Inger Pedersen (f. Olander 1932 - 2013) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Inger Pedersen (f. Olander 1932 - 2013)


Der blev fundet 20 registrering(er) vedr. Inger Pedersen (f. Olander 1932 - 2013).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Inger Pedersen (f. Olander 1932 - 2013) blev født 30/10 1932. De er alle fra barndoms-familien.

Fam. Else Kirstine (f. Jensen) og Valdemar Olander
23/11 1929: Vielse i Ordrup Sogn, Sokkelund Herred, Kbh. Amt

Reg.Id.:267
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr. 22
Nr.: Ungkarl Kabelarbejder Karl Valdemar Olander 24 Aar, København Født 11 Juni 1905 i København. Adoptivforældre: Fiskegrosserer Martin Edvin Olander og Hustru Margrethe Hansine f. Mortensen, Ejgaardsvej 6, Ordrup
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Pigen Husassistent Else Kirstine Jensen 22 Aar, København Født 1. April 1907 i København D.a. Arbejdsmand Jørgen Jensen og Hustru Ane Kirstine, f. Larsen, Ny Carlsbergvej 85, Kbhvn.
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Brudgommens Fader og Murermester Herman Frederiksen Tagensvej 27, Kbhvn.
Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopæl
Lyst 4 - 11 - 1929 i Enghave Kirke København
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted?
c) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
1929 23 November i Ordrup
Vielsens Aar og Datum samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
Pastor Schjøring-Jensen i Kirken
a) Af hvilken Præst Vielsen er foretagen, (For saavidt en fremmed Præst har foretaget Vielsen, angives Hjemmelen derfor.)
b) Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemmet. (I sidste Tilfælde angives Bevillingens Datum)
Lysningsattest fra Enghave Kirke af 18. Novbr. 1929
30/10 1932: Fødsel i I, Asger Ryesgade 2, Gentofte Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:206
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 1932 - 142
Fødselsaar og -dag
1932 30. Oktober
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Tagesminde & ...?... Gentofte S.
Barnets fulde Navn.
Inger Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Kabelarbejder Karl Valdemar Olander f. 11.6.1905 g K.t. Else Kirstine Jensen f. 1/4 1907 Asger Ryesgade 2 I
Ordrup K. 23-11 1929
Daabsaar og -Dag
1932 26 December
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor B...?... i Absalonskirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
(Ingen faddere reg. på siden)
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Not. Alm. Hosp Kbog. Sogner ? 10/1 33
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
f. Karl Valdemar Mortensen, g. Inger Olander Pedersen, æ. Inger Pedersen
Else Kirstine Olander (f. Jensen 1907 - 1933)
29/10 1933: Død i København

Reg.Id.:288
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Nr. 4725 (R.Nr. 5356)
Fulde navn: f. Jensen Else Kirstine Olander, Gift, Fødselsdag og -aar: 1/4 1907. Fødested: Kbhavn
Stilling g.m. Fabriksarbejder
Bopæl Asger Ryesgade 2
Dødsdag 29 - 10 Alder 26
Dødssted Blegd. Hosp.
Dødsaarsag Mutoxi(catio?) Indført i Absalon Sogns Kirkebog
Begravet den 3 - 11 fra Sdr. Kapel kl. 2
paa Vestre Kirkegaard. Papirer ...
Gravst III - 22 - 58/59 I K bl.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Else Kirstine Jensen. (
 • Lungebetændelse)
Ebba (f. Kristine Marie Andersen 1902) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
12/07 1936: Vielse i Jesuskirken, Valby Sogn, København (Staden)

Reg.Id.:561
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 39
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested (Købstad eller Sogn og Amt), Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted (Købstad eller Sogn og Amt) samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Karl Valdemar Olander Enkemand, Fiskehandler Sdr. Boulevard 71. f. 11 Juni 1905, Kbh. Fødselsstiftelse. Sal. Fisker Martin Edwin Olander og Hustru Margrethe Hansine Mortensen. Tidlig. g.m. Else Kirstine Jensen, død 29/10 1933.
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested (Købstad eller Sogn og Amt) , Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted (Købstad eller Sogn og Amt) samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ebba Kristine Marie Andersen Ugift Bogholderske V. Langgade 20 A. f. 14 Maj 1902, Kbh. Kapernaum Sogn D. af Mejerist Oskar Vilhelm Peter Andersen og Hustru Valborg Henriette Marie f. Nielsen
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted og hvilken Myndighed har foretagen den?
(Er Lysning sket andetsteds anføres tillige Lysning... Dato)
c) Naar blev Meddelsen om Lysningens Foretagelse tilstillet den Borgerlige Myndighed?
d) Naar blev Attest til Brudefolkene om, at behørig Lysning har fundets Sted m.v. Udfærdiget?
e) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
f) Dato for kundgørelse i Udlandet om Ægteskabets Indgaaelse og den indsatte Frist.
14 Juni 1936 i Jesuskirken
Vielsens Aar og Dat0 samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
1936 12 Juli
a) Om Vielsen er foretaget i Kirken (dennes Navn maa da anføres) eller andetsteds (Hjemmelen herfor maa da anføres)
b) Af hvilken Præst Vielsen er foretaget.
c) Vidnerne fulde Navn, Stilling og Bopæl
Ehrhardt i Jesuskirken. Brudens Forældre.
a) den borgerlige Myndighed, der har udstedt Attetst om at Bevisligheden er i orden samt Attestens Dato
b) Dato for eventuel Meddelse til Lysningsstedet om den stedfundne Vielse
c) Dato for eventuel Erklæring i hvilken Tro Børnene skal opdrages med Henvisning til Stedet under "Særlige Tilførsler", hvor Genpart af Erklæringen er indført.
d) Anmærkninger
Kbhs Mag. 6/6 36. L.J. 3834/36
Tilføjelse. Andre navne på personer reg. og evt. andre deltagende personer
 • Hans datter Inger boede hos Valdemars mor Margrethe Hansine Olander f. Mortensen. Iflg. Ingers farklaring: "Fordi Ebba ikke ville have hende boende hos dem.
 • "15/1 40 kgl. Bev. til Oph. af Ægteskab mellem Brudgom og Ebba Kirstine født Andersen (Kilde Tinglysning 08/03 1940 af hans vielse med Lilli (f. Hansen 1907))
Lilli (f. Hansen 1907) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
08/03 1940: Vielse Lysning i Frederiksberg Kommune, København (Staden)

Reg.Id.:562
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
44 (ao:47)
Nr.: 1940-259
Brudgommen
 • Fraskilt, Fiskehandler Karl Valdemar Olander, Sct. Nocolajvej 3 B
 • 1905 11/6
 • Københavns Fødselsstiftelse
Bruden
 • Ugift, Fiskehandler Lilli Hansen Hostrups Have 21
 • 1907 3/10
 • København Sct. Mathæus Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
15/1 40 kgl. Bev. til Oph. af Ægteskab mellem Brudgom og Ebba Kirstine født Andersen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Fr.berg Birk 8/3 40
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
Frdbrg. Borgm. 3/4 40. 139/1940
Attestens udstedelsesdato
[tom]
Registrantesns tilføjelser
Forkortelser med mere:
 • ao: arkivalieronline
 • Frederiksberg K (Kommune)
 • Sct. Mathæus Sogn: på Vesterbro.
 • kgl. Bev. til Oph.: kongelig bevilling til ophævelse
Lilli (f. Hansen 1907) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
03/04 1940: Vielse i Frederiksberg Kommune, København (Staden)

Reg.Id.:563
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Karl Valdemar Olsen
 • 11 Juni 1905
 • København Fødselsstiftelse
 • Fiskehandler
 • Sct. Nicolajvej 3 B
 • Skilt fra Ebba Kristine Marie født Andersen ved kgl. Bevilling af 15 januar 1940. 2. Ægteskab
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Lilli Hansen
 • 3 Okrober 1907
 • København Sct. Mathæus Sogn
 • Fiskehandler
 • ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Fuldmægtig Thora Møller. Kommunebud Aage Vergmann
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren på Frederiksberg 259/1940
Vielsen er foretaget af ? den ?
Fuldmægtig Madsen den 3 April 1940
Registrantens anmærkninger og tilføjelser
 • Underskrevet af Carl Vald. Olander og Lilli Hansen
 • "Olsen" er ikke fejl lavet ved reg. i netstol, men i Ægteskabsbogen.
 • Hans "2. Ægteskab"? Han var først gift med Else Kirstine f. Jensen 1907. Hun døde dagen før datteren Ingers 1-års fødselsdag. 2 ægteskab: Ebba f. Andersen. 3. ægteskab: Dette.
 • Skilt ved Dom 28/9-1944. (Kilde: Købh. K. Giftefoged, Dublikat af ægteskabsbog 1944 4201-4800 (ao:389) indgåelse af Valdemars 4 ægteskab, som varede deres liv ud.)
25/06 1942: Fødsel i Sankt Markus Sogn (Frederiksberg), Sokkelund H., Københavns A.

Reg.Id.:374
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1942 - 562
Fødselsaar og -dag
1942 25. Juni
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Martinsvej 8, Kbhavns komm Fødeklinik
Barnets fulde Navn.
Jan Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Fiskehandler Karl Valdemar Olander og hstr. Lilli f. Hansen. Augustagade 2. III. F.f. 11/5 05 København. M.f. 3/10 07 [København]
Daabsaar og -Dag
1942 22. November
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Døbt i Hjemmet af Pastor Grøngaard
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Borgm. Frederiksberg den 3. April 1940. FR 29/6. Udtrådt af Folkekirken ved anm. til Værløse Sogn 181291.
25/06 1942: Fødsel i Kbhvns. komm. Fødselsklinik Martinsvej 8, København

Reg.Id.:569
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 562
Fødselsaar og Datum
1942 25. Juni
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Martinsvej 8,Kbhvns. komm. Fødselsklinik
Barnets fulde Navn.
Jan Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Fiskehandler Karl Valdemar Olander og Hstr. Lilli f. Hansen. Ansgarsgade 2. III, F.f: 11/5-05 København M.f: 3/10-07 - [København]
Daabsdagen
1942 22 Novbr.
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Døbt i Hjemmet af Pastor Grøngaard
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
[tom]
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Borgm. Frederiksberg d. 3. April 1940. FR. 29/6 o/ Udtrådt af folkekirken v/anm til Værløse Sogn 18/2 91.
Ketty (f. Henriette Emmy Petersen 1903) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
02/12 1944: Vielse i Københavns Kommune, København (Staden)

Reg.Id.:564
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Karl Valdemar Olander
 • 11/6-1905
 • Fødselsstiftelsen Kbhvn.
 • Fiskehandler
 • [Fælles med bruden] Ekkodal 5, Taarnby
 • Skilt v Dom 28/9-1944 3 a
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Ketty Henriette Emmy Petersen
 • 2/12-1903
 • Taarnby Sogn, Kbhvns Amt
 • Arbejderske
 • [Fælles med brudgommen] Ekkodal 5, Taarnby
 • Ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
I Søegaard E. Rosenstand [Begge Magistratens 1 Afdeling]
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
L.J. 8831-Giftefoged i Taarnby 10/11-1944
Vielsen er foretaget af ? den ?
Københavns Magistrat den 2. December 1944
Ivan Pedersen og Inger Olander g. Pedersen
06/05 1952: Vielse Lysning i Horsens KOmmune

Reg.Id.:422
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Horsens KOmmune, Giftefoged, Ægteskabsjournal 1952 - 1955
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 1952 - 127
Brudgommen
Ivan Pedersen, Mineralvandsarb. Ole Wormsgade 9, Horsens. Fødsels år og -dag: 31/3 1929. Fødested: Kattrup Sogn
Bruden
Inger Olander, Husassistent, Ole Wormsgade 9, Horsens. Fødsels år og -dag: 30/10 1932 Fødested: Gentofte Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Ingen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
[Samme]
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 6/5 - 1952
Registrantesns tilføjelser
OBS! Samme dato ved de efterfølgende 2. Vielsesdatoen er ikke re
Inger (f. Olander 1932) og Ivan Pedersen (f. 1929)
31/05 1952: Vielse i Horsens Kommune, Skanderborg Amt

Reg.Id.:553
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Ivan Pedersen
 • 31. marts 1929
 • Kattrup Sogn
 • Mineralvandsarbejder
 • Ole Wormsgade 9, Horsens
 • Ugift
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Inger Olander
 • 30. oktober 1932
 • Gentofte Sogn
 • Husassistent
 • Ole Wormsgade 9, Horsens
 • Ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Overassistent O Brixen, Horsens. Assistent H. Dinesen, Horsens
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren i Horsens
Vielsen er foretaget af ? den ?
Borgmesteren i Horsens. Den 31. maj 1952.
13/06 1953: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:122
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1953 - 1956 F, Fødte Mandkøn (Online side: 29)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1953 - 85 _ 14/6 53 Se Fol. 2..
Fødselsaar og -dag
1953 13. Juni
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Horsens Klostersogn kommunehospitalet
Barnets fulde Navn.
Steen Lindy2) (Lindy overstreget) Olander Pedersen 1) ( Pedersen overstreget)
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

arbejdsmand Ivan Pedersen f 31 marts 1929 og hustru Inger Olander f 31 oktober 1932 Fabrikvej 2 borg i Horsens 31 maj 1952
Daabsaar og -Dag
1953 19. Juli
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Ebert Klosterkirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
savskærer Frank Hansen og hustru, Bülowsgade 10; forældrene _ Anmrk x) Meddelt folkeregistret i Horsens 23.11.1991
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

9 folke 20/7-53. 1) Efter- og mellemnavns ændring i H. T. Lov nr. 193 af 24.4.1981 (med mere) Meddelt folkereg. i Horsens 16.12.1986. Fulde navn er herefter Steen Lindy Olander. _ Slettet mellemnavnet i H. T. Lov nr. 193 af 24.4.1981 (med mere) x) _ 10
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Inger Olander Pedersen. æ. Inger Pedersen. Marie Edith Pedersen g. Marie Edith Hansen. Steen Olander
31/10 1954: Fødsel i Horsens, Vejle Amt

Reg.Id.:136
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Fødte Kvindekøn (Online side: 214)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 94
Fødselsår og -dag
1954 31. oktober
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Fabrikvej 2
Barnets fulde navn.
Lisbeth Margrethe Olander Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

Arbejdsmand Ivan Pedersen f. 31/3-1929 og hustru Inger Olander f. 30/10-1932. Borg. Ægtes. i Horsens 31/5-1952
Dåbsår og -Dag
05-12-1954
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
Vor Frelsers Kirke
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
1 - 2. Arbejdsmand Frank Hansen og hustru Edith Bülowsgade 10. 3 - 4. Forældrene
Anmærkninger

Her anføres bl.a. barnets opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer bestemmelsen af barnets fødehjemstedsret, dato for tilmelding til folkeregistret og for eventuels tilmelding af dåben (navngivelsen) til fødestedets kirkebog samt bemærkning om eventuel udtræden af eller indtræden i folkekirken.

F.R. 8/11 - 6/12-54
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Lisbeth Margrethe Olander Rasmussen. g. Inger Olander Pedersen. æ. Inger Pedersen. f. Marie Edith Pedersen. g. Marie Edith Hansen
21/11 1955: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:124
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1953 - 1956 F, Fødte Kvindekøn (Online side: 306)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 124
Fødselsår og -dag
1955 21. november
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Horsens Klostersogn, Parallelvej 47
Barnets fulde navn.
Birgit Henriette Olander Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

arbejdsmand Ivan Pedersen 31. marts 1929 husru Inger Olander 30. oktober 1932 borg. i Horsens 31. maj 1952
Dåbsår og -Dag
1955 26. december
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
Pastor Ebert Klosterkirken
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
arbejdsmand Frank Hansen og hustru Bülowsgade 10; forældrene
Anmærkninger

Her anføres bl.a. barnets opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer bestemmelsen af barnets fødehjemstedsret, dato for tilmelding til folkeregistret og for eventuels tilmelding af dåben (navngivelsen) til fødestedets kirkebog samt bemærkning om eventuel udtræden af eller indtræden i folkekirken.

folkereg. 27/12-55
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
1.g.Birgit Henriette Olander Steffensen. 2.g. Birgit Henriette Olander Schou. g. Inger Olander Pedersen. æ. Inger Pedersen. f. Marie Edith Pedersen. 2g. Marie Edith Hansen
06/08 1958: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:128
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1956 - 1960 F,(Online side: 250)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 81
Fødselsår og -dag
1958 6. August
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Horsens Klostersogn, Parallelvej 47
Barnets fulde navn.
Inga Lilly Olander Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

mineralvandsarbejder Ivan Pedersen 31. marts 1929 hustru Inger Olander 31. oktober 1932 borgv. i Horsens 31. Maj 1952
Dåbsår og -Dag
1958 28. september
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
pastor Ebert, Hospitalskirken Horsens Klostersogn
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
sygeplejerske Inga Hansen Danmarksgade 70; teglværksarbejder Finn Hansen og arbejdsmand Frank Hansen og hustru Bülowsgade 10.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. barnets opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer bestemmelsen af barnets fødehjemstedsret, dato for tilmelding til folkeregistret og for eventuels tilmelding af dåben (navngivelsen) til fødestedets kirkebog samt bemærkning om eventuel udtræden af eller indtræden i folkekirken.

folkereg. 29/9-58
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. g. Inga Lilly Olander Kristensen. g. Inger Olander Pedersen, æ. Inger Pedersen. f. Marie Edith Pedersen, 2.g. Marie Edith Hansen
13/07 1961: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:161
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:(Online side: Ikke online pt. 13-08-2016 ). Kb. samt personlig af undertegnede Storebroderen Steen Olander f. Steen Lindy Olander Pedersen 13.06.1953
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
Fødselsår og -dag
1961 13. Juli
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Horsens Kommunehospital
Barnets fulde navn.
Kaj Olander Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

mineralvandsarb. Ivan Pedersen (f. 31-03-1929 i Kattrup) og Hustru Inger Olander (f. 30-10-1932 i Gentofte.) (Borg. vielse 31-05-1952 i Horsens)
Dåbsår og -Dag
13-08-1961
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
Hjælpepræst Alice Jespersen Horsens Klosterkirke
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
Teglværksarbejder Bent Pedersen og Hustru Søndergade 34 samt forældrene
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Inger Olander Pedersen. æ. Inger Pedersen. g. Anna Pedersen
Steen Lindy Olander Pedersen f.1953, Lisbeth Margrethe Olander Pedersen f.1954, Ivan Pedersen f.1929, Inger Olander Pedersen f.O
00/00 1967: Noteblok i

Reg.Id.:123
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Udskrift fra Kajs BK5, Steen Lindy Olander Pedersen, 20-08-1994
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Konfirmeret i Hylke kirke
Reg. Slægts Navne
Steen Lindy Olander Pedersen f.1953, Lisbeth Margrethe Olander Pedersen f.1954,
Forældre: Ivan Pedersen f.1929, Inger Olander Pedersen f.Olander 1932
Søskende Birgit Henriette Olander Pedersen 1.g. Birgit Henriette Olander Steffensen, 2.g. Birgit Henriette Olander Schou, Inga Lille Olander Pedersen g. Inga Lilly Olander Kristensen, Kaj Oander Pedersen.
Ketty Olander (f. Petersen 1903 - 1989)
27/09 1989: Død i Løsning Sogn og Plejehjem, Vejle Amt

Reg.Id.:494
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
Ketty Henriette Olander
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
f. Petersen 1903 d. 2/12 i Tårnby Sogn, København
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
Mælkeforpagter Henrik Petersen. Hustru Emma Jakobine Olsen 40 År.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
Viet 1944 02/12 med Karl Valdemar Olander i Københavns Magistrat. Han medbragte datteren Inger fra hans første af tre tidligere ægteskaber. Datterens mor døde.
Død: År, dato og sted:
1989 d. 27/9 på Løsning Plejehjem, hvor hun boede.
Bisættelse og/eller begravelses år, dato og sted eventuelt inklusiv kort bemærkning om hvorvidt gravstedet er valgt af afdøde selv og/eller der er begravet nogen samme sted, som havde relation til afdøde:
Bisat fra Løsning Kirke og begrevet i samme steds kirkegård.
Anmærkninger (Fx døds årsag og/eller om minde-sammenkomst.):
Ketty blev flyttet på plejehjem, da hendes ægtefælle ikke længere kunne overkomme at at pleje hende.
Registrantens navn og relation til afdøde:
Steen Olander f. Pedersens mormor.
Valdemar Olander (1905 - 1991)
23/01 1991: Død i Løsning Sogn og Plejehjem, Vejle Amt

Reg.Id.:495
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
Karl Valdemar Olander
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
F. Mortensen 11/6 1905 i den Kgl. Fødsels- og Plejestift. (sogn), Kbh.
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
Margrethe Hansine f. Mortensen gift 22/05 1908 i Nathanael Sogn med Martin Edwin Olander.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
 • Gift 23/11 1929 i Ordrup Sogn med Else Kirstine f. Jensen 01/04 1907 og død 29/10 1933 med hvem han fik datteren Inger d. 30/10 1932.
 • 2) g.m. Ruth ?
 • og 3) gift 03/04 1940 i Frederiksberg med Lilli f. Hansen, som han 25/06 1942 fik sønnen Jan sammen med. Begge ægteskaber ophævet ved skilsmisse. Jan flyttes med sin mor.
 • 4) gift 02/12 1944 i Københavns Magistrat med Ketty Henriette f. Petersen. De levede herefter sammen, først i Kastrup og derefter på Brorsonsvej nær Inger i Løsning, indtil Ketty blev flyttet på Løsning Plejehjem, Vejle Amt, hvor hun døde sep. 1989.
Død: År, dato og sted:
1991 d. 23/1 på plejehjemmet med datteren Inger og hendes familie tæt omkring sig.
Bisættelse og/eller begravelses år, dato og sted eventuelt inklusiv kort bemærkning om hvorvidt gravstedet er valgt af afdøde selv og/eller der er begravet nogen samme sted, som havde relation til afdøde:
Bisat fra Løsning Kirke og begravet i samme gravsted som ægtefælles Ketty på Løsning Kirkegård.
Registrantens navn og relation til afdøde:
Morfar til reg. Steen Olander f. Pedersen.
Birgit Henriette Olander Pedersen (1955 - 1992)
02/03 1992: Død i Vejle Amt

Reg.Id.:496
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Denne registrering er ikke, som normalt i denne "Sægts Historie", dokumenteret af en officiel myndigheds registrering.
Som dokumentation for rigtigheden i registreringen accepteres en scannet eller fotograferet kopi af offentligt tilgængelig og almindeligvis anerkendt skriftlige materiale inklusiv annoncer og gravsten, der tydeligt dokumenterer personens identitet og hvornår denne er død.
Birgit Henriette Olander Pedersen
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
1955 d. 21/11 i Horsens Klostersogn, Vejle Amt. Født Pedersen, g. Steffensen, gift Schou ændret til Pedersen
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
Inger (f. Olander) og Ivan Pedersen borgerlig viet i Horsens d. 31/5 1952.
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
 • Gift Steffensen med Ingvard Steffensen, som hun fik døtrene Laila og Solvej sammen med. Efter skilsmisse boede Laila hos moderen Birgit og Solvej hos faderen Ingvard.
 • 2) Gift i Sønderbro Kirke med Holger Schou, som også var skilt fra et tidligere ægteskab. De var separeret eller lige blevet skilt da Birgit døde.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
1991 d. 2/3 efter et bad alene hjemme hos hendes nye ven.
Død: År, dato og sted:
Bisat fra Korning Kirke af Peter Stentoft (Sognepræst i Horsens Klosterkirke). - Birgits forældre boede i Løsning, derfor blev det valgt at Birgit skulle begraves i Løsning, kirken der var under istandsættelse, derfor foregik bisættelsen i Korning. - Stentoft havde konfirmeret Laila og begge Birgits døtre ønske at han foretog bisættelsen.
Bisættelse og/eller begravelses år, dato og sted eventuelt inklusiv kort bemærkning om hvorvidt gravstedet er valgt af afdøde selv og/eller der er begravet nogen samme sted, som havde relation til afdøde:
Begravet på Løsning Kirkegård.
Anmærkninger (Fx døds årsag og/eller om minde-sammenkomst.):
Birgit døde dagen efter datteren Lailas 18-års føselsdag, som skulle have været fejret (vist nok denne dags aften. - Hendes forældre reserverede det tomme gravsted overfor Birgits. De blev begge begravet der i hendholdsvis 2005 og 2013.
Registrantens navn og relation til afdøde:
Steen Olander (f. Pedersen), bror til Birgit.
Steen Olander, Horsens, Dk.