Lene Bendictdatter (Tvilling f. 1747) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Lene Bendictdatter (Tvilling f. 1747)


Der blev fundet 11 registrering(er) vedr. Lene Bendictdatter (Tvilling f. 1747).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Lene Bendictdatter (Tvilling f. 1747) blev født 11/02 1747. De er alle fra barndoms-familien.

vedr. fam. Anne Rasmusdatter og Bendict Hansen og Hans Bendictsen
00/00 1716: Noteblok i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:100
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
11/02 1747: Fødsel i Gauerslund Sogn, Vejle Amt Holmans Herred

Reg.Id.:265
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
(
  • 1747 ) Paa Taksigelsens Fest: Bleve bemt: Kirsten Pedersdatters uægte Tvilling Børns hiemmedaab publiceret: Barnet Hans, bar Christen Mikelssøns hustrue Mette Nielsdatter i Schiærup, og barnet Lene, bar lille Niels Andersøns hustr: ibid: Test: Jens Mogens: Antonius Mogens: Hans Ladegaards Søn Anders. Jens Rasmussøns hustrue Maren Olufsdatter og Hans Ladegaards Stifdatter Karen Andersdatter. Til barnefader udlagt Bendict Hansøn af Andkiær.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
11. februar (Taksigelsen for stormen på København i 1659)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Bendict Hansen
11/02 1747: Fødsel i Gauerslund Sogn, Vejle Amt Holmans Herred

Reg.Id.:445
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
(
  • 1747 ) Paa Taksigelsens Fest: Bleve bemt: Kirsten Pedersdatters uægte Tvilling Børns hiemmedaab publiceret: Barnet Hans, bar Christen Mikelssøns hustrue Mette Nielsdatter i Schiærup, og barnet Lene, bar lille Niels Andersøns hustr: ibid: Test: Jens Mogens: Antonius Mogens: Hans Ladegaards Søn Anders. Jens Rasmussøns hustrue Maren Olufsdatter og Hans Ladegaards Stifdatter Karen Andersdatter. Til barnefader udlagt Bendict Hansøn af Andkiær.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
11. februar (Taksigelsen for stormen på København i 1659)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Bendict Hansen
Fam. Anna Rasmusdatter og Bendict Hanssøn
00/00 1750: Vielse i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:261
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Bendict Hansen
23/04 1753: Fødsel i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:223
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
2den Paaskedag: Blev Bendict Hansøns barn af Andkiær døbt, kaldet HANS. Barnet bar Christopher Møllers hustrue i Børcop Mølle. Fadderne vare Niels Hansøn. Niels Andersøns Søn Peder. Terkel Madsøns Søn Jens. Christen Christensøns hustrue Maren Hansdatter, alle af Andkiær og Anders Marcussøns hustrue i Winding.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
2. Påske dag 1753: 23. April
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Bendict Hansen. Anne Rasumsdatter
Barnebarn af Hans Bendictsen (Død: 1749)
14/07 1754: Fødsel i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:357
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Dom: 5 p: Trinit: Peder Jensøns barn af Andkiær, kaldet Niels, bar Antonii Mogensøns Hustrue Else Nielsdatter Dahl ibid. Fadderne vare Antonii Mogens: ibid. Oluf Schousen i Brønsted. Jes Nielsøn Dahl i Andkiær. Bendict Hansøns Hustrue Anne Rasmusdatter ibid. og Peder Dahls Hustrue Dorthe Mogensdatter ibid.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Dom: 5 p: Trinit: = 5. Søndag efter Trinitatis. ibid = Samme sted.
Rasmus Bendictsøn (spædbarn. Ikke døbt)
09/02 1755: Død i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:351
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Døde (Online-side: 125)
Registrering i Kirkebogen
Dom: Esto Mihi blev Bendict Hansøns spæde barn i Andkiær Rasmus begr: (Note: Fastelavnssøndag)
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Navngivet efter moderen Anna Rasmusdatters far.
04/01 1756: Fødsel i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:352
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Paa Søndagen imellem Nytaarsdag og Hellig 3 Kong: dag: Bendict Hansøns barn Magdalena af Andkiær, bar Niels Schovgaards Hustrue ibid: Testes: Anders Marcus: i Winding. Niels Hans: Anders Ladegaard. Søren Schouenborgs Hustrue og Johan Hennings Hustrue, alle af Andkiær.
(Note: ibid: Samme sted. Testes: Vidner (Dåbsvidner = Faddere) Moderen: Anne Rasmusdatter. Niels Hans: (Hansøn): Bendict Hansøn bror Niels? Schovgaard er nabofamilien i den anden af de to halvgårde, hvor Bendict er i den ene. )
Jens Therkildsen - Hans Jensen, Hans Bendictsen - Bendict Hansen og Barbara Pedersdatter -gårde i Andkær
01/05 1770: Artikel i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:326
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
To-tre gårde i Andkær, hvis ejere og familier blev flettet sammen igennem lidt mere end hundrede år fra midt i 1700-årene til Februar 1846.
Jens Therkildsen med tilnavnet Bundgaard ejede gården Tidsville fra maj 1770. Efter ham overager han søn Therkild Jensen gården.

To halvgårde, Vesterbygaard og Skovgaard, var frem til 1792 de eneste gårde i Andkær, som ikke var selvejer-gårde

Vesterbygaard blev efter Hans Bendictsøn overtaget først af sønnen Bendict Hansen (1716-49) og derefter sønne-sønnen Hans Bendictsen (1753-97), som fra 1792 ejede gården.

Hans Bendictsens enke Barbara Pedersdatter (1762-1834), giftede kort efter Hans død med Hans Jensen (1768-01.02.1846), en søn af Jens Therkildsen Bundgaard på nabogården. Hans Jensens søn Hans Hansen f. 1798 overtager gården til han dør 2 uger efter hans far den14.02.1846.

Skovgaarden blev overtaget efter faderen og efterfølgende ejet af Jens Thomsen med tilnavnet Skovgaard (i Kirkeb.: Schougaard).

Anna Rasmusdatter (1718 - 1790)
31/01 1790: Død i Andkær, Gauerslund Sogn, Holman Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:424
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Eod die [samme dag], (Dom: Septuag:)] Benedicht Hansens Hustru navnlige Anna Rasmus Datter af Andkiær begravet Gl: 71 Aar og 11 Maaneder.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Edom die: "Samme dag"
Septuag: = Septuagesima 1790 = 31. januar. (Septuagesima: "Den 70. dag før påske" = 9. søndag før påske. )
Mor til bl.a. Hans Bendichtsen (1753-1797)
Bendicht Hansen (1716-17 - 1800)
12/01 1800: Død i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmanns Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:425
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
AO: Billede 125
Registrering i Kirkebogen
Dom: 1 post Epihp: den 12te Januar blev Bendicht Hansen af Andkiær begravet, gl: 83 Aar
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Dom: 1 post Epihp: Herrens første (dag: søndag) efter Hellig Tre Konger.
Steen Olander, Horsens, Dk.