Tommy Pedersen (f. 1956) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Tommy Pedersen (f. 1956)


Der blev fundet 5 registrering(er) vedr. Tommy Pedersen (f. 1956).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Tommy Pedersen (f. 1956) blev født 12/04 1956. De er alle fra barndoms-familien.

24/08 1954: Fødsel i Amtssygehuset, Sankt Peders Sogn, Næstved, Sorø Amt

Reg.Id.:559
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 200
Fødselsaar og Datum
1954 24. august
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Amtssygehuset, Næstved, Sct. Peders Sogn
Barnets fulde Navn.
Conny Kirstine Nielsen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Ugift husassistent Anna Meta Nielsen f. 28. juli 1935 Haslev
Daabsdagen
1954 17. oktober
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Pastor E. Skjoldager i Haslev Kirke
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
[-]
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

[tom]
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Se dåbs-registreringen. Hendes navn ændres til Pedersen, da Bent anerkendte faderskabet.
Conny Pedersen (f. Nielsen 1954)
17/10 1954: Dåb i Haslev Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt

Reg.Id.:560
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
Fødselsaar og Datum
1954 24. august
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Amtssygehuset, Næstved, Sct. Peders Sogn
Barnets fulde Navn.
Conny Kirstine [overstreget: Nielsen] Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Husassistent Anna Meta Nielsen, Bregentved, Haslev Sogn. Født 28. juli 1935 [tilføjet med anden pen:] og arbejdsmand Bent Pedersen f. 15. november 1933. Borg. ægteskab for borgmesteren i Horsens 13. august 1955
Daabsdagen
1954 17. oktober
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Pastor E. Skjoldager i Haslev Kirke
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Moderen bar barnet. Landarbejder Johannes Christoffer Nielsen. Traktorfører Markus Petersen og hustru Gerda Mathilde, f. Madsen, alle af Bregentved, Haslev Sogn.
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Tilmeldt fødestedet 17-10-1954. [Tilføjet, med samme pen som tilf. ved forældre) Faderskabet anerkendt af manden og tilladelse til navneændring 8-2-1956.
Fam. Anna (f. Nielsen 1935) og Bent Pedersen (f. 1933)
26/07 1955: Vielse Lysning i Horsens, Horsens Kommune, Skanderborg Amt

Reg.Id.:478
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
6
Nr.: 169
Brudgommen
Bent Pedersen Arbejdsmand Parallelvej 47 Horsens. f. 1933 15-11 i Thyrsted Sogn
Bruden
Anna Meta Nielsen husassistent Åboulevarden 32 Horsens. f. 1935 28-7 i Tamdrup Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Ingen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
Samme.
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 26-7 1955
Anna (f. Nielsen 1935) og Bent Pedersen (f. 1933)
13/08 1955: Vielse i Horsens Kommune, Skanderborg Amt

Reg.Id.:558
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Bent Pedersen
 • 15. november 1933
 • Tyrsted Sogn
 • Arbejdsmand
 • Parallelvej 47, Horsens
 • Ugift
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Anna Meta Nielsen
 • 28. Juli 1935
 • Tamdrup Sogn
 • Husassistent
 • Åboulevarden 32, Horsens
 • Ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Overassistent H. Dinesen, Horsens. Kontorassistent K. Haslev, Ho
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren i Horsens
Vielsen er foretaget af ? den ?
Borgmesteren i Horsens den 13. august 1955
Registrantens anmærkninger og tilføjelser
 • Bruden underskrev sig Anna Metha Pedersen (Obs! Ovenfor staves det "Meta".
12/04 1956: Fødsel i Åboulevarden, Horsens Klostersogn, Horsens, Skanderborg Amt

Reg.Id.:479
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 53
Fødselsår og -dag
1956 12. April
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Horsens Klostersogn Aaboulevarden 32
Barnets fulde navn.
Tommy Robert Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

Arbejdsmand Bent Pedersen 15. november 1933 hustru Anna Meta Nielsen 28. juli 1935 gift i Horsens 13. August 1955
Dåbsår og -Dag
1956 10. Juni
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
Pastor Ebert Klosterkirken
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
forældrene, arbejdsmand Frank Hansen og hustru Bülowsgade 10, landbrugsmedhjælper Bent Nielsen Stjær.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. barnets opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer bestemmelsen af barnets fødehjemstedsret, dato for tilmelding til folkeregistret og for eventuels tilmelding af dåben (navngivelsen) til fødestedets kirkebog samt bemærkning om eventuel udtræden af eller indtræden i folkekirken.

folkereg. 11/6-56.
Steen Olander, Horsens, Dk.