Paul Henning Olander (1911-1962) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Paul Henning Olander (1911-1962)


Der blev fundet 7 registrering(er) vedr. Paul Henning Olander (1911-1962).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Paul Henning Olander (1911-1962) blev født 07/01 1911. De er alle fra barndoms-familien.

11/06 1905: Fødsel i Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse (sogn), Københavns Amt

Reg.Id.:207
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 486
Fødselsaar og Datum
1905 11. Juni
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Fødselsstiftelsen
Barnets fulde Navn.
F. 620 Karl Valdemar (Overstreget: Mortensen) Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

(Understreget: Far) Henholdt t. lov af 27/5 18 $11 Fisker Martin Edwin Olander ..?.. Margrethe Hansine Mortensen N...?...elsk 22/5 08.
Daabsdagen
14. Juni
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Fødselsstiftelsen af Past. G...?...
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
(Ingen faddere ved bl.a. denne dåb)
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Ægtef. Skr. ..?.. af 29/12
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Karl Valdemar Olander. 1.æ: Margrethe Hansine Olander 2.æ: Margrethe Hansine Andersen
09/09 1908: Fødsel i Vildersgade 15, Christians Sogn, København (Staden)

Reg.Id.:532
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 63
Fødselsaar og Datum
1908 6de September
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Vildersgade 15 I
Barnets fulde Navn.
Georg Edwin Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Fiskehandler Martin Edvin Olander og Hustru Margrethe Hansine fd. Mortensen, 25 Aar Vildersgade 15 I
Daabsdagen
1909 3de Januar
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Kalkas Kirken
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Arbejdsmand Jørgen Jensen og Hustru Karlsgade 2 Arbejdsmand Laurits Nortensen og Hustru Kurlandsgade 8
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Viede i Mathæus Kirke 22 Maj 1908.
07/01 1911: Fødsel i Sundby Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:376
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: Se 155 f / 1
Fødselsaar og Datum
1911 7 Januar
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Lyonsgade 13 3
Barnets fulde Navn.
Poul Henning Olander [Note: Er stavet med o.]
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Fiskehandler Martin Edvin Olander; Hustru Margrethe Hansine f. Mortensen 28 Aar
Daabsdagen
25 Juni 1911
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
I Kirken af Pastor [Sahneeklath?]
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Cigarm. Joh. Olander + Hustru Ystad. Arb. Lauritz Mortensen + Hustru Kurlandsg. 8 1
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

V. Nathanaels Kirke 22/5 1908. Da Faderen er født i Sverig har barnet ej legalt Fødehjem i Kbh. Kommune / Kbh. Mag. S.. af 21/2 11)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Note:
  • Lauritz Christian Mortensens hustru er Ane Cirstine Hansen, som er hhv. morfar og mormor til barnet. Johan Edward Olander og hustru Tilda Charlotta Svensson er hhv. farfar og farmor til barnet.
  • 155 f: (Bogens side 36, Billed 37) Født: 1 Januar, Villy A. P., F-sted: Kviselmark Furendal Sogn. Konklution Nr. 155 f (samt andre numre efterfuldt af et bogstav) henviser til en registrering/tilføjelse, som skulle have været der..]
  • Iflg. kopi af skema udfyldet til Kaj Olander Pedersen af datteren Karin Olander Staves hans navn med a "Paul".
Valdemar Olander
01/11 1919: Adresser i København (Staden)

Reg.Id.:524
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registerblad. Udfærdiget
1/11 19
Fulde navn
Olander, Carl Valdemar
Livsstilling[m.m.]
[tom]
Fødested _ Alder
Kjøbenhavn _ Alder: 11/5 1905
Ægteskabelig stilling
[tom]
Hustruens
Fulde Navn og Pigenavn
[tom]
 ...  Selvstændig virksomhed
[tom]
Børn mellem 10-14 Aar, der er tilhuse. Fulde Navn og alder
1
[tom]
Meldt Bopæl
Aar _ Dag _ Gade, Nr., Etage m.m. / For højere og lavere Tjendende: I hvis tjeneste de ere.For logerende: hos hvem de havde logi.
Ved registrering: Sæt gangetegn ("Punkt-tegn") ved hver rækkes begyndelse. Der må ikke bruges "hashtag", for det vil skubbe de efterfølgende felter.
[Ingen tidsangivelse her] _ Asger Ryesgade 2 I Sal
Om kilden
Politiets registerblade. Station 5. Filmrulle 0037. Registerblad
Paul Henning Olander og Ruth Ane Kirstine f. Rasmussen
05/06 1935: Vielse i Vor Frelsers Sogn, København Staden

Reg.Id.:379
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 1935 - 21
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested (Købstad eller Sogn og Amt), Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted (Købstad eller Sogn og Amt) samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ungkarl Poul Henning OLander Medhjælper - Ny Carlsbergvej 29 f. 7/1 1911 Kbh. (Sundby Sogn) - Søn af Fiskehandler Martin Edwin Olander og Hustru Margrethe Hansine f. Mortensen Ny Carlsbergvej 29.
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested (Købstad eller Sogn og Amt) , Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted (Købstad eller Sogn og Amt) samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Ugift Ruth Ane Kirstine Rasmussen Kontorassistent, B.....rgsgade 6. f. 28/12 1912 her i sognet. Datter af Detailhandler Georg Valdemar Rasmussen og Hstr Amine Jensine Marie f. Hansen, Bro...gsgade 6
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted og hvilken Myndighed har foretagen den?
(Er Lysning sket andetsteds anføres tillige Lysning... Dato)
c) Naar blev Meddelsen om Lysningens Foretagelse tilstillet den Borgerlige Myndighed?
d) Naar blev Attest til Brudefolkene om, at behørig Lysning har fundets Sted m.v. Udfærdiget?
e) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
f) Dato for kundgørelse i Udlandet om Ægteskabets Indgaaelse og den indsatte Frist.
a. 24/4 35. b. 28/4 1935 Vor Frelsers Kirke
Vielsens Aar og Dat0 samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
1935 5. Juni
a) Om Vielsen er foretaget i Kirken (dennes Navn maa da anføres) eller andetsteds (Hjemmelen herfor maa da anføres)
b) Af hvilken Præst Vielsen er foretaget.
c) Vidnerne fulde Navn, Stilling og Bopæl
a. Vor Frelsers Kirke. b. Set... L....tzen. e. Brudens FaderBrud
a) den borgerlige Myndighed, der har udstedt Attetst om at Bevisligheden er i orden samt Attestens Dato
b) Dato for eventuel Meddelse til Lysningsstedet om den stedfundne Vielse
c) Dato for eventuel Erklæring i hvilken Tro Børnene skal opdrages med Henvisning til Stedet under "Særlige Tilførsler", hvor Genpart af Erklæringen er indført.
d) Anmærkninger
Kbh´s Mag. Att. 17/4 35. [L eller D?] fo... 2622 / 1935 Ny Adr [Leerlie?] vej 27, Valby. Tilm Folkereg. 11/6 35
Tilføjelse. Andre navne på personer reg. og evt. andre deltagende personer
Iflg. kopi af skema udfyldet til Kaj Olander Pedersen af datteren Karin Olander Staves hans navn med a "Paul".
03/09 1940: Fødsel i St Josef Hospital, Kbh. Helligkors Sogn

Reg.Id.:382
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: [Uden Nr.]
Fødselsaar og -dag
1940 3.die September
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Hellig-Kors Sogn
Barnets fulde Navn.
x/ Nils Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Grosserer Poul Henning Olander og Hstr Ruth Ane Kirstine Rasmussen Hesseløgade 3. st. [?]
Daabsaar og -Dag
1941 16de Marts
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
I Kirken af Nygaard Andersen
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Fiskehandler Valdemar Olander og Hstr Lilli Falkoneralle 51 Skorstensfejer Georg Olander og Hstr. Magretha Frederiksundsvej 39
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Viede i Vor Frelsers Kirke 6/6 1935. x/ Udtrådt af folkekirken 6/2-1969 i Lindevang Sogn. ... 31/3 41 Tilm Fødselssogn og Folkereg 19/3 41.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Kbh. Helligkors Sogn Kirkebog 1937 F - 1942 (AO Billed: 203) / https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17115785
150994,25049929
Nr. 169. / Fødested: St Josef Hospital / Forældrene: Grosserer Poul Henning Olander f. i København Sundby Sogn 7 Januar 1911 og Hustru Ruth Ane Kirstine Rasmussen f. i København Vor Frelsers Sogn 28 December 1912. viede i Vor Frelsers Kirke 5 juni 1935 Hesseløgade 3. st. [?]
22/05 1950: Fødsel i Lindevang Sogn, København

Reg.Id.:381
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: [Uden Nr. ]
Fødselsaar og -dag
1950 22 maj
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Frederiksberg Godthåbs Sogn
Barnets fulde Navn.
Karin Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Grosserer: Paul Henning Olander og hstr. Ruth Ane Kirstine f. Rasmussen viet 6 juni 1935 Vor Frelsers Kirke, P.G. Ramms Alle 64.I
Daabsaar og -Dag
1950 1) 20 August
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor O. Berg Lindevang Kirke
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Fru Oda [Frimodt?] Pedersen, P.G. Ramms Alle 64.. Indkøbschef: Kristian Amtoft, K...vej 4 Hellerup. Ingeniør Hans Frimodt Pedersen P.G. Ramms Alle 64.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Føde. 21 - 50 Folke [samme dato] 1): Udtrådt af folkekirken 6/4 1991 i i B[Breninge?] Sogn, Bje.gsted
Steen Olander, Horsens, Dk.