SlægtsForskning og Historie

Trap Danmark 4. udgave (1920-29)

Jylland: Den Jyske Halvø


Trap Danmark (4. udgave) VI Bind (1925)

(Viborg Amt og Randers Amt) Medvirkende ved bindet, Indhold af sjette bind, De vigtigste forkortelser, Anvendte flademål, Tal-forkortelser.

Viborg Amt

Indholdsregister (Købstæder, Herreder og Sogne (og Landkommuner)). - De vigtigste Forkortelser. - Anvendte Flademaal. - Tal-forkortelser. - Kort.
Nævnte emner: Grænser, Omraade og Størrelse. Geologiske Forhold. Overfladen. Arealets Udnyttelse. Husdyrhold. Befolkning. Finanser. Inddeling (Amtsraadskredse, Opstillingskredse, Stift og Provstier, Politikredse, Retskredse, Nævningekreds, Amtslægekreds, Udskivningskreds, Skattekreds, Skyldkreds, og lignende). Historie. De vigtigste Fortidsminder.
Købstæder og herreder med sogne er skannet til deres specielle filer. Dog er Viborg Købstad (Nørlyng Hrd.) med i denne pdf-fil.

Harre Herred

Sognene Aasted, Durup, Tøndering, Roslev, Hjerk, Harre, Navtrup, Vile, Sæby og Fur.

Hids_Herred

Sognene Serup, Lemming, Svostrup, Gødvad, Balle, Sejling, Sinding, Kragelund, Funder og Ingesvang.

Filen Trap_Danmark_4_udgave_(1925)_Bind_6_Viborg_Amt_Skive_By_og_Hindborg_Herred.pdf blev ikke fundet.

Hovlbjærg Herred

Sognene Sale, Gulev, Horslev, Gerning, Vellev, Vejerslev, Ajt, Torso, Hovlbjærg, Granslev, Havrum, Salle og Skod.

Lysgaard Herred

Sognene Vium, Almind, Sjørslev, Høbjærg, Elsborg, Grønbæk, Levring, Hørup, Hinge, Vinderslev, Torning, Lysgaard, Frederiks og Karup.

Filen Trap_Danmark_4_udgave_(1925)_Bind_6_Viborg_Amt_Soenderlyng_og_Middelsom_Herreder.pdf blev ikke fundet.

Filen Trap_Danmark_4_udgave_(1925)_Bind_6_Viborg_Amt_Rinds_og_Noerlyng_Herreder.pdf blev ikke fundet.

Nørre Herred

Sognene Jebjærg, Lyby, Grindeslev, Grønning, Tise, Junged, Torum, Selde og Rydbjærg.

Filen Trap_Danmark_4_udgave_(1925)_Bind_6_Viborg_Amt_Rinds_og_Noerlyng_Herreder.pdf blev ikke fundet.

Filen Trap_Danmark_4_udgave_(1925)_Bind_6_Viborg_Amt_Skive_By_og_Hindborg_Herred.pdf blev ikke fundet.

Filen Trap_Danmark_4_udgave_(1925)_Bind_6_Viborg_Amt_Soenderlyng_og_Middelsom_Herreder.pdf blev ikke fundet.

Viborg Amt og Købstad (Nørlyng Hrd.)

Købstaden: Kirkerne/sognene Domkirken og Søndre Sogn kirke (Sortebrødrekirken)

Steen Olander, Horsens, Dk.