Jørgen Peder Jørgensen (f. 1850 i V. Nebel, Vejle A.) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Jørgen Peder Jørgensen (f. 1850 i V. Nebel, Vejle A.)

Skriv og vælg

Der blev fundet 7 registrering(er) vedr. Jørgen Peder Jørgensen (f. 1850 i V. Nebel, Vejle A.).

13/06 1850: Fødsel i Vester Nebel Sogn og Mark, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:432
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1850 - 5
Aar og Datum
13 Juni
Barnets fulde Navn
Jørgen Peder Jørgensen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
8de September i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Jørgen Jørgensen og Hustru Dorthe Peders Datter Nebel Mark.
Fadderne
Pige Karen Pedersdatter fra Haastrup, Gaardmand Peder G...s Kone. Gaardmnd Poul Jensen ...agh Jørgen Jørgensen og Jens Jørgensen alle af Nebel
Hvor anført i det almindelige Jevnførelses:Register
1850 - 4
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Karen Pedersdatter f. 19/4 1929 er Ane Dorthea Pedersdatter (f. 25/9 1822) søster. De er begge dødtre af Peder Hansen, men har forskellige mødre.
Fam. Ane Dorthea Pedersdatter & Hans Hansen i Vester Nebel
28/03 1857: Vielse i Vester Nebel, Vejle A. Brusk H.

Reg.Id.:369
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
No.: 1757-1
Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
Ungkarl Hans Hansen, Søn af afdøde Gaardmand Hans Hansen i Nebel. Stifsøn af Gaardmand Lars Knudsen i Nebel, ....mand for ..., 37 Aar gl.
Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
Enke Ane Dorthea Pedersd. Enke efter Gaardmand Jørgen Jørgensen fra Breininge på Nebel Mark, Datter af Gaardmand Peder Hanseen i Haastrup. 35 Aar gl. 2det Ægteskab.
Hvem Forloverne ere.
Gaarmand og Sognefoged Niels Jørgen Poulsen i Nebel. Boelsmand Søren Anthonsen paa Nebel Mark
Vielses:Dagen.
den 28 Marts
Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemme, og i sidste Tilfælde Bevillings:Datum.
Nebel Kirke
Anmærkninger
Brudgommen [har/er?] [...] 9 Juli 1824 at Gaarden B...sted er ... den 26 Mai 1835 af Christen
Tilføjelse til kildemat: Andre navne på personer ovenfor og personer berørt af vielsen
Hun har min. to børn med fra sit første ægteskab.
  • Jørgen Peder Jørgensen, FT 1855: 5 år. F. 13/6 1850 (Se Konf.). Konf: 23/4 1865.
  • Kirstine Marie Jørgensen, FT 1855: 2 år jf. konf. f. 8. December 1853. Konf. 19/4 1868
Jørgen Peder Jørgensen f. 13/6 1850 i Vester Nebel
23/04 1865: Konfirmation i Vejle A.; Brusk H. Vester Nebel Sogn

Reg.Id.:370
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:Kirkebog 1856 - 1871, Confirmarede drenge. (AO Farver, billed 4)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
(Hvornår og hvor?)
Konfirmander i Starup Kirke 23de April 1865
Confirmerede Drenge / Piger
Drenge
No.: 3
Confirmandens Navn og Opholdssted
Jørgen Peder Jørgensen
Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl
Afdøde Gaardmand Jørgen Jørgensen og Hustru Ane Dorthea Pedersdatter af Nebel Mark
Confirmandens Alder efter Dag og Datum udviist ved Døbeattest / Døbe:Attest
14 3/4 Aar; født 13 Juni 1850
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
Godt - Mgodt
Kirstine Marie Jørgensen f. 8/12 1853 i Vester Nebel
19/04 1868: Konfirmation i Vester Nebel, Vejle A. Brusk H.

Reg.Id.:373
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:Kirkebog 1856 - 1871 - Confirmerede Piger (AO Farver: Billed 7)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
(Hvornår og hvor?)
Starup Kirke 19. April 1868
Confirmerede Drenge / Piger
Piger
No.: 4
Confirmandens Navn og Opholdssted
Kirstine Marie Jørgensen
Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl
Afdøde Gaardmand Jørgen Jørgensen og Hust. Dorthea Pedersdatter Nebel Mark
Confirmandens Alder efter Dag og Datum udviist ved Døbeattest / Døbe:Attest
8. December 1853
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
mg - mg
Fam. Ane Dorthea Pedersdatter og Hans Hansen
01/02 1880: Folketælling i Vester Nebel Sogn og by, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:397
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:DDD: Vester Nebel + Ane Dorthea
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Ane Dorthea Pedersdatter f. 1820 . Datter af Peder Hansen. Ægteskaber
  • 1 Jørgen Jørgensen
  • 2. Hans Hansen
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Vejle, Brusk, Vester Nebel, Vester Nebel By og Sogn, en Gaard, 22, FT-1880, C5248
Navn:; Alder:; Status:; Stilling i familien:; Erhverv:; Fødested
Hans Hansen; 59; Gift; Husfader, Gaardeier; ; Vester Nebel
Ane Dorthea Pedersen; 57; Gift; hans Hustru; ; Smidstrup S. Veile A.
Hans Jørgen Hansen; 21; Ugift; deres Børn; ; Vester Nebel
Ane Hansen; 20; Ugift; deres Børn; ; Vester Nebel
Fam. Kirstine Marie Jørgensen (f. 1853) og Jens Hansen 34 år
01/02 1880: Folketælling i Vester Nebel Sogn, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:433
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Vester Nebel By og Sogn, en Gaard, 108, FT-1880, C5248.
I V. Nebel Sogn 1853 - 55 findes ingen andre Kjerstine Marie Jörgensen eller lignende navne end Kirsten Marie Jørgensen [Kirstine ændret ved overstrening] f. 8/12 1853, som er datter af Ane Dorthea Pedersdatter og Jørgen Jørgens.
Familien er reg. for at spore hvad der skete for Peder Hansens børn Ane Dorthea, Karen og Hans og især hvor Hans Pedersen og Else Thomsen blev af.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Navn:; Alder:; Status:; Stilling i familien:; Erhverv:; Fødested
Jens Hansen; 34; Gift; Husfader og Gaardeier; ; Vester Nebel
Kjerstine Marie Jörgensen; 26; Gift; hans Kone; ; Vester Nebel
Jörgen Jörgensen Hansen; 1; Ugift; deres Börn; ; Vester Nebel
Hans Christensen; 63??; Gift; Husfaderens Forældre; ; Vester Nebe
Hans Knudsen Jensen; 39; Ugift; Tjenestefolk; ; Vester Nebel
Ane Katrine Marie Jepsen; 16; Ugift; Tjenestefolk; ; Taulev Sogn Veile Amt
Ane Kjerstine Brodallund; 12; Ugift; Tjenestefolk; ; Starup S. Veile Amt
Ane Dorthe Pedersdatter (1822 Haastrup - 1888 Vester Nebel)
18/04 1888: Død i Vester Nebel Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:392
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 1888 - 7
Dødsdagen
18d April
Begravelsesdagen
26d April
Den Dødes For= og Tilnavn
Ane Dorthea Pedersen
Den Dødes Stand, Haandtering og Opholdssted, samt Fødested, og Faderens eller, hvis (han/hun) er uægte født, Moderens Navn, forsaavidt disse sidste Oplysninger kunne erhverves.
Gmd. Hans Hansens Hustru, Nebel Mark. Datter af Gmd. Peder Hansen Haastrup
Alder
65 Aar
Anmærkninger
Ane Dorthea Pedersdatter f. 25/09 1822 i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt og datter af Peder Hansen og Kiersten Jens Datter.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Ane Dorthea Pedersdatter f. 25/09 1822 i Haastrup, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt og datter af Peder Hansen og Kiersten Jens Datter (Ca 1786 - 29/12 1826). Sted-/Pleje-mor: Kirstine Udesdatter.
Steen Olander, Horsens, Dk.