Valborg Henriette Søeballe (f. 1875) i netstol.dk / Slægts Historie / Registreringer
Slægts Historie / Registreringer

Valborg Henriette Søeballe (f. 1875)

Skriv og vælg

Der blev fundet 1 registrering(er) vedr. Valborg Henriette Søeballe (f. 1875).

03/10 1907: Fødsel i Sankt Matthæus Sogn, København

Reg.Id.:274
KILDE-MATERIALE:
INDHOLD / Så vidt muligt: Fuldstændig afskrift:
Mandkøn eller Kvindekøn
Kvindekøn
No.: 1907 - 223
Fødselsaar og Datum
1907 3. Oktober
Hvor født?

Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstandens og tillige Sognet, Hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnmmeret)

Bagerstræde 6,3
Barnets fulde Navn.
Lilli Hansen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar.

(Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen)

Detailhandler Lars Christian Hansen g tl. Valborg Henriette Søballe 32
Daabsdagen
20. April 1908
Hvem har foretaget Daabshandlingen i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstilling i Kirken.
La... i Sionsk.
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl.
Maskinsvend Emanuel Andersen, Ahornsg. 12. ..... Morten Hansen, Skydebanegade 12 Ugift S af Roskilde
Anmærkninger

Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedret)

Jan Enevoldsen.

St. Mattu K. 31/3 04.

Tilføjelse til kilde: Andre fulde navne på personerne
(f.eks. hvem "Hustru"en er og navneændring efter vielse)
Valborg Henriette. g1.: Lilli Olander. g2.: Lilli Johansen
Steen Olander, Horsens, Dk.