Peder Hansen (1794 - 1875) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Peder Hansen (1794 - 1875)


Der blev fundet 44 registrering(er) vedr. Peder Hansen (1794 - 1875).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Peder Hansen (1794 - 1875) blev født 23/11 1794. De er alle fra barndoms-familien.

Jens Therkildsen - Hans Jensen, Hans Bendictsen - Bendict Hansen og Barbara Pedersdatter -gårde i Andkær
01/05 1770: Artikel i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:326
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
To-tre gårde i Andkær, hvis ejere og familier blev flettet sammen igennem lidt mere end hundrede år fra midt i 1700-årene til Februar 1846.
Jens Therkildsen med tilnavnet Bundgaard ejede gården Tidsville fra maj 1770. Efter ham overager han søn Therkild Jensen gården.

To halvgårde, Vesterbygaard og Skovgaard, var frem til 1792 de eneste gårde i Andkær, som ikke var selvejer-gårde

Vesterbygaard blev efter Hans Bendictsøn overtaget først af sønnen Bendict Hansen (1716-49) og derefter sønne-sønnen Hans Bendictsen (1753-97), som fra 1792 ejede gården.

Hans Bendictsens enke Barbara Pedersdatter (1762-1834), giftede kort efter Hans død med Hans Jensen (1768-01.02.1846), en søn af Jens Therkildsen Bundgaard på nabogården. Hans Jensens søn Hans Hansen f. 1798 overtager gården til han dør 2 uger efter hans far den14.02.1846.

Skovgaarden blev overtaget efter faderen og efterfølgende ejet af Jens Thomsen med tilnavnet Skovgaard (i Kirkeb.: Schougaard).

Fam. Barbara Pedersdatter og Hans Bendictsen
02/07 1784: Vielse i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:299
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Fredagen Den 2. ditto (
 • Juli) ng Karl Hans Bendictsen af Andkiør og Pigen Barbara Peders Datter ag Gauerslund Copulerede.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Barbara Pedersdatter
19/06 1785: Fødsel i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:232
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
(
 • 1785) Dom: 4 p. Trin: Hans Bendictsen og hustrue Barbara Pedersdatter af Andkiær deres barn navnl: Anna Marie, baaret af Faderens Søster Lene Bendictsdatter ibid: Test: Søren Pedersen i Gaarslev. Hans Nielsen. Anders Ladegaards Søn Søren og Jens Krængs hustrue Marie, alle af Andkiær.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Herrnes 4. Søndag efter Trinitatis 1785: 19. Juni.
Fam. Barbara Pedersdatter og Hans Bendictsen
01/02 1787: Folketælling i Andkier, Gauerslund Sogn, Gauerslund, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:219
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:18, FT-1787, B8847 (Dansk Demografisk Database (DDD))
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Fam. Hans Bendictsen, 35 & Barbara Pedersdatter, 25
 1. Hans Bendictsen, 35, Gift, Hosbonde, Fæste Bonde og Gaardbeboer
 2. Barbara Pedersdatter, 25, Gift, Madmoder
 3. Anna Maria Hansdatter, 3, Ugift, deres Datter
 4. Peder Friderichsen, 12, Ugift, Tieneste Folk
 5. Maren Ebbesdatter, 26, Gift, Tieneste Folk
 6. Bendict Hansen, 69, Gift, Hosbondens Forældre
 7. Anna Rasmusdatter, 68, Gift, Hosbondens Forældre
01/04 1789: Fødsel i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:233
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
(Feria 2da Paschat: d. 13 April:)

Eod: die: Hans Bendictsen og hustrue Barbara Pedersdatter af Andkiær deres barn, der forhen var hiemmedøbt d: 1 April og kaldet Bendict, baaret af Hans Nielsens hustrue Dorthe Pedersdatter ibid: Test: Anders Sørensen i Gauerslund. Jens Kræng. Anders Ladegaards Søn Søren og Thomas Schougaards hustrue Dorthe Nielsdatter, alle af Andkiær.

Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
2. Påskedag. Eod: die = Samme dag:
Bendict Hansen.
Barnebarn af Bendict Hansen (1716-17 - 1800)
04/02 1792: Fødsel i Andkær, Gauerlund Sogn, Holmans Herren, Vejle Amt

Reg.Id.:230
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
(
 • 1792)Dom: Reminis den 4. Marts blev Hans Bendictsen og Hustru Barbara Peders Dater i Ankiærskove Barn .?. .?. ..?.. Hjemmedøbt den 4.de Februar: og kaldet Peder ført til Kirke og baaret af Thomas Schougaards Datter Anna ibid: Faddere vare Anders Sørenseni Gauerslund, Søren Pedersen i Gaarslev, Hans Nielsen i Ankiær og Jes (Bidi.?./Bendictsen?)s Hustru Mette Kirstine Hans Datter ibid:
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Dom: Reminis = Herrens 2. Søndag i Fasten.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Anna Thomasdatter Schougaard. Jes Bendictsen. Mette Kirstine Hansdatter
Peder Hansen (1792-94)
17/08 1794: Død i Andkær, Gauerlund Sogn, Holmans Herren, Vejle Amt

Reg.Id.:231
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
9. Post Trinitatis 17.de August ...

Samme Dag Hans Bendictsens Barn navnl: Peder af Ankiær begravet. gl: 2 Aar og 6 Maaneder -

Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
9. Søndag efter Trinitatis. navnl. = navngivet.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Moderen: Barbara Pedersdatter.
23/11 1794: Fødsel i Andkiærskove, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:96
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Dom. 23 s eft. Trinit: d. 23.de November Hans Bendictsen og Hustru Barbara Peders Datter i Andkiærskove .......?....... Hjemme Døbt d. 23 October og kaldet Peder, blev baaret af Søren Pedersens Datter Anna i Gaarslef: Faddere var Lars Hans Madsen i Winding, Hans Nielsen Ivar Kræng og Rasmus Nielsens Hustru Maren Lauges Datter, alle af Andkiær.

Summa Født 31 Børn, hvoraf 14 Drenge og 17 Piger
Dom: 2 Advendt d. 7 December .....

Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Triniatis. / Herrens 2. Søndag i Advendt.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Anna Sørensdatter. Maren Laugesdatter
07/12 1796: Fødsel i Ankær, Gauerslund Sogn, Holmans Hered, Vejle Amt

Reg.Id.:346
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
(
 • 1796) Onsdagen d. 7de Decbr: blev Hans Bendictsen og Hustru
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Barbara Pedersdatter
Hans Bendictsen (1753 - 1797) og hans barn Anna (2 u. og 5 d.)
05/02 1797: Død i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:102
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Nyt Aars Dag 1th Januar blev Hans Bendictsens Barn af Andkiær navngivet Anna begravet gl. 2 uger og 5 dage

.........

Dom. Septuag. D. 5.te Februar: Hans Bendictsens af Andkiær ... gl. 43 Aar begravet.

Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Herens Sepruagesima Søndag.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Hans Bendictsøn. g.m. Barbara Pedersdatter. Far til bla. Anna Marie Hansdatter (f.1785), Peder Hansen (f. 1794)
Fam. Barbara Pedersdatter og Hans Jensen
11/08 1797: Vielse i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:202
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Fredagen d. 11te August blev den Hæderlige og
Velagte unge Karl Hans Jensen og den ...dige og
Gudfrygtige Enke Barbara Peders Datter begge af
Andkær, foruden nogen forudgaaende Trolovelse og
Tillysning af Prædikestolen, sammenviede ____.
(Til?) .. for.... ... Kong .: allernaadigst Bevilging Da
=teret Kjøbenhavn den 4de Martie 1797; Og (frem?)stillede
de da, forinden de blev sammenviede, underskrevne
Tilstand til Forloverne, som ____d forsikre og indestaar
for, at der ikke er noget enten imod Guds eller
Kongens lov som kan hindre dette deres Egteskab, og
at de i alle __stande vil holde Præsten f... og anger=
løs for (denne?) sin Forretning.
Som ___(me?)ldt underskr__
___, som Forlovere
_______ (Rasmussen?)
Mads Sørensen .... (Sand?)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Hendes børn fra 1.æ.: Anne Marie Hansdatter og Peder Hansen f.1794
06/01 1798: Fødsel i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:101
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: Enesteministerialbog, 1790 FDV - 1814 FDV, Fol. 36 (1798 forts.) (online side 22)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
4. Juli - - - Samme Dag Hans Jensen og Hustru Barbara Pedersdatter af Andkiær Hjemmedøbt den 6.th (Januar el. Februar?) og kaldet Hans, blev baaret af Terkel Jensens Hustru Karen Madsdatter ... ... Ivar Hansen af Høyer, Hans Nielsen
Fam. Barbara Pedersdatter og Hans Jensen
01/02 1801: Folketælling i And, Gauerslund Sogn, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:95
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:12, FT-1801, B8842,(DDD)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

 1. Hans Jensen, 32, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer
 2. Barbara Pedersdatter, 38, Gift, Hans Kone
 3. Anne Marie Hansdatter, 16, Ugift, Hendes Børn
 4. Peder Hansen, 7, Ugift, Hendes Børn
 5. Hans Hansen, 3, Ugift, Deres Børn
 6. Jens Hansen, 1, Ugift, Deres Børn
 7. Peder Jensen, 45, Ugift, Tjenestefolk
 8. Dorte Jensdatter, 18, Ugift, Tjenestefolk
Fam. Kirsten Jens Datter og Peder Hansen
17/06 1820: Vielse i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:198
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1814 - 1824 FKVD, Corpulerede, KirkeAar og Aar 1820, Fol. 171 (Online side 80 ) Nr. 6
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
No.: 1820 - 6
Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
Peder Hansen Ungkarl og Landkarl af Andkjær Gaurslund Sogn, ..?..
Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
Pigen Kirsten Jens Datter (Udvisket) Aar gammel Bondepige og Gaardmandsdatter af Haastrup
Hvem Forloverne ere.
Gaardmand Hans Jensen ...?... i Andkjær og Gaardmand Jens Jensen i Haastrp
Vielses:Dagen.
1820 den 17. Juni
Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemme, og i sidste Tilfælde Bevillings:Datum.
Smidstrup Kirke
Tilføjelse til kildemat: Andre navne på personer ovenfor og personer berørt af vielsen
Kirsten Jensdatter
25/09 1822: Fødsel i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:249
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB 1814 - 1824
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Kvindekjøn
No.: 1822 - 22
Aar og Datum
D. 25. September 1822
Barnets fulde Navn
Ane Dorthea . . . Haastrup
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Hjemmedøbt 25. September. Fremstillet i Kirken 7. Oktober
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Peder Hansen og Hustru Kiersten Jens Datter af Haastrup
Fadderne
Pigen Else Jens Datter af (Folserup?) bar Barnet. Faddere: Gaardmand Christen Hansen og Søren Hansen, Ungkarl Niels K... (Follerup?) og Ivar Hansen af Haastrup, Pigen Anna Mari(a/e?) Jørgens Datter i Haastrup Gaardmand Therkel Nielsens Søn af ....
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
Pag. 40A No. 68
Anmærkninger
.... indlagt? i ... 24. November ....
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Ane Dorthea Pedersdatter, Kiersten Jensdatter. Else Jensdatter
26/12 1823: Fødsel i Haastrup, Smidstrp Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:297
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
Mandkjøn
Fulde navn efter forevist dåbsattest
1824 - 1 (
 • Kirkeåret 1824)
Fødselsdato
26. December 1824 (
 • Kirkeåret 1824)
Fødested Livsstilling
Dødfødt i Haastrup
Brud
Gaardmand i Haastrup Peder Hansen og Hustru Kirsten Jens Datter
Fødselsdato
Folie 381 No. 3
Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
Kirsten Jensdatter
28/04 1826: Fødsel i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:328
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1826 - 5
Aar og Datum
Den 28.de April
Barnets fulde Navn
Hans --------------- Haastrup
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Hjemmedøbt Den 29.de April. Fremstillet i Kirken Den 17. Septemb
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Peder Hansen i Haastrup og Hustru Kirsten Jens Datter
Fadderne
Gaardmand Hans Krings Datter ............ Gaardmand Søren Abrahamsen i Haastrup, Ungkarl Poul ..... og Jens (Som ved Poul)i Haastrup og Gaardmand Christen Frederiksen i Haastrup.
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
Fol. 387 No. 42
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Kirsten Jensdatter
Kirsten Jensdatter (40 år)
29/12 1826: Død i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:254
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1824 - 1847
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Kvindekjøn
No
1826 - 3
Dødsdagen
1826 29. December
Begravelsesdagen
5.the Januar
Den Dødes For= og Tilnavn
Kirsten Jens Datter - Peder Hansens
Stand, Haandtering og Opholdssted
Hustru i Haastrup
Alder
40 Aar
Hvor anført i det almindelige Jevnf:Register / Jevnf. Reg. fra 1843
Fol. 391 No 8
Anmærkninger
(
 • Fol. 391 No 8 henviser kun til denne reg.)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Kirsten Jensdatter. Hendes datter: Ane Dorthea Pedersdatter f. 1822 alias Ane Dorthe Pedersdatter.
Hans Pedersen (1826-27)
09/03 1827: Død i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:339
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No
1827 - 4
Dødsdagen
Den 9.de Marts
Begravelsesdagen
Den 14.de Marts
Den Dødes For= og Tilnavn
Hans Pedersen
Stand, Haandtering og Opholdssted
Gaardmand Peder Hansens Søn i Haatsrup
Alder
10 1/2 Mnd.
Hvor anført i det almindelige Jevnf:Register / Jevnf. Reg. fra 1843
Fol. 387 No. 42
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Moderen: Kirsten Jens Datter, Kirsten Jensdatter
Fam. Kirstine Udesdatter og Peder Hansen
11/08 1827: Vielse i Smidstrup Sogn, Vejle Amt. Holmans Herred

Reg.Id.:253
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1824 - 1847 (Online-side: 183)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
No.: 1827 - 6
Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
Enkemand Peder Hansen _ Haastrup. 34 Aar gammel
Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
S... ... Pige Kirstine Udsen 31 Aar gl.
Hvem Forloverne ere.
Jens Cri... Ja...gt og Niels Jensen af ...
Vielses:Dagen.
D. 11.te August
Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemme, og i sidste Tilfælde Bevillings:Datum.
ibidem (I Smidstrup Kirke)
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses Register
Fol. 32 No. 44
Anmærkninger
(
 • Steen: Fol. 32 No. 44 henviser kun til denne vielse)
Tilføjelse til kildemat: Andre navne på personer ovenfor og personer berørt af vielsen
Kirstine Udesdatter. Hans datter af 1.æ.: Ane Dorthea Pedersdatter alias Anne Dorthe Pedersdatter
16/02 1828: Fødsel i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:248
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Kvindekjøn
No.: 1828 - 1
Aar og Datum
1828 16. Februar
Barnets fulde Navn
Barbara Kirstine _ Haastrup
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Hjemmedøbt 17. Febr. Fremstillet i Kirken 7. April
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Peder Hansen i Haastrup og Hustru Kirstine Udesdatter
Fadderne
Gaardmand ....... paa ..... Mark var bar barnet, Faddere: Gaardmand ..... .....sen (Huusmand?) ..... Ungkarl .... Hansen, Pigen Ana Kirstine ... og Huusmnd ........ i Haastrup.
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
Fol. 396 No. 8
Anmærkninger
(
 • Jevnf.-reg.: Confirmation: Fol. 382 Nr. 5 _ Tilf. af Steen.)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Farmor: Barbara Pedersdatter. Stedfarar: Hans Jensen. Morfar og -mor: Ude Nielsen & Karen Isachsdatter.
19/04 1829: Fødsel i Haastrup, Smidstrup S., Vejle A.

Reg.Id.:384
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Kvindekjøn
No.: 1829 - 12
Aar og Datum
Den 19de April
Barnets fulde Navn
Karen Peders Datter _ Haastrup
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt i Smidstrup Kirke den 10de Mai
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Peder Hansen i Haastrup og Hustru Kirstine Udes Datter
Fadderne
Gaardmand Søren Abrahamsens Kone i Haastrup bar barnet Faddere: Gaardmand Christen Frederiksen Huusmand Peder S.arlsen Ungkarl Poul .... Pige Ane Margrethe Anders Datter og Gaardmand Ole Sørensens Kone affe i Haastrup
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
Fol: 402 No 37
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Samme arkivalie i farver: Billed 14. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21619087[ hashtag ]397653,74440902
17/04 1831: Fødsel i Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:89
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 7
Aar og Datum
(1831) Den 17. April
Barnets fulde Navn
Hans Pedersen _ Haastrup
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt Hjemme 26. April. Fremstillet i Kirken 1. Mai
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Peder Hansen og Hustru Kirsten Udes Datter
Fadderne
(Kan kun læse få ord. Se vedhæftet dokument.)
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
Fol 411 No 31
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Kirsten Udesdatter, Kirstine Udesdatter
Barbara Pedersdatter
19/01 1834: Død i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:240
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Kvindekjøn
No
1834 - 2
Dødsdagen
1834 Den 19. Januar
Begravelsesdagen
1834 De. 27. Januar
Den Dødes For= og Tilnavn
Barbara Pedersdatter
Stand, Haandtering og Opholdssted
Aftægtsmand Hans Lundgaards Hustru i Andgn. Født i Gauerslund
Alder
71 Aar
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Hans Jensen Lundgaard, Søn: Hans Hansen Lundgaard. (Søn fra 1. æ. Peder Hansen)
Fam. Kirstine Udesdatter og Peder Hansen
01/02 1834: Folketælling i Haastrup Bye, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:83
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:en Gaard, 55, FT-1834, C4918. Dans Demografisk Database (DDD)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

 1. Peder Hansen, 43, Gift, Gaardmand
 2. Kirstine Udesdatter, 39, Gift, hans Kone
 3. Ane Dorthe Pedersdatter, 13, Ugift, deres Børn
 4. Barbra Kirstine Pedersdatter, 7, Ugift, deres Børn
 5. Karen Pedersdatter, 5, Ugift, deres Børn
 6. Hans Pedersen, 3, Ugift, deres Børn
 7. Søren Pedersen, 37, Ugift, hans Tjenestefolk
 8. Søren Jensen, 29, Ugift, hans Tjenestefolk
 9. Ude Jespersen, 20, Ugift, hans Tjenestefolk
Anne Dorthea Pedersdatter
02/04 1837: Konfirmation i Smidstrup Sogn, Holmans erred, Vejle Amt

Reg.Id.:252
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1824 - 1847 FKVDJTA
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
(Hvornår og hvor?)
1837 2. April i Smidstrup Kirke
Konfirmerede Drenge / Piger
Piger
No.: 1837 - 11
Konfirmandens Navn og Opholdssted
Anne Dorthea Pedersdatter af Haastrup
Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl
Gaardmand Peder Hansen og nu afdøde Hustru Kirsten Jensdatter i Haastrup
Konfirmandens Alder efter Dag og Datum udviist ved Døbeattest / Døbe:Attest
15 Aar født i Gammelbye Mrkk D. 2. ... of f....døbt D. 10. Mai 1822
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
mg. - Udmg.
Når og af hvem vacineret
1.ste Oktober af Crristens
Tilføjelse: Andre navne på personer ovenfor
(
 • 1 år ældre end alle andre)
29/04 1837: Fødsel i Haastrup, Smidstrup Sogn, Vejle Amt. Holmas Herred

Reg.Id.:251
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1824 - 1847 (Online-side: 34)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1837 - 9
Aar og Datum
1837 29. April
Barnets fulde Navn
Niels Udesen Pedersen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Hjemmedøbt ........ Fremstillet i Kirken 23. Juli
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Peder Hansen og Hustru Kirsten Udesdatter i Haastrup
Fadderne
Pigen Mette Marie Mikkelsdatteraf Andkjer, Gaardmand Christen Frederiksen i Haastrup. Gaardmand Niels Uthes Hustru ibid .... Abraham Sørensen i Haastrup
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
Fol. 448 No. 31
Anmærkninger
(
 • Steen: Henviser kun til denne)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Kirstine Udesdatters bror: Niels Udesen
Fam. Anne Marie Madsdatter, 49 og Bendict Hansen f.1789
01/02 1840: Folketælling i Brogaard, 17, Harte mark, Harte, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:347
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Vejle, Brusk, Harte, Harte mark, 17, Brogaard, 22, FT-1840, C534
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Søn af Hans Bendictsen og Barbara Pedersdatter: Bendict Hansen. Peder Hansens bror.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Bendix Hansen, 51, Gift Gaardmand,
Anne Marie Madsdatter, 49, Gift, , Hans kone,
Hans Bendixen, 22, Ugift, , deres søn,
Mads Peter Hansen, 12, Ugift, , deres søn,
Søren Sørensen, 26, Ugift, , tjenestefolk,
Anne Kristine Mortensdatter, 27, Ugift, , tjenestefolk,
Søren Pedersen, 44, Enkemand, , daglejer,
Fam. Kirstine Udesdatter og Peder Hansen
01/02 1840: Folketælling i (Frifel, Haastrup Bye, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:85
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:en Gaard, 17, FT-1840, C7980, DDD
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
f. Niels Udesen Pedersen
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

 1. Peder Hansen, 50, Gift, Gaardmand,
 2. Kirstine Udesdatter, 44, Gift, hans Kone
 3. Ane Dorthe Pedersdatter, 18, Ugift, deres Børn
 4. Barbra Pedersdatter, 12, Ugift, deres Børn
 5. Karen Pedersdatter, 11, Ugift, deres Børn
 6. Hans Pedersen, 9, Ugift, deres Børn
 7. Niels Ude Pedersen, 3, Ugift, deres Børn
 8. Thomas Hansen, 28, Ugift, Tjenestefolk
 9. Nicolai Hansen, 43, Enkemand, Tjenestefolk
Fam. Bendict Hansen (1789 - 1856)
01/02 1845: Folketælling i Brogaard, Harthe mark, Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:348
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Vejle, Brusk, Harte, Harthe mark, Brogaard, 2, FT-1845, A0003
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Hans Bendictsens og Barbara Pedersdatters søn Bendict Hansen. Peder Hansens bror.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Bendix Hansen, 56, enke, , gaardmand, Gauerslund
Mads Peder Hansen, 17, -, , søn, Vejle
Christian Christensen, 22, ugift, , tjenestekarl, Nr.Nissum
Lauge Jepsen, 38, ugift, , daglejer, Fohle
Niels Christensen Seirsbøl, 46, gift, , tyende, Vestervig
Bodil Andersdatter, 19, ugift, , tyende, Weerst
Anne Nielsdatter, 52, enke, , tyende, Egtved
Fam. Kirstine Udesdatter og Peder Hansen
01/02 1845: Folketælling i (Frifel, Haastrup Bye, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:87
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:en Gaard, 14, FT-1845, C1697, DDD
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

 1. Peder Hansen, 53, Gift, Gaardmand, Gaverslund S: Veile Amt
 2. Kirstine Udesdatter, 49, Gift, hans Kone, Ullerup S.
 3. Ane Dorthe Pedersdatter, 23, Ugift, deres Børn, Her i S: [Smidstrup Sogn, Vejle Amt]
 4. Barbra Pedersdatter, 17, Ugift, deres Børn, Do [Smidstrup Sogn, Vejle Amt]
 5. Karen Pedersdatter, 16, Ugift, deres Børn, Do [Smidstrup Sogn, Vejle Amt]
 6. Hans Pedersen, 14, Ugift, deres Børn, Do [Smidstrup Sogn, Vejle Amt]
 7. Niels Ursen Pedersen, 8, Ugift, deres Børn, Do [Smidstrup Sogn, Vejle Amt]
 8. Jens Bertelsen, 27, Gift, Tjenestetyende, Herslef S. Veile Amt
 9. Niels Pedersen, 36, Ugift, Tjenestetyende, Vinding Sogn Veile Amt
Peder Hansen og gården i Haastrup
00/00 1846: Noteblok i Haastrup, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:316
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Preben Mikkelsen: Smidstrup II. Udg. 1997 af Børkop Lokalhist.
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Reg. Slægts Navne
Peder Hansen, Kirstine Udesdatter, Barbara Kirstine Pedersdatter
Hans Jensen Bundgaard (d. 1746)
01/02 1846: Død i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:242
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No
1846 - 2
Dødsdagen
1846 1. Februar
Begravelsesdagen
1846 8. Februar
Den Dødes For= og Tilnavn
Hans Jensen Bundgaard
Stand, Haandtering og Opholdssted
Enkemand, Aftægtsmand i Andkjær. Fader Jens G..?..sen ...?...
Alder
76 Aar
Anmærkninger
Døde af Alderdom ..?.. .?.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Hans Jensen Lundgaard, Søn: Hans Jensen Lundgaard. (Stedfar til Peder Hansen fra hustrus 1.æ.?)
Fam. Kirstine Udesdatter
01/02 1850: Folketælling i (Frifelt, Haastrup Bye, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:88
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:10, et Huus, 212, FT-1850, D2341, DDD
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

 1. Kirstine Udesdatter, 54, Gift, Aftægtskone, Fredericia
 2. Niels Udesen Pedersen, 13, Ugift, Hendes Søn, Her i Sognet
Hans Pedersen (19 år) i tjeneste hos Fam. Birthe Madsdatter, 40, Enke
01/02 1850: Folketælling i Kongsted, Bredstrup Sogn, Elbo, Vejle Amt

Reg.Id.:93
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:en Gaard, 47, FT-1850, C5239, (DDD)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

 1. Birthe Madsdatter, 40, Enke, Gaardmandskone og Huusmoder, I Sognet [Bredstrup]
 2. Kirsten Lauridsen, 16, - , hendes Børn, Do [I Sognet [Bredstrup]]
 3. Ane Malene Lauridsen. 12, - , hendes Børn, Do [I Sognet [Bredstrup]]
 4. Mads Lauridsen, 7, - , hendes Børn, Do [I Sognet [Bredstrup]]
 5. Karen Lauridsen, 3, - , hendes Børn, Do [I Sognet [Bredstrup]]
 6. Mads Madsen, 79, Gift, hendes Forældre, der forsørges af hende, I Sognet [Bredstrup]
 7. Karen Poulsdatter, 71, Gift, hendes Forældre, der forsørges af hende, Eltang Sogn, Veile Amt
 8. Bodild Marie Jørgensdatter, 27, Ugift, Tjenestefolk, Herslef S[ogn], Veile A[mt]
 9. Simon Hendriksen, 37, Ugift, Tjenestefolk, I Sognet [Bredstrup]
 10. Johan Jochum Nielsen, 17, - , Tjenestefolk, Herslef S[ogn], Veile A[mt]
 11. Hans Pedersen, 19, - , Tjenestefolk, Smidstrup S[ogn], Veile A[mt]
 12. Martin Johannessen, 32, Ugift, Tjenestefolk, I Sognet [Bredstrup]
Peder Hansen fraværende hos datteren Barbera Kirstine og pt. hos datteren Ane Dorthea
01/02 1850: Folketælling i Vester Nebel Sogn og Smidstrup Sogn, Veje Amt

Reg.Id.:318
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Peder Hansen er ved FT 1850 reg. 2 steder:
i Smidstrup på hans gård hos datteren (Fam. Anders Christensen, 30 & Barbra Kirstine Pedersdatter, 22)
(Peder Hansen, 58, Gift, Aftægtsmand, der af Huusfaderen forsørges. Fraværende, Gauerslund S..)
og i Vester Nebel, Fam. Ane Dorthea Pedersdatter & Jørgen Jørgensen
Hans hstru Kirsine Udesdatter er sammen med den yngst søn Niels Udesen Pedersen reg. i Smidstrup i et hus:
(Fam. Kirstine Udesdatter, 54, Gift)
Peder Hansen hos Fam. Ane Dorthea Pedersdatter og Jørgen Jørgensen
01/02 1850: Folketælling i Vester Nebel Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:317
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Ane Dorthea Pedersdatter, Peder Hansen g.m. Kirstine Udesdatter. Hans søn Hans Pedersen. Hans datter, hos hvem han også er reg. Barbara Kirstine Pedersdatter g.m. Anders Christensen, som har købt hans gård i Haastrup.
Jørgen Jørgensen, 47, Gift, Gaardmand, Huusfader, Starup S[ogn],
Ane Dorthea Pedersen, 28, Gift, hans Kone, Smidstrup, Veile Amt
Peder Hansen, 60, Gift, Konens Fader, opholder sig der p.t., Gaurslund, Veile Amt
Maren Mortensen, 44, Ugift, Tjenestepige, Bekke, Ribe Amt
Pant-stiller Anders Christensen og -haver Peder Hansen
29/10 1850: Skøde & Pant i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:319
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Skøde- og panteprotokol, Elbo -Brusk-Holmans Herredsfoged
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Folie (Side)
196 (Haastrup By)
Pantstiller
Christensen, Anders
Panthaver
Peder Hansen i Haastrup
Documentets Udstedelse og Tinglæsnings Datum
29 Okt. / 6. Nov. 1850
Pantsætningens Gjenstand
(Grd?), ... og Besætning
Sum
2400 Rdl
Pantebog Nr. / Folie
14 / 25
Folie i Realregistret
(tom)
Anm.
(Pr.?) ..... 1150 Rdl.
Tilføjelse: Andre personnavne på personer i reg. og personer som berørers direkte af dette.
Kirstine Udesdatter, Barbara Kirstine Pedersdatter, Anders Christensen
Fam. Kirstine Udesdatter og Peder Hansen
01/02 1855: Folketælling i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:322
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Peder Hansen
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Kirstine Udesdatter, 50, gift, Ullerup Sogn Vejle Amt, Aftægtskone ..... egen Huusholdning, Hendes mand, som er gjort Umyndig opholder sig i Nebel Sogn Vejle Amt.
Peder Hansen hos Fam. Ane Dorthea Pedersdatter og Jørgen Jørgensen
01/02 1855: Folketælling i 93, 1 Gaard, Vester Nebel Sogn, Vejle Amt Brusk Herred

Reg.Id.:327
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Kirstine Udesdatter
Jørgen Jørgensen, 56, gift, Starup, Gaardmand, // (Lutteraner)
Ane Dortha Pedersdatter, 34, gift, Smidstrup, Hans (Hustru/Kone?), //
Jørgen Peder Jørgensen, 5, ugift, Nebel, Deres Børn, //
Kirstine Marie Jørgensen, 2, ugift, // (Nebel) Deres Børn, //
Karen Mikkelsen, 15, Ugift, Alminde, TjenestePige, //
Bendict Hansen (1789 - 1856)
02/10 1856: Død i Vejle Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:349
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No
42
Dødsdagen
1856 2.den October
Begravelsesdagen
8.de October
Den Dødes For= og Tilnavn
Bendix Hansen
Stand, Haandtering og Opholdssted
Vognmand og A...bruger i Veile, født i Ankjær
Alder
67 Aar
Hvor anført i det almindelige Jevnf:Register / Jevnf. Reg. fra 1843
Fol. 173
Anmærkninger
Kirkens Klokker brugtes
(
 • Er også reg. ved personerne før og efter ham, men ingen andre på siden)
  Jevnf.-reg. Henviser kun til denne reg.)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Hans Bendictsen. Peder Hansens bror og far til Hans Bendixen f.ca. 1818 og Mads Peter Hansen f.ca.1828.
Fam. Kirstine Udesdatter
01/02 1860: Folketælling i Et Huus, Haastrup By, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:235
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Fam. Kirstine Udesen, 64, Gift
 1. Kirstine Udesen, 64, Gift, Aftægtskone, Ullerup S., Veile A.
Kirstine Udesdatter
13/01 1864: Død i Haastrup By, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:236
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No
1864 - 2
Dødsdagen
1864, 13. Januar
Begravelsesdagen
21. Januar
Den Dødes For= og Tilnavn
Kirstine Udesen
Stand, Haandtering og Opholdssted
Aftmd Peder Hansens Hustru i Haastrup ____ /
 • .dntnd: /
 • .dnr (
 • Samme begyndelses bogstav i begge. Ligner nutidig langstrakt S )
Alder
68
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Kirstine Udesdatter. Mor til bl.a. Hans Pedersen, Niels Udesen Pedersen, Barbara Kirstine Pedersdatter, Karen Pedersdatter og Ane Dorthe Pedersdatter
Peder Hansen (1794, Andkær Gauerslund - Haastrup - 1875, Vester Nebel)
04/02 1875: Død i Vester Nebel Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:363
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1875 No. 1
Dødsdagen
4de Februar
Begravelsesdagen
10de Februar
Den Dødes For= og Tilnavn
Peder Hansen Bundgaard
Den Dødes Stand, Haandtering og Opholdssted, samt Fødested, og Faderens eller, hvis (han/hun) er uægte født, Moderens Navn, forsaavidt disse sidste Oplysninger kunne erhverves.
Enkemand tidligere gaardmand af Haastrup Smidstrup Sogn Døde i Huset hos Knud Thuesens Enke. Han er født i Ankjiær Gauerslund Sogn
Alder
86 Aar
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Jeg ved ikke om han selv og/eller hans familie brugte tilnavnet Bundgaard. Det er tidligere kun registreret her i forbindelse med hans sted-/pleje-far og hans halvbror Hans Jensen B. og Hans Hansen B.
Steen Olander, Horsens, Dk.