Karen Johanne Pedersen (f. Petersen 1921) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Karen Johanne Pedersen (f. Petersen 1921)

Skriv og vælg

Der blev fundet 9 registrering(er) vedr. Karen Johanne Pedersen (f. Petersen 1921).

14/03 1921: Fødsel i Skjold Sogn 1910-1939 FKVD, Bjerre Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:163
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:Fødte Kvindekøn  (Online side: 84 )
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 1921 - 6
Fødselsaar og Datum
1921 14.de Marts
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Skjold Vestermark
Barnets fulde Navn.
Karen Johanne Petersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Ane Kathrine Andersen Ugift 24 Aar Skjold Vestermark og udlagt Barnefader Frederik Petersen, Barber, Stakrage, S. Omme Sogn
Daabsdagen
10.de April 1921
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Sognepræst Poul Sørensen i Hjemmet. Fremst. i Skjold Kirke 29.de Maj 1921
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Karoline Amalie Andersen/Andreasen, Pige, Horsens. 2. Anna Sørensen, Pige, Hylke. 3. Karl Evald Andersen, Tjenestekarl, Baastrup, Hylke. 4. Rasmus Kristian Andersen, Skovarbejder, Skjold Vestermark
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

...?... dagen før Fødselen opholdt Moderens sig hos Peter Holmgaard ...?...mand=...?... Stakrage ...?... S. Feldring Kom; noteret i ...?... Kirkebog.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Karen Johanne Pedersen
23/01 1941: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:166
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1940-1944 Fødte, Fødte Mandkøn (Online side: 13) Nr. 17
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1941 - 17
Fødselsaar og -dag
1941 23. Januar
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Horsens Klostersogn, Frederiksgade 5
Barnets fulde Navn.
Jørgen Frederik (Overstreget: Petersen) Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Ugift Syerske Karen Johanne Petersen f. 14. Marts 1921 og Handelsmand Hans Krisian Pedersen f. 1. April 1918. Borg. gift i Horsens 30. maj 1944. pt. Satsfængslet i Nyborg
Daabsaar og -Dag
1941 23. Marts
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Krohn Klosterkirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Frk. Caroline Andersen Skjold, fhv. Arbejdsmand Frederik Pedersen & Hustru Frederiksgade 6, Horsens Statshusmand Rasmus Andersen Boller
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

I H.t. Lov No. 131 af 7. Maj 1937 og Skr. fra Politimesteren i Nyborg af 18-2-1941. _ Tilmeldt Folkeregistret 7-4-1941
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Karen Johanne Pedersen. Jørgen Frederik (Pedersen f. Jørgen Frederik Petersen.
08/04 1943: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:167
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1940-1944, Fødte Mandkøn (Online side: 110 ) Nr. 57
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1943 - 17
Fødselsaar og -dag
1943 8. April
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Frederiksgade 5
Barnets fulde Navn.
Poul Erik (Overstreget: Petersen) Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Ugift Syerske Karen Johanne Petersen f. 14. Marts 1921 og Handelsmand Hans Kristian Pedersen f. 1. April 1918 P...?..svej, Nyborg Bag.?. i Horsens 30/3 44
Daabsaar og -Dag
1943 11. Juli
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Ivertsen Klosterkirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Husmand Rasmus Andersen og Hustru Boller Arbejdsmand Frederik Petersen og Hustru Frederiksgade 4, Horsens
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

I H.t. Lov No. 131 af 7. Maj 1937 og Skr. fra Politimesteren i Nyborg af 20-5-1943. Tilmeldt Folkereg. 5-8-43.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Karen Johanne Pedersen. Poul Erik Pedersen f. Poul Erik Petersen
Hans Kristian Pedersen og Karen Johanne Petersen g. Pedersen
16/05 1944: Vielse Lysning i Horsens Kommune

Reg.Id.:423
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:Horsens Kommune, Giftefoged Ægteskabsjournal 1943-46
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Side
35 = AO-billed 35
Nr.: 1944 - 112
Brudgommen
Hans Kristian Pedersen, Handelsmand, Parallelvej 47, Horsens. F. 1/4 1918 i Østed Sogn
Bruden
Karen Johanne Petersen, Syerske, Frederiksgade 5, Horsens. F. 14/3 1921 i Skjold Sogn
Oplysning om, hvorvidt der for nogen af Brudefolkene har været udfærdiget nogen Kgl. Bevilling eller anden tilladelse til indgaaelse af de paagældende Ægteskab
Ingen
Den myndighed brudefolkene har begæret lysning hos
Borgmesteren i Horsens
Den myndighed brudefolkene har ønsket at blive viet af
[Samme]
Attestens udstedelsesdato
Tinglyst 16/5 - 1944
10/11 1945: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:168
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1944-1946 Fødte, Fødte Mandkøn Fol. 109 (Online side: 116 ) Nr. 254
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1944 - 254
Fødselsaar og -dag
1945 10. November
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Horsens Klostersogn, Stjernholmsgade 12
Barnets fulde Navn.
Hans Routhaues Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Handelsmand Hans Kristian Pedersen f. 1. April 1918 og Hustru Karen Johanne Petersen f. 14. Marts 1921. Borg. Æ. 30. Maj 1944
Daabsaar og -Dag
1945 10. November
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Hjemmedøbt af Pastor Krohn. Fremstillet i Klosterkirken 9. Juni 1946
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Arbejdsmand Frank Hansen og Hustru Bygholm Mølle Arbejdsmand Therkel Petersen og Hustru, Raadmandsvej 19, Horsens
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Tilmeldt Folker. 12-11-1945
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g Karen Johanne Pedersen. Marie Edith Hansen f. Marie Edith Pedersen.
19/10 1950: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:170
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1949-1952 Fødte, Fødte Mandkøn Fol. 55  (Online side: 62 )
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 18/10 Fol. 59a _ 18/10 Fol. 59b _ 1950 - 178
Fødselsaar og -dag
1950 19. Oktober
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Horsens Klostersogn Elmevej 10
Barnets fulde Navn.
Karsten Lindy Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Handelsmand Hans Kristian Pedersen 1. April 1918 og Hustru Karen Johanne Petersen 14. Marts 1921. Bor. gift i Horsens 30. Maj 1944
Daabsaar og -Dag
1951 29. April
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Seedorf Klosterkirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Fru Edith Hansen Búlowsgade 10; Fru Anna Kathrine Petersen Raadmandsvej 19; Frk. Karoline Andersen Skjold; Medhjælper Bent Pedersen Parallelvej 47
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Meddelt Folker. 30/4 51
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Karen Johanne Pedersen. Marie Edith Hansen f. Marie Edith Pedersen
29/01 1952: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:171
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1949-1952 Fødte, Fødte Kvindekøn Fol. 275 (Online side: 283 ) Nr. 14
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 1952 - 14
Fødselsaar og -dag
1952 29. Januar
Fødested

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, maa det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmer.)

Horsens Klostersogn Elmevej 10
Barnets fulde Navn.
Dorthe Lilan Pedersen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Daabs- og Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling, Bopæl, Fødselsaar og -dag samt Sted og Dato for deres vielse.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen)

Handelsmand Hans Kristian Pedersen 1. April 1918 og Hustru Karen Johanne Petersen f. 14. Marts 1921. Borg. gift i Horsens 30. Maj 1944
Daabsaar og -Dag
1952 2. Juni
Af hvem Daabshandlingen er foretaget. Er den foretaget i Kirken anføres Kirkens Navn, ved Hjemmedaab anføres tillige Aar og Dag for Fremstilling i Kirken samt dennes Navn.
Pastor Krohn Klosterkirken
Faddernes (ved Daab af voksne Daabsvidnernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Moderen; Arbejdsmand Frederik Petersen og Hustru Egevej 10; Frk. Caroline Andersen Skjold Vestermark
Anmærkninger

Her anføres bl.a. Barnets Opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret, Dato for tilmelding til Folkeregistret og for eventuels tilmelding af Daaben (Navngivelsen) til Fødestedets Kirkebog samt Bemærkning om eventuel Udtræden af eller Indtræden i Folkekirken.

Folke. 2/6 52.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
g. Dorthe Lilan Sørensen. g. Karen Johanne Pedersen.
20/04 1958: Fødsel i Horsens Klostersogn, Vejle Amt

Reg.Id.:172
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:KB: 1956-1960 Fødte, Fødte Kvindekøn Fol. 232 (Online side: 238 ) Nr. 53
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
Fødselsår og -dag
1958 20. April
Fødested

(På landet: By, sogn, herred og amt. Har gården eller huset særeget Navn, må det anføres. I Købstad: Købstanden og tillige sognet, hvis der i byen er mere end et sogn, samt derhos altid gade og husnmmer.)

Horsens Klostersogn Elmevej 10
Barnets fulde navn.
Eva Pedersen
Forældrenes fulde navn efter forevisning af dåbs- og vielsesattest eller i alt fald vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen; deres stilling, bopæl, fødselsår og -dag samt sted og dato for deres vielse.

(Barnets ægte fødsel maa altid dokumenteres ved vielsesattest eller ved eftersyn i kirkebogen)

Handelsmand Hans Kristian Pedersen 1. April 1918 og Hustru Karen Johanne Petersen 14. Marts 1921. Bor. gift i Horsens 30. Maj 1944
Dåbsår og -Dag
20, April 1958.
Af hvem og hvor dåsbshandlingen er foretaget. Er den foretaget i kirken anføres kirkens navn, ved hjemmedåb anføres tillige år og dag for fremstilling i kirken samt dennes navn.
Hjemmedøbt af pastor Wind i Horsens Klostersogn
Faddernes (ved dåbb af voksne dåbsvidnernes) fulde navn, stilling og bopæl.
(Ingen reg. faddere)
Anmærkninger

Her anføres bl.a. barnets opholdssted, endvidere, hvad der vedkommer bestemmelsen af barnets fødehjemstedsret, dato for tilmelding til folkeregistret og for eventuels tilmelding af dåben (navngivelsen) til fødestedets kirkebog samt bemærkning om eventuel udtræden af eller indtræden i folkekirken.

Folkereg. 28/4 58.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
f. Hans Kristian Jensen. f. Karen Johanne Pedersen. g. Eva Sørensen.
Gerth Pedersen f. 1963, Hans Kristian Pedersen f. Hans Kristian Jensen 1918 og Karen Johanne Pedersen f. Karen Johanne Petersen
05/10 1963: Noteblok i Horsens, Vejle Amt

Reg.Id.:173
KILDE-MATERIALE:
  • Arkivalie:Udskrift fra Kaj Olander Pedersens (f.1961) slægtsprogram BK5 #145. Om forældrene er fra tidl. fødte børn i familien.)
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Reg. Slægts Navne
Fødsels reg. når data haves.
Steen Olander, Horsens, Dk.