Jørgen Jørgensen Breining (1770 - 1849) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Jørgen Jørgensen Breining (1770 - 1849)


Der blev fundet 9 registrering(er) vedr. Jørgen Jørgensen Breining (1770 - 1849).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Jørgen Jørgensen Breining (1770 - 1849) blev født 01/03 1770. De er alle fra barndoms-familien.

01/03 1770: Fødsel i Breining, Gauerslund, Holmans H., Vejle A.

Reg.Id.:592
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Endnu samme Dag [1770 Dom: Estomihi:]: Jørgen Hansens barn i Breining kaldet Jørgen, frembaaren af Hans Ravns Kone Anne Lorentze Augustinusdatter i Breining. Test: Anders Hansen Ladegaard fra Andkiær. Corporal Willartz Pedersen. Thomas Randes Kone Karen Jensdatter. Niels Pedersens Kone Maren Jensdatter, alle af Breining, item Malene Nielsdatter af Børcop.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Estomihi: Fastelavnssøndag, som er i perioden slutningen af februar og begyndelsen af marts.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Barnets fulde navn: Jørgen Jørgensen. Ved sin og ægtefællens bosættelse i Vester Nebel får han tilnavnet "Breining".
Jørgen Jørgensen Breinings forældr. Jørgen Hansen og Anna Maria Sørensdatter
01/02 1787: Folketælling i Breining Bye, Gauerslund Sogn, Holmans H., Vejle A.

Reg.Id.:598
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Vejle, Holmans, Gauerslund, Gauerslund Sogn, Breining Bye, 1, FT-1787, B8847
 • Navn:, Alder:, Status:, Stilling i familien:, Erhverv:, Fødested:
 • Jørgen Hansen, 66, Gift, Hosbonde, Selweyer Bonde og Gaardbeboer,
 • Anna Maria Sørensdatter, 56, Gift, Madmoder, ,
 • Hans Jørgensen, 32, Ugift, deres Børn, ,
 • Barbara Jørgensdatter, 28, Ugift, deres Børn, ,
 • Sidsel Jørgensdatter, 21, Ugift, deres Børn, ,
 • Jørgen Jørgensen, 18, Ugift, deres Børn, ,
 • Knud Jørgensen, 14, Ugift, deres Børn
Registrantens tilføjelser:
d: 9 Nov [1753]: Blev Jørgen Hansøn og Anne Marie Sørensdatter Ravn, begge af Breining trolovede. Forlovere: Niels Ivers: i Børcop og Jørgen Thomas: i Brønsted. Viet 6 Juni 1754. _ Kopi fra: G. Hviid: Gauerslund1743-1790.pdf side 270 (Afskrift af kirkeb.) - https://borkophistorie.dk/Data/kirkebog/Gauerslund1743-1790.pdf

Jørgen Jørgensen har i Vester Nebel til-navnet ”Breining”.

Jørgen Jørgensen Breining (1770 - 1849) og Maren Larsdatter
01/02 1801: Folketælling i Staarup By, Øster Starup, Brusk, Vejle

Reg.Id.:593
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Jørgen Jørgensen, 30, Gift, Hosbond, Bonde og Gaardbeboer,
 • Maren Larsdatter, 28, Gift, Hustrue, ,
 • Dorthe Jørgensdatter, 1, -, deres Barn
Jørgen Jørgensen Breinings bror og mor
01/02 1801: Folketælling i Breining Bye, Gauerslund Sogn, Holmans H., Vejle A.

Reg.Id.:599
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Vejle, Holmans, Gauerslund, Gauerslund Sogn, Breining Bye, 1, FT-1801, B8842
 • Navn:, Alder:, Status:, Stilling i familien:, Erhverv:, Fødested:
 • Hans Jørgensen, 46, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,
 • Sidsel Nielsdatter, 36, Gift, Hans Kone, ,
 • Maren Hansdatter, 9, Ugift, Deres Børn, ,
 • Anne Marie Hansdatter, 6, Ugift, Deres Børn, ,
 • Cathrine Sophie Madsdatter, 28, Ugift, Tjenestefolk, ,
 • Mads Thomsen, 19, Ugift, Tjenestefolk, ,
 • Hans Mortensen, 13, Ugift, Tjenestefolk, ,
 • Anne Marie Sørensdatter, 70, Enke, Huusbondens Moder,
09/06 1805: Fødsel i Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:585
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Starup | Den 9de Juni [1805] Jørgen Jørgensens og Maren Larsdatters Barn døbt, kaldet Jørgen. Ane Marie Christensdatter fra Tyekiær bar det. Fadd: Jens Møller, Lars ..., Hans Pedersen, Hans Brødsgaards Hustru; Mette ...datter alle ad Starup.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Faderen, som er født 1770 i Breining (Gauerslund Sogn), bosætter sig senere i Vester Nebel, hvor han får til-navnet Breining.
Jørgen Jørgensen Breining (1770 - 1849) og Ane Christensdatter
01/02 1834: Folketælling i et Huus, Vester Nebel Sogn, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:594
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Jørgen Jørgensen Breining, 65, Gift , , Fæstehuusmand og Dagleier ,
 • Ane Christensdatter, 67, Gift , , hans Kone ,
Jørgen Jørgensen Breining (1770 - 1849) og Ane Christensdatter
01/02 1840: Folketælling i et Huus, Nebel By, Vester Nebel Sogn, Brusk, Vejle

Reg.Id.:595
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Jørgen Jørgensen Breining, 71, Gift , , Huusmd. ,
 • Ane Kirstine Christensdatter, 67, Gift , , hans Kone ,
Jørgen Jørgensen Breining (1770 - 1849) og Ane Christensdatter
01/02 1845: Folketælling i Et huus, Vester Nebel Sogn og by, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:596
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
Jørgen Jørgensen, 76, Gift , , Almisselem , Gauerslund Weile amt Anne Kirstine Christensen, 77, Gift , , Hans kone , Ødsted
Jørgen Jørgensen Breining (1770 - 1849)
02/01 1849: Død i Vester Nebel Sogn, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:597
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No
1849 1
Dødsdagen
2 d. Januar
Begravelsesdagen
7 Januar
Den Dødes For= og Tilnavn
Jørgen Jørgensen Breining
Stand, Haandtering og Opholdssted
Almisselem i Nebel Sogn
Alder
80 Aar
Hvor anført i det almindelige Jevnf:Register / Jevnf. Reg. fra 1843
1849 53
Steen Olander, Horsens, Dk.