Niels Peter Jensen (f. 1859 i Skenkelsø) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Niels Peter Jensen (f. 1859 i Skenkelsø)


Der blev fundet 5 registrering(er) vedr. Niels Peter Jensen (f. 1859 i Skenkelsø).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Niels Peter Jensen (f. 1859 i Skenkelsø) blev født 26/06 1859. De er alle fra barndoms-familien.

Fam. Ingeborg Larsdatter og Villum Hansen
01/02 1840: Folketælling i Skjenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg A.

Reg.Id.:502
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Jørlunde, Skjenkelsøe Bye, Gaard, 9, FT-1840, B7677
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Villum Hansen; 46; Gift ; ; Gaardmand
 • Ingeborre Larsdatter; 41; Gift ; ; hans Kone
 • Hans Villumsen; 20; Ugift ; ; deres Søn
 • Lars Villumsen; 13; Ugift ; ; deres Søn
 • Peder Villumsen; 6; Ugift ; ; deres Søn
 • Jens Villumsen; 3; Ugift ; ; deres Søn
 • Jørgen Villumsen; 1; Ugift ; ; deres Søn
 • Ellen Villumsdatter; 18; Ugift ; ; deres Datter
 • Else Villumsdatteer; 16; Ugift ; ; deres Datter
 • Sidse Villumsdatter; 10; Ugift ; ; deres Datter
 • Bodil Villumsdatter; 8; Ugift ; ; deres Datter
 • Jens Olsen; 37; Ugift ; ; Tjenestekarl
 • Niels Andersen; 21; Ugift ; ; Tjenestekarl
Fam. Ingeborg Larsdatter og Villum Hansen
01/02 1850: Folketælling i Skjenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg A.

Reg.Id.:504
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Jørlunde, Skjenkelse By, Gaard, 13, FT-1850, B8247
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Villum Hansen; 56; Gift ; ; Gaardmand, Huusfader ; Skjenkelse
 • Ingeborg Larsdatter; 51; Gift ; ; hans Kone ; Rørbek
 • Sidse Villumsdatter; 20; Ugift ; ; deres Datter ; Skjenkelse
 • Peder Villumsen; 16; Ugift ; ; deres Søn ; Skjenkelse
 • Jens Villumsen; 13; Ugift ; ; deres Søn ; Skjenkelse
 • Bodil Villumsdatter; 9; Ugift ; ; deres Datter ; Skjenkelse
 • Elsebeth Villumsdatter; 5; Ugift ; ; deres Datter ; Skjenkelse
 • Benthe Larsdatter; 19; Ugift ; ; Tjenestepige ; Sperrestrup
 • Harald Alfred Grøn; 20; Ugift ; ; Tjenestekarl ; Skjenkelse
Fam. Ingeborg Larsdatter og Villum Hansen
01/02 1855: Folketælling i Skjenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg A.

Reg.Id.:501
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Jørlunde, Skjenkelsø, Gaard, 4, FT-1855, B8644
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Villum Hansen; 62; Gift ; Avlsbruger, Huusfader ; ; Her i Sognet
 • Ingeborg Larsdatter; 56; Gift ; hans Kone ; ; Snodstrup Sogn
 • Lars Villumsen; 28; Ugift ; Deres Søn ; ; Her i Sognet
 • Jens Villumsen; 18; Ugift ; Deres Søn ; ; Her i Sognet
 • Bodil Villumsdatter; 14; Ugift ; Deres Datter ; ; Her i Sognet
 • Elsebeth Villumsdatter; 10; Ugift ; Deres Datter ; ; Her i Sognet
 • Peter Josephsen; 29; Ugift ; Tjenestekarl ; ; Strø Sogn
 • Carl Engelhart; 20; Ugift ; Tjenestekarl ; ; Helsingør
 • Ane Andersdatter; 27; Ugift ; Tjenestepige ; ; Oppesundby Sogn
26/06 1859: Fødsel i Skenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:499
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkiøn
No.: 10
Aar og Datum
1859 den 16de Juni
Barnets fulde Navn
Niels Peter Jensen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Døbt i Kirken den 19 August.
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl,
Tjenestekarl Jens Willumsen og Hustru Else Kirstine Petersdatter. Skjenkelsø
Fadderne
Pigen Bodil Willumsen af Skjenkelsø, Do [Pigen] Larsine Grøn, do [Skjenkelsø], Ungk: Anders Pedersen Gjor..., do [Ungk]: Lars Willumsen, Skjenkelsø, do [Ungk] Niels Pedersen do [Skjenkelsø]
Anmærkninger
Faderen var dengang i Kongens Tjeneste i Kjøbenhavn. Moderen 24 Aar gl.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Dette sker i den anspændte tid mellem Treårskrigen, også kaldet "1. Slesvigske Krig", der varede fra 1848 til 1850/1851 og "2. Slesvigske Krig" i fra 1. februar til 20. juli 1864.
Treårskrigen er i Tyskland også kendt som den Slesvig-Holstenske krig. Det var en dansk borgerkrig, der havde sin årsag i den spændte situation i den danske helstat i 1848.
Den slesvig-holstenske oprørshær kæmpede mod den danske regering. De storpolitiske interesser og Preussens indblanding gjorde krigen til et internationalt spørgsmål.
Den 8. maj 1852 underskrev stormagterne England, Rusland, Frankrig, Østrig og Preussen London-protokollen, der fastholdt status quo. Det danske overherredømme over Slesvig og Holsten blev fortsat garanteret. Men hertugdømmerne måtte hverken sluttes sammen med Danmark eller med hinanden. Først efter udstedelsen af London-protokollen kunne de civile myndigheder i den danske helstat genoptage kontrollen over hertugdømmerne.
2. Slesvigske Krig blev udkæmpet mellem på den ene side Preussen og Østrig og på den anden Danmark. Krigen førte til, at Danmark måtte afstå hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig (≈ Sønderjylland). Det nordlige Sønderjylland blev efter en folkeafstemning genforenet med Danmark i 1920.
Kort, men mere om dette i Wikipedia: *https://da.wikipedia.org/wiki/Treårskrigen *https://da.wikipedia.org/wiki/2._Slesvigske_Krig
Fam. Else Kirstine Petersdatter og Jens Villumsen
01/02 1860: Folketælling i Skjenkelsø, Jørlunde Sogn, Frederiksborg A.

Reg.Id.:500
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Overskriften (- uden hvad er er oplyst i feltet Sted)
Jørlunde S., Skjenkelsø, Gaard, 28, FT-1860, C1386
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
 • Karen Nielsdatter; 49; Enke ; Avlsbrugerske ; ; Herløv
 • Niels Petersen; 28; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Lars Petersen; 22; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Jens Petersen; 18; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Jørgen Petersen; 15; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Dorthe Nikoline Petersdatter; 13; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Søren Petersen; 11; Ugift ; hendes Barn ; ; Her i Sognet
 • Jens Villumsen; 24; Gift ; Svigersøn og Medhjælper ; ; Her i Sognet
 • Else Kirstine Petersdatter; 26; Gift ; hans Kone ; ; Her i Sognet
 • Niels Peter Jensen; 1; Ugift ; deres Barn ; ; Her i Sognet
 • Ane Marie Petersdatter; 24; Ugift ; Tjenestepige ; ; Slangerup
Steen Olander, Horsens, Dk.