Lilli Olander (f. Hansen 1907) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Lilli Olander (f. Hansen 1907)


Der blev fundet 6 registrering(er) vedr. Lilli Olander (f. Hansen 1907).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Lilli Olander (f. Hansen 1907) blev født 03/10 1907. De er alle fra barndoms-familien.

Valborg Henriette (f. Søballe 1875) og Lars Christian Hansen (f. 1883)
31/03 1904: Vielse i St. Matthæus Sogn, København (Staden)

Reg.Id.:567
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 41
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ungkarl. Arbejdsmand. S. af Hmd. Jens Hansen m Karen Marie Jensdatter af Baldersbrønde 18 Januar 1883 Lars Christian Hansen _ 21 _ Bagerstræde 6
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Pige D af Skomg Julius Søballe m Ane Julie Andrea Ao ge.. f København 20 Juli 1875 Valborg Henriette Søballe _ 28 _ Ochenscslg. 8 A 3
Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopæl
Murer A. J. B th Jørgensen Samsævej 21 Lagerarb. A. V. Mortensen Værnedammen 4 5
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted?
c) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
1-3-04 6
Vielsens Aar og Datum samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
1904 31 Marts
a) Af hvilken Præst Vielsen er foretagen, (For saavidt en fremmed Præst har foretaget Vielsen, angives Hjemmelen derfor.)
b) Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemmet. (I sidste Tilfælde angives Bevillingens Datum)
Kryger
Anmærkninger

(Her anføres eventuel Erklæring om, i hvilken Tro Børnene skulle opdrages, hvilken er klæring underskrives i Bogen.)

... Tolstrup _ T.... Baud 4
Valborg Henriette (f. Søballe 1875) og Lars Christian Hansen (f. 1883)
01/02 1906: Folketælling i 3, Bagerstræde 6, København (Staden)

Reg.Id.:568
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
 • Baldersbrønde: er en bydel i den østlige del af Hedehusenes byområde, på det nordøstlige Sjælland. (da.wikipedia.org)
 • L.A. Ring, Landsbygade i Baldersbrønde, 1905: https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Landsbygade_i_Baldersbrønde_(version_2).jpg
 • Der er ingen på denne adresses 3. sal ved FT 1911.
Kolonner: Navn, M/K, Alder, Tro, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

 • 3 Sal; 18; Hansen, Lars Christian; M; 1883 28 Januar; G; ; Baldersbrønde; ; ; Huusfader; Vinhandler
 • ; 19; Hansen, Valborg Henriette; K; 1875 20 Juli; G; ; København; ; ; Huusmoder;
 • ; 20; Hansen, Osvald; M; 1905 16 Februar; U; ; København; ; ; Barn
 • ; 21: Hansen, Morten; M; 1886 11 April; U, Baldersbrønde; ; ; B..der; Ølkusk; Bagerstræde 2 st.
 • ; 22; Olsen, Margrethe Magdalene; K; 22//2 1862; U; Taarbæk; ; ; ; Kortelforretning, Moderne
03/10 1907: Fødsel i Sankt Matthæus Sogn, København

Reg.Id.:274
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 1907 - 223
Fødselsaar og Datum
1907 3. Oktober
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Bagerstræde 6,3
Barnets fulde Navn.
Lilli Hansen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Detailhandler Lars Christian Hansen g tl. Valborg Henriette Søballe 32
Daabsdagen
20. April 1908
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Laursen i Sionsk.
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Maskinsvend Emanuel Andersen, Ahornsg. 12. ..... Morten Hansen, Skydebanegade 12 Ugift S af Roskilde
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Jan Enevoldsen.

St. Mattu K. 31/3 04.

Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
 • Ægteskaber: 1; Lilli Olander g..m. Valdemar Olander. 2.: Lilli Johansen
Lilli (f. Hansen 1907) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
08/03 1940: Vielse Lysning i Frederiksberg Kommune, København (Staden)

Reg.Id.:562
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
44 (ao:47)
Nr.: 1940-259
Brudgommen
 • Fraskilt, Fiskehandler Karl Valdemar Olander, Sct. Nocolajvej 3 B
 • 1905 11/6
 • Københavns Fødselsstiftelse
Bruden
 • Ugift, Fiskehandler Lilli Hansen Hostrups Have 21
 • 1907 3/10
 • København Sct. Mathæus Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
15/1 40 kgl. Bev. til Oph. af Ægteskab mellem Brudgom og Ebba Kirstine født Andersen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Fr.berg Birk 8/3 40
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
Frdbrg. Borgm. 3/4 40. 139/1940
Attestens udstedelsesdato
[tom]
Registrantesns tilføjelser
Forkortelser med mere:
 • ao: arkivalieronline
 • Frederiksberg K (Kommune)
 • Sct. Mathæus Sogn: på Vesterbro.
 • kgl. Bev. til Oph.: kongelig bevilling til ophævelse
Lilli (f. Hansen 1907) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
03/04 1940: Vielse i Frederiksberg Kommune, København (Staden)

Reg.Id.:563
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Karl Valdemar Olsen
 • 11 Juni 1905
 • København Fødselsstiftelse
 • Fiskehandler
 • Sct. Nicolajvej 3 B
 • Skilt fra Ebba Kristine Marie født Andersen ved kgl. Bevilling af 15 januar 1940. 2. Ægteskab
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Lilli Hansen
 • 3 Okrober 1907
 • København Sct. Mathæus Sogn
 • Fiskehandler
 • ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Fuldmægtig Thora Møller. Kommunebud Aage Vergmann
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren på Frederiksberg 259/1940
Vielsen er foretaget af ? den ?
Fuldmægtig Madsen den 3 April 1940
Registrantens anmærkninger og tilføjelser
 • Underskrevet af Carl Vald. Olander og Lilli Hansen
 • "Olsen" er ikke fejl lavet ved reg. i netstol, men i Ægteskabsbogen.
 • Hans "2. Ægteskab"? Han var først gift med Else Kirstine f. Jensen 1907. Hun døde dagen før datteren Ingers 1-års fødselsdag. 2 ægteskab: Ebba f. Andersen. 3. ægteskab: Dette.
 • Skilt ved Dom 28/9-1944. (Kilde: Købh. K. Giftefoged, Dublikat af ægteskabsbog 1944 4201-4800 (ao:389) indgåelse af Valdemars 4 ægteskab, som varede deres liv ud.)
25/06 1942: Fødsel i Kbhvns. komm. Fødselsklinik Martinsvej 8, København

Reg.Id.:569
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 562
Fødselsaar og Datum
1942 25. Juni
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Martinsvej 8,Kbhvns. komm. Fødselsklinik
Barnets fulde Navn.
Jan Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Fiskehandler Karl Valdemar Olander og Hstr. Lilli f. Hansen. Ansgarsgade 2. III, F.f: 11/5-05 København M.f: 3/10-07 - [København]
Daabsdagen
1942 22 Novbr.
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Døbt i Hjemmet af Pastor Grøngaard
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
[tom]
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Borgm. Frederiksberg d. 3. April 1940. FR. 29/6 o/ Udtrådt af folkekirken v/anm til Værløse Sogn 18/2 91.
Steen Olander, Horsens, Dk.