SlægtsForskning og Historie

Trap Danmark 4. udgave (1920-29)

Trap Danmark 4. udgave VII Bind (Ud. 1926)

(Aarhus Amt og Vejle Amt) Medvirkende ved bindet, Indhold af syvende bind, De vigtigste forkortelser, Anvendte flademål, Tal-forkortelser.

Vejle Amt

Indholdsregister (Købstæder, Herreder og Sogne (og Landkommuner)). - De vigtigste Forkortelser. - Anvendte Flademaal. - Tal-forkortelser. - Kort.
Nævnte emner: Grænser, Omraade og Størrelse. Geologiske Forhold. Overfladen. Arealets Udnyttelse. Husdyrhold. Befolkning. Finanser. Inddeling (Amtsraadskredse, Opstillingskredse, Stift og Provstier, Politikredse, Retskredse, Nævningekreds, Amtslægekreds, Udskivningskreds, Skattekreds, Skyldkreds, og lignende). Historie. De vigtigste Fortidsminder.
Købstæder og herreder med sogne er skannet til deres specielle filer.

Bjærge Herred (Bjerre_Herred)

Sognene: Ut, Nebsager, Bjærge, Urlev, Ørum, Stouby, Hornum, Barret, Vrigsted, As, Klakring, Raarup, Skjolde, Glud, Hjarnø

Brusk Herred

Sognene: Kolding Købstads Landdistrikt, Harte, Nørre-Bramdrup, Eltang, Nørre-Bjert, Vilstrup, Herslev, Almind, Viv, Ø.-Starup, V.-Nebel.

Elbo Herred

Sognene: Ullerup, Vejlby, Erresø, Bredstrup, Tavlov.

Fredericia Købstad (Elbo Hrd.)

Kirkerne/Sognene: Trinitatis eller Danske Kirke, Michaelis Kirke, Reformert Kirke, Romersk-katolsk Skt. Knuds Kirke. Blandt andet Fredericia Fæstning, Historie (Fredericia hører til Landets yngre Byer).

Hatting Herred

Sognene: Hatting, Torsted, Tyrsted, Stenderup, Ølsted, Løsning, Kor ning, Hedensted, St.-Dalby, Davgaard, Engum

Holmans Herred

Sognene: Gaverslund, Vinding. Skærup, Smidstrup, Pjedsted, Gaarslev

Jerlev Herred

Sognene: Hejen, Jerlev, Ødsted, Egtved.

Kolding Købstad (Brusk Hrd.)

Kirkerne/Sognene: Skt. Nikolaj Kirke, Kristkirken, Katolsk Kirke. Blandt andet: Museet paa - og ruinen Koldinghus.

Nørre-Tyrstrup Herred

Sognene: Stenderup, S.-Bjert, Vejstrup, Hejets, Vonsild, Dalby, Ødis, Taps.

Nørvang Herred

Sognene: Hornstrup, 0.-Snede, Grejs, Sindbjærg, Uldum, Langskov, Vindelev, Hvejsel, Givskud, Ø.-Nyklrke, Rlnglve, Give, Tyregod, Vester, Brande, S.-Omme, Filskov, Blaahej.

Tørrild Herred

Sognene: Skibet, Bredsten, Gadbjærg, Lindeballe, Nørup, Randbøl, Jelling, Hover, Kollerup

Filen Vejle_koebstad_Vejle_Amt_Trap_Danmark_4_udgave_(1926)_Bind_7.pdf blev ikke fundet.

Steen Olander, Horsens, Dk.