Benny Hansen (f. 1942) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Benny Hansen (f. 1942)


Der blev fundet 7 registrering(er) vedr. Benny Hansen (f. 1942).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Benny Hansen (f. 1942) blev født 23/11 1942. De er alle fra barndoms-familien.

Marie Edith Pederseh g. Andersen og Svend Andersen
28/11 1939: Vielse Lysning i Horsens Kommune

Reg.Id.:420
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
140 (AO billed: 140)
Nr.: 1939 - 285
Brudgommen
Svend Andersen, f. i Tamdrup S. 3/12 1918. Bud. Spedalsø 14, Horsens
Bruden
Marie Edith Pedersen f. i Ølsted S. 14/10 1920. Husassistent. Møllegade 30, Horsens
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Ingen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
[Samme]
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 28/11 1939 [OBS! Samme dato ved flere andre på siden. V
Registrantesns tilføjelser
Skilsmissebevilling dat. 29. December 1943. jf. Hendes og Frank Hansens tinglysning af ægtesab 1944 2/4
Edith (f. Pedersen 1920) og Svend Andersen (f.1918)
14/12 1939: Vielse i Horsens Kommune, Skanderborg Amt

Reg.Id.:557
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Svend Andersen
 • 3. December 1918
 • Tamdrup Sogn
 • Bud
 • Spedalsø 14, Horsens
 • Ugift
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Marie Edith Pedersen
 • 14. Oktober 1920
 • Ølsted Sogn
 • Møllegade 30, Horsens
 • Ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Byraadssekretær J. P. Langdal, Horsens. Kontorassistent Arne Bri
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren i Horsens
Anmærkninger
[tom]
Vielsen er foretaget af ? den ?
Borgmesteren i Horsens den 14. December 1939
Registrantens anmærkninger og tilføjelser
 • Møllegade 30 er den adresse brudens mor og brødre Hans og Ivan bor på ved folketællingen 1940.
 • Bruden underskriver sig med "Andersen".
 • Skilsmissebevilling dat. 29. December 1943, for Bruden ved tinglysning for Edith og Frank Hansen d. 2/5 1944.
06/01 1940: Fødsel i Horsens Vor Frelsers Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:175
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1935 - 1941 Fødte, Fødte mandkøn, Fol. 96 (Online side: 99 ) Nr. 2
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1940 - 2
Fødselsaar og -dag
1940 6. Januar
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Farvergade 24
Barnets fulde Navn.
Finn (Overstreget: Thorvald)xx (Overstreget: Andersen)x Hansen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Bud Svend Anderersen født 3- 12 - 1918 og Hustru Marie Edith f. Pedersen født 14 - 10 - 1920. Borg. Ægteskab i Horsens 14. December 1939
Daabsaar og -Dag
1940 31. Marts
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Markussen=Larsen i Vor Frelsers Kirke
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Forældrene. Arbejdsmand Thorvald Andersen og Hustru Agnes Andersen Vimmelskaftet 5 Horsens
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Meldt til Folkeregistret 5/4 1940. x) Navneslettelse iflg. kgl. lov af 1/7 1957 gennem Skanderborg Amt (Storstrøms) Amt. xx) Navneforandring 23-2-76 jv. 31-(56?)-1976
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Marie Edith Pedersen 1.g. Marie Edith Andersen, 2g. Marie Edith Hansen. Finn Hansen
23/11 1942: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:183
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1940 - 1944 F, Fødte Mandkøn (Online side:  92) Nr. 185
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
Fødselsaar og -dag
1942 23. November
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Horsens Klostersogn Amaliegade 33
Barnets fulde Navn.
Benny (Overstreget: Andersen) Hansen x
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Arbejdsmand Svend Andersen f. 3 December 1918 og Hustru Marie Edith Pedersen f. 14 Oktober 1920 borg. Æ.Horsens 14-12-1939
Daabsaar og -Dag
1943 18. April
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Aage Dahl i Klosterkirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Røger Georg Thomas Frederiksen og Hustru Parallelvej 47 Horsens, Ivan Pedersen -//- (Parallelvej 47 Horsens) Moderen, Bygholm Mølle
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Tilmeldt Folkrreg. 24--1943. _ x: Iflg. kgl. Brev af 1. July 1957 _ Skanderborg Amt meddelt Folkrreg. 11/7 1957
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
æ. Benny Hansen. 1.g. Marie Edith Andersen, 2.g. Marie Edith Hansen
Marie Edith Pedersen g. Andersen g. Hansen og Frank Niels Alex Hansen
02/05 1944: Vielse Lysning i Horsens Kommune

Reg.Id.:421
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Horsens Kommune, Giftefoged Ægteskabsjournal 1943-46
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
34 [= AO Billed 34)
Nr.: 1944 - 105
Brudgommen
Frank Niels Alex Hansen, Arbejdsmand, Bygholm M,alle, Horsens. 4/6 1921 Horsens Klostersogn
Bruden
Marie Edith Andersen, f. Pedersen, Husmoder, Bygholm M,alle, Horsens. 14/10 - 1920 Ølsted Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Skilsmissebevilling dat. 29. December 1943, for Bruden
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
[Samme]
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 2/5 - 1944
Registrantesns tilføjelser
Hun har sønnerne Finn og Benny med ind i ægteskabet.
Edith Hansen (f. Pedersen 1920) og Frank Hansen (f. 1921)
27/05 1944: Vielse i Horsens Kommune, Skandderborg Amt

Reg.Id.:555
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Frank Niels Alex Hansen
 • 4. Juni 1921
 • Horsens Klostersogn
 • Arbejdsmand
 • Bygholm Mølle, Horsens
 • Ugift
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Marie Edith Andersen, f. Pedersen
 • 14. Oktober 1920
 • Ølsted Sogn
 • Husmoder
 • Bygholm Mølle, Horsens
 • Fraskilt 1
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Byraadssekretær J. P. Langdal, Horsens. Kontorassistent Gurli Sc
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren i Horsens
Vielsen er foretaget af ? den ?
Borgmesteren i Horsens den 27. Maj 1944
14/11 1946: Fødsel i Schüttesvej 2, Horsens Vor Frelsers Sogn, Skanderborg Amt

Reg.Id.:476
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 130
Fødselsaar og -dag
1946 November 14
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Schüttesvej 2
Barnets fulde Navn.
Torben Lindy Hansen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Arbejdsmand Frank Niels Alex Hansen født 4 - 6 1921 og Hustru Marie Edith født Pedersen født 14 - 10 - 1920. Borg Ægteskab i Horsens 27 Maj 1944
Daabsaar og -Dag
1947 3 April
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Søbye i Vor Frelsers Kirke
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Havnearbejder Jens Hansen og Hustru Olga Hansen Ole Worms-gade 8 Horsens, Forældrene.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Meddelt Folkeregistret 25/4 1947.
Steen Olander, Horsens, Dk.