Margrethe Baden-Nielsen (f. 1924) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Margrethe Baden-Nielsen (f. 1924)


Der blev fundet 6 registrering(er) vedr. Margrethe Baden-Nielsen (f. 1924).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Margrethe Baden-Nielsen (f. 1924) blev født 25/04 1924. De er alle fra barndoms-familien.

25/04 1924: Fødsel i Smedegade 11, Herning Sogn, Ringkøbing Amt

Reg.Id.:345
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekjøn
No.: 46
Fødselsaar og Datum
1924 25. April
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Herning
Barnets fulde Navn.
Margrethe Baden Nielsen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Barbermester Albert Valdemar Baden Nielsen f. 20/5 93 og Hustru Bolette Kirstine Juhl f. 18/1 97. Smedegade 11
Daabsdagen
1924 25. Maj
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Provst Smidth i Kirken
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Faddere
Enkefra Kirstine Madsen f. Madsen.
Montør Frederik Pedersen
Fk. Carla Simonsen
Herning.
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Ved Bevilling af 3/5 1945 er der for saavel Faderens som Barnets vedkommende givet Tilladelse til at føre Familienavnet Baden=Nielsen
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Margrethe Baden-Nielsen, Albert Valdemar Baden-Nielsen.
11/11 1949: Fødsel i Rigshospitalet, Københavns Amt

Reg.Id.:344
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrering i Kirkebogen
Se vedhæftede fil.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Jørgen Baden-Nielsen, Margrethe Baden-Nielsen, Margrethe Baden Nielsen, Ivan Pedersen. - Så også fødsels-reg. andet sted.
Jørgen Baden-Nielsen (1949 - 54)
26/03 1950: Dåb i Strandmarks Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:343
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
Fødselsaar og -dag
1949 11 November
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Københavns Rigshospital
Barnets fulde Navn.
Jørgen Baden-Nielsen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

x) Gartnermedhjælper Ivan Pedersen f. 31/3 - 1929 Kattrup Sogn, Skanderborg Amt og boende Paralelvej 47, Horsens.
Margrethe Baden-Nielsen f. 25/4 - 1924 i Herning. Svendebjerggaard
Daabsaar og -Dag
1950 26 Marts
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Svend Balslev i Kirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Fuldmægtig Poul Baden-Nielsen Torvet Lyngby. Fru Kirsten Rasmussen Augustenborg. Moderen bærer.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

J.R. og J.S. 27/3. 50.
Faderskabssag K219/49 af 30/12 - 49.
Politimesteren i Horsens
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Margrethe Baden Nielsen
Jørgen Baden-Nielsen
12/03 1954: Død i Kongens Lyngby Sogn 1952 D - 1957, Københavns Amt

Reg.Id.:360
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Nr.: 1954 - 0 (Foll. 53)
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

12 marts [note:Tiden]
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

17. marts Lyngby Assi
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Jørgen Baden-Nielsen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Barn; Engelsborgvej 22 E II. f. i København, Rigshospitalet. Søn af gartnermedhjælper Ivan Pedersen og Margrethe Baden-Nielsen
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
1949 11. november
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
E. C. Larsen
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

Ndr birk 16/3 .54. til Chritians Sogn Lyngby 22/3.54.
Note 1. kol.: 12 marts formentlig paa vej til sygehuseet Christians Sogn, Lyngby.
3. kol.: 17 marts Lyngby Assistenskirkegaard.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
Stedfar: Kaj Bøgebjerg.
Politkken lørdag 13. marts 1954 side 6: "Lille dreng kvalt af røg i Lyngby", "Politiet mener han har leget med ilden i kakkelovnene"
4-årige Jørgen Baden-Nielsen kvalt af røg i Lyngby
13/03 1954: Artikel i Lyngby, Københavns Amt

Reg.Id.:362
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:Politikken lørdag 13. marts 1954 side
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Lille dreng kvalt af røg i Lyngby
Politiet mener han har leget med ilden i kakkelovnene

Den 4aarige Jørgen Bøgebjerg søn af fabriksarbejder Kaj Bøgebjerg Engelsborgvej 20 E i Lyngby, døde i gaard som følge af røgforgiftning.

Drengen var alene hjemme i en times tid i gaar formiddags og kriminalpolitiet mener, at han har benyttet lejligheden til at lege med ilden i kakkelovnen. Efter alt at dømme har han stukket et stykke træ ind i ilden og da det er blevet antændt er han blevet bange og har tabt det, hvorefter en kasse med brændsel er kommet i brand.

Jørgen kunne være løbet ud paa trappegangen, men han maa være blevet saa chokeret over branden, at han helt har glemt at bringe sig i sikkerhed. Da faderen vendte hjem var stuen fuld af røg og den lille dreng blev først fundet, da brandvæsenet ankom. Jørgen laa bevidstløs ved vinduet, og han døde kort efter at være indlagt paa Amtssygehuset i Gentofte.

Jørgen Baden-Nielsen
22/03 1954: Meddelse i Christians Sogn, Københavns Amt

Reg.Id.:361
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Nr.: 1954 - 5 [Fol. 43]
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

1954 12. marts Bopæle
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

17. mats Lyngby Assis
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Jørgen Baden-Nielsen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Engelsborgveej 22 E, Lyngby, f. i København, Rigshospitalet 1949 11. november. Søn af gartnermedhjælper Ivan Pedersen og Margrethe Baden-Nielsen
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
1949 11. november
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
E. C. Larsen
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

Medd. fra Lyngby S. 22/354
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
Stedfar: Kaj Bøgebjerg. Politkken lørdag 13. marts 1954 side 6: "Lille dreng kvalt af røg i Lyngby", "Politiet mener han har leget med ilden i kakkelovnene"
Steen Olander, Horsens, Dk.