Torben Hansen (f. 1946) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Torben Hansen (f. 1946)

Skriv og vælg

Der blev fundet 7 registrering(er) vedr. Torben Hansen (f. 1946).

Marie Edith Pederseh g. Andersen og Svend Andersen
28/11 1939: Vielse Lysning i Horsens Kommune

Reg.Id.:420
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
140 (AO billed: 140)
Nr.: 1939 - 285
Brudgommen
Svend Andersen, f. i Tamdrup S. 3/12 1918. Bud. Spedalsø 14, Horsens
Bruden
Marie Edith Pedersen f. i Ølsted S. 14/10 1920. Husassistent. Møllegade 30, Horsens
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Ingen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
[Samme]
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 28/11 1939 [OBS! Samme dato ved flere andre på siden. V
Registrantesns tilføjelser
Skilsmissebevilling dat. 29. December 1943. jf. Hendes og Frank Hansens tinglysning af ægtesab 1944 2/4
Fam. Svend Andersen & Marie Edith Pedersen
14/12 1939: Vielse i Horsens , Vejle Amt

Reg.Id.:196
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:Børnene Finn og Benny fødsel og dåbs-reg.
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Om brudgommen (Navn, Alder, Erhverv og Opholdsted og kendte lignende oplysninger om hans forældre.)
Fam. Svend Andersen & Marie Edith Pedersen
Om bruden (Navn, Alder, Erhverv og Opholdsted og kendte lignende oplysninger om hendes forældre.)
Svend Andersen f. 03.12.1918
Andet til brug i vider søgning.
Marie Edith Pedersen f. 14.10.1920
Om vielsen: (Tids- og sted-vejledning)
Forældre til Finn Andersen og Benny Andersen
Tilføjelse til kildemat: Andre navne på personer ovenfor og personer berørt af vielsen
Borg. viet 1939 d. 14. December i Horsens
06/01 1940: Fødsel i Horsens Vor Frelsers Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:175
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1935 - 1941 Fødte, Fødte mandkøn, Fol. 96 (Online side: 99 ) Nr. 2
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1940 - 2
Fødselsaar og -dag
1940 6. Januar
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Farvergade 24
Barnets fulde Navn.
Finn (Overstreget: Thorvald)xx (Overstreget: Andersen)x Hansen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Bud Svend Anderersen født 3- 12 - 1918 og Hustru Marie Edith f. Pedersen født 14 - 10 - 1920. Borg. Ægteskab i Horsens 14. December 1939
Daabsaar og -Dag
1940 31. Marts
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Markussen=Larsen i Vor Frelsers Kirke
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Forældrene. Arbejdsmand Thorvald Andersen og Hustru Agnes Andersen Vimmelskaftet 5 Horsens
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Meldt til Folkeregistret 5/4 1940. x) Navneslettelse iflg. kgl. lov af 1/7 1957 gennem Skanderborg Amt (Storstrøms) Amt. xx) Navneforandring 23-2-76 jv. 31-(56?)-1976
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Marie Edith Pedersen 1.g. Marie Edith Andersen, 2g. Marie Edith Hansen. Finn Hansen
23/11 1942: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:183
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1940 - 1944 F, Fødte Mandkøn (Online side:  92) Nr. 185
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
Fødselsaar og -dag
1942 23. November
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Horsens Klostersogn Amaliegade 33
Barnets fulde Navn.
Benny (Overstreget: Andersen) Hansen x
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Arbejdsmand Svend Andersen f. 3 December 1918 og Hustru Marie Edith Pedersen f. 14 Oktober 1920 borg. Æ.Horsens 14-12-1939
Daabsaar og -Dag
1943 18. April
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Aage Dahl i Klosterkirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Røger Georg Thomas Frederiksen og Hustru Parallelvej 47 Horsens, Ivan Pedersen -//- (Parallelvej 47 Horsens) Moderen, Bygholm Mølle
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Tilmeldt Folkrreg. 24--1943. _ x: Iflg. kgl. Brev af 1. July 1957 _ Skanderborg Amt meddelt Folkrreg. 11/7 1957
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
æ. Benny Hansen. 1.g. Marie Edith Andersen, 2.g. Marie Edith Hansen
Marie Edith Pedersen g. Andersen g. Hansen og Frank Niels Alex Hansen
02/05 1944: Vielse Lysning i Horsens Kommune

Reg.Id.:421
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:Horsens Kommune, Giftefoged Ægteskabsjournal 1943-46
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
34 [= AO Billed 34)
Nr.: 1944 - 105
Brudgommen
Frank Niels Alex Hansen, Arbejdsmand, Bygholm M,alle, Horsens. 4/6 1921 Horsens Klostersogn
Bruden
Marie Edith Andersen, f. Pedersen, Husmoder, ygholm M,alle, Horsens. 14/10 - 1920 Ølsted Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Skilsmissebevilling dat. 29. December 1943, for Bruden
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
[Samme]
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 2/5 - 1944 ( OBS! Samme dato ved e efterfølgende 2. Vie
Registrantesns tilføjelser
HUn har sønnerne Finn og Benny med ind i ægteskabet.
Fam. Marie Edith Pedersen f.1920 , Frank Niels Alex Hansen f.1921
27/05 1944: Noteblok i

Reg.Id.:195
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:Udskrift 27.07.1994 fra Kaj O.P.s BK5 #21 og #48. Adr. tilføjet af Steen O.
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Reg. Slægts Navne
Vielse-reg. er 2016-11-11 ikke fundet.
Finn Hansen f.1940, Benny Hansen f.1942
14/11 1946: Fødsel i Schüttesvej 2, Horsens Vor Frelsers Sogn, Skanderborg Amt

Reg.Id.:476
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 130
Fødselsaar og -dag
1946 November 14
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Schüttesvej 2
Barnets fulde Navn.
Torben Lindy Hansen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Arbejdsmand Frank Niels Alex Hansen født 4 - 6 1921 og Hustru Marie Edith født Pedersen født 14 - 10 - 1920. Borg Ægteskab i Horsens 27 Maj 1944
Daabsaar og -Dag
1947 3 April
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Søbye i Vor Frelsers Kirke
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Havnearbejder Jens Hansen og Hustru Olga Hansen Ole Worms-gade 8 Horsens, Forældrene.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Meddelt Folkeregistret 25/4 1947.
Steen Olander, Horsens, Dk.