Dansk _ Samfund i netstol_dk
Samfund

Dansk

Her er en samling link til netSider med værktøj til os ordblinde og andre som ønsker at blive bedre til at forstå og bruge det danske sprog.

Der kan vælges og/eller sorteres ved at bruge menuen.

Andre emner - Artikel

Gyldendals studiebog - Uddrag

2008-00-00 00:00:00. Af Steen Beck, Hanne Richardt Beck og Gyldendalske Boghandel.

Gyldendals studiebog

1. udgave, 4. oplag 2008

© 2005 Steen Beck, Hanne Richardt Beck og Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København

Skannet til privatbrug:

Del 1/3: FAGLIGE KOMPETENCER

Kap 1-3/5:

1 Erkendelse 12

2 Begreber, modeller, notatteknik 21

3 Arbejdsformer 33

Reg:2019-06-18 11:06:34. Opdateret: 2019-06-18 11:56:31
Billed fra netStedet.Emner kombineret - Artikel, Opgaver og svar

opgaveskyen.dk

2018-05-04 07:14:00. Af Opgaveskyen.dk.

Her på siden kan du finde forskellige opgaver til folkeskolens indskoling og mellemtrin.

Opgaverne ligger i PDF-filer og kan bruges som supplement til timerne, til vikarbrug eller som ekstra træning o.l..

Der er opgaver i forskellige emner inden for fagene dansk, historie og natur og teknik. I dansk er der opgaver inden for grammatik, skriveopgaver, generelle Øvelser osv og under natur og teknik finder du bl.a. længere tekster med tilhØrende opgaver.

Reg:2018-05-04 07:28:11. Opdateret: 2019-05-04 15:02:13
Billed fra netStedet.Ord-klasser, - Opgaver og svar, Opgaver og svar

Øvelser om Ordklasser

2019-04-04 15:47:32. Af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselkab.
Reg:2019-04-04 15:54:40. Opdateret: 2019-05-04 15:01:58
Billed fra netStedet.Stavning & Udtale, - Artikel, Opgaver og svar

Udtale (Video) @ sproget.dk

2019-04-07 02:21:38. Af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselkab.

I den sjette og sidste video skal Thomas høre mere om ordenes udtale.

Reg:2019-04-07 02:27:29. Opdateret: 2019-05-04 15:01:07
Billed fra netStedet.Ord-klasser, - Artikel, Opgaver og svar

Ordklasser (Video) @ sproget.dk

2019-04-07 01:29:21. Af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselkab.

Thomas Skov har sat sig for at lære alle sprog i hele verden. Derfor er han blevet rådet til at starte med sit eget, dansk. I denne første video følger vi Thomas, der skal lære om de enkelte ordklasser — fra substantiver (navneord) over verber (udsagnsord) til adverbier (biord) og præpositioner (forholdsord).

Reg:2019-04-07 01:32:28. Opdateret: 2019-05-04 15:01:07
Billed fra netStedet.Gramatik., - Intro. og indeks., Opgaver og svar

Grammatik for dummies

2019-04-07 01:10:37. Af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselkab..

I de små videoer Grammatik for dummies kan man sammen med Thomas Skov lære mere om emnerne: Ordklasser, Subjekt, Verballed, Objeks, Ordforråd og Udtale.

Målet er at de 6 videoer vil være med til at udvide danskernes grammatiske terminologi samt deres forståelse for sætningsopbygning m.m. Derudover håber vi at videoerne kan være med til at perspektivere grammatikken til fremmedsprog (der gives eksempler fra forskellige europæiske sprog og fra den afrikanske sprogfamilie khoisan). Dermed får man fx e

Reg:2019-04-07 01:23:22. Opdateret: 2019-05-04 15:01:07
Billed fra netStedet.Ord-klasser, - Intro. og indeks., Opgaver og svar

Ordklasser @ sproget.dk

2019-04-04 16:18:46. Af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselkab.

Herunder kan du finde quizzer og øvelser der tester din viden om blandt andet verber, substantiver, adjektiver, adverbier og pronomener.

Reg:2019-04-04 16:21:32. Opdateret: 2019-05-04 15:01:07
Billed fra netStedet.Undervisnings sted, - Intro. og indeks., Søgning, Artikel, Opgaver og svar

sproget.dk

2019-04-04 16:10:41. Af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturse.

Søg på alt der vedrører det danske sprog

På sproget.dk får du svar på spørgsmål om grammatik, stavning, sprogpolitik m.m. Du kan teste dine sprogkundskaber, lege med sproget, dele sjove smuttere og meget mere ...

Reg:2019-04-04 16:13:59. Opdateret: 2019-05-04 15:01:07
Billed fra netStedet.Undervisnings test og prøver, , , - Artikel, Søgning, Artikel, Opgaver og svar

Danskprøver

2019-03-31 14:06:47. Af Udlændinge- og Integrationsministeriet - uim.dk.

Ministeriet er ansvarlig for fire danskprøver:

 • Prøve i Dansk 1
 • Prøve i Dansk 2
 • Prøve i Dansk 3
 • Studieprøven.

Reg:2019-03-31 14:10:19. Opdateret: 2019-05-04 15:01:07
Billed fra netStedet.Undervisnings sted, , , - Artikel, Søgning, Artikel, Opgaver og svar

Danskuddannelse 1, 2 og 3

2019-03-31 13:03:31. Af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Danskuddannelserne er grundlæggende uddannelser, hvor kursisterne lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk.

Reg:2019-03-31 13:07:29. Opdateret: 2019-05-04 15:01:07
Billed fra netStedet.Undervisnings sted, , , - Intro. og indeks., Artikel

Online danskundervisning for begyndere

2019-03-25 19:28:51. Af uim.dk - Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Her kan du finde en oversigt med (intro. og link) over nogle af de dansk-undervisnings-tilbud, som er tilgængelige online uden bruger-betaling.

Indeholder også link til "love og regler om danskundervisning og prøver for udlændinge".

Reg:2019-03-25 19:38:19. Opdateret: 2019-05-04 15:01:07
Gramatik., - Opgaver og svar, Artikel

Grammatiske termer på latin og på dansk

2019-04-07 03:04:21. Af Henny Stewart - fjern-uv.dk.

Her på sitet har jeg valgt at bruge de såkaldte latinske betegnelser, fordi der er en chance for, at de er lidt internationale. Men mange steder i uddannelsessystemet kan man støde på lærere, der af den ene eller den anden grund anvender de danske betegnelser. Derfor følger her en oversigt: ...

Reg:2019-04-07 03:09:42. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Sætning, - Artikel, Artikel

Komma @ studienet.dk

2019-03-31 19:44:15. Af www.studienet.dk.

Her får du styr på reglerne for komma på dansk.

Komma bruges på dansk til at adskille sætninger og ord. Kommaets funktion er at hjælpe til, at en tekst giver mening, når vi læser den.

På dansk er der to sæt kommaregler, og det er tilladt at bruge begge regelsæt.

 • Det nye komma
 • Startkomma ("grammatisk komma")

Reg:2019-03-31 19:49:38. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Udsagns-ord (Verbum), - Artikel, Artikel

Udsagnsord @ studienet.dk

2019-03-31 19:41:24. Af www.studienet.dk.

Udsagnsordene er dem, der viser, hvad der sker i sætningerne. Udsagnsordene er derfor utrolig vigtige. Udover handling så beskriver de også tiden, de hjælper os med at holde styr på, hvornår noget foregår. Er der tale om lige nu, i går eller i morgen.

Udsagnsordene kan du ofte finde ved at sætte jeg foran dem.

Reg:2019-03-31 19:43:28. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Udsagnsled (Verballed), - Artikel, Artikel

Udsagnsled @ studienet.dk

2019-03-31 19:38:36. Af www.studienet.dk.

Udsagnsleddet (bollen) er det vigtigste led i sætningen. Udsagnsleddet viser tiden i sætningen og kan udtrykke handling, beskrive en tilstand, en overgang eller et forhold.

Udsagnsleddet er det led, hvor du kan sætte jeg foran.

Reg:2019-03-31 19:40:40. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Tillægs-ord (Adjektiv), - Artikel, Artikel

Tillægsord @ studienet.dk

2019-03-31 19:30:35. Af www.studienet.dk.

Tillægsord lægger sig til noget. Tillægsord lægger sig næsten altid til navneord, som de så beskriver. De kan dog også lægge sig til egennavne eller stedord. Tillægsordet fortæller noget mere om ordet, det lægger sig til.

Tillægsord bøjes på to måder:

 • Når tillægsordet lægger sig til navneordet retter det sig efter dette i: Køn, Tal, Bestemthed
 • I grad (netstol: Første, anden og tredje grad)

Reg:2019-03-31 19:37:54. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Navne-ord (Substantiv), - Artikel, Artikel

Navneord @ studienet.dk

2019-03-31 19:19:45. Af www.studienet.dk.

Navneord er navn på:

 • Ting: bil, øl, rygsæk
 • levende væsener: mand, mennesker, pige, hund
 • begreber og fænomener: venskab, mening, vinter, samfund, glæde

Reg:2019-03-31 19:24:49. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Sætning, - Artikel, Artikel

Ledsætning @ studienet.dk

2019-03-31 19:12:41. Af www.studienet.dk.

Ledsætningen eller bisætningen, som den også kaldes, kan ikke stå alene, men står sammen med en helsætning. Ledsætninger indledes ofte med en række signalord, som du kan genkende dem på som:

at, da, der, efter at, fordi, før, hvad, hvem, hvis, hvorfor, hvornår, mens, når, selv om, som, som om, så, at, uden at

Reg:2019-03-31 19:14:53. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Sætning, - Artikel, Artikel

Helsætning @ studienet.dk

2019-03-31 19:07:55. Af www.studienet.dk.

En helsætning eller en hovedsætning, som den også kaldes, er den mest almindelige type sætning.

En helsætning indeholder altid et udsagnsled og næsten altid et grundled. Helsætningen kan ofte stå alene, og den indgår aldrig som led i en anden sætning.

Reg:2019-03-31 19:10:27. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Grund- og genstands-led (Subjekt, Objekt), - Artikel, Artikel

Grundled @ studienet.dk

2019-03-31 19:03:30. Af www.studienet.dk.

Grundleddet (krydset) er det vigtige led i sætningen, da det viser, hvem/hvad der gør det, som udsagnsleddet beskriver. Du finder grundleddet ved at spørge: "hvem eller hvad + sætningens udsagnsled".

Man kan sige, at grundleddet er sætningens hovedperson.

Reg:2019-03-31 19:05:29. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Biord (Adverbium), - Artikel, Artikel

Biord @ studienet.dk

2019-03-31 18:47:19. Af www.studienet.dk.

Fødte biord kan kun bruges som biord og kan næsten aldrig bøjes. Det er ord som: aldrig, endnu, gerne, naturligvis, nemlig, ofte, sandsynligvis, temmelig, vistnok

t-biordene er dannet af tillægsord, hvor man tilføjer et -t. Hun dansede smukt. Musikken lyder godt. Disse kan, modsat de fødte biord, godt bøjes: Hun dansede smukkere end sin veninde. Musikken lyder bedre på dette anlæg.

Reg:2019-03-31 18:51:11. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Forholdsords-led, - Artikel, Artikel

Forholdsordsled @ da.wikipedia.org

2019-03-31 18:35:20. Af da.wikipedia.org.

Wikipedia er en encyklopædi med frit indhold som alle gratis kan kopiere, ændre og sprede.

Reg:2019-03-31 18:36:15. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Gramatik., - Artikel, Artikel

Dansk grammatik @ da.wikipedia.org

2019-03-31 18:28:56. Af da.wikipedia.org.

OBS! Wikipedia er en encyklopædi med frit indhold som alle gratis kan kopiere, ændre og sprede.

Reg:2019-03-31 18:30:24. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Undervisnings sted, - Intro. og indeks., Artikel

Forberedende Voksenundervisning - FVU

2019-03-25 20:33:00. Af dansk-fvu.dk.

FVU er

 • et gratis tilbud til alle, der har basale problemer i dansk og matematik.
 • for dig, der er gået ud af folkeskolen, men nu har brug for at blive bedre til enten at læse, stave eller skrive, eller få mere hold på grundlæggende matematik til brug i hverdagen.
 • for dig med længere skolegang og uddannelse, der har brug for at lære for eksempel om reglerne for ordenes endelser.
 • for tosprogede kursister, der taler dansk på et niveau, der svarer til sprogskolens danskprøve 1.

Reg:2019-03-25 20:39:08. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Tekst læsning og skrivning, - Artikel, Artikel

Lektion 1 - Danmark og danskerne

2019-03-25 19:57:26. Af danskherognu.dk.

Læs teksten og kig på kortet

Reg:2019-03-25 20:01:57. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Ord., - Intro. og indeks., Søgning

Gyldendal - Den Store Danske

2019-03-21 23:56:36. Af Forlaget: Gyldendal.

Gyldendals åbne encyklopædi

Reg:2019-03-22 00:03:06. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Ord., - Intro. og indeks., Søgning

Den Danske Ordbog

2019-03-21 23:46:37. Af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab .

Ordbogen dækker moderne dansk fra ca. 1950 og opdateres løbende.

Reg:2019-03-21 23:49:40. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Ord., - Intro. og indeks., Søgning

ordnet.dk

2019-03-21 23:24:46. Af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Indhold: "Den Danske Ordbog" (Moderne), "Ordbog over det danske Sprog" (Historisk), "KorpusDK" (Tekster), "Krasser" (Anagram: Gæt ord.), "Sprogligt" (Spørgsmål fra brugere.) og "Send et ord"

Reg:2019-03-21 23:41:06. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Gramatik., Ord-klasser - Artikel, Opgaver og svar

Ordklasser-og-grammatik 4. - 6. klasse.

2019-03-20 17:57:42. Af Mette Sandlykke: opgaveskyen.dk.

Introduktion og øvelses-filer (.pdf) til blandt andet diverse ordklasser, komma og sætninger.

Reg:2019-03-20 18:52:44. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Undervisnings sted, - Artikel, Opgaver og svar

leguan.dk :-)

2018-05-04 07:34:00. Af leguan.dk.

Menu: Morfemer, Ordklasser, Lyd (Lydrette og ikke-lydrette ord), Jeopardy, Læsning, Ordkendskab (Fremmedord, Ordsprog, Semantisk kort), Læseteknik, Links, Nyheder, Hukommelse (Vendespil – kan bruges på smartboard) og Om legan.dk

Reg:2018-05-04 07:48:53. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Navne-ord (Substantiv), - Opgaver og svar, Opgaver og svar

Nogle eller noget? - Introduktion og øvelser.

2018-04-20 00:00:00. Af kongevej.dk.

Nogle eller noget sammen med navneord Indsæt det rigtige ord!

Reg:2018-04-20 20:15:15. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Navne-ord (Substantiv), - Opgaver og svar, Opgaver og svar

Nogle eller nogen? - Introduktion og øvelser.

2018-04-20 00:00:00. Af kongevej.dk.

Nogle eller nogen sammen med navneord Indsæt det rigtige ord!

Reg:2018-04-20 20:12:52. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Undervisnings sted, - Artikel, Opgaver og svar

kongevej.dk

2018-04-20 00:00:00. Af kongevej.dk.

Kongevejen til øvelser og opgaver i dansk grammatik, diktater, læseforståelser, skriftlige opgaver, mm.

Reg:2018-04-20 19:49:13. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Emner kombineret, - Opgaver og svar, Opgaver og svar

Nationale test og folkeskolens digitale prøver - Demotest

2018-04-20 00:00:00. Af Undervisnings Ministeriet.

På denne side kan du se demonstrationsudgaver af de nationale test.
Undervisnings Ministeriet, Styrelsen for It og Læring.

Reg:2018-04-20 19:42:02. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Undervisnings sted, - , Opgaver og svar

Carmas.dk

2018-04-20 00:00:00. Af carmas.dk, Carl Madsen.

www.carmas.dk er hjemmesiden for kursister, samarbejdspartnere og kunder til en række afholdte -, nuværende - og kommende IT- og matematikkurser.
Venlig hilsen Carl Madsen.

Reg:2018-04-20 19:35:10. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Morfemer, - Opgaver og svar, Opgaver og svar

Morfemtræneren

2018-04-20 00:00:00. Af carmas.dk.

Opgavetræning med opdeling af ord i morfemer

Reg:2018-04-20 19:29:18. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Emner kombineret, - Opgaver og svar, Opgaver og svar

DR Ligetil

2018-04-20 00:00:00. Af dr.dk.

For de næsten 600.000 usikre læsere.

Reg:2018-04-20 18:26:59. Opdateret: 2019-05-04 15:00:50
Billed fra netStedet.Tillægs-ord (Adjektiv), - Artikel, Opgaver og svar

Tillægsord

2019-03-20 19:56:59. Af leguan.dk - Enfold Theme by Kriesi.
Reg:2019-03-20 19:58:12. Opdateret: 2019-05-04 15:00:31
Billed fra netStedet.Navne-ord (Substantiv), - Artikel, Opgaver og svar

Grundlæggende grammatik - Navneord

2018-04-20 00:00:00. Af kongevej.dk.

Definition og øvelser.

Reg:2018-04-20 19:57:52. Opdateret: 2019-05-04 15:00:31
Emner kombineret, - Opgaver og svar, Opgaver og svar

Krydsord med mere @ fjern-uv.dk

2019-04-07 03:41:26. Af Henny Stewart - fjern-uv.dk.

Blandede opgaver.

Lidt af hvert.. Måske kryds og tværsopgaver, måske andet. Altid noget, der har noget med det danske sprog at gøre.

Reg:2019-04-07 03:45:21. Opdateret: 2019-05-04 14:59:38
Billed fra netStedet.Grund- og genstands-led (Subjekt, Objekt), - Artikel, Opgaver og svar

Genstandsled @ studienet.dk

2019-03-31 18:59:21. Af www.studienet.dk.

Genstandsleddet er det, der bliver udsat for noget - det led, som er genstand for en handling. Du finder genstandsleddet ved at spørge:"Hvem eller hvad.

Reg:2019-03-31 19:02:41. Opdateret: 2019-05-04 14:59:38
Billed fra netStedet.Binde-ord (Konjunktion), - Artikel, Opgaver og svar

Bindeord @ studienet.dk

2019-03-31 18:37:58. Af studienet.dk.

Sideordningsbindeord: og, men, eller, samt, for, thi, både - og, hverken - eller, enten - eller

Underordningsbindeord: at, da, dengang, dersom, end, efter at, eftersom, for at, fordi, før, hvis, hvorvidt, idet, ifald, indtil, jo, ligesom, medmindre, mens, når, om, selv om, siden, skønt, som, så, så at, såfremt, så snart, til, uden at, ved at, m.fl.

Reg:2019-03-31 18:42:52. Opdateret: 2019-05-04 14:59:38
Billed fra netStedet.Sted-ord (Pronomen), - Artikel, Opgaver og svar

Stedord @ studienet.dk

2019-03-31 19:28:01. Af www.studienet.dk.

Stedordene er nogle af de ord, vi bruger allermest. Stedord står i stedet for navneord - de står "i stedet for" et andet ord, som de henviser til.

Stedord er ord som: den, det, de, jeg, du, hans, hendes, vi, I, min, mit, mine, nogen, nogle, sin, vores, sig.

Reg:2019-03-31 19:29:53. Opdateret: 2019-05-04 14:58:28
Billed fra netStedet.Kende-ord (Artikel), - Artikel, Opgaver og svar

Kendeord @ studienet.dk

2019-03-31 19:16:32. Af www.studienet.dk.

Kendeord eller artikler, som de også kaldes, er en lille ordklasse, der knytter sig til navneordene.

 • Bestemt kendeord: den, det ,de.
 • Ubestemt kendeord: en, et.

Reg:2019-03-31 19:19:01. Opdateret: 2019-05-04 14:58:28
Billed fra netStedet.Gramatik., - Intro. og indeks., Opgaver og svar

Dansk grammatik @ studienet.dk

2019-03-31 18:56:29. Af www.studienet.dk.

Du kan slå op her på siden, hvis du er i tvivl om, hvad de almindelige grammatiske betegnelser betyder, som fx udsagnsled, grundled og forholdsord, og du finder en kort forklaring på begrebet.

Reg:2019-03-31 18:58:00. Opdateret: 2019-05-04 14:58:28
Billed fra netStedet.Forholdsord (Præposition), - Artikel, Opgaver og svar

Forholdsord @ studienet.dk

2019-03-31 18:53:23. Af - www.studienet.dk.

Forholdsord viser, hvor ting eller personer er i forhold til hinanden. Det er ord som: på, i, langs, mellem, bag, til, mod osv.

Reg:2019-03-31 18:55:16. Opdateret: 2019-05-04 14:58:28
Undervisnings sted, - Artikel, Opgaver og svar

fjern-uv.dk

2019-04-07 02:36:09. Af Henny Stewart - fjern-uv.dk.

Fjernundervisning i dansk som andetsprog

Lavet af Henny Stewart, der siden 1985 har undervist voksne indvandrere i dansk og danske samfundsforhold i forskellige regier i nordjylland.

Reg:2019-04-07 02:55:44. Opdateret: 2019-04-07 02:55:46
Undervisnings sted, - Artikel, Opgaver og svar

Free FVU (preparatory adult education)

2019-03-25 20:19:49. Af iasprog.dk.

FVU: For those who already know some Danish

Get free lessons in Danish and mathematics with FVU (preparatory adult education) and increase your possibilities for further education.

Reg:2019-03-25 20:23:56. Opdateret: 2019-03-25 20:23:58
Billed fra netStedet.Sætning, - Artikel, Opgaver og svar

Pronominer - Personlige ...

2019-03-25 19:45:01. Af danskherognu.dk.
Reg:2019-03-25 19:49:35. Opdateret: 2019-03-25 19:49:38
Billed fra netStedet.Ord., - Intro. og indeks., Søgning

Ordbog over det danske Sprog

2019-03-21 23:52:00. Af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog der behandler dansk sprog fra 1700 til 1950.

Reg:2019-03-21 23:54:42. Opdateret: 2019-03-21 23:54:44
Billed fra netStedet.Udsagns-ord (Verbum), - Artikel, Opgaver og svar

Udsagnsord

2019-03-20 19:55:05. Af .leguan.dk - Enfold Theme by Kriesi.
Reg:2019-03-20 19:56:10. Opdateret: 2019-03-20 19:56:12
Billed fra netStedet.Navne-ord (Substantiv), - Artikel, Opgaver og svar

Navneord

2019-03-20 19:47:23. Af .leguan.dk - Enfold Theme by Kriesi.
Reg:2019-03-20 19:50:01. Opdateret: 2019-03-20 19:50:03
Billed fra netStedet.Ord-klasser, - Artikel, Opgaver og svar

Ordklasser

2019-03-20 19:32:16. Af .leguan.dk - Enfold Theme by Kries.
Reg:2019-03-20 19:33:37. Opdateret: 2019-03-20 19:33:39
Billed fra netStedet.Morfemer, - Artikel, Opgaver og svar

Morfemer

2019-03-20 19:26:12. Af .leguan.dk - Enfold Theme by Kries.
Reg:2019-03-20 19:28:38. Opdateret: 2019-03-20 19:28:40
Billed fra netStedet.Ord-klasser, - , Opgaver og svar

Ordklasser - Hvilken forklaring passer til ordklassen?

2018-04-20 00:00:00. Af kongevej.dk.
Reg:2018-04-20 19:51:39. Opdateret: 2019-03-20 18:52:46
Billed fra netStedet.Emner kombineret, - Opgaver og svar, Opgaver og svar

Ugens quiz @ DR, Ligetil

2018-04-20 00:00:00. Af dr.dk.

Test din viden i DR Ligetils nyhedsquiz.

Reg:2018-04-20 18:37:44. Opdateret: 2019-03-20 18:52:46
Billed fra netStedet.Emner kombineret, - Opgaver og svar, Opgaver og svar

Opgaver til Ligetils artikler

2018-04-20 00:00:00. Af dr.dk.

Ugentlige opgaver til Ligetils nyheds-artikler.

Reg:2018-04-20 18:33:54. Opdateret: 2019-03-20 18:52:46
Steen Olander, Horsens, Dk.