Birgit Henriette Olander Pedersen (1955) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Birgit Henriette Olander Pedersen (1955)


Der blev fundet 14 registrering(er) vedr. Birgit Henriette Olander Pedersen (1955).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Birgit Henriette Olander Pedersen (1955) blev født 21/11 1955. De er alle fra barndoms-familien.

11/11 1949: Fødsel i Rigshospitalet, Københavns Amt

Reg.Id.:344
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Se vedhæftede fil.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Jørgen Baden-Nielsen, Margrethe Baden-Nielsen, Margrethe Baden Nielsen, Ivan Pedersen. - Så også fødsels-reg. andet sted.
Jørgen Baden-Nielsen (1949 - 54)
26/03 1950: Dåb i Strandmarks Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:343
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
Fødselsaar og -dag
1949 11 November
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Københavns Rigshospital
Barnets fulde Navn.
Jørgen Baden-Nielsen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

x) Gartnermedhjælper Ivan Pedersen f. 31/3 - 1929 Kattrup Sogn, Skanderborg Amt og boende Paralelvej 47, Horsens.
Margrethe Baden-Nielsen f. 25/4 - 1924 i Herning. Svendebjerggaard
Daabsaar og -Dag
1950 26 Marts
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Svend Balslev i Kirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Fuldmægtig Poul Baden-Nielsen Torvet Lyngby. Fru Kirsten Rasmussen Augustenborg. Moderen bærer.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

J.R. og J.S. 27/3. 50.
Faderskabssag K219/49 af 30/12 - 49.
Politimesteren i Horsens
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Margrethe Baden Nielsen
Ivan Pedersen og Inger Olander g. Pedersen
06/05 1952: Vielse Lysning i Horsens KOmmune

Reg.Id.:422
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Horsens KOmmune, Giftefoged, Ægteskabsjournal 1952 - 1955
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 1952 - 127
Brudgommen
Ivan Pedersen, Mineralvandsarb. Ole Wormsgade 9, Horsens. Fødsels år og -dag: 31/3 1929. Fødested: Kattrup Sogn
Bruden
Inger Olander, Husassistent, Ole Wormsgade 9, Horsens. Fødsels år og -dag: 30/10 1932 Fødested: Gentofte Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Ingen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
[Samme]
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 6/5 - 1952
Registrantesns tilføjelser
OBS! Samme dato ved de efterfølgende 2. Vielsesdatoen er ikke re
Inger (f. Olander 1932) og Ivan Pedersen (f. 1929)
31/05 1952: Vielse i Horsens Kommune, Skanderborg Amt

Reg.Id.:553
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Ivan Pedersen
 • 31. marts 1929
 • Kattrup Sogn
 • Mineralvandsarbejder
 • Ole Wormsgade 9, Horsens
 • Ugift
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Inger Olander
 • 30. oktober 1932
 • Gentofte Sogn
 • Husassistent
 • Ole Wormsgade 9, Horsens
 • Ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Overassistent O Brixen, Horsens. Assistent H. Dinesen, Horsens
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren i Horsens
Vielsen er foretaget af ? den ?
Borgmesteren i Horsens. Den 31. maj 1952.
13/06 1953: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:122
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1953 - 1956 F, Fødte Mandkøn (Online side: 29)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1953 - 85 _ 14/6 53 Se Fol. 2..
Fødselsaar og -dag
1953 13. Juni
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Horsens Klostersogn kommunehospitalet
Barnets fulde Navn.
Steen Lindy2) (Lindy overstreget) Olander Pedersen 1) ( Pedersen overstreget)
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

arbejdsmand Ivan Pedersen f 31 marts 1929 og hustru Inger Olander f 31 oktober 1932 Fabrikvej 2 borg i Horsens 31 maj 1952
Daabsaar og -Dag
1953 19. Juli
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Ebert Klosterkirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
savskærer Frank Hansen og hustru, Bülowsgade 10; forældrene _ Anmrk x) Meddelt folkeregistret i Horsens 23.11.1991
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

9 folke 20/7-53. 1) Efter- og mellemnavns ændring i H. T. Lov nr. 193 af 24.4.1981 (med mere) Meddelt folkereg. i Horsens 16.12.1986. Fulde navn er herefter Steen Lindy Olander. _ Slettet mellemnavnet i H. T. Lov nr. 193 af 24.4.1981 (med mere) x) _ 10
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Inger Olander Pedersen. æ. Inger Pedersen. Marie Edith Pedersen g. Marie Edith Hansen. Steen Olander
Jørgen Baden-Nielsen
12/03 1954: Død i Kongens Lyngby Sogn 1952 D - 1957, Københavns Amt

Reg.Id.:360
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Nr.: 1954 - 0 (Foll. 53)
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

12 marts [note:Tiden]
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

17. marts Lyngby Assi
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Jørgen Baden-Nielsen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Barn; Engelsborgvej 22 E II. f. i København, Rigshospitalet. Søn af gartnermedhjælper Ivan Pedersen og Margrethe Baden-Nielsen
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
1949 11. november
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
E. C. Larsen
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

Ndr birk 16/3 .54. til Chritians Sogn Lyngby 22/3.54.
Note 1. kol.: 12 marts formentlig paa vej til sygehuseet Christians Sogn, Lyngby.
3. kol.: 17 marts Lyngby Assistenskirkegaard.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
Stedfar: Kaj Bøgebjerg.
Politkken lørdag 13. marts 1954 side 6: "Lille dreng kvalt af røg i Lyngby", "Politiet mener han har leget med ilden i kakkelovnene"
4-årige Jørgen Baden-Nielsen kvalt af røg i Lyngby
13/03 1954: Artikel i Lyngby, Københavns Amt

Reg.Id.:362
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Politikken lørdag 13. marts 1954 side
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Lille dreng kvalt af røg i Lyngby
Politiet mener han har leget med ilden i kakkelovnene

Den 4aarige Jørgen Bøgebjerg søn af fabriksarbejder Kaj Bøgebjerg Engelsborgvej 20 E i Lyngby, døde i gaard som følge af røgforgiftning.

Drengen var alene hjemme i en times tid i gaar formiddags og kriminalpolitiet mener, at han har benyttet lejligheden til at lege med ilden i kakkelovnen. Efter alt at dømme har han stukket et stykke træ ind i ilden og da det er blevet antændt er han blevet bange og har tabt det, hvorefter en kasse med brændsel er kommet i brand.

Jørgen kunne være løbet ud paa trappegangen, men han maa være blevet saa chokeret over branden, at han helt har glemt at bringe sig i sikkerhed. Da faderen vendte hjem var stuen fuld af røg og den lille dreng blev først fundet, da brandvæsenet ankom. Jørgen laa bevidstløs ved vinduet, og han døde kort efter at være indlagt paa Amtssygehuset i Gentofte.

Jørgen Baden-Nielsen
22/03 1954: Meddelse i Christians Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:361
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Nr.: 1954 - 5 [Fol. 43]
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

1954 12. marts Bopæle
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

17. mats Lyngby Assis
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Jørgen Baden-Nielsen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Engelsborgveej 22 E, Lyngby, f. i København, Rigshospitalet 1949 11. november. Søn af gartnermedhjælper Ivan Pedersen og Margrethe Baden-Nielsen
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
1949 11. november
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
E. C. Larsen
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

Medd. fra Lyngby S. 22/354
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
Stedfar: Kaj Bøgebjerg. Politkken lørdag 13. marts 1954 side 6: "Lille dreng kvalt af røg i Lyngby", "Politiet mener han har leget med ilden i kakkelovnene"
31/10 1954: Fødsel i Horsens, Vejle Amt

Reg.Id.:136
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Fødte Kvindekøn (Online side: 214)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 94
Fødselsår og -dag
1954 31. oktober
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Fabrikvej 2
Barnets fulde navn.
Lisbeth Margrethe Olander Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

Arbejdsmand Ivan Pedersen f. 31/3-1929 og hustru Inger Olander f. 30/10-1932. Borg. Ægtes. i Horsens 31/5-1952
Dåbsår og -Dag
05-12-1954
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
Vor Frelsers Kirke
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
1 - 2. Arbejdsmand Frank Hansen og hustru Edith Bülowsgade 10. 3 - 4. Forældrene
Anmærkninger

Her anføres bl.a. barnets opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer bestemmelsen af barnets fødehjemstedsret, dato for tilmelding til folkeregistret og for eventuels tilmelding af dåben (navngivelsen) til fødestedets kirkebog samt bemærkning om eventuel udtræden af eller indtræden i folkekirken.

F.R. 8/11 - 6/12-54
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Lisbeth Margrethe Olander Rasmussen. g. Inger Olander Pedersen. æ. Inger Pedersen. f. Marie Edith Pedersen. g. Marie Edith Hansen
21/11 1955: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:124
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1953 - 1956 F, Fødte Kvindekøn (Online side: 306)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 124
Fødselsår og -dag
1955 21. november
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Horsens Klostersogn, Parallelvej 47
Barnets fulde navn.
Birgit Henriette Olander Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

arbejdsmand Ivan Pedersen 31. marts 1929 husru Inger Olander 30. oktober 1932 borg. i Horsens 31. maj 1952
Dåbsår og -Dag
1955 26. december
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
Pastor Ebert Klosterkirken
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
arbejdsmand Frank Hansen og hustru Bülowsgade 10; forældrene
Anmærkninger

Her anføres bl.a. barnets opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer bestemmelsen af barnets fødehjemstedsret, dato for tilmelding til folkeregistret og for eventuels tilmelding af dåben (navngivelsen) til fødestedets kirkebog samt bemærkning om eventuel udtræden af eller indtræden i folkekirken.

folkereg. 27/12-55
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
1.g.Birgit Henriette Olander Steffensen. 2.g. Birgit Henriette Olander Schou. g. Inger Olander Pedersen. æ. Inger Pedersen. f. Marie Edith Pedersen. 2g. Marie Edith Hansen
06/08 1958: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:128
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1956 - 1960 F,(Online side: 250)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 81
Fødselsår og -dag
1958 6. August
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Horsens Klostersogn, Parallelvej 47
Barnets fulde navn.
Inga Lilly Olander Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

mineralvandsarbejder Ivan Pedersen 31. marts 1929 hustru Inger Olander 31. oktober 1932 borgv. i Horsens 31. Maj 1952
Dåbsår og -Dag
1958 28. september
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
pastor Ebert, Hospitalskirken Horsens Klostersogn
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
sygeplejerske Inga Hansen Danmarksgade 70; teglværksarbejder Finn Hansen og arbejdsmand Frank Hansen og hustru Bülowsgade 10.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. barnets opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer bestemmelsen af barnets fødehjemstedsret, dato for tilmelding til folkeregistret og for eventuels tilmelding af dåben (navngivelsen) til fødestedets kirkebog samt bemærkning om eventuel udtræden af eller indtræden i folkekirken.

folkereg. 29/9-58
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. g. Inga Lilly Olander Kristensen. g. Inger Olander Pedersen, æ. Inger Pedersen. f. Marie Edith Pedersen, 2.g. Marie Edith Hansen
13/07 1961: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:161
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:(Online side: Ikke online pt. 13-08-2016 ). Kb. samt personlig af undertegnede Storebroderen Steen Olander f. Steen Lindy Olander Pedersen 13.06.1953
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
Fødselsår og -dag
1961 13. Juli
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Horsens Kommunehospital
Barnets fulde navn.
Kaj Olander Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

mineralvandsarb. Ivan Pedersen (f. 31-03-1929 i Kattrup) og Hustru Inger Olander (f. 30-10-1932 i Gentofte.) (Borg. vielse 31-05-1952 i Horsens)
Dåbsår og -Dag
13-08-1961
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
Hjælpepræst Alice Jespersen Horsens Klosterkirke
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
Teglværksarbejder Bent Pedersen og Hustru Søndergade 34 samt forældrene
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Inger Olander Pedersen. æ. Inger Pedersen. g. Anna Pedersen
Steen Lindy Olander Pedersen f.1953, Lisbeth Margrethe Olander Pedersen f.1954, Ivan Pedersen f.1929, Inger Olander Pedersen f.O
00/00 1967: Noteblok i

Reg.Id.:123
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Udskrift fra Kajs BK5, Steen Lindy Olander Pedersen, 20-08-1994
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Konfirmeret i Hylke kirke
Reg. Slægts Navne
Steen Lindy Olander Pedersen f.1953, Lisbeth Margrethe Olander Pedersen f.1954,
Forældre: Ivan Pedersen f.1929, Inger Olander Pedersen f.Olander 1932
Søskende Birgit Henriette Olander Pedersen 1.g. Birgit Henriette Olander Steffensen, 2.g. Birgit Henriette Olander Schou, Inga Lille Olander Pedersen g. Inga Lilly Olander Kristensen, Kaj Oander Pedersen.
Birgit Henriette Olander Pedersen (1955 - 1992)
02/03 1992: Død i Vejle Amt

Reg.Id.:496
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Denne registrering er ikke, som normalt i denne "Sægts Historie", dokumenteret af en officiel myndigheds registrering.
Som dokumentation for rigtigheden i registreringen accepteres en scannet eller fotograferet kopi af offentligt tilgængelig og almindeligvis anerkendt skriftlige materiale inklusiv annoncer og gravsten, der tydeligt dokumenterer personens identitet og hvornår denne er død.
Birgit Henriette Olander Pedersen
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
1955 d. 21/11 i Horsens Klostersogn, Vejle Amt. Født Pedersen, g. Steffensen, gift Schou ændret til Pedersen
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
Inger (f. Olander) og Ivan Pedersen borgerlig viet i Horsens d. 31/5 1952.
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
 • Gift Steffensen med Ingvard Steffensen, som hun fik døtrene Laila og Solvej sammen med. Efter skilsmisse boede Laila hos moderen Birgit og Solvej hos faderen Ingvard.
 • 2) Gift i Sønderbro Kirke med Holger Schou, som også var skilt fra et tidligere ægteskab. De var separeret eller lige blevet skilt da Birgit døde.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
1991 d. 2/3 efter et bad alene hjemme hos hendes nye ven.
Død: År, dato og sted:
Bisat fra Korning Kirke af Peter Stentoft (Sognepræst i Horsens Klosterkirke). - Birgits forældre boede i Løsning, derfor blev det valgt at Birgit skulle begraves i Løsning, kirken der var under istandsættelse, derfor foregik bisættelsen i Korning. - Stentoft havde konfirmeret Laila og begge Birgits døtre ønske at han foretog bisættelsen.
Bisættelse og/eller begravelses år, dato og sted eventuelt inklusiv kort bemærkning om hvorvidt gravstedet er valgt af afdøde selv og/eller der er begravet nogen samme sted, som havde relation til afdøde:
Begravet på Løsning Kirkegård.
Anmærkninger (Fx døds årsag og/eller om minde-sammenkomst.):
Birgit døde dagen efter datteren Lailas 18-års føselsdag, som skulle have været fejret (vist nok denne dags aften. - Hendes forældre reserverede det tomme gravsted overfor Birgits. De blev begge begravet der i hendholdsvis 2005 og 2013.
Registrantens navn og relation til afdøde:
Steen Olander (f. Pedersen), bror til Birgit.
Steen Olander, Horsens, Dk.