Lilli Olander (f. Hansen 1907) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Lilli Olander (f. Hansen 1907)

Skriv og vælg

Der blev fundet 2 registrering(er) vedr. Lilli Olander (f. Hansen 1907).

03/10 1907: Fødsel i Sankt Matthæus Sogn, København

Reg.Id.:274
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 1907 - 223
Fødselsaar og Datum
1907 3. Oktober
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Bagerstræde 6,3
Barnets fulde Navn.
Lilli Hansen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Detailhandler Lars Christian Hansen g tl. Valborg Henriette Søballe 32
Daabsdagen
20. April 1908
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
La... i Sionsk.
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Maskinsvend Emanuel Andersen, Ahornsg. 12. ..... Morten Hansen, Skydebanegade 12 Ugift S af Roskilde
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Jan Enevoldsen.

St. Mattu K. 31/3 04.

Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Valborg Henriette. g1.: Lilli Olander. g2.: Lilli Johansen
Fam. Lilli (f. Hansen) & Valdemar Olander
03/04 1940: Vielse i Frederiksberg, København

Reg.Id.:275
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Om brudgommen (Navn, Alder, Erhverv og Opholdsted og kendte lignende oplysninger om hans forældre.)
Fiskehandler Karl Valdemar Olander
Om bruden (Navn, Alder, Erhverv og Opholdsted og kendte lignende oplysninger om hendes forældre.)
Fiskehandler Lilli Hansen
Andet til brug i vider søgning.
Frederiksberg den derom anførte Ægteskabsbog
Om vielsen: (Tids- og sted-vejledning)
d. 3. April 1940, ...... for borgmesteren paa Frederiksberg
Tilføjelse til kildemat: Andre navne på personer ovenfor og personer berørt af vielsen
Lilli Olander 2g. Lilli Johansen. Hans datter af.1æ. Inger Olander
Steen Olander, Horsens, Dk.