. Men hertugdømmerne måtte hverken sluttes sammen med Danmark eller med hinanden. Først efter udstedelsen af London-protokollen kunne de civile myndigheder i den danske helstat genoptage kontrollen over hertugdømmerne.
2. Slesvigske Krig blev udkæmpet mellem på den ene side Preussen og Østrig og på den anden Danmark. Krigen førte til, at Danmark måtte afstå hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig (≈ Sønderjylland). Det nordlige Sønderjylland blev efter en folkeafstemning genforenet med Danmark i 1920.
Kort, men mere om dette i Wikipedia: *https://da.wikipedia.org/wiki/Treårskrigen *https://da.wikipedia.org/wiki/2._Slesvigske_Krig
26/09 1834: Fødsel i Skenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:498
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekiøn
No.: 17
Aar og Datum
1834 26 September
Barnets fulde Navn
Else Kirstine Pedersd.
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
21 November i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl,
Gmd. Peder Andersen og Hustru Karen Nielsdatter i Skjenkelsø
Fadderne
Gmd. Søren Nielsens Hustru i Herlev Bemeldte Søren Nielsen, Hans Pedersen i Skjenkelsø og Clemen Nielsen i Snodstrup
08/03 1837: Fødsel i Skenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:497
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 5
Aar og Datum
1837 8 Marts
Barnets fulde Navn
Jens Villumsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
21 April i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl,
Gmd. Villum Hansen og Hust. Ingeborg Larsdatter i Skænkelsø
Fadderne
Gmd. Villum Larsens Hustru i ... Bemeldte Villum Larsen, Ole Hansen og Søren Pedersen i Skænkelsø
Birgit Henriette Olander Pedersen (1955 - 1992)
02/03 1992: Død i Vejle Amt

Reg.Id.:496
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Denne registrering er ikke, som normalt i denne "Sægts Historie", dokumenteret af en officiel myndigheds registrering.
Som dokumentation for rigtigheden i registreringen accepteres en scannet eller fotograferet kopi af offentligt tilgængelig og almindeligvis anerkendt skriftlige materiale inklusiv annoncer og gravsten, der tydeligt dokumenterer personens identitet og hvornår denne er død.
Birgit Henriette Olander Pedersen
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
1955 d. 21/11 i Horsens Klostersogn, Vejle Amt. Født Pedersen, g. Steffensen, gift Schou ændret til Pedersen
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
Inger (f. Olander) og Ivan Pedersen borgerlig viet i Horsens d. 31/5 1952.
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
 • Gift Steffensen med Ingvard Steffensen, som hun fik døtrene Laila og Solvej sammen med. Efter skilsmisse boede Laila hos moderen Birgit og Solvej hos faderen Ingvard.
 • 2) Gift i Sønderbro Kirke med Holger Schou, som også var skilt fra et tidligere ægteskab. De var separeret eller lige blevet skilt da Birgit døde.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
1991 d. 2/3 efter et bad alene hjemme hos hendes nye ven.
Død: År, dato og sted:
Bisat fra Korning Kirke af Peter Stentoft (Sognepræst i Horsens Klosterkirke). - Birgits forældre boede i Løsning, derfor blev det valgt at Birgit skulle begraves i Løsning, kirken der var under istandsættelse, derfor foregik bisættelsen i Korning. - Stentoft havde konfirmeret Laila og begge Birgits døtre ønske at han foretog bisættelsen.
Bisættelse og/eller begravelses år, dato og sted eventuelt inklusiv kort bemærkning om hvorvidt gravstedet er valgt af afdøde selv og/eller der er begravet nogen samme sted, som havde relation til afdøde:
Begravet på Løsning Kirkegård.
Anmærkninger (Fx døds årsag og/eller om minde-sammenkomst.):
Birgit døde dagen efter datteren Lailas 18-års føselsdag, som skulle have været fejret (vist nok denne dags aften. - Hendes forældre reserverede det tomme gravsted overfor Birgits. De blev begge begravet der i hendholdsvis 2005 og 2013.
Registrantens navn og relation til afdøde:
Steen Olander (f. Pedersen), bror til Birgit.
Valdemar Olander (1905 - 1991)
23/01 1991: Død i Løsning Sogn og Plejehjem, Vejle Amt

Reg.Id.:495
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
Karl Valdemar Olander
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
F. Mortensen 11/6 1905 i den Kgl. Fødsels- og Plejestift. (sogn), Kbh.
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
Margrethe Hansine f. Mortensen gift 22/05 1908 i Nathanael Sogn med Martin Edwin Olander.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
 • Gift 23/11 1929 i Ordrup Sogn med Else Kirstine f. Jensen 01/04 1907 og død 29/10 1933 med hvem han fik datteren Inger d. 30/10 1932.
 • 2) g.m. Ruth ?
 • og 3) gift 03/04 1940 i Frederiksberg med Lilli f. Hansen, som han 25/06 1942 fik sønnen Jan sammen med. Begge ægteskaber ophævet ved skilsmisse. Jan flyttes med sin mor.
 • 4) gift 02/12 1944 i Københavns Magistrat med Ketty Henriette f. Petersen. De levede herefter sammen, først i Kastrup og derefter på Brorsonsvej nær Inger i Løsning, indtil Ketty blev flyttet på Løsning Plejehjem, Vejle Amt, hvor hun døde sep. 1989.
Død: År, dato og sted:
1991 d. 23/1 på plejehjemmet med datteren Inger og hendes familie tæt omkring sig.
Bisættelse og/eller begravelses år, dato og sted eventuelt inklusiv kort bemærkning om hvorvidt gravstedet er valgt af afdøde selv og/eller der er begravet nogen samme sted, som havde relation til afdøde:
Bisat fra Løsning Kirke og begravet i samme gravsted som ægtefælles Ketty på Løsning Kirkegård.
Registrantens navn og relation til afdøde:
Morfar til reg. Steen Olander f. Pedersen.
Ketty Olander (f. Petersen 1903 - 1989)
27/09 1989: Død i Løsning Sogn og Plejehjem, Vejle Amt

Reg.Id.:494
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
Ketty Henriette Olander
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
f. Petersen 1903 d. 2/12 i Tårnby Sogn, København
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
Mælkeforpagter Henrik Petersen. Hustru Emma Jakobine Olsen 40 År.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
Viet 1944 02/12 med Karl Valdemar Olander i Københavns Magistrat. Han medbragte datteren Inger fra hans første af tre tidligere ægteskaber. Datterens mor døde.
Død: År, dato og sted:
1989 d. 27/9 på Løsning Plejehjem, hvor hun boede.
Bisættelse og/eller begravelses år, dato og sted eventuelt inklusiv kort bemærkning om hvorvidt gravstedet er valgt af afdøde selv og/eller der er begravet nogen samme sted, som havde relation til afdøde:
Bisat fra Løsning Kirke og begrevet i samme steds kirkegård.
Anmærkninger (Fx døds årsag og/eller om minde-sammenkomst.):
Ketty blev flyttet på plejehjem, da hendes ægtefælle ikke længere kunne overkomme at at pleje hende.
Registrantens navn og relation til afdøde:
Steen Olander f. Pedersens mormor.
Fam. Jørgen Jensen (f.1867) & Ane Kirstine Larsen (f. 1870)
05/11 1925: Folketælling i Ny Carlsbergvej 85 3, København V, Københavns Amt

Reg.Id.:488
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Ny Carlsbergvej 85, 3
Andre kolonner end dem, som er nævnt nederfor. (Tal eller bogstav i listen henviser hertil.)
1) Erhverv _ Hvor boet 5. November 1924?: Ny Carlsbergvej, Kbhvn V
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Jensen Jørgen; M; 1867; 23/1; Hjørlunde; G; Husfader; 1) Bryggeriarbejder;
 • Jensen Ane Kirstine; K; 1870; 8/1; Farum; G; Husmoder;;
 • Jensen Niels Aage; M; 1905; 30/8; Kbhvn; U; Datter og Husassistent; Bryggeriarbejder;
 • Jensen Ellse Kirstine; K; 1907; 1/4; Kbhvn; U; Søn og logerende; Husassistent;
Fam. Jørgen Jensen (f.1867) & Ane Kirstine Larsen (f. 1870)
08/05 1898: Vielse i Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt

Reg.Id.:487
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 1898 - 73
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ungkarl, Arbejdsmand Jørgen Jensen, Søn af Afbygger Jens Willumsen og Hustru Else Kirstine Pedersdatter af Skenkelsø Hjørlunde Sogn født sammested d. 23. Januar 1867. 31 Aar og bor paa Gl. Carlsberg
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Pigen Ane Kirstine Larsen Datter af afdøde Husmand Carl Larsen og Hustru Marthalene Jensen paa Farum Mark født sammesteds d. 8. Januar 1870 - 28 Aar og bor paa Svanholmvej 5
Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopæl
Vicevært Ole Andersen af Mysundegade 7. Høker J. N. P Petersen af Mysundegade 13 st.
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted?
c) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
a) 23 Marts b) 27 Marts 3. 11 April 1898
Vielsens Aar og Datum samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
8 Mai 1898 Frederiksberg
a) Af hvilken Præst Vielsen er foretagen, (For saavidt en fremmed Præst har foretaget Vielsen, angives Hjemmelen derfor.)
b) Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemmet. (I sidste Tilfælde angives Bevillingens Datum)
a) Pastor Graae b) I Kirken
Anmærkninger

(Her anføres eventuel Erklæring om, i hvilken Tro Børnene skulle opdrages, hvilken er klæring underskrives i Bogen.)

Underst Attest af 15/3 98 fra Hvidovre Sogneraad
01/04 1907: Fødsel i Kristkirkens Sogn, København, Københavns A.

Reg.Id.:266
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 43
Fødselsaar og Datum
1907 1. April
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Ny Carlsbergvej 81 2.Th
Barnets fulde Navn.
Else Kirstine Jensen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Arbejdsmand Jørgen Jensen og Hustru Ane Kirstine f. Larsen. Viede i Frederiksberg Kirke 8. Maj 1898. Ny Carlsbergvej 81 3.Th. 37 Aar.
Daabsdagen
9 Maj 1907
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Pastor Schhousbre i Kirken
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Husmand Jens Villumsen Skenkelse pr. Ølstykke. - Sergent Lars Jensen, Kronborg Helsingør - Enke Marthaline Larsen f. Jensen, Farum. Faderen
Fam. Jørgen Jensen (f. 1867) og søn Niels Aage Jensen (f. 1905)
05/11 1930: Folketælling i Ny Carlsbergvej 85 3, København, Københavns Amt

Reg.Id.:485
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
København, Ny Carlsbergvej 85, 3 (Forhuset)
Andre kolonner end dem, som er nævnt nederfor. (Tal eller bogstav i listen henviser hertil.)
Tilstede på tællingsdagen: Ja. _ 1) Bopæl den 5. November 1929? _ 2) Erhverv _ 3) Virksomheden, hvor personen er ansat.
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Jensen Jørgen; 1) Ny Carlsbergvej 85 III; M; 23/ [sort klat]; 1867; Skenkelsø; E[nkemand]; Husfader; 2) Bryggeriarbejder; 3) Carlsberg Bryggeri
 • Jensen Niels Aage; 1) [Oehlenschlægersgade?] 24 St; M; 30/8; 1905; København; S[epareret]; Søn; 2) Dito [Bryggeriarbejder]; 3) Dito [Carlsberg Bryggeri]
Fam. Else Kirstine (f. Jensen) & Valdemar Olander
23/11 1929: Vielse i Ordrup Sogn, Sokkelund Herred, Kbh. Amt

Reg.Id.:267
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr. 22
Nr.: Ungkarl Kabelarbejder Karl Valdemar Olander 24 Aar, København Født 11 Juni 1905 i København. Adoptivforældre: Fiskegrosserer Martin Edvin Olander og Hustru Margrethe Hansine f. Mortensen, Ejgaardsvej 6, Ordrup
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Pigen Husassistent Else Kirstine Jensen 22 Aar, København Født 1. April 1907 i København D.a. Arbejdsmand Jørgen Jensen og Hustru Ane Kirstine, f. Larsen, Ny Carlsbergvej 85, Kbhvn.
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Brudgommens Fader og Murermester Herman Frederiksen Tagensvej 27, Kbhvn.
Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopæl
Lyst 4 - 11 - 1929 i Enghave Kirke København
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted?
c) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
1929 23 November i Ordrup
Vielsens Aar og Datum samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
Pastor Schjøring-Jensen i Kirken
a) Af hvilken Præst Vielsen er foretagen, (For saavidt en fremmed Præst har foretaget Vielsen, angives Hjemmelen derfor.)
b) Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemmet. (I sidste Tilfælde angives Bevillingens Datum)
Lysningsattest fra Enghave Kirke af 18. Novbr. 1929
Hans Edelbert Pedersen (1885-1953)
01/07 1953: Død i Slagballe, Grædstrup Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt

Reg.Id.:482
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Nr.: 4
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

1953 1. juli Hvilehjemmet Slagballe, Grædstrup Sogn, Thyrsting H
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

1953, 4 juli Øster Kirkegård Horsens
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Hans Edelbert Pedersen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Fhv. arbejdsmand, Alderdomsrentenyder på Slagballe hvilehjem. Født i Nebel Sogn, Vejle Amt 19 februar 1885, søn af husmand Hans Pedersen og hustru Else Thomsen, fraskilt fra Amalie Kathrine Jensen, Parallelvej 47, Horsens
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
68 år
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
Sognepræst Dahl Horsens
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

Skifteretsatteat fra Brædstrup af 2 juli 1953 Begravelsen meddelt fra Klosterkirkens Kordegnekontor 7. juli 1953
12/04 1956: Fødsel i Ã…boulevarden, Horsens Klostersogn, Horsens, Skanderborg Amt

Reg.Id.:479
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 53
Fødselsår og -dag
1956 12. April
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Horsens Klostersogn Aaboulevarden 32
Barnets fulde navn.
Tommy Robert Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

Arbejdsmand Bent Pedersen 15. november 1933 hustru Anna Meta Nielsen 28. juli 1935 gift i Horsens 13. August 1955
Dåbsår og -Dag
1956 10. Juni
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
Pastor Ebert Klosterkirken
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
forældrene, arbejdsmand Frank Hansen og hustru Bülowsgade 10, landbrugsmedhjælper Bent Nielsen Stjær.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. barnets opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer bestemmelsen af barnets fødehjemstedsret, dato for tilmelding til folkeregistret og for eventuels tilmelding af dåben (navngivelsen) til fødestedets kirkebog samt bemærkning om eventuel udtræden af eller indtræden i folkekirken.

folkereg. 11/6-56.
Fam. Bent Pedersen (f. 1933) og Anna (f. Nielsen 1935)
26/07 1955: Vielse Lysning i Horsens, Horsens Kommune, Skanderborg Amt

Reg.Id.:478
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
6
Nr.: 169
Brudgommen
Bent Pedersen Arbejdsmand Parallelvej 47 Horsens. f. 1933 15-11 i Thyrsted Sogn
Bruden
Anna Meta Nielsen husassistent Ã…boulevarden 32 Horsens. f. 1935 28-7 i Tamdrup Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Ingen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
Samme.
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 26-7 1955
28/07 1935: Fødsel i Provstlund, Tamdrup Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:477
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 10
Fødselsaar og -dag
1935 28 Juli
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Provstlund, Tamdrup, Nim
Barnets fulde Navn.
Anna Meta Nielsen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Fodermester Hans Tolver Nielsen, f. 20/8 1897 og Hustru Mette Kirstine Larsen, f. 23/8 1902 - af Provstlund
Daabsaar og -Dag
1935 20. Oktober
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Sognepræsten i Kirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Arbejdsmand Niels Nielsen og Hustru Anna af Horsens. Husassistent Helga Larsen, Gjedved. Fodermester Laurids Larsen, Yding
Sognepræsten i Kirken
14/11 1946: Fødsel i Schüttesvej 2, Horsens Vor Frelsers Sogn, Skanderborg Amt

Reg.Id.:476
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 130
Fødselsaar og -dag
1946 November 14
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Schüttesvej 2
Barnets fulde Navn.
Torben Lindy Hansen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Arbejdsmand Frank Niels Alex Hansen født 4 - 6 1921 og Hustru Marie Edith født Pedersen født 14 - 10 - 1920. Borg Ægteskab i Horsens 27 Maj 1944
Daabsaar og -Dag
1947 3 April
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Søbye i Vor Frelsers Kirke
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Havnearbejder Jens Hansen og Hustru Olga Hansen Ole Worms-gade 8 Horsens, Forældrene.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Meddelt Folkeregistret 25/4 1947.
Fam. Hans Pedersen & Else Thomsen efter jan. 1886?
01/02 1890: Folketælling i , Bastrup, Vamdrup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt

Reg.Id.:108
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Vamdrup Sogn, Bastrup, 1 gaard, 76, FT-1890, D8682
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Andreas Nielsen Aagaard, 55, Ugift, Gaardejer, Landmand, Nordslesvig
 • Iver Peter Aagaard, 47, Ugift, Medejer, Landmand, Vamdrup
 • Else Thomsen, 44, Enke, Husbestyrerinde, Gadbjerg
Registrantens tilføjelser:
Else Thomsen, 44 = f. (1890 - 44 = 1846) = f. 1845-46.
Else Thomsen gift med Hans Pedersen blev født 1845 d. 5/3 i Gadbjerg Sogn.
Alle andre Else Thomsen og andre med lignende navne, som er f. i Gadbjerg 1843-47:
 • f. 1845 d. 19/3: Else Trudsen. Datter af Husmand Truds Anthoniusen af Smidstrup og Hustru Maren Pederse....
Fam. Hans Pedersen & Else Thomsen efter jan. 1886?
01/02 1890: Folketælling i Ruhe, Skibet Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:107
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Skibet Sogn, Ruhe, 1 Gaard, 199, FT-1890, D4050
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Peter Christensen, 51, Gift, Husfader, Gaardeier, Egtved Sogn
 • Maren Sørensen, 40, Gift, Husmoder, Viuf Sogn
 • Christen Sørensen Christensen, 11, Ugift, Barn, Skibet Sogn
 • Christian Jensen Christensen, 6, Ugift, Barn, Skibet Sogn
 • Anders Marinus Lindberg Christensen, 4, Ugift, Barn, Skibet Sogn
 • Marie Christensen, 14, Ugift, Pleiebarn, Egtved Sogn
 • Hans Pedersen, 59, Gift, Tjenestekarl, Smidstrup Sogn
Registrantens tilføjelser:
Hans Pedersen, 59
 • Fødselsår: (1890 - 59 = 1831) f. 1830-31.
Hans Pedersen, gift med Else Thomsen er f. 17/04 1831 i Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt. Er det den Hans Pedersen der er her?
Alle andre Hans Pedersen f. i Smidstrup Sogn 1829-33:
 • f. 1829 d. 29/1: Hans Nicolai Pedersen Møller i Tiufkær. Søn af Peder Hansen Møller Hustru Dorthe Knuds Datter
 • f. 1833 d. 24/4: Hans Pedersen i Haastrup. Søn af Peder Jensen og Hustru Maren Johannes Datter.
 • f. 1833 d. 17/7: Hans Pedersen. Søn af Mette Kirstine Jørgens Datter på Tiufkær Mark som baarnefader udlagdes Peder Hansen fra Moldbye i Fyn.
Hans Madsen Jensen, 18 - Tjenestested i Stenderup S.
01/02 1880: Folketælling i Sønder Aldum By, Stenderup Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:160
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Stenderup Sogn, Sønder Aldum By, en Gaard, 87, FT-1880, C9730
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Laurs Sørensen, 52, Gift, Husfader, Hornum Sogn, Veile Amt
 • Elisebet Magrete Laursen, 60, Gift, Hans Kone, Stenderup Sogn, Veile Amt
 • Anne Christine Laursen, 18, Ugift, Deres Barn, Stenderup Sogn, Veile Amt
 • Simon Laursen, 23, Ugift, Deres Barn, Stenderup Sogn, Veile Amt
 • Hans Simonsen, 72, Enkemand, Kapitalist, Stenderup Sogn, Veile Amt
 • Inger Marie Albertsen, 24, Ugift, Tjenestefolk, Skjold Sogn, Veile Amt
 • Hans Madsen Jensen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Bregning Sogn paa Ærø
10/10 1817: Fødsel i Søby Sogn, Ærø Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:472
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 11
Aar og Datum
D. 10 October 1817
Barnets fulde Navn
Hans Madsen Jensen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
D. 12 October 1817
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Boelsmand Jens Jensen Lejeboe og Hustru Anna Hansdatter ved Havgen
Fadderne
Baaret af Karen Kristensen, Christensen, Anders Jensen, Hans Christensen Hu. Maren Pedersd: Kusken Thomas alle af Søbye Sogn
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
193 No 48
Anmærkninger
Jens Hansen Lued.t Lejeboe
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Johanne Eriksen (f. 1836 Bregninge, Ærø)
01/02 1860: Folketælling i Vester Bregninge, Bregninge Sogn, Ærø Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:471
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Bregninge (Ærø), Vester Bregninge, En Gaard, 17 - F1, FT-1860, D7002
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Nisse Madsen Nissen; 36; Gift; Husfader. Gaardejer; ; Bregninge Sogn, Ærø, Svendborg Amt
 • Johanne Philipsen; 31; Gift; Hans Kone; ; Bregninge Sogn, Ærø, Svendborg Amt
 • Nisse Nissen; 8; Ugift; Deres Barn; ; Bregninge Sogn, Ærø, Svendborg Amt
 • Peder P. Nissen; 5; Ugift; Deres Barn; ; Bregninge Sogn, Ærø, Svendborg Amt
 • Peder Ph. Nissen; 3; Ugift; Deres Barn; ; Bregninge Sogn, Ærø, Svendborg Amt
 • Ane Nissen; 1; Ugift; Deres Barn; ; Bregninge Sogn, Ærø, Svendborg Amt
 • Jørgen Lauritsen; 20; Ugift; Tjenestekarl; ; Bregninge Sogn, Ærø, Svendborg Amt
 • Nisse Nissen Lauritsen; 15; Ugift; Tjenestedreng; ; Bregninge Sogn, Ærø, Svendborg Amt
 • Johanne Eriksen; 25; Ugift; Tjenestepige; ; Bregninge Sogn, Ærø, Svendborg Amt
 • Ane Lauritsen; 17; Ugift; Tjenestepige; ; Bregninge Sogn, Ærø, Svendborg Amt
26/12 1835: Fødsel i Bregninge Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt

Reg.Id.:470
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 18
Aar og Datum
[1835] d. 26 December
Barnets fulde Navn
Johanne Eriks
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
d. 1 Januar i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gmd. Erik Christensen og Hst. Maren Eriksen i Ø. Br.
Fadderne
Baaren af HM Knud Christensens Hst. Anne Knudsen i Lebye. Mfd. Hm. Rsmus Knudsen i Lebye, Ungk. Hans Albertsen i W.Br. Rasmus Christensen i Lebye, Kirsten Hendriksdatter i Skovb: Bodil Eriksen Ø. Br.
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
Pag: 290 No 11
Jens Nissen Hansen (f. 1832) & Johanne Eriksen (f. 1835)
13/04 1860: Vielse i Bregninge Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt

Reg.Id.:469
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
No.: 1860 - 4
Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
Jens Nissen Hansen fød 1 December 1832 [vacn?] d. 7 Juli 1833 Søn ad afdøde .... Hans Madsen Jensen i Vester Br.
Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
Pigen Johanne Eriksen fød d. 26 December 1835 [vacn?] 21 Juli 1840, datter af [afdøde, aftæ..] Hmd. Erik Christensen Vester Br.
Hvem Forloverne ere.
K.M. Knud Christensen, Lebye og . Land Christen Christensen i Lobye
Vielses:Dagen.
13 April
Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemme, og i sidste Tilfælde Bevillings:Datum.
i Kirken
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses Register
Fol 43 No 100, Fol 43 No 101
Anmærkninger
Tillyst .udsatte, H S - [Tasten, Fasten] ... Palme Søndag
01/12 1832: Fødsel i Bregninge Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt

Reg.Id.:468
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 18
Aar og Datum
[1832] d. 1 December
Barnets fulde Navn
Jens Nissen Hansen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
d. 2den December i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Hans Madsen Jensen og Hstr. Kjesten Hansen i Wester Bregninge
Fadderne
Baaren af Hmd Jens Hansens Hustr. Karen Hansen i Wind. Fad Hmd. Christen Christensen i ... ... Knud Christensen i Lobye Hans Andersen ibid: ,, Ingeborg Nissen og Ane Cathrine [Morthon. fra Lobye
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
Page: 370 No 9
Hans Madsen Jensen 44 & Fam. Kirsten Christensen 45
01/02 1860: Folketælling i Øster Bregninge, Bregninge (Ærø), Ærø, Svendborg

Reg.Id.:159
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Øster Bregninge, Et Hus, 69, FT-1860, D7002
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Hans Madsen Jensen 44, Gift, Husfader., Daglejer, Haven, Søby Sogn, Ærø, Svendborg Amt
 • Kirsten Christensen 45, Gift, Hans Kone, Bregninge Sogn, Ærø, Svendborg Amt
 • Maren Hansen 14, Ugift, Deres Barn, Bregninge Sogn, Ærø, Svendborg Amt
 • Ane Hansen 2, Ugift, Deres Barn, Bregninge Sogn, Ærø, Svendborg Amt
Fam. Christen Jensen (f. 1799) & Karen Christensdatter (f. 1816)
02/07 1840: Vielse i Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:467
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
No.: 1840 - 5
Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
Christen Jensen Enkemand af Hvejsel, født i Gadbjerg 21 Juli 1799, har haft d. [uarturlige ko..er?] Huusmnd v Hvejsel Mark.
Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
Karen Christensdatter, Gadma Christen Jensens Datter af Wonge hvor hun er født 29 Mai 1816, vacin 25 Aug 1820 af Müller i S: Nykirke. 24 Aar
Dagen Trolovelsen er anmeldt for Præsten
28 Marts
Hvem Forloverne ere.
Fadderen Christen Jensen af Wonge og Smeden Jørgen Jensen A... ...!
Vielses:Dagen.
2 Juli
Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemme, og i sidste Tilfælde Bevillings:Datum.
Nykirke
Anmærkninger
Jevnf. reg.: 298, 164 [og] 165 Anmærk.: Udlyst 10 April
Fam. Jens Christensen, 43 & Kirsten Pedersdatter, 34 i Ø. Nykirke
01/02 1787: Folketælling i Wonge, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:466
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Øster Nykirke, Wonge Bye, , 2, FT-1787, B4794
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Jens Christensen; 43; Gift; hosbond; bonde;
 • Kirsten Pedersdatter; 34; Gift; madmoder; ;
 • Christen Jensen; 5; Ugift; søn; ;
 • Peder Jensen; 4; Ugift; søn; ;
Registrantens tilføjelser:
Fødselsår:
 • Jens Christensen; 43 (1787 - 43 = 1744 ) = f. 1743-44
 • Kirsten Pedersdatter; 34 (1787 - 34 = 1753) = f. 1752-53.
 • Christen Jensen; 5 (1787 - 5 = 1782) = f. 1781-82.
Fam. Jens Christensen, 60 & Kirsten Pedersdatter, 49 i Ø. Nykirke
01/02 1801: Folketælling i Wonge, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:465
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Øster Nykirke, Wonge Bye, , 19, FT-1801, B3745
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Jens Christensen; 60; Gift; Hosbonde; Bonde og gårdbeboer;
 • Kirsten Pedersdatter; 49; Gift; Hans kone; ;
 • Christen Jensen; 19; Ugift; Deres Børn; ;
 • Peder Jensen; 15; Ugift; Deres Børn; ;
 • Niels Jensen; 11; Ugift; Deres Børn; ;
Registrantens tilføjelser:
Fødselsår:
 • Jens Christensen; 60 (1801 - 60 = 1741) = f. 1740-41
 • Kirsten Pedersdatter; 49 (1801 - 49 = 1752) = f. 1751-52.
 • Christen Jensen; 19 (1801 - 19 = 1782) = f. 1781-82.
Fam. Christen Jensen, 53 & Anne Cathrine Sørensdatter, 44 i Ø. Nykirke
01/02 1834: Folketælling i Vonge, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:464
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Øster Nykirke, Vonge, en Gaard, 14, FT-1834, C1378
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Christen Jensen Riis; 53; Gift; ; Gaardmand;
 • Anne Cathrine Sørensdatter; 44; Gift; ; hans Kone;
 • Kirsten Christensdatter; 20; Ugift; ; deres Børn;
 • Martine Kirstine Christensdatter; 16; Ugift; ; deres Børn;
 • Jens Peter Christensen!!; 13; Ugift; ; deres Børn;
 • Anne Else Christensdatter; 11; Ugift; ; deres Børn;
 • Sørine Christensdatter; 9; Ugift; ; deres Børn;
Registrantens tilføjelser:
Fødselsår:
 • Christen Jensen Riis; 53 (1834 - 53 = 1781 ) = f. 1780-81.
 • Anne Cathrine Sørensdatter; 44 (1864 - 44 = 1790) = f. 1789-90.
29/05 1817: Fødsel i Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:463
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Kvindekjøn
No.: 1817 - 2
Aar og Datum
29de Mai
Barnets fulde Navn
Karen Christensdatter
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
29de Mai
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmd Christen Jensen og Hustru Ane Cathrine Sørensdatter af Vonge
Fadderne
Søren Frederiksens Hustru Karen .....datter af Hjortvang, ... Christen Huusmad, Søren Jørgensen
Anmærkninger
Moderens Kirkegang og Datterens Daabs Publikation ... i Nykirke ... den 15de Juni
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Fam. Christen Jensen, 41, Enkemand
01/02 1840: Folketælling i Hvejsel, Hvejsel Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:192
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Hvejsel Sogn, Hvejsel, et Huus, 17
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Christen Jensen, 41, Enkemand, Huusmand
 • Jens Christensen, 13, Ugift, hans Børn
 • Niels Christensen, 10, Ugift, hans Børn
 • Johan Christensen, 8, Ugift, hans Børn
 • Kirsten Marie Christensen, 5, Ugift, hans Børn
 • Thomas Christensen, 2, Ugift, hans Børn
 • Mette Kirstine Jens Datter, 31, Ugift, Huusholderske
Fam. Christen Jensen, 46 & Karen Christensdatter, 29
01/02 1845: Folketælling i Hvejsel, Hvejsel Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:191
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Hveisel Bye, et Huus, 17, FT-1845, C1366. Online i DDD
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Christen Jensen, 46, Gift, Huusmand, Gadberg Sogn Veile Amt
 • Karen Christensdatter, 29, Gift, Hans Hustru, Nykirke Sogn Veile Amt
 • Johan Christensen, 13, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
 • Kirsten Marie Christensen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
 • Thomas Christensen, 7, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
 • Ane Cathrine Christensen, 2, Ugift, Deres Børn; Her i Sognet
Registrantens tilføjelser:
Christen Jensen var gift med Maren Nielsdatter (1800 - 1839 i Hvejsel) indtil hendes død. Hun er mor til de af børnene, der er født i hendes levetid.
Fam. Christen Jensen, 51 & Karen Christensdatter, 34
00/00 1850: Folketælling i Hvejsel, Hvejsel Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:188
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Hvejsel, Hveisel By, et Huus, 26, FT-1850, D2792
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Christen Jensen, 51, Gift, Huuseier, Huusfader Gadberg Sogn, Veile Amt
 • Karen Christensdatter, 34, Gift, Hans Hustru, Nykirke Sogn, Veile Amt
 • Kirsten Marie Christensen, 15, Ugift, deres Børn, Her i Sognet, Hvejsel
 • Thomas Christensen, 12, Ugift, deres Børn, Do Her i Sognet, Hvejsel
 • Ane Cathrine Christensen, 7, Ugift, deres Børn, Do Her i Sognet, Hvejsel
 • Christen Christensen, 5, Ugift, deres Børn, Do Her i Sognet, Hvejsel
 • Søren Christensen, 3, Ugift, deres Børn, Do Her i Sognet, Hvejsel
Registrantens tilføjelser:
Christen Jensen var gift med Maren Nielsdatter (1800 - 1839 i Hvejsel) indtil hendes død. Hun er mor til de af børnene, der er født i hendes levetid.
Christen Jensen (Forpagt?)
28/10 1867: Død i Hvejsel Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:187
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1860 - 1991 FKVD, Døde Mandkøn (Online side: 346 ) Nr. 15
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No
1867 - 15
Dødsdagen
28.de Oktober 1867
Begravelsesdagen
5. November 1867
Den Dødes For= og Tilnavn
Christen Jensen (Forpagt?)
Stand, Haandtering og Opholdssted
Afægtsmand Enkemand paa Hvejsel Mark
Alder
70 Aar.
Anmærkninger
...?... 30. Oktober _ Lig.?. 3. Nov.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Far til bl.a. Birthe Marie Christensen f.1856
Fam. Jens Sørensen, 29 & Kiersten Christensdatter, 32
01/02 1801: Folketælling i Smidstrup, Gadbjerg, Tørrild Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:462
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Gadbjerg, Bemte Smedstrup, , 19. Fam., FT-1801, B9136
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Jens Sørensen; 29; Gift; Mand; Huusmand med Jord.;
 • Kiersten Christensdatter; 32; Gift; Hans Kone; ;
 • Søren Jensen; 6; Ugift; Deres Børn; ;
 • Christen Jensen; 2; Ugift; Deres Børn; ;
Fam. Christen Jensen, 62 & Karen Christensdatter, 44
00/00 1860: Folketælling i Hvejsel, Hvejsel Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:186
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Hvejsel, Et Huus, 26, FT-1860, C9257
Andre kolonner end dem, som er nævnt nederfor. (Tal eller bogstav i listen henviser hertil.)
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Christen Jensen, 62, Gift, Huusfader lever af sin Jordlod, Gadbjerg Sogn Vejle Amt
 • Karen Christensdatter, 44, Gift, hans Kone, Nykirke Sogn Vejle Amt
 • Iver Christensen, 11, Ugift, Søn, Heri Sognet
 • Maren Christensen, 9, Ugift, Datter, Heri Sognet
 • Søren Olesen Christensen, 7, Ugift, Søn, Heri Sognet
 • Birthe Marie Christensen, 5, Ugift, Datter, Heri Sognet
 • Jensine Christensen, 2, Ugift, Datter, Heri Sognet
Steen Olander, Horsens, Dk.