Anna Lodal (f. Nielsen 1935. - 1. g. Pedersen -) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Anna Lodal (f. Nielsen 1935. - 1. g. Pedersen -)

Skriv og vælg

Der blev fundet 3 registrering(er) vedr. Anna Lodal (f. Nielsen 1935. - 1. g. Pedersen -).

28/07 1935: Fødsel i Provstlund, Tamdrup Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:477
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 10
Fødselsaar og -dag
1935 28 Juli
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Provstlund, Tamdrup, Nim
Barnets fulde Navn.
Anna Meta Nielsen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Fodermester Hans Tolver Nielsen, f. 20/8 1897 og Hustru Mette Kirstine Larsen, f. 23/8 1902 - af Provstlund
Daabsaar og -Dag
1935 20. Oktober
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Sognepræsten i Kirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Arbejdsmand Niels Nielsen og Hustru Anna af Horsens. Husassistent Helga Larsen, Gjedved. Fodermester Laurids Larsen, Yding
Sognepræsten i Kirken
Fam. Bent Pedersen (f. 1933) og Anna (f. Nielsen 1935)
26/07 1955: Vielse Lysning i Horsens, Horsens Kommune, Skanderborg Amt

Reg.Id.:478
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
6
Nr.: 169
Brudgommen
Bent Pedersen Arbejdsmand Parallelvej 47 Horsens. f. 1933 15-11 i Thyrsted Sogn
Bruden
Anna Meta Nielsen husassistent Ã…boulevarden 32 Horsens. f. 1935 28-7 i Tamdrup Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Ingen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
Samme.
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 26-7 1955
12/04 1956: Fødsel i Ã…boulevarden, Horsens Klostersogn, Horsens, Skanderborg Amt

Reg.Id.:479
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 53
Fødselsår og -dag
1956 12. April
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Horsens Klostersogn Aaboulevarden 32
Barnets fulde navn.
Tommy Robert Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

Arbejdsmand Bent Pedersen 15. november 1933 hustru Anna Meta Nielsen 28. juli 1935 gift i Horsens 13. August 1955
Dåbsår og -Dag
1956 10. Juni
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
Pastor Ebert Klosterkirken
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
forældrene, arbejdsmand Frank Hansen og hustru Bülowsgade 10, landbrugsmedhjælper Bent Nielsen Stjær.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. barnets opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer bestemmelsen af barnets fødehjemstedsret, dato for tilmelding til folkeregistret og for eventuels tilmelding af dåben (navngivelsen) til fødestedets kirkebog samt bemærkning om eventuel udtræden af eller indtræden i folkekirken.

folkereg. 11/6-56.
Steen Olander, Horsens, Dk.