SlægtsForskning og Historie

Trap Danmark 4. udgave (1920-29)

Jylland: Den Jyske Halvø


Trap Danmark (4. udgave) VI Bind (1925)

(Viborg Amt og Randers Amt) Medvirkende ved bindet, Indhold af sjette bind, De vigtigste forkortelser, Anvendte flademål, Tal-forkortelser.

Randers Amt

Indholdsregister (Købstæder, Herreder og Sogne (og Landkommuner)). - De vigtigste Forkortelser. - Anvendte Flademaal. - Tal-forkortelser. - Kort.
Nævnte emner: Grænser, Omraade og Størrelse. Geologiske Forhold. Overfladen. Arealets Udnyttelse. Husdyrhold. Befolkning. Finanser. Inddeling (Amtsraadskredse, Opstillingskredse, Stift og Provstier, Politikredse, Retskredse, Nævningekreds, Amtslægekreds, Udskivningskreds, Skattekreds, Skyldkreds, og lignende). Historie. De vigtigste Fortidsminder.
Købstæder og herreder med sogne er skannet til deres specielle filer. Dog er Randers Købstad med i denne pdf-fil.

Galten Herred.

Sognene: Vorup, Haslum, Ølst, Værum, Ørum, Lavrbjærg, Lerbjærg, Nørre-Galten, Vissing, Voldum, Rud, Ødum, Hadbjærg, Halling.

Gerlev Herred.

Sognene: Vindblæs, Udbyneder, Kastbjærg, Dalbyneder, Dalbyover, Raaby, Sødring, 0.-Tørslev, Gerlev, Enslev, Kærby.

Grenaa Købstad (Nørre-Dyrs Hrd.)

Kirkerne: Grenaa Kirke

Hobro Købstad (Onsild Hrd.)

Kirkerne: Hobro Kirke.

Mariager Købstad (Onsild Hrd.)

Mariager Kirke og Kloster

Mols Herred.

Sognene: Æbeltoft Landdistr., Draaby, Agri, Egens, Knebel, Rolse, Tved, Vistoft, Helgenæs. Se også Æbeltoft Købstad.

Nørhald Herred.

Sognene: Glenstrup, V.-Tørslev, Asfærg, Faarup, Kovsted, Spentrup, Gassum, Hald, Tvede, Linde.

Nørre-Dyrs Herred.

Sognene: Gammelsogn (Grenaa Landsogn), Hammelev, Enslev, Karleby, Voldby, Veggerslev, Villersø, Gerrild, Hemmed, Rimsø, Kastbjærg, Fjellerup, Glesborg, Ørum, Ginnerup, Nimtofte, Tøstrup, Anholt. Se også Grenaa Købstad.

Onsild Herred.

Sognene: Mariager Landsogn., Falslev, Hem, Seem, Svenstrup, Skellerup, S.-Onsild, N.-Onsild, S.-Hornum, Snæbum. Se også Hobro Købstad og Mariager Købstad.

Randers Amt og Købstad (Støvring Hrd.)

Købstaden: Skt. Mortens Kirke, Skt. Peders Kirke, Skt. Pauls Kirke (Metodistkirke) og Katolsk Kirke. - Andre købstæder samt Herrederne med sogne findes i specielle filer.

Rovsø Herred.

Sognene: Holbæk, Udby, Vore, Estruplund, Ørsted.

Støvring Herred.

Sognene: Dronningborg Landsogn. (Randers Skt. Mortens østre Landdistr.), Borup, Raasted, Gimming, Lem, Harreslev, Albæk, Støvring, Mellerup.

Sønder-Dyrs Herred.

Sognene: Aalsø, Hoed, Vejlby, Homaa, Lyngby, Albøge, Hlllested, Rosmos, Tirstrup, Fuglslev, Feldballe, Nødager, Kolind, Ebdrup.

Æbeltoft Købstad (Mols Hrd.)

Kirkerne: Æbeltoft Kirke

Øster-Lisbjærg Herred.

Sognene: Skarresø, TorsagAmr, er, Bregned, Mørke, Hornslet, Skødstrup, Hjortshøj, Egaa, Todbjærg, Mejlby.

Steen Olander, Horsens, Dk.