SlægtsForskning og Historie

Trap Danmark 4. udgave (1920-29)

Trap Danmark 4 udgave Bind 2

(Den Sjællandske Øgruppe, Frederiksborg Amt, Københavns Amt ohg Holbæk Amt)

Den Sjællandske Øgruppe" indgår i \"Trap Danmark 4. udgave Bind 2 (1920)\" og denne fil.

Københavns Amt

Indholdsregister (Købstæder, Herreder og Sogne (og Landkommuner)). - De vigtigste Forkortelser. - Anvendte Flademaal. - Tal-forkortelser. - Kort.
Nævnte emner: Grænser, Omraade og Størrelse. Geologiske Forhold. Overfladen. Arealets Udnyttelse. Husdyrhold. Befolkning. Finanser. Inddeling (Amtsraadskredse, Opstillingskredse, Stift og Provstier, Politikredse, Retskredse, Nævningekreds, Amtslægekreds, Udskivningskreds, Skattekreds, Skyldkreds, og lignende). Historie. De vigtigste Fortidsminder.
Købstæder og herreder med sogne er skannet til deres specielle filer.

Køge Købstad (Ramsø Hrd.)

Kirkerne/Sognene: Landdistrikt, Køge Landsogn, Skt. Nikolai Kirke.

Ramsø Herred

Sognene: Køge Landdistr. mindre Del, Rorup, Gadstrup, Syv, Ørsted, Daastrup, Borup, Kimmerslev, Ejby, Nørre-Dalby, Højelse og Ølsemagle

Roskilde Købstad (Sømme Hrd.)

Kirkerne/Sognene: Domkirken, Frue Kirke og Roskilde adelige Jomfrukloster, Romersk-katolsk Skt. Laurentii Kirke, Graabrødre.

Smørum Herred

Sognene: Brøndby-Vester. Brøndby-Øster, Glostrup, Hersted-Øster, Hersted-Vester, Vallensbæk, Torslunde, Ishøj, Høje-Tostrup (Høje-T. og Tostrup Nykirke S.), Sengeløse, Ledøv, Smørum, Ballerup, Maaløv, Værløse.

Sokkelunds Herred

Sogne: Taarnby, Kastrup, St.-Magleby, Hvidovre, Rødovre, Gladsakse, Herlev, Hellerup, Maglegaard, Gentofte, Ordrup, Skovshoved, Lyngby, Torbæk, Søllerød.

Sømme Herred

Sognene: Roskilde Domkirkesogns Landdistr., Vor Frue, Skt. Jørgensbjærg, Himmelev, Herslev, Kornerup, Svoverslev, Glim, Hvedstrup, Fløng, Aagerup, Klrkerup, Jyllinge og Gundsømagle.

Filen Tune_Herred_KBHs_Amt_Trap_Danmark_4_udgave_Bind_2_(1920).pdf blev ikke fundet.

Filen Volborg_Herred_KBHs_Amt_Trap_Danmark_4_udgave_Bind_2_(1920).pdf blev ikke fundet.

Steen Olander, Horsens, Dk.