SlægtsForskning og Historie

Trap Danmark 4. udgave (1920-29)

Trap Danmark Bind 1 (Udgivet 1929)

Indholdsrgistre til \"Indledende beskrivelse af Danmark\" og \"København og Frederiksberg\". - De vigtigste Forkortelser. - Anvendte Flademaal. - Tal-forkortelser. Medvirkende. - Litteraturfortegnelse.

Indledende beskrivelse af Danmark, Trap Danmark Bind 1 (1929)

Inddelt i emner i rækkefølgen: Landet, Befolkningen, Styrelsen, Nærringslivet, Sociale forhold og Kulturelle forhold. Emnerne med under-emner er skannet til specielle pdf-filer, så filerne og emnerne (hver især) er både lette at hente og lette at gennemgå.

Befolkningen, T.Dk.1. - Indled. beskriv. side 35-57

Raceforhold. Folketallets Størrelse og Vækst. Befolkningens Sammensætning.

Kulturelle forhold, T.Dk.1. - Indled. beskriv. side 177-198

Landet, T.Dk.1. - Indled. beskriv. side 1-34

geografisk Oversigt, topografiske Opmaaling og Kortlægning, økonomiske Opmaaling og Matrikulskortene, geologiske Beskaffenhed, Overfladeforhold, Farvandene, Klimaet, Bebyggelse og Stednavne, Den administrative Inddeling

Næringslivet - Fiskeri, T.Dk.1. - Indled. beskriv. side 112-116

Næringslivet - Handel og Skibsfarten, T.Dk.1. - Indled. beskriv. side 127-138

Næringslivet - Havebrug, T.Dk.1. - Indled. beskriv. side 107-111

Næringslivet - Industri og Haandværk, T.Dk.1. - Indled. beskriv. side 117-126

Næringslivet - Landbrug og Skovbrug, T.Dk.1. - Indled. beskriv. side 82-107

Næringslivet - Penge- og Forsikringsvæsen, T.Dk.1. - Indled. beskriv. side 141-149

Næringslivet - Samfærdselsmidlerne, T.Dk.1. - Indled. beskriv. side 138-141

Sociale forhold, T.Dk.1. - Indled. beskriv. side 150-176

Den sociale Lagdeling. Indtægts- og Formueforhold. Arbejder- og Arbejdsgiver-organisationer. Offentlig Forsorg for Ubemidlede. Boligforhold.

Styrelsen, T.Dk.1. - Indled. beskriv. side 58-81

Statsforfatningen. Statsforvaltningens Organer. Kommunerne og deres Styrelse. Statens og Kommunernes Finanser.

Steen Olander, Horsens, Dk.