Inger Pedersen (f. Olander 1932 - 2013) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Inger Pedersen (f. Olander 1932 - 2013)

Skriv og vælg

Der blev fundet 17 registrering(er) vedr. Inger Pedersen (f. Olander 1932 - 2013).

Fam. Else Kirstine (f. Jensen) & Valdemar Olander
23/11 1929: Vielse i Ordrup Sogn, Sokkelund Herred, Kbh. Amt

Reg.Id.:267
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr. 22
Nr.: Ungkarl Kabelarbejder Karl Valdemar Olander 24 Aar, København Født 11 Juni 1905 i København. Adoptivforældre: Fiskegrosserer Martin Edvin Olander og Hustru Margrethe Hansine f. Mortensen, Ejgaardsvej 6, Ordrup
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Pigen Husassistent Else Kirstine Jensen 22 Aar, København Født 1. April 1907 i København D.a. Arbejdsmand Jørgen Jensen og Hustru Ane Kirstine, f. Larsen, Ny Carlsbergvej 85, Kbhvn.
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Brudgommens Fader og Murermester Herman Frederiksen Tagensvej 27, Kbhvn.
Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopæl
Lyst 4 - 11 - 1929 i Enghave Kirke København
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted?
c) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
1929 23 November i Ordrup
Vielsens Aar og Datum samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
Pastor Schjøring-Jensen i Kirken
a) Af hvilken Præst Vielsen er foretagen, (For saavidt en fremmed Præst har foretaget Vielsen, angives Hjemmelen derfor.)
b) Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemmet. (I sidste Tilfælde angives Bevillingens Datum)
Lysningsattest fra Enghave Kirke af 18. Novbr. 1929
30/10 1932: Fødsel i I, Asger Ryesgade 2, Gentofte Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:206
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 1932 - 142
Fødselsaar og -dag
1932 30. Oktober
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Tagesminde & ...?... Gentofte S.
Barnets fulde Navn.
Inger Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Kabelarbejder Karl Valdemar Olander f. 11.6.1905 g K.t. Else Kirstine Jensen f. 1/4 1907 Asger Ryesgade 2 I
Ordrup K. 23-11 1929
Daabsaar og -Dag
1932 26 December
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor B...?... i Absalonskirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
(Ingen faddere reg. på siden)
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Not. Alm. Hosp Kbog. Sogner ? 10/1 33
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
f. Karl Valdemar Mortensen, g. Inger Olander Pedersen, æ. Inger Pedersen
Else Kirstine Olander (f. Jensen 1907 - 1933)
29/10 1933: Død i København

Reg.Id.:288
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Nr. 4725 (R.Nr. 5356)
Fulde navn: f. Jensen Else Kirstine Olander, Gift, Fødselsdag og -aar: 1/4 1907. Fødested: Kbhavn
Stilling g.m. Fabriksarbejder
Bopæl Asger Ryesgade 2
Dødsdag 29 - 10 Alder 26
Dødssted Blegd. Hosp.
Dødsaarsag Mutoxi(catio?) Indført i Absalon Sogns Kirkebog
Begravet den 3 - 11 fra Sdr. Kapel kl. 2
paa Vestre Kirkegaard. Papirer ...
Gravst III - 22 - 58/59 I K bl.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Else Kirstine Jensen. (
 • Lungebetændelse)
Fam. Lilli (f. Hansen) & Valdemar Olander
03/04 1940: Vielse i Frederiksberg, København

Reg.Id.:275
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Om brudgommen (Navn, Alder, Erhverv og Opholdsted og kendte lignende oplysninger om hans forældre.)
Fiskehandler Karl Valdemar Olander
Om bruden (Navn, Alder, Erhverv og Opholdsted og kendte lignende oplysninger om hendes forældre.)
Fiskehandler Lilli Hansen
Andet til brug i vider søgning.
Frederiksberg den derom anførte Ægteskabsbog
Om vielsen: (Tids- og sted-vejledning)
d. 3. April 1940, ...... for borgmesteren paa Frederiksberg
Tilføjelse til kildemat: Andre navne på personer ovenfor og personer berørt af vielsen
Lilli Olander 2g. Lilli Johansen. Hans datter af.1æ. Inger Olander
25/06 1942: Fødsel i Sankt Markus Sogn (Frederiksberg), Sokkelund H., Københavns A.

Reg.Id.:374
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1942 - 562
Fødselsaar og -dag
1942 25. Juni
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Martinsvej 8, Kbhavns komm Fødeklinik
Barnets fulde Navn.
Jan Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Fiskehandler Karl Valdemar Olander og hstr. Lilli f. Hansen. Augustagade 2. III. F.f. 11/5 05 København. M.f. 3/10 07 [København]
Daabsaar og -Dag
1942 22. November
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Døbt i Hjemmet af Pastor Grøngaard
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Borgm. Frederiksberg den 3. April 1940. FR 29/6. Udtrådt af Folkekirken ved anm. til Værløse Sogn 181291.
Fam. Ketty Henriette (f. Petersen) & Valdemar Olander
02/12 1944: Vielse i Københavns Magistrat

Reg.Id.:273
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Vielsesattest fra Københavns Magistrat dateret 2. December 1944
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Om brudgommen (Navn, Alder, Erhverv og Opholdsted og kendte lignende oplysninger om hans forældre.)
Fiskehandler Karl Valdemar Olander
Om bruden (Navn, Alder, Erhverv og Opholdsted og kendte lignende oplysninger om hendes forældre.)
Ketty Henriette Emmy Petersen
Andet til brug i vider søgning.
Københavns Magistrats herom førte Ægteskabsbog.
Om vielsen: (Tids- og sted-vejledning)
den 2. December 1944
Tilføjelse til kildemat: Andre navne på personer ovenfor og personer berørt af vielsen
Ketty Henriette Emmy Olander. Ketty Olander.
Ivan Pedersen og Inger Olander g. Pedersen
06/05 1952: Vielse Lysning i Horsens KOmmune

Reg.Id.:422
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Horsens KOmmune, Giftefoged, Ægteskabsjournal 1952 - 1955
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 1952 - 127
Brudgommen
Ivan Pedersen, Mineralvandsarb. Ole Wormsgade 9, Horsens. Fødsels år og -dag: 31/3 1929. Fødested: Kattrup Sogn
Bruden
Inger Olander, Husassistent, Ole Wormsgade 9, Horsens. Fødsels år og -dag: 30/10 1932 Fødested: Gentofte Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Ingen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
[Samme]
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 6/5 - 1952
Registrantesns tilføjelser
OBS! Samme dato ved de efterfølgende 2. Vielsesdatoen er ikke re
Fam. Ivan Pedersen f.1929 og Inger Olander Pedersen f.1932
31/05 1952: Vielse Noteblok i Horsens Rådhus, Vejle Amt

Reg.Id.:178
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Reg. ved børnenes fødsel og dåb.
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Reg. Slægts Navne
Reg. med Vielses-attest som kilde.
13/06 1953: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:122
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1953 - 1956 F, Fødte Mandkøn (Online side: 29)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1953 - 85 _ 14/6 53 Se Fol. 2..
Fødselsaar og -dag
1953 13. Juni
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Horsens Klostersogn kommunehospitalet
Barnets fulde Navn.
Steen Lindy2) (Lindy overstreget) Olander Pedersen 1) ( Pedersen overstreget)
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

arbejdsmand Ivan Pedersen f 31 marts 1929 og hustru Inger Olander f 31 oktober 1932 Fabrikvej 2 borg i Horsens 31 maj 1952
Daabsaar og -Dag
1953 19. Juli
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Ebert Klosterkirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
savskærer Frank Hansen og hustru, Bülowsgade 10; forældrene _ Anmrk x) Meddelt folkeregistret i Horsens 23.11.1991
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

9 folke 20/7-53. 1) Efter- og mellemnavns ændring i H. T. Lov nr. 193 af 24.4.1981 (med mere) Meddelt folkereg. i Horsens 16.12.1986. Fulde navn er herefter Steen Lindy Olander. _ Slettet mellemnavnet i H. T. Lov nr. 193 af 24.4.1981 (med mere) x) _ 10
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Inger Olander Pedersen. æ. Inger Pedersen. Marie Edith Pedersen g. Marie Edith Hansen. Steen Olander
31/10 1954: Fødsel i Horsens, Vejle Amt

Reg.Id.:136
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Fødte Kvindekøn (Online side: 214)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 94
Fødselsår og -dag
1954 31. oktober
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Fabrikvej 2
Barnets fulde navn.
Lisbeth Margrethe Olander Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

Arbejdsmand Ivan Pedersen f. 31/3-1929 og hustru Inger Olander f. 30/10-1932. Borg. Ægtes. i Horsens 31/5-1952
Dåbsår og -Dag
05-12-1954
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
Vor Frelsers Kirke
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
1 - 2. Arbejdsmand Frank Hansen og hustru Edith Bülowsgade 10. 3 - 4. Forældrene
Anmærkninger

Her anføres bl.a. barnets opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer bestemmelsen af barnets fødehjemstedsret, dato for tilmelding til folkeregistret og for eventuels tilmelding af dåben (navngivelsen) til fødestedets kirkebog samt bemærkning om eventuel udtræden af eller indtræden i folkekirken.

F.R. 8/11 - 6/12-54
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Lisbeth Margrethe Olander Rasmussen. g. Inger Olander Pedersen. æ. Inger Pedersen. f. Marie Edith Pedersen. g. Marie Edith Hansen
21/11 1955: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:124
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1953 - 1956 F, Fødte Kvindekøn (Online side: 306)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 124
Fødselsår og -dag
1955 21. november
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Horsens Klostersogn, Parallelvej 47
Barnets fulde navn.
Birgit Henriette Olander Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

arbejdsmand Ivan Pedersen 31. marts 1929 husru Inger Olander 30. oktober 1932 borg. i Horsens 31. maj 1952
Dåbsår og -Dag
1955 26. december
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
Pastor Ebert Klosterkirken
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
arbejdsmand Frank Hansen og hustru Bülowsgade 10; forældrene
Anmærkninger

Her anføres bl.a. barnets opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer bestemmelsen af barnets fødehjemstedsret, dato for tilmelding til folkeregistret og for eventuels tilmelding af dåben (navngivelsen) til fødestedets kirkebog samt bemærkning om eventuel udtræden af eller indtræden i folkekirken.

folkereg. 27/12-55
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
1.g.Birgit Henriette Olander Steffensen. 2.g. Birgit Henriette Olander Schou. g. Inger Olander Pedersen. æ. Inger Pedersen. f. Marie Edith Pedersen. 2g. Marie Edith Hansen
06/08 1958: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:128
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1956 - 1960 F,(Online side: 250)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 81
Fødselsår og -dag
1958 6. August
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Horsens Klostersogn, Parallelvej 47
Barnets fulde navn.
Inga Lilly Olander Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

mineralvandsarbejder Ivan Pedersen 31. marts 1929 hustru Inger Olander 31. oktober 1932 borgv. i Horsens 31. Maj 1952
Dåbsår og -Dag
1958 28. september
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
pastor Ebert, Hospitalskirken Horsens Klostersogn
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
sygeplejerske Inga Hansen Danmarksgade 70; teglværksarbejder Finn Hansen og arbejdsmand Frank Hansen og hustru Bülowsgade 10.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. barnets opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer bestemmelsen af barnets fødehjemstedsret, dato for tilmelding til folkeregistret og for eventuels tilmelding af dåben (navngivelsen) til fødestedets kirkebog samt bemærkning om eventuel udtræden af eller indtræden i folkekirken.

folkereg. 29/9-58
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. g. Inga Lilly Olander Kristensen. g. Inger Olander Pedersen, æ. Inger Pedersen. f. Marie Edith Pedersen, 2.g. Marie Edith Hansen
13/07 1961: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:161
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:(Online side: Ikke online pt. 13-08-2016 ). Kb. samt personlig af undertegnede Storebroderen Steen Olander f. Steen Lindy Olander Pedersen 13.06.1953
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
Fødselsår og -dag
1961 13. Juli
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Horsens Kommunehospital
Barnets fulde navn.
Kaj Olander Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

mineralvandsarb. Ivan Pedersen (f. 31-03-1929 i Kattrup) og Hustru Inger Olander (f. 30-10-1932 i Gentofte.) (Borg. vielse 31-05-1952 i Horsens)
Dåbsår og -Dag
13-08-1961
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
Hjælpepræst Alice Jespersen Horsens Klosterkirke
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
Teglværksarbejder Bent Pedersen og Hustru Søndergade 34 samt forældrene
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Inger Olander Pedersen. æ. Inger Pedersen. g. Anna Pedersen
Steen Lindy Olander Pedersen f.1953, Lisbeth Margrethe Olander Pedersen f.1954, Ivan Pedersen f.1929, Inger Olander Pedersen f.O
00/00 1967: Noteblok i

Reg.Id.:123
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Udskrift fra Kajs BK5, Steen Lindy Olander Pedersen, 20-08-1994
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Konfirmeret i Hylke kirke
Reg. Slægts Navne
Steen Lindy Olander Pedersen f.1953, Lisbeth Margrethe Olander Pedersen f.1954,
Forældre: Ivan Pedersen f.1929, Inger Olander Pedersen f.Olander 1932
Søskende Birgit Henriette Olander Pedersen 1.g. Birgit Henriette Olander Steffensen, 2.g. Birgit Henriette Olander Schou, Inga Lille Olander Pedersen g. Inga Lilly Olander Kristensen, Kaj Oander Pedersen.
Ketty Olander (f. Petersen 1903 - 1989)
27/09 1989: Død i Løsning Sogn og Plejehjem, Vejle Amt

Reg.Id.:494
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
Ketty Henriette Olander
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
f. Petersen 1903 d. 2/12 i Tårnby Sogn, København
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
Mælkeforpagter Henrik Petersen. Hustru Emma Jakobine Olsen 40 År.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
Viet 1944 02/12 med Karl Valdemar Olander i Københavns Magistrat. Han medbragte datteren Inger fra hans første af tre tidligere ægteskaber. Datterens mor døde.
Død: År, dato og sted:
1989 d. 27/9 på Løsning Plejehjem, hvor hun boede.
Bisættelse og/eller begravelses år, dato og sted eventuelt inklusiv kort bemærkning om hvorvidt gravstedet er valgt af afdøde selv og/eller der er begravet nogen samme sted, som havde relation til afdøde:
Bisat fra Løsning Kirke og begrevet i samme steds kirkegård.
Anmærkninger (Fx døds årsag og/eller om minde-sammenkomst.):
Ketty blev flyttet på plejehjem, da hendes ægtefælle ikke længere kunne overkomme at at pleje hende.
Registrantens navn og relation til afdøde:
Steen Olander f. Pedersens mormor.
Valdemar Olander (1905 - 1991)
23/01 1991: Død i Løsning Sogn og Plejehjem, Vejle Amt

Reg.Id.:495
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
Karl Valdemar Olander
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
F. Mortensen 11/6 1905 i den Kgl. Fødsels- og Plejestift. (sogn), Kbh.
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
Margrethe Hansine f. Mortensen gift 22/05 1908 i Nathanael Sogn med Martin Edwin Olander.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
 • Gift 23/11 1929 i Ordrup Sogn med Else Kirstine f. Jensen 01/04 1907 og død 29/10 1933 med hvem han fik datteren Inger d. 30/10 1932.
 • 2) g.m. Ruth ?
 • og 3) gift 03/04 1940 i Frederiksberg med Lilli f. Hansen, som han 25/06 1942 fik sønnen Jan sammen med. Begge ægteskaber ophævet ved skilsmisse. Jan flyttes med sin mor.
 • 4) gift 02/12 1944 i Københavns Magistrat med Ketty Henriette f. Petersen. De levede herefter sammen, først i Kastrup og derefter på Brorsonsvej nær Inger i Løsning, indtil Ketty blev flyttet på Løsning Plejehjem, Vejle Amt, hvor hun døde sep. 1989.
Død: År, dato og sted:
1991 d. 23/1 på plejehjemmet med datteren Inger og hendes familie tæt omkring sig.
Bisættelse og/eller begravelses år, dato og sted eventuelt inklusiv kort bemærkning om hvorvidt gravstedet er valgt af afdøde selv og/eller der er begravet nogen samme sted, som havde relation til afdøde:
Bisat fra Løsning Kirke og begravet i samme gravsted som ægtefælles Ketty på Løsning Kirkegård.
Registrantens navn og relation til afdøde:
Morfar til reg. Steen Olander f. Pedersen.
Birgit Henriette Olander Pedersen (1955 - 1992)
02/03 1992: Død i Vejle Amt

Reg.Id.:496
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Denne registrering er ikke, som normalt i denne "Sægts Historie", dokumenteret af en officiel myndigheds registrering.
Som dokumentation for rigtigheden i registreringen accepteres en scannet eller fotograferet kopi af offentligt tilgængelig og almindeligvis anerkendt skriftlige materiale inklusiv annoncer og gravsten, der tydeligt dokumenterer personens identitet og hvornår denne er død.
Birgit Henriette Olander Pedersen
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
1955 d. 21/11 i Horsens Klostersogn, Vejle Amt. Født Pedersen, g. Steffensen, gift Schou ændret til Pedersen
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
Inger (f. Olander) og Ivan Pedersen borgerlig viet i Horsens d. 31/5 1952.
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
 • Gift Steffensen med Ingvard Steffensen, som hun fik døtrene Laila og Solvej sammen med. Efter skilsmisse boede Laila hos moderen Birgit og Solvej hos faderen Ingvard.
 • 2) Gift i Sønderbro Kirke med Holger Schou, som også var skilt fra et tidligere ægteskab. De var separeret eller lige blevet skilt da Birgit døde.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
1991 d. 2/3 efter et bad alene hjemme hos hendes nye ven.
Død: År, dato og sted:
Bisat fra Korning Kirke af Peter Stentoft (Sognepræst i Horsens Klosterkirke). - Birgits forældre boede i Løsning, derfor blev det valgt at Birgit skulle begraves i Løsning, kirken der var under istandsættelse, derfor foregik bisættelsen i Korning. - Stentoft havde konfirmeret Laila og begge Birgits døtre ønske at han foretog bisættelsen.
Bisættelse og/eller begravelses år, dato og sted eventuelt inklusiv kort bemærkning om hvorvidt gravstedet er valgt af afdøde selv og/eller der er begravet nogen samme sted, som havde relation til afdøde:
Begravet på Løsning Kirkegård.
Anmærkninger (Fx døds årsag og/eller om minde-sammenkomst.):
Birgit døde dagen efter datteren Lailas 18-års føselsdag, som skulle have været fejret (vist nok denne dags aften. - Hendes forældre reserverede det tomme gravsted overfor Birgits. De blev begge begravet der i hendholdsvis 2005 og 2013.
Registrantens navn og relation til afdøde:
Steen Olander (f. Pedersen), bror til Birgit.
Steen Olander, Horsens, Dk.