Valborg Henriette Hansen (f. Søballe 1875) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Valborg Henriette Hansen (f. Søballe 1875)


Der blev fundet 4 registrering(er) vedr. Valborg Henriette Hansen (f. Søballe 1875).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Valborg Henriette Hansen (f. Søballe 1875) blev født 20/07 1875. De er alle fra barndoms-familien.

20/07 1875: Fødsel i St. Pauls Sogn, København (Staden)

Reg.Id.:566
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekiøn
No.: 1875-148
Aar og Datum
1875 20 Juli
Barnets fulde Navn
Valborg Henriette Søballe
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
12 Sept 1875
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Fad: Fr Søballe og Moderen
Fadderne
[Forældrene] Søballe, Carl Julius Skomager Hsmnd. H. Ane [Overstreget: Petrea] Aagesen. Julie Andrea Levngang. 29
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
[tom]
Anmærkninger
Blich...
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Der er ændret på kolonner ved overstregninger, så dåb og faddere er før forældrene.
Valborg Henriette (f. Søballe 1875) og Lars Christian Hansen (f. 1883)
31/03 1904: Vielse i St. Matthæus Sogn, København (Staden)

Reg.Id.:567
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 41
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ungkarl. Arbejdsmand. S. af Hmd. Jens Hansen m Karen Marie Jensdatter af Baldersbrønde 18 Januar 1883 Lars Christian Hansen _ 21 _ Bagerstræde 6
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Pige D af Skomg Julius Søballe m Ane Julie Andrea Ao ge.. f København 20 Juli 1875 Valborg Henriette Søballe _ 28 _ Ochenscslg. 8 A 3
Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopæl
Murer A. J. B th Jørgensen Samsævej 21 Lagerarb. A. V. Mortensen Værnedammen 4 5
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted?
c) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
1-3-04 6
Vielsens Aar og Datum samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
1904 31 Marts
a) Af hvilken Præst Vielsen er foretagen, (For saavidt en fremmed Præst har foretaget Vielsen, angives Hjemmelen derfor.)
b) Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemmet. (I sidste Tilfælde angives Bevillingens Datum)
Kryger
Anmærkninger

(Her anføres eventuel Erklæring om, i hvilken Tro Børnene skulle opdrages, hvilken er klæring underskrives i Bogen.)

... Tolstrup _ T.... Baud 4
Valborg Henriette (f. Søballe 1875) og Lars Christian Hansen (f. 1883)
01/02 1906: Folketælling i 3, Bagerstræde 6, København (Staden)

Reg.Id.:568
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
  • Baldersbrønde: er en bydel i den østlige del af Hedehusenes byområde, på det nordøstlige Sjælland. (da.wikipedia.org)
  • L.A. Ring, Landsbygade i Baldersbrønde, 1905: https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Landsbygade_i_Baldersbrønde_(version_2).jpg
  • Der er ingen på denne adresses 3. sal ved FT 1911.
Kolonner: Navn, M/K, Alder, Tro, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

  • 3 Sal; 18; Hansen, Lars Christian; M; 1883 28 Januar; G; ; Baldersbrønde; ; ; Huusfader; Vinhandler
  • ; 19; Hansen, Valborg Henriette; K; 1875 20 Juli; G; ; København; ; ; Huusmoder;
  • ; 20; Hansen, Osvald; M; 1905 16 Februar; U; ; København; ; ; Barn
  • ; 21: Hansen, Morten; M; 1886 11 April; U, Baldersbrønde; ; ; B..der; Ølkusk; Bagerstræde 2 st.
  • ; 22; Olsen, Margrethe Magdalene; K; 22//2 1862; U; Taarbæk; ; ; ; Kortelforretning, Moderne
03/10 1907: Fødsel i Sankt Matthæus Sogn, København

Reg.Id.:274
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 1907 - 223
Fødselsaar og Datum
1907 3. Oktober
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Bagerstræde 6,3
Barnets fulde Navn.
Lilli Hansen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Detailhandler Lars Christian Hansen g tl. Valborg Henriette Søballe 32
Daabsdagen
20. April 1908
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Laursen i Sionsk.
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Maskinsvend Emanuel Andersen, Ahornsg. 12. ..... Morten Hansen, Skydebanegade 12 Ugift S af Roskilde
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Jan Enevoldsen.

St. Mattu K. 31/3 04.

Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
  • Ægteskaber: 1; Lilli Olander g..m. Valdemar Olander. 2.: Lilli Johansen
Steen Olander, Horsens, Dk.