Anders Munch (ca. 1600 - ca. 1680 i Andkiær) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Anders Munch (ca. 1600 - ca. 1680 i Andkiær)


Der blev fundet 1 registrering(er) vedr. Anders Munch (ca. 1600 - ca. 1680 i Andkiær).

Listen begynder sikkert med registreringer fra før Anders Munch (ca. 1600 - ca. 1680 i Andkiær) blev født 01/01 1600. De er alle fra barndoms-familien.

Anders Munch (ca. 1600 - ca. 1680 i Andkiær)
01/01 1600: Pers.reg. i Andkiær, Gauerslund Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt

Reg.Id.:484
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller kvindekøn?
Mandkøn
Beregnet fødsels-dato:
Ca. 1600
Fødsels-sted (Så vidt muligt indeholdende sognet, som personen er født i.)
Gauerslund Sogn, Andkiær, Skovgården
Information til denne person-registrering findes i. (Reg.id, registreringens overskrift og andet information om personen.):
Som kilde til denne reg. sættes kilden til en af de nævnte reg. så vidt muligt med link til et arkiv eller et dokument.
I ”Gauerslund bd. II – Spredte træk af sognets historie” side 547-48 fortæller forfatteren Preben Mikkelsen om ”Gård nr. 12”, gården fra før 1651 var fæstet af Anders Munch og at den sidst i 1660-erne delt i to ”halvgårde”, hvoraf den ene blev fæstet af Niels Andersen (vist nok søn af Anders Munch).
Den anden del var fæstet af Anders Munchs 20-30 år yngre anden ægtefælle Karen Nielsdatter, født i 1630-erne. Hun giftede sig i begyndelsen af 1680-erne med den jævnaldrende Jens Rasmussen. De havde fæstet indtil hans død i 1701.
Anders Munchs datter Leene, som var født i 1674, giftede sig i 1701 med Niels Sørensen og de overtog fæstet. Men allerede i 1707 døde han, hvorefter hun giftede sig med Hans Bennedsen, født 1679 (vist nok i Vejlby Sogn), der således blev fæster indtil hans død i 1749. Leene døde i marts 1756. Ved deres børns dåb og deres død kaldes han Hans Bendichtsøn.
Derudover er hendes døds registrering fundet i kirkebogen 1743-1790 og reg. her i Slægts Historie med id: 483, hvori det er anført at hun ved sin død er 82 år og Hans Bendictssøns Enke.
Steen Olander, Horsens, Dk.