Ketty Henriette Emmy Olander (f.Petersen 1903) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Ketty Henriette Emmy Olander (f.Petersen 1903)


Der blev fundet 4 registrering(er) vedr. Ketty Henriette Emmy Olander (f.Petersen 1903).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Ketty Henriette Emmy Olander (f.Petersen 1903) blev født 02/12 1903. De er alle fra barndoms-familien.

02/12 1903: Fødsel i Veberup, Tårnby Sogn, København

Reg.Id.:272
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 1903 - 44
Fødselsaar og Datum
1903 2. December
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Veberup
Barnets fulde Navn.
Ketty Henriette Emmy Petersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Mælkeforpagter Henrik Petersen. Hustru Emma Jakobine Olsen 40 Aar
Daabsdagen
27. Marts 1904
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Pastor Rab.. Taarnby Kirke
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Fisker Peter Hansen og Hustru i Kastrup. Pige Vilhelmine Petersen og Faderen
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Vielse her 11/11 85.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
2. dec. 1944 v. Ketty Henriette Emmy Olander. Moderen v. Emma Jakobine Petersen. Hans datter af.1æ. Inger Olander
Ketty (f. Henriette Emmy Petersen 1903) og Valdemar Olander (f. Mortensen 1905)
02/12 1944: Vielse i Københavns Kommune, København (Staden)

Reg.Id.:564
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Karl Valdemar Olander
 • 11/6-1905
 • Fødselsstiftelsen Kbhvn.
 • Fiskehandler
 • [Fælles med bruden] Ekkodal 5, Taarnby
 • Skilt v Dom 28/9-1944 3 a
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Ketty Henriette Emmy Petersen
 • 2/12-1903
 • Taarnby Sogn, Kbhvns Amt
 • Arbejderske
 • [Fælles med brudgommen] Ekkodal 5, Taarnby
 • Ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
I Søegaard E. Rosenstand [Begge Magistratens 1 Afdeling]
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
L.J. 8831-Giftefoged i Taarnby 10/11-1944
Vielsen er foretaget af ? den ?
Københavns Magistrat den 2. December 1944
Ketty Olander (f. Petersen 1903 - 1989)
27/09 1989: Død i Løsning Sogn og Plejehjem, Vejle Amt

Reg.Id.:494
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
Ketty Henriette Olander
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
f. Petersen 1903 d. 2/12 i Tårnby Sogn, København
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
Mælkeforpagter Henrik Petersen. Hustru Emma Jakobine Olsen 40 År.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
Viet 1944 02/12 med Karl Valdemar Olander i Københavns Magistrat. Han medbragte datteren Inger fra hans første af tre tidligere ægteskaber. Datterens mor døde.
Død: År, dato og sted:
1989 d. 27/9 på Løsning Plejehjem, hvor hun boede.
Bisættelse og/eller begravelses år, dato og sted eventuelt inklusiv kort bemærkning om hvorvidt gravstedet er valgt af afdøde selv og/eller der er begravet nogen samme sted, som havde relation til afdøde:
Bisat fra Løsning Kirke og begrevet i samme steds kirkegård.
Anmærkninger (Fx døds årsag og/eller om minde-sammenkomst.):
Ketty blev flyttet på plejehjem, da hendes ægtefælle ikke længere kunne overkomme at at pleje hende.
Registrantens navn og relation til afdøde:
Steen Olander f. Pedersens mormor.
Valdemar Olander (1905 - 1991)
23/01 1991: Død i Løsning Sogn og Plejehjem, Vejle Amt

Reg.Id.:495
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
Karl Valdemar Olander
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
F. Mortensen 11/6 1905 i den Kgl. Fødsels- og Plejestift. (sogn), Kbh.
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
Margrethe Hansine f. Mortensen gift 22/05 1908 i Nathanael Sogn med Martin Edwin Olander.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
 • Gift 23/11 1929 i Ordrup Sogn med Else Kirstine f. Jensen 01/04 1907 og død 29/10 1933 med hvem han fik datteren Inger d. 30/10 1932.
 • 2) g.m. Ruth ?
 • og 3) gift 03/04 1940 i Frederiksberg med Lilli f. Hansen, som han 25/06 1942 fik sønnen Jan sammen med. Begge ægteskaber ophævet ved skilsmisse. Jan flyttes med sin mor.
 • 4) gift 02/12 1944 i Københavns Magistrat med Ketty Henriette f. Petersen. De levede herefter sammen, først i Kastrup og derefter på Brorsonsvej nær Inger i Løsning, indtil Ketty blev flyttet på Løsning Plejehjem, Vejle Amt, hvor hun døde sep. 1989.
Død: År, dato og sted:
1991 d. 23/1 på plejehjemmet med datteren Inger og hendes familie tæt omkring sig.
Bisættelse og/eller begravelses år, dato og sted eventuelt inklusiv kort bemærkning om hvorvidt gravstedet er valgt af afdøde selv og/eller der er begravet nogen samme sted, som havde relation til afdøde:
Bisat fra Løsning Kirke og begravet i samme gravsted som ægtefælles Ketty på Løsning Kirkegård.
Registrantens navn og relation til afdøde:
Morfar til reg. Steen Olander f. Pedersen.
Steen Olander, Horsens, Dk.