SlægtsForskning og Historie

Trap Danmark 4. udgave (1920-29)

Trap Danmark 4 udgave Bind 2

(Den Sjællandske Øgruppe, Frederiksborg Amt, Københavns Amt ohg Holbæk Amt)

Den Sjællandske Øgruppe" indgår i \"Trap Danmark 4. udgave Bind 2 (1920)\" og denne fil.


Trap Danmark 4. udgave (1921) Bind 3

(Sorø Amt, Præstø Amt og Bornholms Amt) Indholds-fortegnelse, De vigtigste forkortelser, Anvendte flademål, Tal-forkortelser. Amter, købstæder og herreder er skannet til deres specielle -pdf-filer.

Sorø Amt

Indholdsregister (Købstæder, Herreder og Sogne (og Landkommuner)). - De vigtigste Forkortelser. - Anvendte Flademaal. - Tal-forkortelser. - Kort.
Nævnte emner: Grænser, Omraade og Størrelse. Geologiske Forhold. Overfladen. Arealets Udnyttelse. Husdyrhold. Befolkning. Finanser. Inddeling (Amtsraadskredse, Opstillingskredse, Stift og Provstier, Politikredse, Retskredse, Nævningekreds, Amtslægekreds, Udskivningskreds, Skattekreds, Skyldkreds, og lignende). Historie. De vigtigste Fortidsminder.
Købstæder og herreder med sogne er skannet til deres specielle filer.

Alsted Herred

Sognene: Pedersborg, Lynge, Vester-Broby, Alsted, Kirke-Fjenneslev, Slaglllle, Bjernede, Munke-Bjærgby, Bromme, Gyrstinge, Kirke-Flinterup, Stenmagle

Kosør Købstad

Kirkerne/Sognene: Skt. Povls Kirke, Skt. Gertruds Kirke.

Ringsted Herred

Sognene: Ringsted Landsogn, Benløse, Bringstrup, Sigersted, Haraldsted, Allindemagle, Jystrup, Valsølille, Vigersted, Kværkeby, Nordrup, Farendløse, Vetterslev, Høm, Øde-Førslev, Sneslev, Terslev, Ørslev, Haslev, Freerslev, Øster-Broby, Teestrup

Ringsted Købstad

Kirkerne/Sognene: Skt. Bendts Kirke, Den katolske Skt. Knuds Kirke

Skælskør Købstad

Kirkerne/Sognene: Skt. Nicolai Kirke, Skælskør Kirke.

Slagelse Herred

Sognene: Skt. Peders Landsogn, Skt. Mikkels Landsogn, Hejninge, Sønderup, Nordrup, Gudum, Sorterup, Ottestrup, Kindertofte, Slots-Bjærgby, Sludstrup, Lundforlund, Gerlev, Stillinge, Vemmelev, Hemmeshøj, Boeslunde, Taarnborg.

Slagelse Købstad

Kirkerne/Sognene: Skt. Mikkels Kirke, Skt. Peders Kirke.

Sorø Købstad

Kirkerne/Sognene: Sorø Købstads Landdistrikt. Sorø Kloster, Kirke og Akademi.

Filen Vester_og_OEster-Flakkebjerg_herreder_Soroe_Amt_Trap_Danmark_4_udgave_Bind_3_(1921).pdf blev ikke fundet.

Filen Vester_og_OEster-Flakkebjerg_herreder_Soroe_Amt_Trap_Danmark_4_udgave_Bind_3_(1921).pdf blev ikke fundet.

Steen Olander, Horsens, Dk.