Hans Hansen (1820 - 1904) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Hans Hansen (1820 - 1904)


Der blev fundet 3 registrering(er) vedr. Hans Hansen (1820 - 1904).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Hans Hansen (1820 - 1904) blev født 19/02 1820. De er alle fra barndoms-familien.

19/02 1820: Fødsel i Vester Nebel Sogn, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:602
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1820/3
Aar og Datum
19. Februar 1820
Barnets fulde Navn
Hans Hansen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
3 April 1820 i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Hans Hansen og Ane Pedersdatter i Nebel
Fadderne
Gaardmand Jørgen Povelsen [Land]karl Anders Povelsen begge af Bølling. Niels Jørgensen Sognefoged Mnd Jørgen Peder Hansens Hustru ... Else Marie Hans Datter fra Nebel
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
191
Fam. Ane Dorthea Pedersdatter og Hans Hansen
01/02 1860: Folketælling i En Gaard, Vester Nebel Sogn og By, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:601
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
Vejle, Brusk, Vester Nebel, Vester Nebel Skoledistrikt, Vester Nebel By, En Gaard, 80, FT-1860, C2739
  • Navn:, Alder:, Status:, Stilling i familien:, Erhverv:, Fødested:
  • Hans Hansen, 40, Gift, Gaardmand, , Nebel Sogn, Ribe Amt
  • Ane Dorthe Pedersdatter, 38, Gift, Hans Kone, , Smidstrup Sogn, Vejle Amt
  • Jørgen Peter Jørgensen, 10, Ugift, Deres Barn, , Nebel Sogn, Ribe Amt
  • Kirsten Marie Jørgensen, 7, Ugift, Deres Barn, , Nebel Sogn, Ribe Amt
  • Maren Jørgensen, 4, Ugift, Deres Barn, , Nebel Sogn, Ribe Amt
  • Hans Hansen, 2, Ugift, Deres Barn, , Nebel Sogn, Ribe Amt
  • Ane Hansen, 1, Ugift, Deres Barn, , Nebel Sogn, Ribe Amt
Registrantens tilføjelser:
[OBS! De er ikke født i Nebel, Ribe Amt, men Vester Nebel, Vejle Amt. Se deres fødsels- og dåbs registreringer her i netstol.dk Hans Hansen: Hans Jørgen Hansen f. 8. marts 1858.]
Hans Hansen (1820 - 1904)
16/01 1904: Død i Vester Nebel Sogn, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:603
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
No.: 1904 - 1
Dødsdagen (Aar og Datum) og

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn)

1904 16d. Januar V. Nebel Mark. V. Nebel Sogn Brusk Herred
Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

og Begravelsesdagen (Aar og Datum>.

1904 22d. Januar 1904 V. Nebel Mark. V. Nebel Sogn Brusk Herred
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Hans Hansen
Den Dødes Stilling og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved Byen, Sognet og Herredet, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret) samt, for saa vidt Oplysning derom kan erholdes, tillige den afdødes Fødested og Forældrenes (ved uægte fødte Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres tillige dette, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

Livrentemodtr paa V. Nebel Mark. V. Nebel Sogn Brusk Herred. Søn af Ungkarl Hans Hansen og Ane Pedersdatte, Nebel født sammesteds 19 Februar 1820. Enkemand. Tidligere gift med Ane Dorthea Pedersens, død i V Nebel
Alder

(Naar den afdøde var over 1 Aar angives Alderen med det fyldte Aar.)

83 Aar
Af hvilken Præst Begravelsen er forrettet.
Sognepræsten S... Nebel
Steen Olander, Horsens, Dk.