SlægtsForskning og Historie

Trap Danmark 4. udgave (1920-29)

Trap Danmark 4 udgave Bind 2

(Den Sjællandske Øgruppe, Frederiksborg Amt, Københavns Amt ohg Holbæk Amt)

Den Sjællandske Øgruppe" indgår i \"Trap Danmark 4. udgave Bind 2 (1920)\" og denne fil.


Trap Danmark 4. udgave (1921) Bind 3

(Sorø Amt, Præstø Amt og Bornholms Amt) Indholds-fortegnelse, De vigtigste forkortelser, Anvendte flademål, Tal-forkortelser. Amter, købstæder og herreder er skannet til deres specielle -pdf-filer.

Bornholms Amt og købstæder

Aakirkeby p. 575. ? Allinge-Sandvig p. 556. ? Hasle p. 551. ? Neksø p. 568. ? Rønne p. 536. ? Svaneke p. 563.

Herreder i Borbholms Amt

Herreder: Nørre-Hrd. p. 599 (Sognene: Hasle Købstads Landdistr., Klemensker, Rutsker, Allinge-Sandvig Købstæders Landdistr., Olsker, Rø). ? Sønder-Hrd. p. 637 (Sognene: Bodilsker, Povelsker, Pedersker, Aaker.). - Vester-Hrd. (Sognene: Knudsker, Nyker, Vester-Marie, Nylarsker) ? øster-Hrd. p. 622 (Sognene: Øster-Larsker, Gudhjem, Øster-Marie, Ibsker).

Steen Olander, Horsens, Dk.