Margrethe Hansine Olander (f. Mortensen 1882 g. Andersen) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Margrethe Hansine Olander (f. Mortensen 1882 g. Andersen)

Skriv og vælg

Der blev fundet 7 registrering(er) vedr. Margrethe Hansine Olander (f. Mortensen 1882 g. Andersen).

Fam. Lauritz Christian Mortensen & Ane Kirstine Hansen
10/03 1878: Vielse i Rungsted, Hørsholm Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:282
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB 1847 - 1891 KV (Online-side: 197)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
1878 - 2
Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
Ungkarl Staldkarl paa Rungstedlund Lauritz Christian Mortensen født paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn Den 7. September 1856. Konfm. i Karlebo Den 2. Oktober 1870.
Hvem Forloverne ere.
Pigen Ane Kirstine Hanse. Datter af Huusmand Hans Chr. Bentsen i Vallerød født i Vallerød Den 3. Juni 1854. konfir. i Hørsholm Den 4. Oktober 1868. . ............... i Hørsholm.
Vielses:Dagen.
Huusmand Jens Hansen i Fre..... og Huusmand Hans Chr. Bentsen i Vallerød .....
Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemme, og i sidste Tilfælde Bevillings:Datum.
10. Marts 1878
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses Register
i Kirken
21/05 1878: Fødsel i Rungsted, Frederiksborg Amt Hørsholm Sogn

Reg.Id.:278
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:1847 - 1892 F (Online-side: 324)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 1878 - 10
Aar og Datum
1878 D. 21. Mai
Barnets fulde Navn
Marie Laurine Mortensen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
I Kirken 21. Juli 1878
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
..... Lauritz Christian Mortensen og Hustru Ane Kirstin født Hansen ag Vinderød 24 Aar
Fadderne
Moren og Arbejdsmand Ole Hansens Søn ..... i Helsingør; Tjenestekarl Niels Peter Hansen i Vinderød; Arbejdsmand Ole Hansen i Helsingør samt Faderen
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Ane Kirstine Hansen; Ane Kirstine Mortehsen (Vinderød, Strø Herred, Frederiksborg Amt)
18. Balt. 4. Comp. på Kronborg Slot, Vester Fløj 3. Etage
01/02 1880: Folketælling i Kronborg Slot, Helsingør Købstad, Lynge-Kronborg, Frederiksborg

Reg.Id.:289
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:DDD - Dansk Demografisk Database FT-1880, C4988
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Navn:, Alder:, Civilstand:, Stilling i husstanden:, Erhverv:, Fødested:
Villiam Emanuel Ebert, 20, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., København
Theodor Madsen, 20, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Birkerød Sogn Frederiksborg Amt
Frederik Theodor Seyfarth?, 21, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Haderslev Slesvig
August Andersen, 23, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Roskilde
Anders Andersen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Helsinge Sogn Frederiksborg Amt
Hans Jørgensen, 20, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Græsted Sogn Frederiksborg Amt
Peter Elias Rasmussen, 23, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Lyngby Sogn Københavns Amt
Lars Poulsen, 25, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Tikøb Sogn Frederiksborg Amt
Peder Jensen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Birkerød Sogn Frederiksborg Amt
Lauritz Jørgensen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., København
Lars Hansen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt
Hans Christian Olsen, 24, Gift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Gyrstinge Sogn Sorø Amt
Hans Peder Rasmussen, 24, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., København
Peder John Christensen, 20, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Taastrup Sogn Københavns Amt
Jens Søren Pedersen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Grønholt Sogn Frederiksborg Amt
Niels Pedersen, 20, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Syv? Sogn Københavns Amt
Peder Jensen, 23, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Hørlunde Sogn Frederiksborg Amt
Harald Oluf Martin Christensen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Herstedvester Sogn Københavns Amt
Jørgen Frederik Andersen, 24, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Søllerød Sogn Københavns Amt
Lars Peter Olsen, 19, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Krogstrup Sogn Frederiksborg Amt
Hermann Rudolph Herring, 25, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., København
Lars Larsen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Karlebo Sogn Frederiksborg Amt
Hans Peter Davidsen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Maarum Sogn Frederiksborg Amt
Jens Peder Jensen, 23, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Gentofte Sogn Københavns Amt
Lauritz Christian Mortensen, 23, Gift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., København
Lars Peter Jensen, 23, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Lillerød Sogn Frederiksborg Amt
Søren Martin Jensen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Stillinge? Sogn Sorø Amt
Johan Julius Franklin Torp, 23, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., København
Vilhelm Christian Nielsen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., København
Ole Larsen, 22, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Haudrup Sogn Københavns Amt
Rodolph Madsen, 20, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Birkerød Sogn Frederiksborg Amt
Lars Jacobsen, 24, Ugift, Menig ved 18. Balt. 4. Comp., Thorslunde Sogn Københavns Amt
13/12 1882: Fødsel i Rungsted, Hørsholm Sogn, Frederiksborg Amt

Reg.Id.:277
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 1882 - 20
Aar og Datum
Den 13. December 1882
Barnets fulde Navn
Margrethe Hansine Mortensen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
I Kirken 26. Marts 1883
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Arbejdsmand Lauritz Christian Mortensen i Rungsted og Hustru Ane Kirstine født Hansen. 28 Aar
Fadderne
Husmd. Christian Petersens Hustr. Camilla, Folehave og Pigen Ellen Marie Petersen, Rungsted, Cristian Petersen i Folehave, Husmand Jens Hansen af ?enne(have?)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
1.: Margrethe Hansine Olander. 2g.: Margrehe Hansine Andersen
11/06 1905: Fødsel i Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse (sogn), Københavns Amt

Reg.Id.:207
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 486
Fødselsaar og Datum
1905 11. Juni
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Fødselsstiftelsen
Barnets fulde Navn.
F. 620 Karl Valdemar (Overstreget: Mortensen) Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

(Understreget: Far) Henholdt t. lov af 27/5 18 $11 Fisker Martin Edwin Olander ..?.. Margrethe Hansine Mortensen N...?...elsk 22/5 08.
Daabsdagen
14. Juni
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Fødselsstiftelsen af Past. G...?...
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
(Ingen faddere ved bl.a. denne dåb)
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Ægtef. Skr. ..?.. af 29/12
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Karl Valdemar Olander. 1.æ: Margrethe Hansine Olander 2.æ: Margrethe Hansine Andersen
Fam. Margrethe Hansine (f. Mortensen) & Martin Edwin Olander
22/05 1908: Vielse i Nathanael Sogn, København

Reg.Id.:276
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 1908 - 41
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Martin Edwin Olander født 24. Februar 1886 i Ystad i Sverige døbt 28. Marts 1886. Søn af Cigararbejder Joan Edward Olander og Hustre Thilda Charlotte Svensson. Fiskehandler Holmens Kanal 28 3.
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Pige Margrethe Hansine Mortensen f. 13. December 1882 i Rungsted, d. 26. Marts 1883. Datter af Arbejdsmand Lautitz Christian Mortensen og Hustru Ane Kirstine Hansen. Carlsgade 2 1.
Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopæl
1. P. Pedersen, Fiskehandler Holmens Kanal 28 3.
2. Jørgen Jensen, Arbejdsmand, Carlsgade 2 1.
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted?
c) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
a) 1-5-08 b) 3. 10. 17. /5
Vielsens Aar og Datum samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
1908 22. Maj
a) Af hvilken Præst Vielsen er foretagen, (For saavidt en fremmed Præst har foretaget Vielsen, angives Hjemmelen derfor.)
b) Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemmet. (I sidste Tilfælde angives Bevillingens Datum)
Pastor To... i Kirken
Anmærkninger

(Her anføres eventuel Erklæring om, i hvilken Tro Børnene skulle opdrages, hvilken er klæring underskrives i Bogen.)

1g.: Margrethe Hansine Olander. 2g.: Margrethe Hansine Andersen
07/01 1911: Fødsel i Sundby Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:376
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: Se 155 f / 1
Fødselsaar og Datum
1911 7 Januar
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Lyonsgade 13 3
Barnets fulde Navn.
Poul Henning Olander [Note: Er stavet med o.]
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Fiskehandler Martin Edvin Olander; Hustru Margrethe Hansine f. Mortensen 28 Aar
Daabsdagen
25 Juni 1911
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
I Kirken af Pastor [Sahneeklath?]
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Cigarm. Joh. Olander + Hustru Ystad. Arb. Lauritz Mortensen + Hustru Kurlandsg. 8 1
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

V. Nathanaels Kirke 22/5 1908. Da Faderen er født i Sverig har barnet ej legalt Fødehjem i Kbh. Kommune / Kbh. Mag. S.. af 21/2 11)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Note:
  • Lauritz Christian Mortensens hustru er Ane Cirstine Hansen, som er hhv. morfar og mormor til barnet. Johan Edward Olander og hustru Tilda Charlotta Svensson er hhv. farfar og farmor til barnet.
  • 155 f: (Bogens side 36, Billed 37) Født: 1 Januar, Villy A. P., F-sted: Kviselmark Furendal Sogn. Konklution Nr. 155 f (samt andre numre efterfuldt af et bogstav) henviser til en registrering/tilføjelse, som skulle have været der..]
  • Iflg. kopi af skema udfyldet til Kaj Olander Pedersen af datteren Karin Olander Staves hans navn med a "Paul".
Steen Olander, Horsens, Dk.