Jens Villumsen (f. 1837 i Skenkelsø) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Jens Villumsen (f. 1837 i Skenkelsø)

Skriv og vælg

Der blev fundet 8 registrering(er) vedr. Jens Villumsen (f. 1837 i Skenkelsø).

08/03 1837: Fødsel i Skenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:497
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 5
Aar og Datum
1837 8 Marts
Barnets fulde Navn
Jens Villumsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
21 April i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl,
Gmd. Villum Hansen og Hust. Ingeborg Larsdatter i Skænkelsø
Fadderne
Gmd. Villum Larsens Hustru i ... Bemeldte Villum Larsen, Ole Hansen og Søren Pedersen i Skænkelsø
Fam. Ingeborg Larsdatter & Villum Hansen
01/02 1840: Folketælling i Skjenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg A.

Reg.Id.:502
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Jørlunde, Skjenkelsøe Bye, Gaard, 9, FT-1840, B7677
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Villum Hansen; 46; Gift ; ; Gaardmand
 • Ingeborre Larsdatter; 41; Gift ; ; hans Kone
 • Hans Villumsen; 20; Ugift ; ; deres Søn
 • Lars Villumsen; 13; Ugift ; ; deres Søn
 • Peder Villumsen; 6; Ugift ; ; deres Søn
 • Jens Villumsen; 3; Ugift ; ; deres Søn
 • Jørgen Villumsen; 1; Ugift ; ; deres Søn
 • Ellen Villumsdatter; 18; Ugift ; ; deres Datter
 • Else Villumsdatteer; 16; Ugift ; ; deres Datter
 • Sidse Villumsdatter; 10; Ugift ; ; deres Datter
 • Bodil Villumsdatter; 8; Ugift ; ; deres Datter
 • Jens Olsen; 37; Ugift ; ; Tjenestekarl
 • Niels Andersen; 21; Ugift ; ; Tjenestekarl
Fam. Ingeborg Larsdatter & Villum Hansen
01/02 1850: Folketælling i Skjenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg A.

Reg.Id.:504
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Jørlunde, Skjenkelse By, Gaard, 13, FT-1850, B8247
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Villum Hansen; 56; Gift ; ; Gaardmand, Huusfader ; Skjenkelse
 • Ingeborg Larsdatter; 51; Gift ; ; hans Kone ; Rørbek
 • Sidse Villumsdatter; 20; Ugift ; ; deres Datter ; Skjenkelse
 • Peder Villumsen; 16; Ugift ; ; deres Søn ; Skjenkelse
 • Jens Villumsen; 13; Ugift ; ; deres Søn ; Skjenkelse
 • Bodil Villumsdatter; 9; Ugift ; ; deres Datter ; Skjenkelse
 • Elsebeth Villumsdatter; 5; Ugift ; ; deres Datter ; Skjenkelse
 • Benthe Larsdatter; 19; Ugift ; ; Tjenestepige ; Sperrestrup
 • Harald Alfred Grøn; 20; Ugift ; ; Tjenestekarl ; Skjenkelse
Fam. Ingeborg Larsdatter & Villum Hansen
01/02 1855: Folketælling i Skjenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg A.

Reg.Id.:501
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Jørlunde, Skjenkelsø, Gaard, 4, FT-1855, B8644
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Villum Hansen; 62; Gift ; Avlsbruger, Huusfader ; ; Her i Sognet
 • Ingeborg Larsdatter; 56; Gift ; hans Kone ; ; Snodstrup Sogn
 • Lars Villumsen; 28; Ugift ; Deres Søn ; ; Her i Sognet
 • Jens Villumsen; 18; Ugift ; Deres Søn ; ; Her i Sognet
 • Bodil Villumsdatter; 14; Ugift ; Deres Datter ; ; Her i Sognet
 • Elsebeth Villumsdatter; 10; Ugift ; Deres Datter ; ; Her i Sognet
 • Peter Josephsen; 29; Ugift ; Tjenestekarl ; ; Strø Sogn
 • Carl Engelhart; 20; Ugift ; Tjenestekarl ; ; Helsingør
 • Ane Andersdatter; 27; Ugift ; Tjenestepige ; ; Oppesundby Sogn
Else Kirstine Pedersdatter & Jens Villumsen
26/10 1858: Vielse i København

Reg.Id.:503
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Diverse i registreringen
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgommen og hans forældre: Det fulde navn , erhverv (indtægts kilde) og opholdsted samt fødselsår, dato og sted (eller alder).
Gårdmand Jens Villumsen f. 1837 d. 8/3 i Jørlunde Sogn, Skenkelsø. Søn af Gmd. Villum Hansen og Ingeborg Larsdatter.
Bruden og hendes forældre: Det fulde navn , erhverv (indtægts grundlag) og opholdsted samt fødselsår, dato og sted (eller alder).
Else Kirstine Pedersdatter f. 1834 d. 26/9 i Jørlunde Sogn, Skenkelsø. Datter af addøde gmd. Peder Andersen og dennes enke avlsbrugerske Karen Nielsdatter.
Kilder/dokumentation til denne ægteskabelige registrering. Herunder hvilke(n) der danner grundlag for den satte dato.
 • Fødsels og dåbs registrering af deres førstfødte barn Niels Peder Jensen f. 1859 d. 26/6 i Jørlunde Sogns kirkebog 1850 F - 1891. Datoen er sat til at være 9. måneder før denne fødsel.
 • Folketælling 1860 i Skjenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg A. hvori han er reg. som gift og Karen Nielsdatters "Svigersøn og Medhjælper" og hun som gift og hans kone.
Registrantens tilføjelser og noter om, hvor der er søgt.
Vielsen er ikke fundet reg. i Hjørlundes Sogn kirkebøger og derfor blev der søgt, i henhold til anmærkningen ved sønnens fødsel, i sogne i det indre København omkring kasernerne. Registrering af vielsen blev ikke fundet. Konklusionen er af vielses er foretaget af en feltpræst.
26/06 1859: Fødsel i Skenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:499
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 10
Aar og Datum
1859 den 16de Juni
Barnets fulde Navn
Niels Peter Jensen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt i Kirken den 19 August.
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl,
Tjenestekarl Jens Willumsen og Hustru Else Kirstine Petersdatter. Skjenkelsø
Fadderne
Pigen Bodil Willumsen af Skjenkelsø, Do [Pigen] Larsine Grøn, do [Skjenkelsø], Ungk: Anders Pedersen Gjor..., do [Ungk]: Lars Willumsen, Skjenkelsø, do [Ungk] Niels Pedersen do [Skjenkelsø]
Anmærkninger
Faderen var dengang i Kongens Tjeneste i Kjøbenhavn. Moderen 24 Aar gl.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Dette sker i den anspændte tid mellem Treårskrigen, også kaldet "1. Slesvigske Krig", der varede fra 1848 til 1850/1851 og "2. Slesvigske Krig" i fra 1. februar til 20. juli 1864.
Treårskrigen er i Tyskland også kendt som den Slesvig-Holstenske krig. Det var en dansk borgerkrig, der havde sin årsag i den spændte situation i den danske helstat i 1848.
Den slesvig-holstenske oprørshær kæmpede mod den danske regering. De storpolitiske interesser og Preussens indblanding gjorde krigen til et internationalt spørgsmål.
Den 8. maj 1852 underskrev stormagterne England, Rusland, Frankrig, Østrig og Preussen London-protokollen, der fastholdt status quo. Det danske overherredømme over Slesvig og Holsten blev fortsat garanteret. Men hertugdømmerne måtte hverken sluttes sammen med Danmark eller med hinanden. Først efter udstedelsen af London-protokollen kunne de civile myndigheder i den danske helstat genoptage kontrollen over hertugdømmerne.
2. Slesvigske Krig blev udkæmpet mellem på den ene side Preussen og Østrig og på den anden Danmark. Krigen førte til, at Danmark måtte afstå hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig (≈ Sønderjylland). Det nordlige Sønderjylland blev efter en folkeafstemning genforenet med Danmark i 1920.
Kort, men mere om dette i Wikipedia: *https://da.wikipedia.org/wiki/Treårskrigen *https://da.wikipedia.org/wiki/2._Slesvigske_Krig
Fam. Else Kirstine Petersdatter & Jens Villumsen
01/02 1860: Folketælling i Skjenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg A.

Reg.Id.:500
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Jørlunde S., Skjenkelsø, Gaard, 28, FT-1860, C1386
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Karen Nielsdatter; 49; Enke ; Avlsbrugerske ; ; Herløv
 • Niels Petersen; 28; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Lars Petersen; 22; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Jens Petersen; 18; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Jørgen Petersen; 15; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Dorthe Nikoline Petersdatter; 13; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Søren Petersen; 11; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Jens Villumsen; 24; Gift ; Svigersøn og Medhjælper ; ; Her i Sognet
 • Else Kirstine Petersdatter; 26; Gift ; hans Kone ; ; Her i Sognet
 • Niels Peter Jensen; 1; Ugift ; deres Barn ; ; Her i Sognet
 • Ane Marie Petersdatter; 24; Ugift ; Tjenestepige ; ; Slangerup
23/01 1867: Fødsel i Skenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:286
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1867 - 2
Aar og Datum
1867 Den 23.de Januar
Barnets fulde Navn
Jørgen Jensen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
1867 Den 18.de April døbt i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Afbygger Jens Villumsen og Else Kristine Pedersen i Skenkelsø
Fadderne
Afbygger Kristoffer Larsens Hustru ..... Kr. Larsen, Hmd. Anders Larsen, Hmd. Peder Pedersen. Alle af Skenkelsø
Anmærkninger
Moderen 33 Aar gl.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
(
 • afbygger: mindre landbruger, hvis ejendom er udskilt fra en gård. Gyldendals)
Steen Olander, Horsens, Dk.