Leene Andersdatter (ca. 1674 - 1756 Andkiær) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Leene Andersdatter (ca. 1674 - 1756 Andkiær)


Der blev fundet 9 registrering(er) vedr. Leene Andersdatter (ca. 1674 - 1756 Andkiær).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Leene Andersdatter (ca. 1674 - 1756 Andkiær) blev født 04/04 1674. De er alle fra barndoms-familien.

Leene Andersdatter (ca. 1674 - 1756 Andkiær)
04/04 1674: Pers.reg. i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:350
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller kvindekøn?
Kvindekøn
Beregnet fødsels-dato:
1756-04-04
Fødsels-sted (Så vidt muligt indeholdende sognet, som personen er født i.)
Gauerslund Sogn, Andkiær, Skovgården
Information til denne person-registrering findes i. (Reg.id, registreringens overskrift og andet information om personen.):
Som kilde til denne reg. sættes kilden til en af de nævnte reg. så vidt muligt med link til et arkiv eller et dokument.
I ”Gauerslund bd. II – Spredte træk af sognets historie” side 547-48 fortæller forfatteren Preben Mikkelsen om ”Gård nr. 12”, gården fra før 1651 var fæstet af Anders Munch og at den sidst i 1660-erne delt i to ”halvgårde”, hvoraf den ene blev fæstet af Niels Andersen (vist nok søn af Anders Munch).
Den anden del var fæstet af Anders Munchs 20-30 år yngre anden ægtefælle Karen Nielsdatter, født i 1630-erne. Hun giftede sig i begyndelsen af 1680-erne med den jævnaldrende Jens Rasmussen. De havde fæstet indtil hans død i 1701.
Anders Munchs datter Leene, som var født i 1674, giftede sig i 1701 med Niels Sørensen og de overtog fæstet. Men allerede i 1707 døde han, hvorefter hun giftede sig med Hans Bennedsen, født 1679 (vist nok i Vejlby Sogn), der således blev fæster indtil hans død i 1749. Leene døde i marts 1756. Ved deres børns dåb og deres død kaldes han Hans Bendichtsøn.
Derudover er hendes døds registrering fundet i kirkebogen 1743-1790 og reg. her i Slægts Historie med id: 483, hvori det er anført at hun ved sin død er 82 år og Hans Bendictssøns Enke.
Fam. Leene Andersdatter (f.ca. 1674) og Hans Bendictsøn (f.ca. 1679 -_ Om reg. børn: Læs registreringen.
00/00 1700: Vielse i Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:353
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:Gauerslund Sogns kirkebog
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Forskellige dåbs-registreringer.
Registrering i Kirkebogen
(Note: Registreringer,som deres børn indgå i er indtil andet er fundet re. som deres børn.
00/00 1716: Fødsel i Holmans Herred Gauerslund Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:263
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Bendict Hansen (
  • ... er kun reg ved navn ud fra kildematerialet ovenfor. Formål: At kunne samle fam.-reg. under Familien.)
28/02 1745: Fødsel i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:354
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB. 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Dom: Esto mihi: Jens Kieldsøns barn af Andkier Anna Maria. susceptrix: Niels Povelsøns Hustrue i Andkier. Testes: Niels Andersøns Søn Terkel. Hans Bendictssøns Søn Niels. Hans Møller Husmand. Niels Dals datter og Dorthe Axelsdatter (Ka...?). Alle af Andkier.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Esto mihi: = Fastelavns søndag. Testes: Vidner (Dåbsvidner = Faddere)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Niels Hansøn
30/05 1746: Fødsel i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:355
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Fer: 2 Pentecost: blev Johan Hennings barn af Andkier døbt kaldet Mette Cathrine. Barnet bar Hans Møllers Hustrue Mette Mortensdatter ibid. Fadderne vare Antonius Mogens: ibid. Peder Dal ibid. Jørgen Henriksøns Søn Henrik af Børcop. Søren Hansøns Stifdatter Dorthe Mogensdatter af Andkier og Hans Bendictsøns datter Anne ibid.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Fer: 2 Pentecost = 2. Pinsedag. ibid = Samme sted.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Anne Hansdatter
21/07 1748: Fødsel i Andkiær, Gauerslnd Sogn, Holmnas Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:356
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Dom: 6 p: Trinit: blev Jørgen Uths barn i Andkiær døbt, kaldet Niels. Barnet bar Niels Sørenssøns Hustrue i Almind. Fadderne vare Niels Sørens: i Almind. Jørgen Lassøn i Andkiær. Hans Ladegaards Søn Anders ibid. Hans Bendictssøns datter Maren ibid. Søren Pedersøns Stifdatter Kirsten Christensdatter ibid.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
6 p: Trinit: = 6. sSøndag efte Trinitatis. ibid: = Samme sted.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Maren Hansdatter
Leene Andersdatter af Andkiær, 82 aar (f.ca. 1674)
04/04 1756: Død i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:483
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Døde (Online-side: 126)
Registrering i Kirkebogen
Dom: Judica blev Hans Bendictssøns Enke, Leene Andersdatter af Andkiær, 82 aar gl: begr: (Note 5 te Søndag i Fasten)
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
mor til bl.a. Hans Bendictsen f. 1753
Maren Hansdatter af Andkiær - Hans Bendictsøns datter Maren?
23/01 1759: Vielse i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:358
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Trolovelse
Registrering i Kirkebogen
d: 23 Januar: Blev Ebbe Madsøn af Sellerup og Maren Hansdatter af Andkiær trolovede. Forlovere: Mads Lassøn i Sellerup, og Peder Madsøn i Gaverslund.
Tilføjelse til kilde: Oversatte latinske navne og udtryl
Hans Bendictsøns datter Maren? (Note ved Hviid: Viet 6 Juni 1759.)
Niels Hansen af Andkiær og Maren Hansdatter (Hans Bendictsøns søn eller datter?)
10/06 1763: Vielse i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:359
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1743-1790
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Eventuel spec. afsnit i kirkebogen
Trolovelse
Registrering i Kirkebogen
d: 10 Junij: Trolovet i Børkop, Niels Hansen af Andkiær og Maren Hansdatter. Forlovere: Bendict Hansen af Andkiær, Anders Marcussen af Winding, - Peder Hansen, Thomas Nielsen.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Hans Bendictsøns søn Niels eller datter Maren? (Note ved Hviid: Viet 1 Aug: 1763.)
Steen Olander, Horsens, Dk.