Jan Olander (f. 1942) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Jan Olander (f. 1942)


Der blev fundet 11 registrering(er) vedr. Jan Olander (f. 1942).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Jan Olander (f. 1942) blev født 25/06 1942. De er alle fra barndoms-familien.

Fam. Else Kirstine (f. Jensen) og Valdemar Olander
23/11 1929: Vielse i Ordrup Sogn, Sokkelund Herred, Kbh. Amt

Reg.Id.:267
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr. 22
Nr.: Ungkarl Kabelarbejder Karl Valdemar Olander 24 Aar, København Født 11 Juni 1905 i København. Adoptivforældre: Fiskegrosserer Martin Edvin Olander og Hustru Margrethe Hansine f. Mortensen, Ejgaardsvej 6, Ordrup
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Pigen Husassistent Else Kirstine Jensen 22 Aar, København Født 1. April 1907 i København D.a. Arbejdsmand Jørgen Jensen og Hustru Ane Kirstine, f. Larsen, Ny Carlsbergvej 85, Kbhvn.
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Brudgommens Fader og Murermester Herman Frederiksen Tagensvej 27, Kbhvn.
Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopæl
Lyst 4 - 11 - 1929 i Enghave Kirke København
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted?
c) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
1929 23 November i Ordrup
Vielsens Aar og Datum samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
Pastor Schjøring-Jensen i Kirken
a) Af hvilken Præst Vielsen er foretagen, (For saavidt en fremmed Præst har foretaget Vielsen, angives Hjemmelen derfor.)
b) Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemmet. (I sidste Tilfælde angives Bevillingens Datum)
Lysningsattest fra Enghave Kirke af 18. Novbr. 1929
30/10 1932: Fødsel i I, Asger Ryesgade 2, Gentofte Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:206
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 1932 - 142
Fødselsaar og -dag
1932 30. Oktober
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Tagesminde & ...?... Gentofte S.
Barnets fulde Navn.
Inger Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Kabelarbejder Karl Valdemar Olander f. 11.6.1905 g K.t. Else Kirstine Jensen f. 1/4 1907 Asger Ryesgade 2 I
Ordrup K. 23-11 1929
Daabsaar og -Dag
1932 26 December
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor B...?... i Absalonskirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
(Ingen faddere reg. på siden)
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Not. Alm. Hosp Kbog. Sogner ? 10/1 33
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
f. Karl Valdemar Mortensen, g. Inger Olander Pedersen, æ. Inger Pedersen
Else Kirstine Olander (f. Jensen 1907 - 1933)
29/10 1933: Død i København

Reg.Id.:288
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Nr. 4725 (R.Nr. 5356)
Fulde navn: f. Jensen Else Kirstine Olander, Gift, Fødselsdag og -aar: 1/4 1907. Fødested: Kbhavn
Stilling g.m. Fabriksarbejder
Bopæl Asger Ryesgade 2
Dødsdag 29 - 10 Alder 26
Dødssted Blegd. Hosp.
Dødsaarsag Mutoxi(catio?) Indført i Absalon Sogns Kirkebog
Begravet den 3 - 11 fra Sdr. Kapel kl. 2
paa Vestre Kirkegaard. Papirer ...
Gravst III - 22 - 58/59 I K bl.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Else Kirstine Jensen. (
 • Lungebetændelse)
Ebba (f. Kristine Marie Andersen 1902) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
12/07 1936: Vielse i Jesuskirken, Valby Sogn, København (Staden)

Reg.Id.:561
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 39
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested (Købstad eller Sogn og Amt), Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted (Købstad eller Sogn og Amt) samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Karl Valdemar Olander Enkemand, Fiskehandler Sdr. Boulevard 71. f. 11 Juni 1905, Kbh. Fødselsstiftelse. Sal. Fisker Martin Edwin Olander og Hustru Margrethe Hansine Mortensen. Tidlig. g.m. Else Kirstine Jensen, død 29/10 1933.
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested (Købstad eller Sogn og Amt) , Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted (Købstad eller Sogn og Amt) samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ebba Kristine Marie Andersen Ugift Bogholderske V. Langgade 20 A. f. 14 Maj 1902, Kbh. Kapernaum Sogn D. af Mejerist Oskar Vilhelm Peter Andersen og Hustru Valborg Henriette Marie f. Nielsen
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted og hvilken Myndighed har foretagen den?
(Er Lysning sket andetsteds anføres tillige Lysning... Dato)
c) Naar blev Meddelsen om Lysningens Foretagelse tilstillet den Borgerlige Myndighed?
d) Naar blev Attest til Brudefolkene om, at behørig Lysning har fundets Sted m.v. Udfærdiget?
e) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
f) Dato for kundgørelse i Udlandet om Ægteskabets Indgaaelse og den indsatte Frist.
14 Juni 1936 i Jesuskirken
Vielsens Aar og Dat0 samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
1936 12 Juli
a) Om Vielsen er foretaget i Kirken (dennes Navn maa da anføres) eller andetsteds (Hjemmelen herfor maa da anføres)
b) Af hvilken Præst Vielsen er foretaget.
c) Vidnerne fulde Navn, Stilling og Bopæl
Ehrhardt i Jesuskirken. Brudens Forældre.
a) den borgerlige Myndighed, der har udstedt Attetst om at Bevisligheden er i orden samt Attestens Dato
b) Dato for eventuel Meddelse til Lysningsstedet om den stedfundne Vielse
c) Dato for eventuel Erklæring i hvilken Tro Børnene skal opdrages med Henvisning til Stedet under "Særlige Tilførsler", hvor Genpart af Erklæringen er indført.
d) Anmærkninger
Kbhs Mag. 6/6 36. L.J. 3834/36
Tilføjelse. Andre navne på personer reg. og evt. andre deltagende personer
 • Hans datter Inger boede hos Valdemars mor Margrethe Hansine Olander f. Mortensen. Iflg. Ingers farklaring: "Fordi Ebba ikke ville have hende boende hos dem.
 • "15/1 40 kgl. Bev. til Oph. af Ægteskab mellem Brudgom og Ebba Kirstine født Andersen (Kilde Tinglysning 08/03 1940 af hans vielse med Lilli (f. Hansen 1907))
Lilli (f. Hansen 1907) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
08/03 1940: Vielse Lysning i Frederiksberg Kommune, København (Staden)

Reg.Id.:562
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
44 (ao:47)
Nr.: 1940-259
Brudgommen
 • Fraskilt, Fiskehandler Karl Valdemar Olander, Sct. Nocolajvej 3 B
 • 1905 11/6
 • Københavns Fødselsstiftelse
Bruden
 • Ugift, Fiskehandler Lilli Hansen Hostrups Have 21
 • 1907 3/10
 • København Sct. Mathæus Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
15/1 40 kgl. Bev. til Oph. af Ægteskab mellem Brudgom og Ebba Kirstine født Andersen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Fr.berg Birk 8/3 40
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
Frdbrg. Borgm. 3/4 40. 139/1940
Attestens udstedelsesdato
[tom]
Registrantesns tilføjelser
Forkortelser med mere:
 • ao: arkivalieronline
 • Frederiksberg K (Kommune)
 • Sct. Mathæus Sogn: på Vesterbro.
 • kgl. Bev. til Oph.: kongelig bevilling til ophævelse
Lilli (f. Hansen 1907) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
03/04 1940: Vielse i Frederiksberg Kommune, København (Staden)

Reg.Id.:563
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Karl Valdemar Olsen
 • 11 Juni 1905
 • København Fødselsstiftelse
 • Fiskehandler
 • Sct. Nicolajvej 3 B
 • Skilt fra Ebba Kristine Marie født Andersen ved kgl. Bevilling af 15 januar 1940. 2. Ægteskab
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Lilli Hansen
 • 3 Okrober 1907
 • København Sct. Mathæus Sogn
 • Fiskehandler
 • ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Fuldmægtig Thora Møller. Kommunebud Aage Vergmann
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren på Frederiksberg 259/1940
Vielsen er foretaget af ? den ?
Fuldmægtig Madsen den 3 April 1940
Registrantens anmærkninger og tilføjelser
 • Underskrevet af Carl Vald. Olander og Lilli Hansen
 • "Olsen" er ikke fejl lavet ved reg. i netstol, men i Ægteskabsbogen.
 • Hans "2. Ægteskab"? Han var først gift med Else Kirstine f. Jensen 1907. Hun døde dagen før datteren Ingers 1-års fødselsdag. 2 ægteskab: Ebba f. Andersen. 3. ægteskab: Dette.
 • Skilt ved Dom 28/9-1944. (Kilde: Købh. K. Giftefoged, Dublikat af ægteskabsbog 1944 4201-4800 (ao:389) indgåelse af Valdemars 4 ægteskab, som varede deres liv ud.)
25/06 1942: Fødsel i Sankt Markus Sogn (Frederiksberg), Sokkelund H., Københavns A.

Reg.Id.:374
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1942 - 562
Fødselsaar og -dag
1942 25. Juni
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Martinsvej 8, Kbhavns komm Fødeklinik
Barnets fulde Navn.
Jan Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Fiskehandler Karl Valdemar Olander og hstr. Lilli f. Hansen. Augustagade 2. III. F.f. 11/5 05 København. M.f. 3/10 07 [København]
Daabsaar og -Dag
1942 22. November
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Døbt i Hjemmet af Pastor Grøngaard
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Borgm. Frederiksberg den 3. April 1940. FR 29/6. Udtrådt af Folkekirken ved anm. til Værløse Sogn 181291.
25/06 1942: Fødsel i Kbhvns. komm. Fødselsklinik Martinsvej 8, København

Reg.Id.:569
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 562
Fødselsaar og Datum
1942 25. Juni
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Martinsvej 8,Kbhvns. komm. Fødselsklinik
Barnets fulde Navn.
Jan Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Fiskehandler Karl Valdemar Olander og Hstr. Lilli f. Hansen. Ansgarsgade 2. III, F.f: 11/5-05 København M.f: 3/10-07 - [København]
Daabsdagen
1942 22 Novbr.
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Døbt i Hjemmet af Pastor Grøngaard
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
[tom]
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Borgm. Frederiksberg d. 3. April 1940. FR. 29/6 o/ Udtrådt af folkekirken v/anm til Værløse Sogn 18/2 91.
Ketty (f. Henriette Emmy Petersen 1903) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
02/12 1944: Vielse i Københavns Kommune, København (Staden)

Reg.Id.:564
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Karl Valdemar Olander
 • 11/6-1905
 • Fødselsstiftelsen Kbhvn.
 • Fiskehandler
 • [Fælles med bruden] Ekkodal 5, Taarnby
 • Skilt v Dom 28/9-1944 3 a
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Ketty Henriette Emmy Petersen
 • 2/12-1903
 • Taarnby Sogn, Kbhvns Amt
 • Arbejderske
 • [Fælles med brudgommen] Ekkodal 5, Taarnby
 • Ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
I Søegaard E. Rosenstand [Begge Magistratens 1 Afdeling]
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
L.J. 8831-Giftefoged i Taarnby 10/11-1944
Vielsen er foretaget af ? den ?
Københavns Magistrat den 2. December 1944
Ketty Olander (f. Petersen 1903 - 1989)
27/09 1989: Død i Løsning Sogn og Plejehjem, Vejle Amt

Reg.Id.:494
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
Ketty Henriette Olander
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
f. Petersen 1903 d. 2/12 i Tårnby Sogn, København
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
Mælkeforpagter Henrik Petersen. Hustru Emma Jakobine Olsen 40 År.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
Viet 1944 02/12 med Karl Valdemar Olander i Københavns Magistrat. Han medbragte datteren Inger fra hans første af tre tidligere ægteskaber. Datterens mor døde.
Død: År, dato og sted:
1989 d. 27/9 på Løsning Plejehjem, hvor hun boede.
Bisættelse og/eller begravelses år, dato og sted eventuelt inklusiv kort bemærkning om hvorvidt gravstedet er valgt af afdøde selv og/eller der er begravet nogen samme sted, som havde relation til afdøde:
Bisat fra Løsning Kirke og begrevet i samme steds kirkegård.
Anmærkninger (Fx døds årsag og/eller om minde-sammenkomst.):
Ketty blev flyttet på plejehjem, da hendes ægtefælle ikke længere kunne overkomme at at pleje hende.
Registrantens navn og relation til afdøde:
Steen Olander f. Pedersens mormor.
Valdemar Olander (1905 - 1991)
23/01 1991: Død i Løsning Sogn og Plejehjem, Vejle Amt

Reg.Id.:495
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
Karl Valdemar Olander
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
F. Mortensen 11/6 1905 i den Kgl. Fødsels- og Plejestift. (sogn), Kbh.
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
Margrethe Hansine f. Mortensen gift 22/05 1908 i Nathanael Sogn med Martin Edwin Olander.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
 • Gift 23/11 1929 i Ordrup Sogn med Else Kirstine f. Jensen 01/04 1907 og død 29/10 1933 med hvem han fik datteren Inger d. 30/10 1932.
 • 2) g.m. Ruth ?
 • og 3) gift 03/04 1940 i Frederiksberg med Lilli f. Hansen, som han 25/06 1942 fik sønnen Jan sammen med. Begge ægteskaber ophævet ved skilsmisse. Jan flyttes med sin mor.
 • 4) gift 02/12 1944 i Københavns Magistrat med Ketty Henriette f. Petersen. De levede herefter sammen, først i Kastrup og derefter på Brorsonsvej nær Inger i Løsning, indtil Ketty blev flyttet på Løsning Plejehjem, Vejle Amt, hvor hun døde sep. 1989.
Død: År, dato og sted:
1991 d. 23/1 på plejehjemmet med datteren Inger og hendes familie tæt omkring sig.
Bisættelse og/eller begravelses år, dato og sted eventuelt inklusiv kort bemærkning om hvorvidt gravstedet er valgt af afdøde selv og/eller der er begravet nogen samme sted, som havde relation til afdøde:
Bisat fra Løsning Kirke og begravet i samme gravsted som ægtefælles Ketty på Løsning Kirkegård.
Registrantens navn og relation til afdøde:
Morfar til reg. Steen Olander f. Pedersen.
Steen Olander, Horsens, Dk.