SlægtsForskning og Historie

Trap Danmark 4. udgave (1920-29)

Trap Danmard Bind 4

Se også Harrald Weitemeyer (1846-1921)"


Trap Danmard Bind 4 - Harrald Weitemeyer (1846-1921)

Mindeord om Bind redaktøren af tidl. bind. Af Gunnar Knudsen, som fortsatte Trap Danmark efter Harrald Weitemeyer.

Den Fynske Øgruppe

Svendborg Amt

Indholdsregister, amts-kort, afsnitene: Grænser, Omraade og Størrelse - Geologiske Forhold - Overfladen - Arealets Udnyttelse - Husdyrhold - Befolkning - Finanser - Inddeling - Historie - De vigtigste Fortidsminder.

Faaborg Købstad (Sallinge Hrd.)

Kirkerne/Sognene: Helligaandskirken, Metodistkirken. Klokketaarn fra den 1550 nedlagte Skt. Nikolai Kirke

Gudme Herred

Sognene: Ringe, Ryslinge, Gislev, Svindinge, Langaa, øksendrup, Hesselager, Ore, Vejstrup, Gudme, Brudager, Gudbjærg.

Langeland, Svendborg Amt

Langelands Nørre-Herred

Sognene: Skrøvelev, Simmerbølle, Tullebølle, Tranekær, Bøstrup, Snøde, Stoense, Hov. (Se evt. også "Langeland" og "Den Fynske Øgruppe")

Langelands Sønder-Herred

Sognene: Longeise, Fuglsbelle, Lindelse, Humle, Tryggelev, Fodslette, Magleby (Se evt. også "Langeland" og "Den Fynske Øgruppe")

Marstal (Handelsplads)

Kirkerne/Sognene: Marstal Kirke.

Nyborg Købstad (Vindinge Hrd.)

Kirkerne/Sognene: Nyborg Kirke, tidligere kaldet Vor Frue Kirke,

Rudkøbing Købstad (Nørre-Herred)

Kirkerne/Sognene: Rudkøbing Kirke, Metodistkirken, Baptistkapellet.

Sallinge Herred

Sognene: Faaborg Købstads Landdistrikt, Diernæs, Vester-Aaby, Aastrup, Vester-Skerninge, Ulbølle, Hunstrup, Brahe-Trolleborg, Krarup, Herringe, Gestelev, Espe, Vantinge, Heden, Allested, Vejlev, Nørre-Broby, Sønder-Broby, Øster-Hæsinge, Hillerslev, Vester-Hæsinge, Sandholts-Lyndelse, Jorløse, Hostrup, Svanninge, Horne, Lyø, Avernakø.

Sunds Herred

Sognene: Skaarup, Tved, Skt. Jørgens, Sørup, Egense, Øster-Skerninge, Ollerup, Kirkeby, Stenstrup, Lunde, Kværndrup, Turø, Bregninge, Landet, Bjærgby, Drejø, Strynø.

Svenborg Købstad (Sunds Hrd.)

Kirkerne/Sognene: Skt. Nikolai Kirke, Vor Frue Kirke, Romersk-katolsk Kirke, Baptistkirke.

Filen Vindinge_Herred_Svendborg_Amt_Trap_Danmark_4_udgave_Bind_4_(1923).pdf blev ikke fundet.

Ærø Herred

Sognene: Søby, Bregninge, Tranderup, Rise, Marstal Lands

Ærøskøbing Købstad

Kirkerne/Sognene: Ærøskøbing Kirke

Steen Olander, Horsens, Dk.