Kirsten Olander (f.1933) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Kirsten Olander (f.1933)


Der blev fundet 3 registrering(er) vedr. Kirsten Olander (f.1933).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Kirsten Olander (f.1933) blev født 01/04 1933. De er alle fra barndoms-familien.

Martha (f. Wendel 1903) og Georg Olander (f.1908)
21/11 1931: Vielse i Christians Sogn, København (Staden)

Reg.Id.:533
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Nr.: 48
Brudgommens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hans Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hans Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Brudgommen betegnes som Ungkarl, Enkemand eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hans sidste Hustrus fulde Navn og respektive Datoen hendes død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Georg Edvin Olander. Ungkarl Brandmand Frederiksvej 41 st. Født 9-9-1908 i Christians Sogn. Søn af Fiskehandler Martin Edvin Olander og Hstr. Margrethe Hansine f. Mortensen
Brudens fulde Navn efter forevist Daabsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen, hendes Fødested, Fødselsaar og -dag, Stilling og Opholdssted samt hendes Forældres fulde Navn, Stilling og Bopæl

Bruden betegnes som Pige, Enke eller fraskilt: i de to sidste tilfælde anføres tillige hendes sidste Mands fulde Navn og respektive Datoen hans død og for den Dom eller Bevilling, ved hvilken Ægteskabet er ophævet og Tilladelse til nyt Ægteskab er meddelt.)

Martha Wendel. Ugift Husassistent, Ejgaardsvej 6, Æsdrup. Født 6-9-03 i Sundby Sogn. Datter af Skorstensfejersvend Carl [Kristof e.. Fristof?] Wendel og Hstr. Walborg f. Weiche
Forlovernes fulde Navn, Stilling og Bopæl
Brudeparrets Fædre
a) Naar blev Tillysning bestilt?
b) Naar fandt Tillysning Sted?
c) Hvis Lysning ej har fundet Sted, angives Hjemmelen hertil.
b. 1/11. 31 i Æsdrup Kirke
Vielsens Aar og Datum samt Stedet (Sognet) hvor den foregik.
1931 21de November
a) Af hvilken Præst Vielsen er foretagen, (For saavidt en fremmed Præst har foretaget Vielsen, angives Hjemmelen derfor.)
b) Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemmet. (I sidste Tilfælde angives Bevillingens Datum)
K. Wolmer Kirken
Anmærkninger

(Her anføres eventuel Erklæring om, i hvilken Tro Børnene skulle opdrages, hvilken er klæring underskrives i Bogen.)

Anm. afs. 1-12-31
01/04 1933: Fødsel i Gentofte Sygehus, Tagesminde, Gentofte, København (Staden)

Reg.Id.:535
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 38
Fødselsaar og -dag
1933 1 April
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Tagesminde, Gentofte, Gentofte S
Barnets fulde Navn.
Kirsten Olander
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Brandmand Georg Edvin Olander f. 9/9 1908 & Hst. Martha Wendel f. 6/9 1903 Frederiksvej 41 i Christians K. 21-11-1931
Daabsaar og -Dag
1933 30 Juli
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Rald i Emmaus Kirken f. Solbjerg Sogn
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
[tom]
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

[tom]
Kirsten Olander (f.1933)
30/07 1933: Dåb i Solbjerg Sogn, Frederiksberg, København

Reg.Id.:536
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: §
Fødselsaar og -dag
1933 1 April
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Tagesminde Gentofte Sogn
Barnets fulde Navn.
Olander Kirsten
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Olander, Georg Edvin, Brandmand og Hustru Martha født Wendel Frederiksvej 41 st
Daabsaar og -Dag
1933 30 Juli
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Rald i Emmaus-Kirken f. Solbjerg Sogn
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Skorstensfejer Carl F. Wendel og Fru Valborg Wendel Tagensminde Gentofte
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Viede i Christians Kirke d. 21-11-1931. Daab anm t Fødsel og ret d. 31-7-1933 [samme] Folkereg. [samme dato]
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Alias Kirsten Thorsen g.m. John Thorsen.
Steen Olander, Horsens, Dk.