Hans Kristian Pedersen (f. Jensen 1918 - 1974) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Hans Kristian Pedersen (f. Jensen 1918 - 1974)


Der blev fundet 24 registrering(er) vedr. Hans Kristian Pedersen (f. Jensen 1918 - 1974).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Hans Kristian Pedersen (f. Jensen 1918 - 1974) blev født 01/04 1918. De er alle fra barndoms-familien.

01/04 1918: Fødsel i Hedensted Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:169
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1914-1932 FKVD, (Online side: 23 ) Uden Nr.
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
Fødselsaar og Datum
1918 1. April
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Bottrup, Ølsted Sogn, Hatting Herred
Barnets fulde Navn.
Hans Kristian Jensen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Pige Amalie Kathrina Jensen 20 Aar
Daabsdagen
9. May
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Ølsted Kirke
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Moderen tjente hos ?aa...?... ...?... ...?... paa Dalhbygaard Hedensted Sogn
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Navn ændr. t. Hans Kristian Pedersen. g. Amalie Katrine Pedersen. Hans Edelbert Pedersen
Hans Kristian Pedersen (f. Jensen 1918)
09/05 1918: Dåb i Ølsted Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:134
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1892 - 1918 FKVD, Side: Fødte Mandkøn. (Online side 55)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1
Fødselsaar og Datum
1918 1. April
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Bottrup By, Ølsted Sogn, Hatting Herred
Barnets fulde Navn.
Hans Kristian Jensen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Ugift Amalie Katrine Jensen af Bottrup i tjeneste hos gaardejer Niels Chr. Jørgensen af Dalbygaard pr. Hedensted f I. Bottrup. Ølsted Sogn 26 Aar
Daabsdagen
Kristi Himmelfartsdag d. 9.Maj 1918
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Sognepræst Villaume i Kirken
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Murer Therkel Andersen og Hustru Karoline f. Jensen, Hatting. Commis Olaf Jensen, Horsens. Pige Ane Nielsen, Bottrup
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Fødselen noteret i Hedensted Sogns Kirkebog.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Navn ændr. Hans Kristian Pedersen. g. Amalie Katrine Pedersen. f. Karoline Jensen, g. Karoline Andersen. Hans Edelbert Pedersen
Fam. Amalie Katrine f. Jensen 1892) og Hans Edelbert Pedersen (1885-1953)
25/09 1920: Vielse i Ølsted Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:138
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1918 - 1937 FKVD, Ægteviede Fol 218 (Online side:  134)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
No.: 1820 - 5
Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
Ungkarl Hans Edelbert Pedersen af Kannerup pr. Horsens født 19 Februar 1885 paa V. Nebel Mark, V. Nebel Sogn døbt 12. Juli samme A. Søn af Husmand Hans Pedersen og Hustru Else født Thomsen af V. Nebel.
Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdsted
Pige Amalie Katrine Jensen af Bottrup født i Bottrup By 28. Marts 1892 døbt i i Ølsted Kirke 18 April s. A. Konf. 22 April 1906. Datter af Købmend Hans Madsen Jensen og Hustru Birthe Marie født Kristensen af Bottrup
Hvem Forloverne ere.
Murer Therkel Andersen af Hatting og Købmand H. M. Jensen af Bottrup
Vielses:Dagen.
29 Oktober 1920
Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemme, og i sidste Tilfælde Bevillings:Datum.
Kirken af Sognepræst Vill... Ølsted
Anmærkninger
Tillysning bestil 25 September 1920. Tillysninger fandt sted 26 september, 3 Oktober og 10 Oktober 1220.
Tilføjelse til kildemat: Andre navne på personer ovenfor og personer berørt af vielsen
Hendes forældre: Hans Madsen Jensen og Birthe Marie Christensen. Hans forældre: Jens Nielsen Hansen og Johanne Eriksen. Hendes søn: Hans Kristian Jensen f. 1918 æ. Hans Kristian Pedersen. Deres datter: Marie Edith Pedersen f. 14.10.1920 g. Marie Edith Hansen.
14/10 1920: Fødsel i Ølsted Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:135
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1918 - 1937 FKVD, Fødte Kvindekøn (Online side: 48)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 11
Fødselsaar og Datum
14. Oktober 1920
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Bottrup By, Ølsted S, Hatting Hd.
Barnets fulde Navn.
Marie Edith Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Ugift Amalie Katrine Jensen 28 Aar. Udlagt Barnefader Tjenestekarl Hans Edelbert Pedersen af Kannerup (v. Horsens) x)
Daabsdagen
7. November 1920
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Pigen Jenny Kristine Jensen Bottrup ( overstreget: Ølsted) --- [Pigen] Jenny Jensen, Horsens, Købm. Hans Madsen Jensen, Bottrup, Kommis Olaf Jensen, Horsens
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

x) Forældrene indgået ægteskab den 29. Oktober 1920
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Amalie Katrine Pedersen. 1.g. Marie Edith Andersen, 2g. Marie Edith Hansen.
05/04 1926: Fødsel i Kattrup Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt

Reg.Id.:144
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1910 - 1929 FD,(Online side: 42)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 6
Fødselsaar og Datum
1926 5 April
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Kattrup, Kattrup Sogn, Voer Herred
Barnets fulde Navn.
Else Marie Petersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Arbejdsmand Hans Edelbert Pedersen og Hustru Amalie Katrine Jensen af Kattrup. Født henholdsvis 19/2 89 og 28/3 92.
Daabsdagen
1926 3. Maj
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Sognepræst Jul Jensen Kattrup
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Købmand Hans Madsen Jensen og Frk. Jenny Jensen af Bottrup. Barnets Forældre
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Viede i Ølsted Kirke 29-10-20.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
f. Else Marie Pedersen. g. Amalie Katrine Pedersen.
31/03 1929: Fødsel i Kattrup Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt

Reg.Id.:137
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1910 - 1929 FD, Fødte Mandkøn s. 97 (Online side: 98)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1929 - 3
Fødselsaar og Datum
1929 31. Marts
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Kattrup, Kattrup Sogn, Voer Herred
Barnets fulde Navn.
Ivan Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Arbejdsmand Hans Edelbert Pedersen (f. 19/2-89) og hustru Amalie Katrine Jensen (f. 28/3-92) Kattrup
Daabsdagen
12. Maj 1929
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Do (Pastor Se... i Kirken)
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Barnets Moder; Gaardejer Alfred Simonsen og hustru Jenny Jensen, Skovby; Købmand Hans Madsen Jensen, Bottrup.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Amalie Katrine Jensen, Amalie Katrine Pedersen
Fam. Amalie Katrine (f. Jensen) & Hans Edelbert Pedersen
05/11 1930: Folketælling i Kattrup, Kattrup Sogn, Voer og Nim Herreder, Gl. Skanderborg Amt

Reg.Id.:514
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Folketælling 1930, Voer og Nim Herreder Kattrup Sogn. ArkivalierOnline
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Billed nr.:
Kattrup Sogn, skema 4. ArkivalierOnline billed 13.
Fam. (Person) nr. Fødselsdag, -år og -sted. Ægteskab. Erhver. Andet
Alle var tilsted ved tællingen. Bopæl 5. nov, 1929: Kattrup, Hovedgaard.
 • 115; Petersen, Hans Edelbert; 19-02-1887; Vester Nebel;G 1920; Husfader; Arbejdsmand; 1300 Kr.
 • 116; Petersen, Amalie Kathrine; 28-03-1892; Ølsted, Løsning; G; Husmoder
 • 117; Petersen, Hans Kristian; 01-04-1918; Bottrup, Løsning; U; Barn
 • 118; Petersen, Edith Marie; 14-10-1920; Bottrup, Løsning; U; Barn
 • 119; Petersen, Else Marie; 14-04-1926; Kattrup, Hovedgaard; U; Barn
 • 120; Petersen, Ivan; 31-03-1928 [1929]; Kattrup, Hovedgaard; U; Barn
Skemaets forside (nr., sted mm.)
 • I tællingen er far (Ivan) registreret som født i 1928, men han er f. i 1929.
 • Naboer: Arbejdsmænd, en syerske en slagter og aldersrentemodtagere.
15/11 1933: Fødsel i Bækkelund, Thyrsted Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:125
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1832 - 1841(Online-side:5)Viborg C 410-6a
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1933 - 5
Fødselsaar og -dag
1933 15. November
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Bækkelnd (Finsensvej) Thyrsted Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt
Barnets fulde Navn.
Bendt Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Arbejdsmand Hans Edelbert Pedersen, fød 19. Februar 1885 og Hustru Amalie Katrine Jensen født 28. Marts 1892, af Bækkelund. Ægteviede i Ølsted Kirke den 29. Oktober 1920
Daabsaar og -Dag
1934 14. Januar
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
HJælpepræst Kemp, Dagnds, i Thyrsted Kirke
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Barber Edward (L/S/C)oops og Hstru Mirina Kirstine, Gønnegade, Horsens. Trikotagehandler Josvald Holtsmann og Hustru Kathinka, Sundvej 8, Horsens. Arbejdsmand Hans Madsen Jensen, Kildegade, Horsens.
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Barnets Opholdssted: Fødested
Else Marie Pedersen (1926 - 36)
26/03 1936: Død i Nebsager Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:145
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1930 - 1937 D., (Online side: 177 )
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Kvindekøn
No.: 1936 - 10
Dødsdagen (Aar og Datum) og

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn)

1936 Marts 27 Hornsyld Sygehus, Nebsager Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

og Begravelsesdagen (Aar og Datum>.

1936 April 2. Østre Kirkegaard i Horsens
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Else Marie Pedersen
Den Dødes Stilling og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved Byen, Sognet og Herredet, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret) samt, for saa vidt Oplysning derom kan erholdes, tillige den afdødes Fødested og Forældrenes (ved uægte fødte Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres tillige dette, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

Barn født i Kattrup Sogn 1936 April 5. Datter af Arbejdsmand Hans Edelbert Pedersen og Hustru Amalie Katrne Jensen nu boende i Bækkelund, Thyrsted Sogn
Alder

(Naar den afdøde var over 1 Aar angives Alderen med det fyldte Aar.)

9 Aar født 1936 April 5.
Af hvilken Præst Begravelsen er forrettet.
Sognepræst Dahl, Horsens
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
g. Amalie Katrine Pedersen. Søskende: Hans Kristian Pedersen f. Hans Kristian Jensen 1918, Marie Edith Pedersen f. 1918 g. Marie Edith Hansen, Ivan Pedersen f.1929 og Bent Pedersen f.1933
Fam. Amalie Katrine Jensen 1940
05/11 1940: Folketælling i Møllegade 30 st., Horsens, Vejle Amt

Reg.Id.:435
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Registrantens tilføjelser og bemærkninger
OBS! Amalie er Separeret.
Husstanden / Familien udfyldte selv en del af skemaet så det var fældende for optællingsdagen den 5. novenber 1940.

Kolonner / Rubrikker:

 • Rubrik 1: Her anføres: 1) samtlige personer, der Natten mellem den 4. og 5. November har haft ophold på Tællingsstedet,
  samt 2) de Personer, der er midlertidig fraværende paa Tællingsdagen.
  (Se iøvrigt Skemaets Forside.)
  Ved Børn endnu uden Navn sættes "Dreng" eller "Pige". | Efternavn. Samtlige Fornavne (i rigtig Rækkefølge; det sædvænlige Fornavn understreges)
 • Rubrik 2: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig nærværende d. v. s.
  har fast Bopæl andetsteds (er optaget under en anden Adresse i Folkeregistret), anføres her den faste Bopæls Adresse (Kommunens Navn og den fuldstændige Adresse i denne; for Udlændinge dog kun Landets Navn).
 • Rubrik 3: Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er midlertidig fraværende d. v. s.
  har fast Bopæl paa Tællingsstedet (er optaget under denne Adresse i Folkeregistret), med den 5. Novenber ikke er til stede paa Tællingsstedet, anføres her "Fraværende" og Adressen på det midlertidige Opholdssted (ved Ophold i Udlandet anføres kun Landets Navn).
 • Rubrik 4: Køn Mand (M) Kvinde (K)
 • Rubrik 5: Fødselsdata | Fødseldag Fødsels-aar
 • Rubrik 6: Fødested.
  Der angives: København, Frederiksberg, Købstaden eller Sognets og Amtets Navn, event. Stedets Postadresse. For Personer født i Udlandet skrives vedkommende Lands Navn (f. Eks. Island, Sverige. U. S. A. o, s. v*).
 • Rubrik 7: Statsborgerforhold.
  Personer, der har dansk Indfødsret, skriver "Dansk". Andre anfører her Navnet paa det Land, hvori de har Statsborgerret (Island, Sverige, U.S.A* o. s- v.) Statsløse anfører „statsløs" og angiver tillige det Land, hvori de tidligere har haft Statsborgerret (f. Eks. "statsløs, tidl. Rusland").
 • Rubrik 8: Ægteskabebelig Stilling.
  Ugift (U) Gift (G) Enkemand eller Enke (E) Separeret (S) Fraskilt (F)
 • Rubrik 9: Dato for det nuværende Ægteskabs Indgaaelse.
  NB.! Rubrikken udfyldes ikke af Enkemænd, Enker, Separerede eller Fraskilte
 • Rubrik 10: Stilling i Familien.
  Husfader, Husmoder, Barn, Plejebarn, Slægtning o. l., Husassistent Pensionær, Logerende.
 • Rubrik 11: Erhverv, Forretning, Næringsvej;
  ogsaa Husmoderens og Børnenes særlige Erhverv.
  Hvis nogen har flere ehverv, anføres disse. Hovederhvervet først.
  Der gives nøjagtig Oplysning om Stillingen indenfor Faget, (Gaardejer, Husmand, Bankdirektør, Smedemester,Manufakturmedhjælper,Skrædersvend,Murerarbejdsmand, Arbejdsdreng, Bud o. s. v.).
  Arbejdsmænd giver nøjagtig Beskrivelse: Landarbejder, Savværksarbejder, Skovarb,, Jord- og Betonarb., Bryugeriarb. o. s. v.
  For Landbrugets Medhjælpere angives den særlige Beskæftigelse: Forkarf,StaldkBrllSuikcpige1Husgerntngo.a*v*
  Forhenværende Næringsdrivende m. v. sætter et "Fhv" foran tidligere Livsstilting.
  Lever man hovedsagelig af Formue, Aldersrente m. v. anføres dette.
  Arbejdsløse og Personer, der hovedsagelig lever af Kommunehjæip m. v. anfører dette, men giver tillige Oplysning om deres egentlige Erhverv.
  ( Tal tilføjet af myndighed. (Kr.?))
 • Rubrik 12: Virksomhedens (Branchens) Art
  (f. Eks. Skibsværft. Cyklereparation. Handel med Korn og Foderstoffer. Savværk o. s. v.).
  Udfyldes af saavel selvstændige som ansatte.
  For Virksomheder med flere erhvervsgrene (Brancher) anføres Arten af den Bedriftsafdeling. hvor man for Tiden er beskæftiget (Manufakturlager, Kulfirmas Havneplads. Restaurant, Burmeister å Wains Støberier o. s. v.).
  Personer, der for Tiden er arbejdsløse, giver Oplysning om dan Virksomhed. hvor de sidst har været beskæftiget.
 • Rubrik 13: Besvares kun af Hustruen og hjemtneboende Børn over 14 Aar
  Hjælper De Familieoverhovedet i dennes Erhverv?
  (Anfør saa godt som muligt Oplysning om Beskæftigelsens Art: "Passer Butikken*, "Hjælper paa Værkstedet" eller for Landbruget: "Hjælper ved Malkning". "Ved Markarbejde", "Ved Tærskning" o. I.)
  NB! Saafremt den paagældende har selvstændig Stilling som Svend, Karl, Fodermester, Ekspedient, Husassistent o. s. v. skal dette være anført i Rubrik 11.
 • Rubrik 14: Besvares kan af hjemmeboende Døtre over 14 Aar
  Hjælper De ved den daglige Husgerning i Hjemmet? Ja el. Nej

Første linie: Adressen (Gade/vej, Husnummer o.s.v.)

Efterføggende linjer: husstandens medlemmer (Afskrift fra kilden). Brug af rubrik-nr. henviser til listen ovenfor.
Møllegade 30 st.
Petersen, Amalie; ; ; ; K.; 28/3 1892; Ølsted Vejle Amt; Dansk; S(epareret) (Tom); Husmoder; Kommunehjælp
Petersen; Bendt; ; M.; 15/11 1933;; Thyrsted Sogn Vejle Amt; Dansk; ; ; Barn
Petersen, Ivan; ; M.; 31/3 1929; Kattrup Skanderborg Amt; Dansk; ; ; Barn
[Tom linje]
Pedersen; Hans Chr.; (Midlertiig fraværende): Ribe; M; 1/4 1918; Ølsted; Dansk; U(gift); ; ; Kommis
23/01 1941: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:166
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1940-1944 Fødte, Fødte Mandkøn (Online side: 13) Nr. 17
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1941 - 17
Fødselsaar og -dag
1941 23. Januar
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Horsens Klostersogn, Frederiksgade 5
Barnets fulde Navn.
Jørgen Frederik (Overstreget: Petersen) Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Ugift Syerske Karen Johanne Petersen f. 14. Marts 1921 og Handelsmand Hans Krisian Pedersen f. 1. April 1918. Borg. gift i Horsens 30. maj 1944. pt. Satsfængslet i Nyborg
Daabsaar og -Dag
1941 23. Marts
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Krohn Klosterkirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Frk. Caroline Andersen Skjold, fhv. Arbejdsmand Frederik Pedersen & Hustru Frederiksgade 6, Horsens Statshusmand Rasmus Andersen Boller
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

I H.t. Lov No. 131 af 7. Maj 1937 og Skr. fra Politimesteren i Nyborg af 18-2-1941. _ Tilmeldt Folkeregistret 7-4-1941
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Karen Johanne Pedersen. Jørgen Frederik (Pedersen f. Jørgen Frederik Petersen.
08/04 1943: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:167
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1940-1944, Fødte Mandkøn (Online side: 110 ) Nr. 57
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1943 - 17
Fødselsaar og -dag
1943 8. April
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Frederiksgade 5
Barnets fulde Navn.
Poul Erik (Overstreget: Petersen) Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Ugift Syerske Karen Johanne Petersen f. 14. Marts 1921 og Handelsmand Hans Kristian Pedersen f. 1. April 1918 P...?..svej, Nyborg Bag.?. i Horsens 30/3 44
Daabsaar og -Dag
1943 11. Juli
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Ivertsen Klosterkirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Husmand Rasmus Andersen og Hustru Boller Arbejdsmand Frederik Petersen og Hustru Frederiksgade 4, Horsens
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

I H.t. Lov No. 131 af 7. Maj 1937 og Skr. fra Politimesteren i Nyborg af 20-5-1943. Tilmeldt Folkereg. 5-8-43.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Karen Johanne Pedersen. Poul Erik Pedersen f. Poul Erik Petersen
Ivan Pedersen f.1929 og Edmund Peder Hansen f.1928
18/04 1943: Konfirmation i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:162
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1930 - 1945 K, Konfirmerede Drenge 18 April 1943
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Reg. Slægts Navne
Nr. 11: Edmund Peder Hansen _ Forældre: Arbejdsmand Alex Hansen og Hustru Dorthea Nielsen, Bygholm Mølle; f. i (Hs) Vor Frelsers Sogn 29 Novemer 1928 døbt Horsens Klosterkirke 9. Juni 1929
Nr. 26: Ivan Pedersen. _ Forældre: Arbejdsmand Hans Edelbert Pedersen og Hustru Annalise Katrine Jensen, Parallelvej 47; født Hatting Sogn 31 Marts. 1929
Amalie Katrine Jensen g. Amalie Katrine Pedersen. Ivans søster Marie Edith Pedersen g. Marie Edith Hansen med Frank Niels Alex Hansen bror til Edmund, Hans Kristian Pedersen, Bent Pedersen.
Hans Kristian Pedersen og Karen Johanne Petersen g. Pedersen
16/05 1944: Vielse Lysning i Horsens Kommune

Reg.Id.:423
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Horsens Kommune, Giftefoged Ægteskabsjournal 1943-46
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
35 = AO-billed 35
Nr.: 1944 - 112
Brudgommen
Hans Kristian Pedersen, Handelsmand, Parallelvej 47, Horsens. F. 1/4 1918 i Østed Sogn
Bruden
Karen Johanne Petersen, Syerske, Frederiksgade 5, Horsens. F. 14/3 1921 i Skjold Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Ingen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
[Samme]
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 16/5 - 1944
Karen Johanne (f. Petersen 1921) og Hans Kristian Pedersen (f. Jensen 1918)
30/05 1944: Vielse i Horsens Kommune, Skanderborg Amt

Reg.Id.:554
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Brudgom
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Hans Kristian Pedersen
 • 1. April 1918
 • Ølsted Sogn
 • Handelsmand
 • Parallelvej 47, Horsens
 • Ugift
Brud
*Fulde navn efter forevist dåbsattest
*Fødselsdato
*Fødested
*Livsstilling
*Tidligere stilling som ugift, enkemænd, (enker) eller fraskilte. I sidste tilfælde oplysning om hvor ofte vedkommende har været gift
 • Karen Johanne Petersen
 • 14. Marts 1921
 • Skjold Sogn
 • Syerske
 • Frederiksgade 5, Horsens
 • Ugift
Navn, stilling og bopæl for de ved vielsen fungerende vidner
Byraadssekretær J. P. Langdal, Horsens. Kontorassistent Gurli Sc
Den myndighed, der har udstedt attest om , at bevislighederne er i orden, samt attestens udstedelsesdato
Borgmesteren i Horsens
Vielsen er foretaget af ? den ?
Borgmesteren i Horsens den 30. Maj 1944.
10/11 1945: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:168
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1944-1946 Fødte, Fødte Mandkøn Fol. 109 (Online side: 116 ) Nr. 254
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1944 - 254
Fødselsaar og -dag
1945 10. November
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Horsens Klostersogn, Stjernholmsgade 12
Barnets fulde Navn.
Hans Routhaues Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Handelsmand Hans Kristian Pedersen f. 1. April 1918 og Hustru Karen Johanne Petersen f. 14. Marts 1921. Borg. Æ. 30. Maj 1944
Daabsaar og -Dag
1945 10. November
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Hjemmedøbt af Pastor Krohn. Fremstillet i Klosterkirken 9. Juni 1946
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Arbejdsmand Frank Hansen og Hustru Bygholm Mølle Arbejdsmand Therkel Petersen og Hustru, Raadmandsvej 19, Horsens
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Tilmeldt Folker. 12-11-1945
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g Karen Johanne Pedersen. Marie Edith Hansen f. Marie Edith Pedersen.
19/10 1950: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:170
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1949-1952 Fødte, Fødte Mandkøn Fol. 55  (Online side: 62 )
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 18/10 Fol. 59a _ 18/10 Fol. 59b _ 1950 - 178
Fødselsaar og -dag
1950 19. Oktober
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Horsens Klostersogn Elmevej 10
Barnets fulde Navn.
Karsten Lindy Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Handelsmand Hans Kristian Pedersen 1. April 1918 og Hustru Karen Johanne Petersen 14. Marts 1921. Bor. gift i Horsens 30. Maj 1944
Daabsaar og -Dag
1951 29. April
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Seedorf Klosterkirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Fru Edith Hansen Búlowsgade 10; Fru Anna Kathrine Petersen Raadmandsvej 19; Frk. Karoline Andersen Skjold; Medhjælper Bent Pedersen Parallelvej 47
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Meddelt Folker. 30/4 51
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Karen Johanne Pedersen. Marie Edith Hansen f. Marie Edith Pedersen
29/01 1952: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:171
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1949-1952 Fødte, Fødte Kvindekøn Fol. 275 (Online side: 283 ) Nr. 14
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 1952 - 14
Fødselsaar og -dag
1952 29. Januar
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Horsens Klostersogn Elmevej 10
Barnets fulde Navn.
Dorthe Lilan Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Handelsmand Hans Kristian Pedersen 1. April 1918 og Hustru Karen Johanne Petersen f. 14. Marts 1921. Borg. gift i Horsens 30. Maj 1944
Daabsaar og -Dag
1952 2. Juni
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Krohn Klosterkirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Moderen; Arbejdsmand Frederik Petersen og Hustru Egevej 10; Frk. Caroline Andersen Skjold Vestermark
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Folke. 2/6 52.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Dorthe Lilan Sørensen. g. Karen Johanne Pedersen.
Hans Edelbert Pedersen (1885-1953)
01/07 1953: Død i Slagballe, Grædstrup Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt

Reg.Id.:482
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Nr.: 4
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

1953 1. juli Hvilehjemmet Slagballe, Grædstrup Sogn, Thyrsting H
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

1953, 4 juli Øster Kirkegård Horsens
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Hans Edelbert Pedersen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Fhv. arbejdsmand, Alderdomsrentenyder på Slagballe hvilehjem. Født i Nebel Sogn, Vejle Amt 19 februar 1885, søn af husmand Hans Pedersen og hustru Else Thomsen, fraskilt fra Amalie Kathrine Jensen, Parallelvej 47, Horsens
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
68 år
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
Sognepræst Dahl Horsens
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

Skifteretsatteat fra Brædstrup af 2 juli 1953 Begravelsen meddelt fra Klosterkirkens Kordegnekontor 7. juli 1953
Hans Edelbert Pedersen (1885 - 1953)
04/07 1953: Begravet i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:130
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1951 - 1954 D, Døde Mandkøn (Online side: 107)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

1953 - 1. Juli Slagballe Hvilekjem, Grædstrup Sogn, Skanderborg Amt
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

1953 - 4. Juli Horsens Østre Kirkegård
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Hans Edelbert Pedersen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

fhv. arbejdsmand, Slagballe Hvilehjem, Græstrup Sogn,_ 19. februar 1885 i Nebel Sogn, Vejle Amt. skilt fra Amalie Katrine Jensen Parallelvej 47. søn af husmand Hans Pedersen og hustru Else Thomsen
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
67
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
pastor Dahl
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

Tyrsting, Vrads 2/7-53
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
Stedfar til Hans Kristian Pedersen f. Hans Kristian Jensen 1918. Far til Marie Edith Pedersen f. 1920 g. Marie Edith Hansen, Ivan Pedersen f. 1929 og Bent Pedersen f. 1933
20/04 1958: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:172
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1956-1960 Fødte, Fødte Kvindekøn Fol. 232 (Online side: 238 ) Nr. 53
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
Fødselsår og -dag
1958 20. April
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Horsens Klostersogn Elmevej 10
Barnets fulde navn.
Eva Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

Handelsmand Hans Kristian Pedersen 1. April 1918 og Hustru Karen Johanne Petersen 14. Marts 1921. Bor. gift i Horsens 30. Maj 1944
Dåbsår og -Dag
20, April 1958.
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
Hjemmedøbt af pastor Wind i Horsens Klostersogn
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
(Ingen reg. faddere)
Anmærkninger

Her anføres bl.a. barnets opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer bestemmelsen af barnets fødehjemstedsret, dato for tilmelding til folkeregistret og for eventuels tilmelding af dåben (navngivelsen) til fødestedets kirkebog samt bemærkning om eventuel udtræden af eller indtræden i folkekirken.

Folkereg. 28/4 58.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
f. Hans Kristian Jensen. f. Karen Johanne Pedersen. g. Eva Sørensen.
Amalie Katrine Pedersen (f. Jensen 1893 - 1959)
13/10 1959: Død i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:131
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1959 - 1962 D,(Online side: 198)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Kvindekøn
Nr.: 1959 - 138
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

1959 - 13. oktober Horsens Klostersogn Parallelvej 47
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

1959 - 17. oktober Horsens Østerkirkegård
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Amalie Katrine Pedersen f. Jensen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

enke efter arbejdsmand Hans Edelbert Pedersen; datter af væver Hans Madsen Jensen og hustru Birthe Marie Kristensen
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
67
Af hvilken Præst Begravelsen (Jordpaakastelsen) er foretaget.
pastor Dahl
Anmærkninger

Her anføres bl.a. for hvilken Skifteret Dødsfaldet er anmeldt sam Dato for Skifterettens Attest om Anmeldelsen, Dato for eventuel Tilmelding af Begravelsen til Dødsstedets Kirkebog og Dato for eventuel Meddelse om Begravelsen fra Begravelsesstedet.

Horsens 14/10-59
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
Amalie Katrine Jensen. Mor til Hans Krisian Pedersen f. Hans Kristian Jensen 1918, Marie Edith Pedersen f. 1920 g. Marie Edith Hansen, Ivan Pedersen f. 1929 og Bent Pedersen f. 1933
Gerth Pedersen f. 1963, Hans Kristian Pedersen f. Hans Kristian Jensen 1918 og Karen Johanne Pedersen f. Karen Johanne Petersen
05/10 1963: Noteblok i Horsens, Vejle Amt

Reg.Id.:173
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:Udskrift fra Kaj Olander Pedersens (f.1961) slægtsprogram BK5 #145. Om forældrene er fra tidl. fødte børn i familien.)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Reg. Slægts Navne
Fødsels reg. når data haves.
Hans Kristian Pedersen (f. Jensen 1918 - 1974 ) - Begravelse
19/07 1974: Død i Smedestræde 2, Roskilde

Reg.Id.:556
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Personen fulde navn ved dødsfaldet:
Hans Kristian Pedersen f. Jensen
Født år, dato og sted samt "fødselsnavnet", hvis det er ændret:
1/4 1918
Forældres fulde navn og fødsels år og dato og/eller ægteskabelige status:
Ugift Amalie Katrine Pedersen (f. Jensen 1893 - 1959) g. 25/09 1920 i Ølsted Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt med Hans Edelbert Pedersen (1885 - 1953) Født: 19/02 1885 i Vester Nebel Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt.
Afdødes ægteskabelige status og såvidt det vides anføres børn i forholdet:
Borg. viet 30/05 1944 i Horsens Kommune, Skanderborg Amt med Karen Johanne Petersen f 14. Marts 1921 i Skjold Sogn med hvem han har 7 børn f. i perioden 1941-63.
Død: År, dato og sted:
19/7 1974
Registrantens navn og relation til afdøde:
Farbror til registranten Steen
Steen Olander, Horsens, Dk.