Bendict Hanssøn (1716-17 - 1800) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Bendict Hanssøn (1716-17 - 1800)


Der blev fundet 19 registrering(er) vedr. Bendict Hanssøn (1716-17 - 1800).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Bendict Hanssøn (1716-17 - 1800) blev født 00/00 1716. De er alle fra barndoms-familien.

Fam. Leene Andersdatter (f.ca. 1674) og Hans Bendictsøn (f.ca. 1679 -_ Om reg. børn: Læs registreringen.
00/00 1700: Vielse i Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:353
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:Gauerslund Sogns kirkebog
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Forskellige dåbs-registreringer.
Registrering i Kirkebogen
(Note: Registreringer,som deres børn indgå i er indtil andet er fundet re. som deres børn.
00/00 1716: Fødsel i Holmans Herred Gauerslund Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:263
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Bendict Hansen (
  • ... er kun reg ved navn ud fra kildematerialet ovenfor. Formål: At kunne samle fam.-reg. under Familien.)
vedr. fam. Anne Rasmusdatter og Bendict Hansen og Hans Bendictsen
00/00 1716: Noteblok i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:100
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
28/02 1745: Fødsel i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:354
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB. 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Dom: Esto mihi: Jens Kieldsøns barn af Andkier Anna Maria. susceptrix: Niels Povelsøns Hustrue i Andkier. Testes: Niels Andersøns Søn Terkel. Hans Bendictssøns Søn Niels. Hans Møller Husmand. Niels Dals datter og Dorthe Axelsdatter (Ka...?). Alle af Andkier.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Esto mihi: = Fastelavns søndag. Testes: Vidner (Dåbsvidner = Faddere)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Niels Hansøn
30/05 1746: Fødsel i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:355
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Fer: 2 Pentecost: blev Johan Hennings barn af Andkier døbt kaldet Mette Cathrine. Barnet bar Hans Møllers Hustrue Mette Mortensdatter ibid. Fadderne vare Antonius Mogens: ibid. Peder Dal ibid. Jørgen Henriksøns Søn Henrik af Børcop. Søren Hansøns Stifdatter Dorthe Mogensdatter af Andkier og Hans Bendictsøns datter Anne ibid.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Fer: 2 Pentecost = 2. Pinsedag. ibid = Samme sted.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Anne Hansdatter
11/02 1747: Fødsel i Gauerslund Sogn, Vejle Amt Holmans Herred

Reg.Id.:265
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
(
  • 1747 ) Paa Taksigelsens Fest: Bleve bemt: Kirsten Pedersdatters uægte Tvilling Børns hiemmedaab publiceret: Barnet Hans, bar Christen Mikelssøns hustrue Mette Nielsdatter i Schiærup, og barnet Lene, bar lille Niels Andersøns hustr: ibid: Test: Jens Mogens: Antonius Mogens: Hans Ladegaards Søn Anders. Jens Rasmussøns hustrue Maren Olufsdatter og Hans Ladegaards Stifdatter Karen Andersdatter. Til barnefader udlagt Bendict Hansøn af Andkiær.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
11. februar (Taksigelsen for stormen på København i 1659)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Bendict Hansen
11/02 1747: Fødsel i Gauerslund Sogn, Vejle Amt Holmans Herred

Reg.Id.:445
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
(
  • 1747 ) Paa Taksigelsens Fest: Bleve bemt: Kirsten Pedersdatters uægte Tvilling Børns hiemmedaab publiceret: Barnet Hans, bar Christen Mikelssøns hustrue Mette Nielsdatter i Schiærup, og barnet Lene, bar lille Niels Andersøns hustr: ibid: Test: Jens Mogens: Antonius Mogens: Hans Ladegaards Søn Anders. Jens Rasmussøns hustrue Maren Olufsdatter og Hans Ladegaards Stifdatter Karen Andersdatter. Til barnefader udlagt Bendict Hansøn af Andkiær.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
11. februar (Taksigelsen for stormen på København i 1659)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Bendict Hansen
21/07 1748: Fødsel i Andkiær, Gauerslnd Sogn, Holmnas Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:356
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Dom: 6 p: Trinit: blev Jørgen Uths barn i Andkiær døbt, kaldet Niels. Barnet bar Niels Sørenssøns Hustrue i Almind. Fadderne vare Niels Sørens: i Almind. Jørgen Lassøn i Andkiær. Hans Ladegaards Søn Anders ibid. Hans Bendictssøns datter Maren ibid. Søren Pedersøns Stifdatter Kirsten Christensdatter ibid.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
6 p: Trinit: = 6. sSøndag efte Trinitatis. ibid: = Samme sted.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Maren Hansdatter
Fam. Anna Rasmusdatter og Bendict Hanssøn
00/00 1750: Vielse i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:261
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Bendict Hansen
23/04 1753: Fødsel i Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:223
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
2den Paaskedag: Blev Bendict Hansøns barn af Andkiær døbt, kaldet HANS. Barnet bar Christopher Møllers hustrue i Børcop Mølle. Fadderne vare Niels Hansøn. Niels Andersøns Søn Peder. Terkel Madsøns Søn Jens. Christen Christensøns hustrue Maren Hansdatter, alle af Andkiær og Anders Marcussøns hustrue i Winding.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
2. Påske dag 1753: 23. April
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Bendict Hansen. Anne Rasumsdatter
Barnebarn af Hans Bendictsen (Død: 1749)
14/07 1754: Fødsel i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:357
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Dom: 5 p: Trinit: Peder Jensøns barn af Andkiær, kaldet Niels, bar Antonii Mogensøns Hustrue Else Nielsdatter Dahl ibid. Fadderne vare Antonii Mogens: ibid. Oluf Schousen i Brønsted. Jes Nielsøn Dahl i Andkiær. Bendict Hansøns Hustrue Anne Rasmusdatter ibid. og Peder Dahls Hustrue Dorthe Mogensdatter ibid.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Dom: 5 p: Trinit: = 5. Søndag efter Trinitatis. ibid = Samme sted.
Rasmus Bendictsøn (spædbarn. Ikke døbt)
09/02 1755: Død i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:351
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Døde (Online-side: 125)
Registrering i Kirkebogen
Dom: Esto Mihi blev Bendict Hansøns spæde barn i Andkiær Rasmus begr: (Note: Fastelavnssøndag)
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Navngivet efter moderen Anna Rasmusdatters far.
04/01 1756: Fødsel i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:352
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Paa Søndagen imellem Nytaarsdag og Hellig 3 Kong: dag: Bendict Hansøns barn Magdalena af Andkiær, bar Niels Schovgaards Hustrue ibid: Testes: Anders Marcus: i Winding. Niels Hans: Anders Ladegaard. Søren Schouenborgs Hustrue og Johan Hennings Hustrue, alle af Andkiær.
(Note: ibid: Samme sted. Testes: Vidner (Dåbsvidner = Faddere) Moderen: Anne Rasmusdatter. Niels Hans: (Hansøn): Bendict Hansøn bror Niels? Schovgaard er nabofamilien i den anden af de to halvgårde, hvor Bendict er i den ene. )
Leene Andersdatter af Andkiær, 82 aar (f.ca. 1674)
04/04 1756: Død i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:483
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Døde (Online-side: 126)
Registrering i Kirkebogen
Dom: Judica blev Hans Bendictssøns Enke, Leene Andersdatter af Andkiær, 82 aar gl: begr: (Note 5 te Søndag i Fasten)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
mor til bl.a. Hans Bendictsen f. 1753
Maren Hansdatter af Andkiær - Hans Bendictsøns datter Maren?
23/01 1759: Vielse i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:358
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Trolovelse
Registrering i Kirkebogen
d: 23 Januar: Blev Ebbe Madsøn af Sellerup og Maren Hansdatter af Andkiær trolovede. Forlovere: Mads Lassøn i Sellerup, og Peder Madsøn i Gaverslund.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Hans Bendictsøns datter Maren? (Note ved Hviid: Viet 6 Juni 1759.)
Niels Hansen af Andkiær og Maren Hansdatter (Hans Bendictsøns søn eller datter?)
10/06 1763: Vielse i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:359
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Trolovelse
Registrering i Kirkebogen
d: 10 Junij: Trolovet i Børkop, Niels Hansen af Andkiær og Maren Hansdatter. Forlovere: Bendict Hansen af Andkiær, Anders Marcussen af Winding, - Peder Hansen, Thomas Nielsen.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Hans Bendictsøns søn Niels eller datter Maren? (Note ved Hviid: Viet 1 Aug: 1763.)
Jens Therkildsen - Hans Jensen, Hans Bendictsen - Bendict Hansen og Barbara Pedersdatter -gårde i Andkær
01/05 1770: Artikel i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:326
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
To-tre gårde i Andkær, hvis ejere og familier blev flettet sammen igennem lidt mere end hundrede år fra midt i 1700-årene til Februar 1846.
Jens Therkildsen med tilnavnet Bundgaard ejede gården Tidsville fra maj 1770. Efter ham overager han søn Therkild Jensen gården.

To halvgårde, Vesterbygaard og Skovgaard, var frem til 1792 de eneste gårde i Andkær, som ikke var selvejer-gårde

Vesterbygaard blev efter Hans Bendictsøn overtaget først af sønnen Bendict Hansen (1716-49) og derefter sønne-sønnen Hans Bendictsen (1753-97), som fra 1792 ejede gården.

Hans Bendictsens enke Barbara Pedersdatter (1762-1834), giftede kort efter Hans død med Hans Jensen (1768-01.02.1846), en søn af Jens Therkildsen Bundgaard på nabogården. Hans Jensens søn Hans Hansen f. 1798 overtager gården til han dør 2 uger efter hans far den14.02.1846.

Skovgaarden blev overtaget efter faderen og efterfølgende ejet af Jens Thomsen med tilnavnet Skovgaard (i Kirkeb.: Schougaard).

Anna Rasmusdatter (1718 - 1790)
31/01 1790: Død i Andkær, Gauerslund Sogn, Holman Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:424
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Eod die [samme dag], (Dom: Septuag:)] Benedicht Hansens Hustru navnlige Anna Rasmus Datter af Andkiær begravet Gl: 71 Aar og 11 Maaneder.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Edom die: "Samme dag"
Septuag: = Septuagesima 1790 = 31. januar. (Septuagesima: "Den 70. dag før påske" = 9. søndag før påske. )
Mor til bl.a. Hans Bendichtsen (1753-1797)
Bendicht Hansen (1716-17 - 1800)
12/01 1800: Død i Andkær, Gauerslund Sogn, Holmanns Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:425
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
AO: Billede 125
Registrering i Kirkebogen
Dom: 1 post Epihp: den 12te Januar blev Bendicht Hansen af Andkiær begravet, gl: 83 Aar
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Dom: 1 post Epihp: Herrens første (dag: søndag) efter Hellig Tre Konger.
Steen Olander, Horsens, Dk.