Andrea Mathilde Knudsen (f. 1867) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Andrea Mathilde Knudsen (f. 1867)


Der blev fundet 14 registrering(er) vedr. Andrea Mathilde Knudsen (f. 1867).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Andrea Mathilde Knudsen (f. 1867) blev født 19/01 1867. De er alle fra barndoms-familien.

Fam. Thue Pedersen og Mette Jensen med Knud Thuesen
01/02 1845: Folketælling i En gaard, Vester Nebel Sogn og By, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:600
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Samtlige personer i husstanden
Kolonner: Navn; Alder; Ægteskabelig status; Stilling i familien; Erhverv; Fødested.
Vejle, Brusk, Vester Nebel, Nebel by, En gaard, 67, FT-1845, C1939
 • Navn:, Alder:, Status:, Stilling i familien:, Erhverv:, Fødested:
 • Thue Pedersen, 56, Gift, , Gaardmand , Brandrup Weile amt
 • Mette Jensen, 57, Gift, , Hans kone , Wiuf Weile amt
 • Knud Thuesen, 24, Ugift, , Deres barn , Heri byen
 • Kirsten Thuesen, 23, Ugift, , Deres barn , Heri byen
 • Anne Thuesen, 21, Ugift, , Deres barn , Heri byen
 • Friderikke Thuesdatter, 19, Ugift , , Deres barn , Heri byen
 • Hans Pedersen, 24, Ugift, , Tjenestekarl , Egtved
Fam. Knud Thuesen med Thue Pedersen og to døtre
01/02 1850: Folketælling i Brusk H. Vester Nebel Sogn, Vejle A.

Reg.Id.:419
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Vejle, Brusk, Vester Nebel, Vester Nebel V. Mk, en Gaard, 43, FT-1850, C5238
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Navn:; Alder:; Status:; Stilling i familien:; Erhverv:; Fødested
Knud Thuesen; 29; Ugift; ; Gaardm[an]d; Heri Sognet [Vester Nebel]
Thue Pedersen; 62; Enkemand; ; Eierens Fader, forsørges paa Gaard[en]; Bramdrup, Veile Amt
Ane Thuesen !!; 27; Ugift; ; Eierens Søstre; Heri Sognet [Vester Nebel]
Ane Kirstine Thuesen !!; 24; Ugift; ; Eierens Søstre; Do [heri Sognet [Vester Nebel]]
Knud Nissen Brodersen; 20; Ugift; ; ; Do [heri Sognet [Vester Nebel]]
17/06 1856: Fødsel i Vester Nebel sogn og Mark, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:387
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1856 - 10
Aar og Datum
17. Juni
Barnets fulde Navn
Thue Knudsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
24. August i Kirken
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl,
Gaardmand Knud Thuesen og Hustru (Maren el. Karen) Pedersd. paa Nebel Mark
Fadderne
Pigen Ane Dorthea Jensen fra Winding. Ane Thues Datter, Gaardmand Peder H. Johansen; Frands Hansn og Aftægtsmand Morten Kacar..sen alle af Nebel
Thue Knudsen (Juni - Nov. 1856)
12/11 1856: Død i Vester Nebel Sogn og Mark, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:388
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn?
Mandkøn
Nr.: 1856 - 6
Dødsdagen (Aar og Dato) og

Paa Landet: By, Sogn, Herred og Amt. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Købstaden er mere end et Sogn.)

12 Novbr.
Begravelsesdagen (Aar og Dato).

og Begravelsesstedet

Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn)

18 Novbr.
Den afdødes fulde Navn

(saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen).

Thue Knudsen
Den Dødes Stilling (Erhverv) og Bopæl (o sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved By, Sogn, Herred og Amt, i Købstad ved Købstaden, Gaden og Husnummeret), Fødested (Sogn eller Købstad), Fødselsaar og -dag samt ægteskabelig Stilling (ugift, gift, Enke(mand), fraskilt).

Har eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og Stilling og deres sidste fælles Bopæl

For saa vidt Oplysning herom kan erholdes anføres afdødes Forældrenes (ved Barn født udenfor Ægteskab, Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl.

Hvis den afdøde var eller vides at have været gift, anføres

Gaardmnd Knud Thuesens barn .... Nebel M//
Den afdødes Alder (Fødselsaar og -dag)
1/4 Aar
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne ovenfor og efterladte
Moderen: Karen Pedersdatter f. 19/04 1829: i Haastrup, Smidstrup S., Vejle A.
11/04 1859: Fødsel i Vester Nebel Sogn og Mark, Brusk Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:434
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1859-8
Aar og Datum
11. April
Barnets fulde Navn
Frederik Christian Knudsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Hjemmedøbt d 23 April formodent. Sygdom i Kirken d 9 Juni
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl,
Gaardmnd Knud Thuesen og Hustru Karen Pedersdatter paa Nebel Mark
Fadderne
Landmand Søren Thomsens Hustru, Huusmnd Niels Olesens Hustru, Gaardmnd Frands Hansen, Ungk Christen Pedersen, Huusmmnd Jørgen Hansen alle af Nebel
Fam. Karen Pedersdatter og Knud Thuesen
01/02 1860: Folketælling i og by, Vester Nebel S., Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:385
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD (Dansk Demografisk Database) - Folketællinger
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Karen Pedersen, Sandstrup: Karen Pedersdatter f. 19/04 1829 i Haastrup, Smidstrup S., Vejle A. (Sandstrup: En læsefejl) Niels Udesen Pedersen: Hendes bror f. 29/04 1837.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Vejle, Brusk, Vester Nebel, Vester Nebel Skoledistrikt, Vester Nebel By, En Gaard, 86, FT-1860, C2739
Knud Thuesen; 39; Gift ; Gaardmand ; ; Nebel Sogn, Ribe Amt
Karen Pedersen; 30; Gift ; Hans Kone ; ; Sandstrup Sogn, Vejle Amt
Jens Peder Knudsen; 7; Ugift ; Deres Barn ; ; Nebel Sogn, Ribe Amt
Mette Thuemine Knudsen; 3; Ugift ; Deres Barn ; ; Nebel Sogn, Ribe Amt
Frederik Chr. Knudsen; 1; Ugift; Deres Barn; Nebel Sogn, Ribe Amt
Thue Pedersen; 72; Enkemand ; Mandens Fader. forsørges paa Gaarden ; ; Bramdrup, Eltang Sogn, Vejle Amt
Niels Ude Pedersen !!; 23; Ugift ; Tjenestekarl ; ; Smidstrup Sogn, Vejle Amt
Bodil Marie Hansdatter; 21; Ugift ; Tjenestepige ; ; Ødsted Sogn, Vejle Amt
19/01 1867: Fødsel i Vester Nebel Sogn, Vejle Amt

Reg.Id.:147
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:KB: 1855 - 1872 FKVD, (Online side: 49 )
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 1867 - 1
Aar og Datum
1867 Født 19.de Januar
Barnets fulde Navn
Andrea Mathilde Knudsen
Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme
Hjemmedøbt for: medfødt Sygdom d. 27.de Januar af ...?... I Kirken d. 30.de Mai
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl.
Gaardmand Knud Thomsen og Hustru Karen Pedersen 36 Aar gammel paa Nebel Mark
Fadderne
Gaardmand Anders Christensens Enke .. _ Thomas _ Gaardmand Poul Terkelsens Hustru _ K...`Hansen _ Ungkarl Jørgen Peter Jørgensen _ "(Ungkarl) E.?. Thomsen alle af Nebel
Jens Peter Knudsen (f. 1854, V. Nebel)
19/03 1868: Konfirmation i Vester Nebel Sogn og Mark, Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:415
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
(Hvornår og hvor?)
Confirmander i Staarup Kirke 19de Marts 1868
Confirmerede Drenge / Piger
Drenge
No.: 2
Confirmandens Navn og Opholdssted
Jens Peter Knudsen
Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl
Gaardmand Knud Thuesen og Hustru Karen Pedersen paa Nebel Mark
Confirmandens Alder efter Dag og Datum udviist ved Døbeattest / Døbe:Attest
6te Januar 1854
Dom angaaende Kundskab og Opførsel
mg - mg
Når og af hvem vacineret
D. 30te Juni 1857 af do [Black?]
Tilføjelse: Andre navne på personer ovenfor
Karen Pedersen: Karen Pedersdatter f. 19/4 1829-04 i Haastrup, Smidstrup Sogn og datter af Peder Hansen og Kirstine Udesdatter.
Knud Thuesen (1821 - 73)
04/09 1873: Død i Vester Nebel Sogn, Brusk Herred, Vejle A.

Reg.Id.:389
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Mandkjøn
No.: 1873 - 6
Dødsdagen
4 September
Begravelsesdagen
10 September
Den Dødes For= og Tilnavn
Knud Thuesen
Den Dødes Stand, Haandtering og Opholdssted, samt Fødested, og Faderens eller, hvis (han/hun) er uægte født, Moderens Navn, forsaavidt disse sidste Oplysninger kunne erhverves.
Gift Gaardmand paa Nebel Mark, født sammesteds d: 14 Marts 1821.
Alder
52 Aar
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Gift med Karen Pedersdatter f. 19/04 1829 i Haastrup, Smidstrup S., Vejle A og datter af Peder Hansen og Kirstine Udesdatter.
Karen Pedersdatter (1829 - 79)
05/05 1879: Død i Vester Nebel Sogn og Mark, Brust Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:391
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkjøn, Qvindekjøn eller Kvindekjøn?
Qvindekjøn
No.: 1879 - 5
Dødsdagen
5te Maj
Begravelsesdagen
12te Maj
Den Dødes For= og Tilnavn
Karen Pedersen
Den Dødes Stand, Haandtering og Opholdssted, samt Fødested, og Faderens eller, hvis (han/hun) er uægte født, Moderens Navn, forsaavidt disse sidste Oplysninger kunne erhverves.
Gmd. Knud Thuesens Enke paa Nebel Mark født i Haastrup 19/4 29
Alder
50 Aar
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
Karen Pedersdatter, datter af Peder Hansen (som døde hos hende 1875) og Kirstine Udesdatter
Efterkommere på Karen Pedersdatter og Knud Thuesens gård 1880
01/02 1880: Folketælling i en Gaard, Vester Nebel By og Sogn, , Brusk H., Vejle A.

Reg.Id.:393
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Efterkommer efter Karen Pedersdatter (datter af Peder Hansen og Kirstine Udesdatter)og Knud Thuesen.
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Vejle, Brusk, Vester Nebel, Vester Nebel By og Sogn, en Gaard, 29, FT-1880, C5248;;;;;
Navn: ;Alder: ;Status: ;Stilling i familien: ;Erhverv: ;Fødested
Jens Peter Knudsen; 26; Ugift; disse 4re Sødskende have efter deres Forældres Død overtaget Gaarden i Fælledsskab;  ;Vester Nebe
Thuemine Knudsen; 21; Ugift; disse 4re Sødskende have efter deres Forældres Død overtaget Gaarden i Fælledsskab; ; Vester Nebel
Frederik Kristian Knudsen; 19; Ugift; disse 4re Sødskende have efter deres Forældres Død overtaget Gaarden i Fælledsskab; ; Vest
Kirstine Knudsen; 18; Ugift; disse 4re Sødskende have efter deres Forældres Død overtaget Gaarden i Fælledsskab; ; Vester Nebel
Andrea Mathilde Knudsen; 11; Ugift; Sødskende til foranstaaende; ; Vester Nebel
Hans Bundgaard Knudsen; 15; Ugift; Sødskende til foranstaaende; ; Vester Nebel
Mathilde Smidt; 14; Ugift; Tjenestepige; ; Vester Nebel
Hans Bundgaard Knudsen (f. 1864) - Værnepligt
31/03 1885: Værnepligt i Lægd 232 (V. Nebel sogn i Brusk Herred), 3. Udskrivningskreds

Reg.Id.:605
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Udskrivningskreds - Lægdets Nr.
3 - 232
Bogstav Nr.
F 9
Den Værnepligtiges fulde Navn
Hans Bundgaard Knudsen
Fadderens eller Moderens Navn og Stilling
Knud Thuesen
Fødested - Fødselsaar og Fødselsdag
V, Nebel - 1864 7/8
Afdeling
16 B
Mødt d. - Hjemsendt d.
31/3 85 - 3/10 85
Vedtegninger
 • 1885 [f/ ?] 5,H-481
 • 234 N 19
Tilføjelser - Anvendte forkortelser jf. Rigsarkivets hjælpemidler \"Lægdsrullenøgle 1870\" med udskrivningskredse og lægd-nr., \"Bogstav for indskrivningsår\" og \"Almindelige forkortelser i lægdsruller\"
 • 3. Udskrivningskreds Lægd 232: Vester Nebel Sogn
 • 3. Udskrivningskreds Lægd 234: Egtved sogn med mere [Han flyttede til Egtved og videreføres i Lægdet der.]
 • B: Batalion
Registrantens tilføjelser
Hans fætter Thomas Peter Pedersen (f. 1864) er også værnepligtig (nr 3), men er "i Amerika".
19/01 1899: Fødsel i Oustrup, Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle A.

Reg.Id.:395
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Mandkøn
No.: 1899 - 1
Fødselsaar og Datum
19 Januar
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Oustrup, Egtved Sogn, Jerlev Herred
Barnets fulde Navn.
Edelbert Kristian Bundgaard
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Gaardejer Hans Bundgaard Knudsen og Hustru Kirstine Marie Jensen, 36 Aar gl. Oustrup
Daabsdagen
25 Maj 1899
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
Do [Sognepræsten i Kirken]
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Gaardejer Hans Petersen af Amitsbøl Do. [Gaardejer] Peter Hansen af Vork. Moderen bar Barnet.
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Ammitsbøl (bebyggelse, ejerlav) i Ødsted Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt.
Vork: (bebyggelse, ejerlav)i Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt.
Fam. Hans Bundgaard Knudsen
01/02 1901: Folketælling i Oustrup, Egtved Sogn, Jerlev H., Vejle A.

Reg.Id.:394
KILDE-MATERIALE:
 • Arkivalie:DDD (Dansk Demografisk Database) - Hans Bundgaard Knudsen
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne i listen.
Vejle, Jerlev, Egtved, Oustrup, 3a, 333, FT-1901, D9894
Kolonner: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested

Medlemmer:

Hans Bundgaard Knudsen søn af Karen Pedersdatter og Knud Thuesen
Navn:; Alder:; Status:; Stilling i familien:; Erhverv:; Fødested
Hans Bundgaard Knudsen; 18640807; G; Husfader; Gaardejer; Vester
Kirstine Marie Jensen; 18620614; G; Husmoder; ; Egtved. Vejle Amt
Knud Peter Bundgaard; 18900919; U; Barn; ; Egtved. Vejle Amt
Sofie Elsemine Bundgaard; 18920118; U; Barn; ; Egtved. Vejle Amt
Kamelo Adolf Bundgaard; 18941028; U; Barn; ; Egtved. Vejle Amt
Eline Susanne Kjær; 18840914; U; Tjeneste.; ; Egtved. Vejle A. + Kristian Jensen; 18810302; U; Tjeneste.; ; Randbøl. Vejle Amt
Thue Liemand Bundgaard; 18970321; U; Barn; ; Egtved. Vejle Amt
Edelbert Kristian Bundgaard; 18990119; U; Barn; ; Egtved. Vejle Amt
Louise Amalie Bundgaard; 19000310; U; Barn; ; Egtved. Vejle Amt
Marie Kirstine Pedersen; 18790417; U; Barn; ; Egtved. Vejle Amt
Eline Susanne Kjær; 18840914; U; Tjeneste.; ; Egtved. Vejle A. + Kristian Jensen; 18810302; U; Tjeneste.; ; Randbøl. Vejle Amt
Steen Olander, Horsens, Dk.