SlægtsForskning og Historie

Trap Danmark 4. udgave (1920-29)

Trap Danmark 4. udgave Bind 5 (1924)

(Hjørring Amt, Thisted Amt og Aalborg Amt) Indholdsliste og anden information.


Jylland: Den Jyske Halvø

Thisted Amt

Indholdsregister (Købstæder, Herreder og Sogne (og Landkommuner)). - De vigtigste Forkortelser. - Anvendte Flademaal. - Tal-forkortelser. - Kort.
Nævnte emner: Grænser, Omraade og Størrelse. Geologiske Forhold. Overfladen. Arealets Udnyttelse. Husdyrhold. Befolkning. Finanser. Inddeling (Amtsraadskredse, Opstillingskredse, Stift og Provstier, Politikredse, Retskredse, Nævningekreds, Amtslægekreds, Udskivningskreds, Skattekreds, Skyldkreds, og lignende). Historie. De vigtigste Fortidsminder.
Købstæder og herreder med sogne er skannet til deres specielle filer.

Hassing Herred

Sognene: Snedsted, Sønderhaa, Hørsted, Harring, Stagstrup, Skyum, Hørdum, Hassing, Villerslev, Visby, Bested, Grarup, Hvidbjærg vesten Aa, Ørum, Lodbjærg.

Hillerslev Herred

Sognene: Ræer, Hansted, Vigsø, Nors, Tved, Vester-Vanned, Øster Vanned, Hillerslev, Kaastrup, Sennels, Hanstrup, østerild, Hjaremaal.

Hundborg Herred

Sognene: Tisted Landsogn, Tilsted, Skinnerup, Sjørrind, Torsted, Skjoldborg, Kallerup, Vang (-Torup), Hundborg, Janderup, Nørhaa, (Stagstrup).

Mors og Morsø-Herreder

Morsø Sønder-Herred med Sognene: Lødderup, ELsø, Frøslev, Mollerup, Tæbring, Ovtrup, Rakkeby, Karby, Hvidbjærg, Rested, Vejerslev, Blistrup, Lørslev, Ørding, Ø.-Assels, V.-Assels.
Morsø Nørre-Herred med Sognene: Tødsø, Erslev, Galtrup, ø.-Jølby, Dragstrup, Skallerup, Solbjærg, Sundby, Flade, Bjærgby, Alsted, S.-Draaby, Sejerslev, Ejerslev, Jørsby.

Nykøbing Købstad (Sønder-Herred)

Kirkerne/Sognene: Nykøbing Kirke. Dueholm Kloster.

Revs Herred

Sognene: Vestervig, Ager, Hurup, Heltborg, Bodum, Ydby, Helligsø, Gettrup, Hvidbjærg, Lyngs, Søndbjærg, Odby, Jegindø.

Thisted Købstad (Hundborg Hrd.)

Kirkerne/Sognene: Tisted Kirke, Katolsk-apostolisk Kirke.

Filen Vester-Han_Herred_Thisted_Amt_Trap_Danmark_4_udgave_Bind_5_(1924).pdf blev ikke fundet.

Steen Olander, Horsens, Dk.