SlægtsForskning og Historie

Trap Danmark 4. udgave (1920-29)

Trap Danmark Bind 1 (Udgivet 1929)

Indholdsrgistre til \"Indledende beskrivelse af Danmark\" og \"København og Frederiksberg\". - De vigtigste Forkortelser. - Anvendte Flademaal. - Tal-forkortelser. Medvirkende. - Litteraturfortegnelse.

København og Frederiksberg - Indledning, T.Dk.1. side 201-227

Beliggenhed p. 201. Grænser og Omegn p. 202. Oprindelse, Udvikling, Kvarterer p. 204. Færdselsaarer p. 208. Anlæg p. 215. Udstrækning og Areal p. 220. Finansielle Forhold p. 221. Administrative Forhold p. 224. Inddeling i Kvarterer p. 225.

Administrations- og Retsbygninger, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 378-404

Ministerialbygninger p. 378. Arkiver p. 380. Raadhuse p. 385. Retsbygninger p. 397. Politibygninger p. 402.

Befolknings-, erhvervs- og boligforhold m.m., T.Dk.1. - Kbh. og F. side 727-756

Befolknings- og Erhvervsforhold. Bolig-, Leje- og Ejendomsforhold. Større Fabrikker og industrielle Anlæg. Handels- og Søfartsforhold.

Biblioteker og videnskabelige Institutioner, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 475-486

Børsen og Pengeinstitutter, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 608-630

Foreningsbygninger og Dagblade, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 649-663

Gamle Huse, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 712-726

Historie, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 758-815

Hospitals- og Forsørgelsesvæsen, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 508-542

Hoteller, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 647-649

Hær og Flaade. Militære Etablissementer, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 568-585

Kirker, Kapeller m. m. og Kirkegaarde, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 228-327

Kommunale tekniske Anlæg, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 663-694

Københavns Havn, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 585-608

Museer, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 486-502

Parker og Lystanlæg m. m. Monumenter, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 694-712

Slotte og Palæer, . T.Dk.1. - Kbh. og F. side 327-378

Christiansborg p. 327. Rosenborg p. 346. Amalienborg p. 354. Prinsens Palæ p. 360. Charlottenborg p. 364. Frederiksberg Slot p. 372.

Stiftelser og Velgørenhedsinstitutioner, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 542-567

Teatre, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 502-508

Trafik- og Kommunikationsvæsen, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 631-647

Post- og Telegrafvæsen p. 631. Rederier p. 635. Jærnbaner p. 637. Sporveje p. 645.

Undervisningsanstalter og Skoler, T.Dk.1. - Kbh. og F. side 405-474

Steen Olander, Horsens, Dk.