Bendict Hansen (1789 - 1856) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Bendict Hansen (1789 - 1856)


Der blev fundet 18 registrering(er) vedr. Bendict Hansen (1789 - 1856).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Bendict Hansen (1789 - 1856) blev født 01/04 1789. De er alle fra barndoms-familien.

Jens Therkildsen - Hans Jensen, Hans Bendictsen - Bendict Hansen og Barbara Pedersdatter -gårde i Andkær
01/05 1770: Artikel i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:326
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
To-tre gårde i Andkær, hvis ejere og familier blev flettet sammen igennem lidt mere end hundrede år fra midt i 1700-årene til Februar 1846.
Jens Therkildsen med tilnavnet Bundgaard ejede gården Tidsville fra maj 1770. Efter ham overager han søn Therkild Jensen gården.

To halvgårde, Vesterbygaard og Skovgaard, var frem til 1792 de eneste gårde i Andkær, som ikke var selvejer-gårde

Vesterbygaard blev efter Hans Bendictsøn overtaget først af sønnen Bendict Hansen (1716-49) og derefter sønne-sønnen Hans Bendictsen (1753-97), som fra 1792 ejede gården.

Hans Bendictsens enke Barbara Pedersdatter (1762-1834), giftede kort efter Hans død med Hans Jensen (1768-01.02.1846), en søn af Jens Therkildsen Bundgaard på nabogården. Hans Jensens søn Hans Hansen f. 1798 overtager gården til han dør 2 uger efter hans far den14.02.1846.

Skovgaarden blev overtaget efter faderen og efterfølgende ejet af Jens Thomsen med tilnavnet Skovgaard (i Kirkeb.: Schougaard).

Fam. Barbara Pedersdatter og Hans Bendictsen
02/07 1784: Vielse i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:299
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Fredagen Den 2. ditto (
 • Juli) ng Karl Hans Bendictsen af Andkiør og Pigen Barbara Peders Datter ag Gauerslund Copulerede.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Barbara Pedersdatter
19/06 1785: Fødsel i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:232
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
(
 • 1785) Dom: 4 p. Trin: Hans Bendictsen og hustrue Barbara Pedersdatter af Andkiær deres barn navnl: Anna Marie, baaret af Faderens Søster Lene Bendictsdatter ibid: Test: Søren Pedersen i Gaarslev. Hans Nielsen. Anders Ladegaards Søn Søren og Jens Krængs hustrue Marie, alle af Andkiær.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Herrnes 4. Søndag efter Trinitatis 1785: 19. Juni.
Fam. Barbara Pedersdatter og Hans Bendictsen
01/02 1787: Folketælling i Andkier, Gauerslund Sogn, Gauerslund, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:219
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:18, FT-1787, B8847 (Dansk Demografisk Database (DDD))
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Fam. Hans Bendictsen, 35 & Barbara Pedersdatter, 25
 1. Hans Bendictsen, 35, Gift, Hosbonde, Fæste Bonde og Gaardbeboer
 2. Barbara Pedersdatter, 25, Gift, Madmoder
 3. Anna Maria Hansdatter, 3, Ugift, deres Datter
 4. Peder Friderichsen, 12, Ugift, Tieneste Folk
 5. Maren Ebbesdatter, 26, Gift, Tieneste Folk
 6. Bendict Hansen, 69, Gift, Hosbondens Forældre
 7. Anna Rasmusdatter, 68, Gift, Hosbondens Forældre
01/04 1789: Fødsel i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:233
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
(Feria 2da Paschat: d. 13 April:)

Eod: die: Hans Bendictsen og hustrue Barbara Pedersdatter af Andkiær deres barn, der forhen var hiemmedøbt d: 1 April og kaldet Bendict, baaret af Hans Nielsens hustrue Dorthe Pedersdatter ibid: Test: Anders Sørensen i Gauerslund. Jens Kræng. Anders Ladegaards Søn Søren og Thomas Schougaards hustrue Dorthe Nielsdatter, alle af Andkiær.

Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
2. Påskedag. Eod: die = Samme dag:
Bendict Hansen.
Barnebarn af Bendict Hansen (1716-17 - 1800)
04/02 1792: Fødsel i Andkær, Gauerlund Sogn, Holmans Herren, Vejle Amt

Reg.Id.:230
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
(
 • 1792)Dom: Reminis den 4. Marts blev Hans Bendictsen og Hustru Barbara Peders Dater i Ankiærskove Barn .?. .?. ..?.. Hjemmedøbt den 4.de Februar: og kaldet Peder ført til Kirke og baaret af Thomas Schougaards Datter Anna ibid: Faddere vare Anders Sørenseni Gauerslund, Søren Pedersen i Gaarslev, Hans Nielsen i Ankiær og Jes (Bidi.?./Bendictsen?)s Hustru Mette Kirstine Hans Datter ibid:
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Dom: Reminis = Herrens 2. Søndag i Fasten.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Anna Thomasdatter Schougaard. Jes Bendictsen. Mette Kirstine Hansdatter
Peder Hansen (1792-94)
17/08 1794: Død i Andkær, Gauerlund Sogn, Holmans Herren, Vejle Amt

Reg.Id.:231
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
9. Post Trinitatis 17.de August ...

Samme Dag Hans Bendictsens Barn navnl: Peder af Ankiær begravet. gl: 2 Aar og 6 Maaneder -

Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
9. Søndag efter Trinitatis. navnl. = navngivet.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Moderen: Barbara Pedersdatter.
23/11 1794: Fødsel i Andkiærskove, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:96
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Dom. 23 s eft. Trinit: d. 23.de November Hans Bendictsen og Hustru Barbara Peders Datter i Andkiærskove .......?....... Hjemme Døbt d. 23 October og kaldet Peder, blev baaret af Søren Pedersens Datter Anna i Gaarslef: Faddere var Lars Hans Madsen i Winding, Hans Nielsen Ivar Kræng og Rasmus Nielsens Hustru Maren Lauges Datter, alle af Andkiær.

Summa Født 31 Børn, hvoraf 14 Drenge og 17 Piger
Dom: 2 Advendt d. 7 December .....

Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Triniatis. / Herrens 2. Søndag i Advendt.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Anna Sørensdatter. Maren Laugesdatter
07/12 1796: Fødsel i Ankær, Gauerslund Sogn, Holmans Hered, Vejle Amt

Reg.Id.:346
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
(
 • 1796) Onsdagen d. 7de Decbr: blev Hans Bendictsen og Hustru
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Barbara Pedersdatter
Hans Bendictsen (1753 - 1797) og hans barn Anna (2 u. og 5 d.)
05/02 1797: Død i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:102
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Nyt Aars Dag 1th Januar blev Hans Bendictsens Barn af Andkiær navngivet Anna begravet gl. 2 uger og 5 dage

.........

Dom. Septuag. D. 5.te Februar: Hans Bendictsens af Andkiær ... gl. 43 Aar begravet.

Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Herens Sepruagesima Søndag.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Hans Bendictsøn. g.m. Barbara Pedersdatter. Far til bla. Anna Marie Hansdatter (f.1785), Peder Hansen (f. 1794)
Fam. Barbara Pedersdatter og Hans Jensen
11/08 1797: Vielse i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:202
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Fredagen d. 11te August blev den Hæderlige og
Velagte unge Karl Hans Jensen og den ...dige og
Gudfrygtige Enke Barbara Peders Datter begge af
Andkær, foruden nogen forudgaaende Trolovelse og
Tillysning af Prædikestolen, sammenviede ____.
(Til?) .. for.... ... Kong .: allernaadigst Bevilging Da
=teret Kjøbenhavn den 4de Martie 1797; Og (frem?)stillede
de da, forinden de blev sammenviede, underskrevne
Tilstand til Forloverne, som ____d forsikre og indestaar
for, at der ikke er noget enten imod Guds eller
Kongens lov som kan hindre dette deres Egteskab, og
at de i alle __stande vil holde Præsten f... og anger=
løs for (denne?) sin Forretning.
Som ___(me?)ldt underskr__
___, som Forlovere
_______ (Rasmussen?)
Mads Sørensen .... (Sand?)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Hendes børn fra 1.æ.: Anne Marie Hansdatter og Peder Hansen f.1794
06/01 1798: Fødsel i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:101
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: Enesteministerialbog, 1790 FDV - 1814 FDV, Fol. 36 (1798 forts.) (online side 22)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
4. Juli - - - Samme Dag Hans Jensen og Hustru Barbara Pedersdatter af Andkiær Hjemmedøbt den 6.th (Januar el. Februar?) og kaldet Hans, blev baaret af Terkel Jensens Hustru Karen Madsdatter ... ... Ivar Hansen af Høyer, Hans Nielsen
Fam. Barbara Pedersdatter og Hans Jensen
01/02 1801: Folketælling i And, Gauerslund Sogn, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:95
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:12, FT-1801, B8842,(DDD)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

 1. Hans Jensen, 32, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer
 2. Barbara Pedersdatter, 38, Gift, Hans Kone
 3. Anne Marie Hansdatter, 16, Ugift, Hendes Børn
 4. Peder Hansen, 7, Ugift, Hendes Børn
 5. Hans Hansen, 3, Ugift, Deres Børn
 6. Jens Hansen, 1, Ugift, Deres Børn
 7. Peder Jensen, 45, Ugift, Tjenestefolk
 8. Dorte Jensdatter, 18, Ugift, Tjenestefolk
Barbara Pedersdatter
19/01 1834: Død i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:240
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Kvindekjøn
No
1834 - 2
Dødsdagen
1834 Den 19. Januar
Begravelsesdagen
1834 De. 27. Januar
Den Dødes For= og Tilnavn
Barbara Pedersdatter
Stand, Haandtering og Opholdssted
Aftægtsmand Hans Lundgaards Hustru i Andgn. Født i Gauerslund
Alder
71 Aar
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Hans Jensen Lundgaard, Søn: Hans Hansen Lundgaard. (Søn fra 1. æ. Peder Hansen)
Fam. Anne Marie Madsdatter, 49 og Bendict Hansen f.1789
01/02 1840: Folketælling i Brogaard, 17, Harte mark, Harte, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:347
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Vejle, Brusk, Harte, Harte mark, 17, Brogaard, 22, FT-1840, C534
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Søn af Hans Bendictsen og Barbara Pedersdatter: Bendict Hansen. Peder Hansens bror.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Bendix Hansen, 51, Gift Gaardmand,
Anne Marie Madsdatter, 49, Gift, , Hans kone,
Hans Bendixen, 22, Ugift, , deres søn,
Mads Peter Hansen, 12, Ugift, , deres søn,
Søren Sørensen, 26, Ugift, , tjenestefolk,
Anne Kristine Mortensdatter, 27, Ugift, , tjenestefolk,
Søren Pedersen, 44, Enkemand, , daglejer,
Fam. Bendict Hansen (1789 - 1856)
01/02 1845: Folketælling i Brogaard, Harthe mark, Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:348
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Vejle, Brusk, Harte, Harthe mark, Brogaard, 2, FT-1845, A0003
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Hans Bendictsens og Barbara Pedersdatters søn Bendict Hansen. Peder Hansens bror.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Bendix Hansen, 56, enke, , gaardmand, Gauerslund
Mads Peder Hansen, 17, -, , søn, Vejle
Christian Christensen, 22, ugift, , tjenestekarl, Nr.Nissum
Lauge Jepsen, 38, ugift, , daglejer, Fohle
Niels Christensen Seirsbøl, 46, gift, , tyende, Vestervig
Bodil Andersdatter, 19, ugift, , tyende, Weerst
Anne Nielsdatter, 52, enke, , tyende, Egtved
Hans Jensen Bundgaard (d. 1746)
01/02 1846: Død i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:242
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No
1846 - 2
Dødsdagen
1846 1. Februar
Begravelsesdagen
1846 8. Februar
Den Dødes For= og Tilnavn
Hans Jensen Bundgaard
Stand, Haandtering og Opholdssted
Enkemand, Aftægtsmand i Andkjær. Fader Jens G..?..sen ...?...
Alder
76 Aar
Anmærkninger
Døde af Alderdom ..?.. .?.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Hans Jensen Lundgaard, Søn: Hans Jensen Lundgaard. (Stedfar til Peder Hansen fra hustrus 1.æ.?)
Bendict Hansen (1789 - 1856)
02/10 1856: Død i Vejle Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:349
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No
42
Dødsdagen
1856 2.den October
Begravelsesdagen
8.de October
Den Dødes For= og Tilnavn
Bendix Hansen
Stand, Haandtering og Opholdssted
Vognmand og A...bruger i Veile, født i Ankjær
Alder
67 Aar
Hvor anført i det almindelige Jevnf:Register / Jevnf. Reg. fra 1843
Fol. 173
Anmærkninger
Kirkens Klokker brugtes
(
 • Er også reg. ved personerne før og efter ham, men ingen andre på siden)
  Jevnf.-reg. Henviser kun til denne reg.)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Hans Bendictsen. Peder Hansens bror og far til Hans Bendixen f.ca. 1818 og Mads Peter Hansen f.ca.1828.
Steen Olander, Horsens, Dk.